Fact Checker – Belangrijke Brief aan Marlies van Muiswinkel, Slachtoffer Demmink Doofpot! Moeder Lisa + Ook Hele Belangrijke Email, Gestuurd, Kijk! Lees! Concrete Vragen

Marlies van Muiswinkel (foto )Twitter)
Sanne Terlingen van Argos naar Lost in Europe (foto Twitter)

Een Hele Belangrijke Brief aan Marlies van Muiswinkel, Slachtoffer Demmink Doofpot! Moeder van Lisa

Published 22 jun. 2022

Fact Checker

Een hele belangrijke brief aan Marlies van Muiswinkel. Betreft: aandragen Indirect Bewijs, en Parapsychologen kunnen wat doen!

Aan Marlies van Muiswinkel

Hallo Marlies van Muiswinkel, laat ik beginnen met te vermelden, dat ik ook Micha Kat, waarmee ik het niet met alles eens ben, Eenzelfde Soort Brief gestuurd heb. Dat Zeer Waarschijnlijk onder andere Joris Demmink en Tim Vos Zeer Ernstig over de Schreef zijn Gegaan, daarmee ben ik het Wel Eens met Micha Kat. Ik heb niet alles wat met deze zaak te maken heeft tot mij kunnen nemen, maar ik heb bijvoorbeeld wel de Radio Uitzendingen van VPRO S Argos gehoord, en ook de linken een aantal keren over het internet verspreid. Ik wil indirect bewijs aandragen. Eventueel kan ik ook optreden als getuige. De Demmink Doofpot is gekmakend. Indirect bewijs aandragen wil ik dus. Er worden binnen circuits schijnrelaties gearrangeerd in o.a. Nederland. Vaak worden mannelijke biseksuelen gekoppeld aan vrouwelijke biseksuelen, om zodoende de schijn van ‘Het Hetero Zijn’ hoog te houden. Maar het zijn dus in werkelijkheid geslachtsdiffusen. Ook worden er schijnrelaties gearrangeerd tussen vrouwelijke biseksuelen en ♂pedofielen. Een voorbeeld hiervan is dat schijnhuwelijk tussen Leontine Ruiters en Marco Borsato. Dat zijn geen hetero S. Dat zijn geslachtsdiffusen. Veel meer mensen zijn er gevlucht in een schijnhuwelijk. Ook in hoge kringen. Die lui zitten in de kast, waar ze uit moeten, omdat dit voor iedereen het beste is. Wat dit betreft, dat huwelijk tussen jou Marlies van Muiswinkel en Tim Vos, was dat ook geen schijnhuwelijk tussen een vrouwelijke biseksueel en een ♂pedofiel? Langzaam maar zeker moet de mensheid herstellen van oneffenheden. De waarheid op tafel, en bijvoorbeeld het uit de kast komen… Er is dus een belang qua welzijn, maar ook een mensenrechtelijk belang, en dit laatste is vanzelf wederzijds. Want door het een en ander aan te kaarten, ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Het ging ongeveer om hetzelfde als wat ik nu meld bij jou. Het betichten van mensen, dat ze gehuld, geslachtsdiffuus zijn. En dat ze voorgetrokken worden. Is er sprake van homo-handjeklap? Met name door parapsychologen is mij het een en ander duidelijk geworden. Tot in deze eeuw heeft Nederland een Faculteit Parapsychologie gehad, en deze was een onderdeel van de Universiteit Utrecht. Parapsychologen kunnen o.a. informatie toebedelen, maar ook vernemen. Misschien hebben parapsychologen hun gaven / technieken ook al wel toegepast op o.a. Joris Demmink en Tim Vos. Ik ken wat namen van mensen die gerelateerd zijn aan het parapsychologische, verbonden aan de Nederlandse overheid en zo. Dat zijn (1) Drs psycholoog Ben M Vreeke, Egelantiersgracht 66 I, 1015 RM Amsterdam, 020 – 624 4416. (2) Fam. Arnold Muskee, Sebastiaan Centenweg 161, 1602 EH Enkhuizen, 0228 – 3179623). Glenda Croes, Gemeente Ambtenaar te Amsterdam, waarschijnlijk bij het Stadsdeel Oost, Oranje Vrijstaat Plein 2, 1093 NG Amsterdam. Met name de Eerst Genoemde kan Verwijzingen doen naar andere mensen (parapsychologen), die nog veel meer weten. Ook dus wat betreft Joris Demmink / Tim Vos. Ik ben dus ook slachtoffer van oneerlijke justitiële procedures. Dit schrijven is absoluut niet bedoeld als homohaat. Een algemeen belang is primair. Dit is een hele belangrijke brief. Daarom is het posten en afgeven van deze brief bij PostNL vastgelegd op video. Voor publicatie op YouTube e.d. Via mijn kanaal ‘Fact Checker’. Ze (overheden) hebben mij (stiekem) zitten te smoren. Doen ze dat ook met jou? Graag ontving ik een informatieve reactie. In ieder geval hoop ik een ontvangstbevestiging van deze brief, van je te mogen krijgen. Een bericht naar Story.Fact.Checker@Gmail.com volstaat.

Met Vriendelijke Groet,
Gerard de Groot

Een Tweet van @NL_Journalist aan,@MoedervanLisa. Heb je mijn Brief Ontvangen? Ook Graag een Antwoord op de Volgende Vraag. Dat Huwelijk tussen Larisa Alwin en Tim Vos is dat een Schijn Huwelijk? Een Hetero Stel Suggererend? Een Schijn Relatie tussen een Vrouwelijke Bi Seksueel en een Pedofiel? Muziek https://www.soundcloud.com en https://www.bensound.com (1) Inova – Cruelty, Argofox Release (2) Over Efficient Pandemic 7749.

Reacties
https://youtu.be/8nRPFn7hKwo

Ook een Hele Belangrijke Email, Gestuurd naar Marlies van Muiswinkel | Kijk! Lees! Concrete Vragen

Gepubliceeerd 25 jun. 2022

Fact Checker

Hallo. In navolging van het toezenden naar Marlies van Muiswinkel van een hele belangrijke brief, is er nu een hele belangrijke e-mail gestuurd naar Marlies van Muiswinkel. Live kun je hiervan getuige zijn. Door de video te bekijken. Voordat ik de hele belangrijke e-mail verstuur, lees ik eerst de e-mail voor. De geadresseerde is info@igordesign.nl Bij het onderwerp staat: Interview () Beantwoording Vragen () (Email ) Schriftelijk of ‘Face to Face‘…. De e-mail. Dit bericht is bestemd voor Marlies van Muiswinkel. Hallo Marlies van Muiswinkel. Een bericht van Gerard de Groot van o.a. het YouTube-kanaal ‘Fact Checker’. Wat vragen. 1) Heb je m’n hele belangrijke brief ontvangen? Deze is ca. drie weken geleden verstuurd. 2) Heb je m’n tweets ontvangen? Gestuurd naar @MoedervanLisa en gestuurd naar @LisaLotgenoten 3) Hebben Larisa Alwin en Tim Vos een schijnrelatie? 4) Een schijnrelatie tussen een vrouwelijke biseksueel en een pedofiel? 5) Hoe komen zulke schijnhuwelijken en zo, tot stand? Door bemiddeling? Bemiddeling van wie? 6) Larisa Alwin en Tim Vos zitten in de kast? Zo wordt dat toch gezegd? 7) Was dat huwelijk van jou Marlies van Muiswinkel met Tim Vos ook geen schijnhuwelijk? D.m.v. bemiddeling? (Zie vraag 5). 8) Heb je een advocaat? Zo ja, wie is dat? 9) Is Tim Vos de genetische vader van je dochter? Zo nee, hoe is dat dan gegaan? Zo, dat waren de vragen. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Maar een reactie wordt wel op prijs gesteld. Mogelijk kunnen (para)psychologen wat betekenen. Ik heb contact gekregen (eigenlijk wel onvrijwillig) met afgestudeerde psychologen, die ook parapsychologische technieken/gaven hanteren. O.a. de overheid heeft zulke (para)psychologische mensen in dienst, om het (para)psychologische. Om de technieken, waarmee informatie toebedeeld kan worden, maar ook waarmee informatie ingewonnen kan worden. Voorbeelden (elders) van zulke personen: Niels Houtepen, Victor Mids et cetera.’t Is wel sneaky. Arcanum. Voor verdere informatie verwijs ik naar genoemde hele belangrijke brief. Die nu ook op www.youtube.com is gezet. Link naar die video https://www.youtube.com/watch?v=8nRPF… Wanneer je bevestigt. dat je onderdeel uitgemaakt hebt van een Schijn Huwelijk, (al dan niet na Bemiddeling), tussen een Vrouwelijke Biseksueel en een Pedofiel, dan is dit Indirect Bewijs voor het Feit, dat Tim Vos tot Pedofiele Misdaden in Staat is. Een Algemeen Belang is Primair. Op een of andere manier, wanneer dit hout snijdt, dan moet het onderhavige natuurlijk aandacht krijgen, onder andere door middel van media. Een oprechte reactie van je (Marlies van Muiswinkel) wordt dus op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot

Reacties
https://youtu.be/AWCkWA5pQ_M

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fact+Checker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marlies+van+Muiswinkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moeder+van+Lisa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verhaal+van+Lisa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Argos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Larissa+Alwin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tim+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joris+Demmink
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+Kiers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pels+Rijcken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landsadvocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=SRM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanisch+Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=SRA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanic+Ritual+Abuse