Eva Vlaardingerbroek – Weg van grenzeloosheid + Café Weltschmerz – ‘Diversiteit op onderwerpen, die er niet toe doen’: EV & Peter Vlemmix + Blue Tiger Studio – EV over Gender Equality

Het links neoliberale monsterverbond: de weg van de grenzeloosheid

Nederland stevent af op 19 miljoen inwoners in 2039, met als hoofdschuldige de immigratie. Veel mensen zien deze prognose met lede ogen aan. Hoogleraar Sociale Demografie aan de UVA, Jan Latten, stelt dat Nederland totaal niet is ingesteld op zo’n extreme bevolkingsgroei.

De reactie van de Nederlandse politiek is echter al veertig jaar dezelfde. Zowel de schoonheid als de veronderstelde noodzaak van multicultuur worden in koor bezongen. Wanneer de politiek wordt gewezen op vele onmiskenbaar nadelige neveneffecten, verschuilt men zich achter de dooddoener, dat Nederland nu eenmaal gebonden is aan internationale verdragen en er dus niets aan te doen valt. Wijlen premier Wim Kok hield de Nederlandse bevolking, die ‘waarheid’ al in de jaren negentig tot vervelens toe voor, hoewel een land als Denemarken er toen al een veel restrictiever beleid op nahield. Alleen in de aanloop naar de verkiezingen liet en laat de VVD traditioneel een migratie kritisch geluid horen, maar in de praktijk verandert er al veertig jaar lang niets.

Hoe valt dit hardnekkig vasthouden aan een pro immigratiebeleid te verklaren?

Het monsterverbond

We kunnen gerust vaststellen, dat het verzet tegen de immigratie steeds sterker wordt. Uit een recente peiling van Maurice de Hond blijkt, dat slechts zeven procent voorstander is van een een ruimhartig beleid ten aanzien van immigranten, die naar Nederland komen. 40 procent wil alleen mensen van buiten de EU binnenlaten, die voor hun leven vrezen, en 22 procent wil zelfs alle immigratie uit die landen verbieden.

PVV en FVD, twee tegen massa immigratie gekante partijen, kunnen volgens opiniepeilingen op ruim 25 procent van de stemmen rekenen. Maar die twee partijen staan langs de lijn van het politieke speelveld. De VVD werkt liever met GroenLinks samen dan met de ‘broederpartijen’ op rechts. Premier Mark Rutte heeft iedere dag de mond vol van de klimaatcrisis, een traditioneel links thema. Hoe kan dat toch, vragen veel mensen zich af? Is hier sprake van ‘beschaafd’ rechts, dat van extreem rechtse smetten vrij wil blijven?

Het antwoord is tegelijk dieper en eenvoudiger: It’s the economy stupid!

Veel mensen kunnen maar niet begrijpen, dat het internationale bedrijfsleven en de spreekbuis ervan, de VVD, naar een wereld zonder grenzen streven. Niet zoals links vanuit een ‘alle Menschen werden Brüder’ utopie, maar om zuiver economische redenen. Wereldhandel zonder grenzen, hoe liberaal! Geen belemmeringen, geen aparte regelingen, geen paspoorten en papieren rompslomp meer, de neoliberalen zouden Halleluja roepen als het niet zo christelijk klonk. En de sociale spanningen, die de massa immigratie oproept? Een kwestie van tijd, mensen, de tijd heelt alle wonden, komt goed! Klanten zijn klanten, niet waar?

Het zou de neoliberaal verder een zorg zijn hoe de homo economicus zijn leven leidt. Die VVD visie is dus eigenlijk toch ook een utopisch wereldbeeld, gedeeltelijk overlappend met het utopische toekomstbeeld ter linker zijde: een Wereld, waarin alle volkeren, geslachten, geloven en seksuele geaardheden in harmonie met elkaar samen leven. Zowel rechts neoliberaal als links is van mening, dat deze utopie pas echt tot stand kan komen, wanneer één historisch verschijnsel verdwijnt: de natie staat. Een land met sterke eigen tradities en een relatief homogene bevolking met sterk gedeelde culturele waarden moet coûte que coûte bestreden worden. Het uitzonderlijke moet naast de norm komen te staan, zodat er geen norm meer is.

Grenzeloosheid in de breedste zin van het woord

Dit laatste is op allerlei vlakken in het links liberale narratief te herkennen. Verdraagzaamheid tegenover de LGBTI gemeenschap is – om maar een voorbeeld te noemen in de ogen van de linkse en liberale kosmopolitische burger niet meer voldoende. Een recent voorbeeld: JK Rowling. De schrijfster, die bekend staat als zeer uitgesproken links progressief, werd het doelwit van giftige aanvallen vanuit haar eigen achterban, toen zij een vrouw in bescherming nam, die haar baan had verloren vanwege een tweet, waarin zij stelde, dat mannen niet in vrouwen konden veranderen. Rowling ging dit, overigens door een rechter bevestigde ontslag, te ver. Deze mening kwam haar duur te staan. Binnen de kortste keren werd zij door haar eigen achterban ‘’gecanceld’’ en tot transfoob en ‘’bigot’’ gebombardeerd. Hieruit blijkt eens te meer hoezeer onderscheid benoemen tot taboe is gemaakt. Weg met alle grenzen, of het nu landen of biologische verschillen betreft!

Diezelfde obsessie met grenzeloosheid leidt bij links tot onverwachte en inconsequente gevolgen op tal van gebieden. Een opvallend voorbeeld is hoe anti Militaristisch links tegenwoordig subiet in de houding springt voor het idee van een EUropees Leger. Links volgt daarin de stelling van Emmanuel Macron en zijn al even kosmopolitisch ingestelde Duitse collega Angela Merkel, dat EUropa alleen als federale staat mondiaal nog een rol van betekenis zou kunnen vervullen. De eigen nationale cultuur wordt geslachtofferd, er zouden immers grotere belangen op het spel staan.

Het democratisch tekort

Om een en ander te verzachten voor de autochtone bevolking en vooral de ‘gevaarlijke’ gevoelens van ‘Verfremdung’ te bestrijden wordt identificatie van de burger met zijn regio wel toegestaan, zelfs gestimuleerd. Regio’s zijn minder gevaarlijk, hebben geen harde grenzen of legers, en kunnen het gevoel van identiteitsverlies wellicht compenseren. Het hangt allemaal samen en er is ook wat voor te zeggen. Als je de toekomst ziet als een Wereld zonder natie staten, tenminste. Maar wordt de stemmer wel een rol gegeven? Wordt klip en klaar gesteld, dat de transformatie van Nederland en West EUropa geen natuurwet is, maar een keuze, gebaseerd op een ideologisch gemotiveerde politiek economische zienswijze? Absoluut niet, in mijn ogen. En dit is nu precies het democratisch tekort van onze tijd. Door taboeïsering van de taal zelfs woorden als autochtoon en allochtoon zijn inmiddels verdacht – houdt het links liberale verbond alle macht in handen. Een vrije discussie over de nadelen en spanningen die massa immigratie opleveren wordt niet gevoerd. Gesteggel over de vraag of het woord massa immigratie mag en of daar überhaupt sprake van is denk aan Leo Lucassen cum suis vervangt de discussie over de betekenis, de kosten, de voor en nadelen van (massa)immigratie.

Ook de instrumentalisering van het onderwijs, de rechtspraak en instituties als de Publieke Omroep garandeert dat het links liberale geluid veel sterker klinkt dan andere geluiden. Maar het uitsluiten van minimaal een kwart van de Nederlandse stemmers ondermijnt de geloofwaardigheid van de democratie en is op termijn onhoudbaar. Het gepolitiseerde en getaboeïseerde debat over immigratie moet open en respectvol gevoerd gaan worden. Voor en tegenstanders zullen naar elkaar moeten gaan luisteren. Een compromis moet gevonden en tegenover Brussel verdedigd worden, hier en in de andere EU landen. Volhardt de links liberale elite in de weigering deze broodnodige discussie met de immigratie sceptische burger aan te gaan, dan zijn de politieke en sociale gevolgen niet te overzien.

Dat deel van de bevolking moeten gehoord worden

Alles begint met de erkenning dat de deplorables er recht op hebben te worden gehoord. Hoe eerder hoe beter. Zoals Barrack Obama onlangs onderstreepte: het ontmenselijken van andersdenkenden in de praktijk vaak conservatief ingestelde burgers, geen rechts radicalen – gaat niets teweeg brengen, behalve nog meer spanningen en conflicten dan waar nu al sprake van is. Een brede denktank met een mooie, representatieve doorsnede van de bevolking zou een begin kunnen zijn van het doorbreken van de impasse.

De visie van onze minister president is, dat hij niet van visies houdt. Maar als het om de toekomst van ons land gaat kan hij er beter snel één ontwikkelen. Voordat het te laat is.

Geen Stijl, 24-01-20 | 21:00

https://www.geenstijl.nl/5151600/EvaVlaardingerbroek-het-links-neoliberalemonsterverbond-de-weg-van-de-grenzeloosheid/

Diversiteit geldt alleen op onderwerpen, die er niet toe doen’: Eva Vlaardingerbroek & Peter Vlemmix

📌 Deze aflevering is geadopteerd door Rogier Rademakers

Peter Vlemmix in gesprek met Eva Vlaardingerbroek. Laatstgenoemde is een uitgesproken lid van het Forum Voor Democratie, want ze is jong, rechts en vrouw, dat trekt de aandacht.

Jonge vrouwen zijn, volgens Vlaardingerbroek, ondervertegenwoordigd in het rechtse geluid. Zij identificeren zich hoofdzakelijk met het dominante linkse discours, en daarmee voorkomen zij in ieder geval, dat zij voor nazi of racist worden uitgescholden. Vlaardingerbroek omschrijft op basis van haar eigen ervaringen hoe intimiderend dit soms kan zijn en kan leiden tot zelfcensuur.

Maar dit linkse gedachtegoed leidt ook tot excessen en is vaak ook nog strijdig met de eigen idealen. Als voorbeeld noemt Vlaardingerbroek de rechtszaak tegen Khalid F, het debat over de terugkeer van de IS vrouwen, en het vurige pleidooi voor diversiteit en de vrijheid van meningsuiting.

Reacties
https://youtu.be/x4Vt7k7GsdM

Eva Vlaardingerbroek over het Sustainable Development Goal van de VN, nummer 5: Gender Equality

Gepubliceerd op 7 apr. 2020

Tom Zwitser spreekt met juriste Eva Vlaardingerbroek over het VN Sustainable Development Goal, nummer 5: Gender Equality. De SDG’s werden door de VN in 2015 opgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 en streeft naar totale grip op onze werkelijkheid, en complete verandering van onze Wereld. Multinationals en CEO’s scharen zich er en masse achter en geeft de wereld een nieuwe 17 geboden, naar de meetlat van de met miljarden ondersteunde agenda om boeren en burgers, mannen en vrouwen van de aarde te doen verdwijnen en een Nieuwe Mens te creëren.

Reacties
https://youtu.be/2ibaeH_0qfs

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Café+Weltschmerz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blue+Tiger+Studio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eva+Vlaardingerbroek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Vlemmix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Latten
https://robscholtemuseum.nl/?s=JK+Rowling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+Kok
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maurice+de+Hond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Emmanuel+Macron
https://robscholtemuseum.nl/?s=Angela+Merkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Barack+Obama
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gender+Equality