Follow the Money – Dit zijn de Leden van de Mysterieuze Elite Club + Wikipedia – Nederlandsche Tafel Ronde + Kasteel De Wittenburg

Dit zijn de Leden van de Mysterieuze Elite Club

Published 12 dec 2020

Follow the Money

Financieel Toe Zicht Houders, een Minister en het Nederlandse Bedrijf Leven, de Huidige Tafel Ronde is een Verzamel Punt van Gewichtige Mensen met Grote Politieke en Economische Belangen. Elke Zes Weken komen zij Informeel Samen in het Rustieke Kasteel De Wittenburg in Wassenaar. De Tafel Ronde lijkt daar mee een Uiterst Comfortabele Mogelijkheid te Bieden om te Lobbyen. Toch stellen de Huidige Leden, dat er van Lobby of Beïnvloeding Geen Sprake is, Al thans Niet Meer dan bij de Gemiddelde Tennis Club.

Lees het Artikel Hier https://www.ftm.nl/artikelen/minister-toezichthouders-industrie-tafelronde

Muziek
The FraySolarflair
Six Time UsersDivide 

Drone Shot Drone & Life 
https://www.youtube.com/channel/UCWcQ4q-FlM3kUVfcWU9kSnQ

Reacties
https://youtu.be/jgfwSwWUuOM?si=ahcENXOLE7C29mJ2

Nederlandsche Tafel Ronde

De Nederlandsche Tafel Ronde (Round Table The Netherlands) is een internationale organisatie voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. De Nederlandsche Tafel Ronde (NTR) is onderdeel van Round Table International en wordt gevormd door 200 lokale Tafels in verschillende Nederlandse steden en dorpen. De organisatie staat voor vriendschap, zelf ontwikkeling en service en is dus niet een typische service club [1], maar stelt zich wel ten doel zich zelf in te zetten voor de samen leving.

De doel stellingen van de vereniging zijn het aan moedigen van persoonlijke en zakelijke zelf ontplooiing. Het bevorderen van onderlinge en internationale vriendschap, samen werking en begrip. Het versterken van het besef, dat iedereen op zijn manier de gemeenschap behoort te dienen.

Geschiedenis

Engeland

De eerste Round Table wordt op gericht in Norwich, Engeland op 14 maart 1927, toen op richter Louis Marchesi een inspirerende bij één komst hield met een groep jonge mannen uit verschillende beroep groepen. Marchesi was lid van de Norwich Rotary Club, maar zag mogelijkheden om het beter te doen. [2] Zo vond hij het een na deel dat er geen leef tijd grens was. Hij stelde deze vast op veertig jaar.

De club zou boven dien van alle leden aan dacht vragen voor de nationale en internationale samen leving. Er was veel belang stelling voor deze vereniging vorm. Na de op richting van de eerste Round Table in Norwich duurde het niet lang voor dat ook in andere plaatsen en landen een Round Table werd op gericht.

Nederland

De geschiedenis van de Tafel Ronde in Nederland begint in 1935. Henk Bruna, oprichter en Ere Lid, ging stage lopen in Reading, Engeland. Via zijn werk zaamheden kwam hij in contact met de Round Table. Hij kreeg de vraag, of hij in Nederland een dergelijke organisatie wilde op richten. Dat wilde hij graag, maar zijn op leiding voerde hem eerst naar andere buiten landen.

Toen Bruna in Nederland terug kwam en zijn vrienden kring zich weer begon te vormen, brak de Tweede Wereld Oorlog uit. De kansen om een Round Table op te richten waren voor lopig verkeken. Wel zag Bruna in de oorlog jaren eens te meer de wenselijkheid van een vrienden kring naar dit model. In het laatste oorlog jaar begon hij met de vorming daar van en zo dra Nederland was bevrijd richtte op 7 juni 1946 de eerste Nederlandse Tafel Ronde in Utrecht op, met aanvankelijk zes tien leden.

Op uit nodiging bezocht Bruna eind juni 1946 de jaar vergadering van RTBI te Londen als vertegenwoordiger van de Nederlandsche Tafel Ronde. De statuten en reglementen van RTBI, die zeer uit voerig zijn, werden veréénvoudigd en aan de Nederlandse om standigheden aan gepast. In 1947  werd besloten tot de uit gaaf van een eigen periodiek, het Mede Delingen Blad, dat in 1948 voor de eerste maal uit kwam. In 1951 verklaarde Bernhard der Nederlanden zich bereid het bescherm heerschap te aan vaarden. Tijdens een plechtige bij één komst te Amsterdam, bij de viering van het eerste lustrum, werd de Prins als bescherm heer geïnstalleerd. [3]

Naam Geving

Hoe wel de naam anders doen vermoeden is “Round Table” niet recht streeks ontleend aan legende van Koning Arthur. Het insigne werd ontleend aan het zinne beeld van de Tafel Ronde van de legendarische Koning Arthur, met in het midden de Tudor Roos. Het insigne verbeeldt de samen komst van jonge mannen aan een Ronde Tafel. De Tudor Roos is het nationale embleem van Engeland sinds de late Middel Eeuwen. Het embleem dankt zijn naam het Huis Tudor, de dynastie, die de adellijke huizen van Lancaster en York verenigde. De NTR vindt zijn oorsprong in Engeland en heeft om deze reden gekozen om de bestaande Ronde van Round Table Britain, met in het hart de Tudor Roos, te gebruiken.

Zowel zijn titel als zijn stel regel over genomen uit een toe spraak op de British Industries Fair in 1927 door de toen malige Prins Edward, Prins van Wales.

De Jonge Zaken Lui en Professionele Mannen van dit Land moeten Rond de Tafel Komen, Methoden Toe Passen, die in het Verleden Zo Gezond zijn Gebleken, ze Aan Passen aan de Veranderende Behoeften van de Tijd en Ze Waar Mogelijk Verbeteren. ”

De uit drukking “Adopt, Adapt, Improve” is de slogan van de organisatie.

Kaart met Nederlandse Tafels

Leden

De organisatie heeft in Nederland 3.186 leden, april 2020, verdeeld over 200 Tafels. Deze Tafels zijn onder verdeeld in 14 verschillende districten. Internationaal telt Round Table ruim 31.000 leden, 2020. [3]

Zuster Organisaties

  • 41 Club Nederland
  • Ladies Circle Nederland

Bekende (Ex) Leden

Externe Links

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image