Erwin Lensink – Rembrandt en de Rothschild bankiers!

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers is tegen het besluit van de regering om 80 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van twee schilderijen van Rembrandt.

De afgelopen weken heb ik met interesse het nieuws gevolgd over de aankoop van Rembrandt schilderijen van de Franse tak van de bankiersfamilie (of beter gezegd banksters) de Rothschild. In het geheim zou Bilderberger Alexander Pechtold de andere voorzitters van de grote fractiepartijen naar het Mauritshuis hebben gelokt voor een geheime bespreking voor de aankoop van twee befaamde Rembrandt schilderijen, die in de verkoop zouden worden gedaan uit de prive collectie van Eric de Rothschild. Overigens zou twee jaar geleden, volgens sommige geruchten Alexander Pechtold op de Bilderberg Conferentie al zijn aangewezen, als opvolger van Mark Rutte als nieuwe premier. Wat dat betreft is dit wellicht belangrijk, in het licht van het feit, dat er ook via de Bilderberg Conferentie een link is naar de familie de Rothschild, die zowel tot de oprichters als de innercircle behoren van de Bilderberg Conferentie organisatie, de Stichting Bilderberg Meetings met de zetel en hoofdkantoor in Leiden.

Volgens de berichten in de Main Stream Media (vaak afgekort MSM) zou Baron Eric de Rothschild twee befaamde schilderijen van Rembrandt willen verkopen uit de prive collectie. Het Rijksmuseum in Amsterdan zou zeer veel interesse in de aankoop van de schilderijen hebben en van daaruit zou het initiatief zijn gekomen om via de politiek en via geld van de Nederlandse Staat de schilderijen aankopen voor een bedrag van circa 160 miljoen euro. Op een gegeven moment bleek echter ook de Franse Staat en het befaamde museum Het Louvre in Parijs interesse te hebben en zo zou er een deal zijn gemaakt, waarbij beide landen de twee schilderijen aankopen, ieders voor een bedrag van 80 miljoen euro, waarbij de schilderijen, zowel in Het Louvre, als in het Rijksmuseum te zien zouden zijn in de toekomst. Nu heeft het bekend worden van dit bericht tot nogal commotie geleidt in de Nederlandse pers en media, zowel in de musea-sector, als onder de Nederlandse bevolking, is gebleken door onder meer opiniepeilingen van Maurice de Hond hierover. Nu vind ik de (aankoop van de) schilderijen minder van belang, maar op zich wel interessant, mede gezien de voorgevallen synchroniciteit met het befaamde schilderij “De Nachtwacht” van Rembrandt.

Rembrandt’s J’Accuse is een Nederlandse film uit 2008, geproduceerd door Bruno Felix, geregisseerd en geschreven door Peter Greenaway. De film ging in première (in Nederland) op 27 november 2008.

Forensisch onderzoek van Rembrandts schilderij De Nachtwacht: Greenaway behandelt de achtergrond, context en samenzwering van alle 34 afgebeelde karakters die samen een moord pleegden voor hun eigen voordeel.

Rembrandt’s J’Accuse 86 min.

Peter Greenaway, Nederland, 2008

In 1642 voltooide Rembrandt zijn beroemdste werk De Nachtwacht. Daarna ging het zowel zakelijk als privé bergafwaarts met de schilder. Peter Greenaway toont aan de hand van verborgen of nooit opgemerkte details uit het groepsportret aan, dat Rembrandt met De Nachtwacht verwijst naar een moord en een samenzwering.

Zie deze link voor J`Accusse en de achtergronden van De Nachtwacht van Rembrandt volgens Peter Greenaway:
https://www.idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=02f2f4b4-1bf3-4d94-9796-0d893014b506 (absolute aanrader)

De berichten in pers en media, als ook de reacties van het publiek en politiek, zoals bijvoorbeeld van de Fractie Denk, inzake deze aankoop waren voor mij vele malen interessanter. In een artikel van de Volkskrant journalist Peter De Waard werd er namelijk eindelijk eens ingegaan op de achtergronden en de rijkdom van de Rothschilds met als titel: “Al eeuwen synoniem voor grote rijkdom”. Sinds mijn afstudeeronderzoek in de Joodse Wijk van Antwerpen ben ik namelijk ook gestuit op de Stichting Bilderberg Meetings, de Bilderberg Conferenties en de innercircle families, zoals bepaalde Gekroonde Families en de bankiersfamilies als Wallenberg, Agnelli, de Nederlandse Gekroonde Familie (sinds Willem I) en vooral ook de steenrijke oliemagnaten Rockefeller en dus de bankiersfamilie de Rothschild. Uit een in eerste instantie uit persoonlijke interesse gestart onderzoek zijn mij bepaalde zaken bekend geworden, waarvan onder meer de resultaten op deze website (deels) te vinden zijn. Ook in het artikel van Peter De Waard wordt aangegeven, dat het onduidelijk is hoe veel bezittingen en rijkdom de familie de Rothschild nu exact bezit en dat zelfs de zakenbladen Fortune en Forbes hier geen vinger achter kunnen krijgen. Mij is bekend, dat deze zakenbladen de familie de Rothschild zelfs weg hebben gelaten uit de lijst van rijkste personen van de wereld, maar mijn achterliggende idee, is dat er ofwel omkoping plaats vind om dit zo te regelen, daar Prins Bernhard ook al eens een telefoontje heeft gepleegd met deze organisaties om het vermogen van de Nederlandse Gekroonde Familie naar beneden bij te stellen ofwel, dat deze families zelf (groot)aandeelhouder van Forbes en Fortune zijn (of connecties van deze steenrijke familie) en dat dit de achterliggende redenen zijn van de niet-vermelding in de lijsten van de rijkste personen van de wereld.

Het onderstaande bericht in verband met de reacties van Alexander Pechtold en vooral de Fractie Denk komt van de website link:
http://dutchturks.nl/tunahan-kuzu-geen-geld-naar-rothschilds/

Tunahan Kuzu: “Geen geld naar Rothschilds”
By Redactie – 29 sep 2015

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) verzet zich tegen de aankoop van schilderijen van de grootmeester Rembrandt met overheidssteun van 80 miljoen euro.

“Wat heeft het kabinet de afgelopen jaren geleerd van de economische crisis? Sinds het barsten van de financiële zeepbel hebben alle Nederlanders de hand op de knip moeten houden,” zegt hij in de Tweede Kamer.

“Nu Nederland een klein beetje kan ademen, geeft het kabinet tachtig miljoen euro uit aan een prestigeproject en spekt daarmee de kas van de Rothschilds, de rijkste familie op aarde. Tachtig miljoen euro aan een prestigeproject, terwijl de minima en de ouderen er weer niets bij krijgen. Tachtig miljoen euro voor een prestigeproject, terwijl de jeugdwerkloosheid torenhoog is. Tachtig miljoen voor een prestigeproject waarbij het kabinet wil dat de rijen voor het rijksmuseum langer worden, terwijl het niets doet aan de rijen van de voedselbank.”

Kuzu haalde ook uit naar de D66 die in een stiekem overleg tijdens een ontbijt in het Mauritshuis het kabinet overhaalde om over te gaan tot de aankoop van de schilderijen, terwijl D66 juist voor democratisering en transparantie zou staan. Kuzu roept het kabinet op om op te komen voor de ouderen en de minima en niet voor de kunstelite en de Rothschilds.

PVV leider Geert Wilders die niet aanschoof voor het overleg, liet weten geen bezwaar te hebben tegen de aankoop van de schilderijen, die nu in het bezit zijn van de Franse tak van de machtige familie Rothschild.

D66 leider Alexander Pechtold verdedigde zijn steun voor de aankoop eerder bij RTL Late Night:

Nu wil het toeval, dat in verband en in voorbereiding op Prinsjesdag 2015, ik met Vitali Feiten een superbelangrijk filmpje heb gemaakt om de achtergronden, gronden en redenen van en met het waxinelichthouder incident op Prinsjesdag 2010 nog eens uit te leggen, maar vooral te laten zien, hoe het systeem van fiduciaire geldcreatie in handen van een oligarchische bankenelite, als onder meer de Rothschilds, de Rockefellers en de Nederlandse Gekroonde familie nu exact werkt, aangezien dit zeer moeilijk is uit te leggen aan de gemiddelde Nederlander, persoon of wereldburger en het overgrote merendeel ook onwetend hierover is. Bepaalde filmpjes op onder meer Youtube leggen dit echter perfect uit aan de kijker en daarom heb ik in samenwerking met Vitali Feiten besloten dit superbelangrijke filmpje te maken met natuurlijk excuses voor de inferieure kwaliteiten van mijn eigen presentatie, maar dit is minder van belang, dan het uitzenden van deze informatie, die prioriteit heeft voor bijna iedereen op deze wereldbol tegenwoordig en het vooral koppelen aan al mijn acties, maar vooral aan het Prinsesdag – incident in 2010, mede ook met betrekking tot de Bilderberg Conferenties en het daar geplande beleid voor de komende jaren door de oligarchische elitaire innercircle bankenfamilies:
In vele artikelen, vooral op internet, wordt er gespeculeerd over de rijkdom van deze familie (de) Rothschild. Tijdens mijn detentie, heb ik vaak ook een grappig experiment gedaan in de gevangenis bibliotheken, door vaak in de inhoudscatalogus achterin allerlei boeken te zoeken op de volgende woorden of namen van personen, zoals “Prins Bernhard”, “Bilderberg”, “Hans Teengs Gerritsen”, “Meinoud Rost van Tonningen”, “Rockefeller” en vooral “Rothschild” en het is opvallend in hoeveel en vooral ook de hoeveelheid uiteenlopende boeken men deze namen, dus van de bankiersfamilie “Rothschild” kan vinden en hoe weinig er in pers en media over deze familie Rothschild daarentegen gepubliceerd wordt. Daarbij heb ik uit deze boeken, allerlei geruchten en uitspraken over deze familie nog eens kunnen controleren.

In de uitgelichte afbeelding (zie plaatje hierboven) bij dit artikel, wordt er bijvoorbeeld beweert, dat de familie Rothschild 500 $ Trillion waard zou zijn, qua vermogen, maar naar mijn idee is dit klinklare onzin en nonsense en een veel te hoge schatting van het vermogen van deze familie. Het is mij echter wel duidelijk, dat deze bankiersfamilie thans zeker een vermogen van minimaal $ 2 miljard heeft en daarbij absoluut in de Forbes400 of Fortune lijst van rijkste personen zou moeten staan. Volgens het Volkskrant artikel van Peter de Waard zou het blad “Challenges” (de Franse Quote) Eric de Rothschild zijn vermogen schatten op 525 miljoen euro, maar alleen al gezien het feit, dat deze persoon twee schilderijen in handen heeft, die 160 miljoen euro zouden moeten opleveren, lijkt me dit zeker een te lage schatting en wellicht zelfs veel te laag. Uit het Volkskrant artikel blijkt verder, dat de schattingen uiteen zouden lopen tussen de 500 miljard euro en zelfs 1 biljoen euro (1000 miljard euro) en mij lijkt de kans zeer aannemelijk, dat dit dicht in de buurt komt van de totale rijkdom van de Rothschild-telgen. Daarom hou ik de schatting vaak open, tussen de 2 miljard euro als ondergrens en waarschijnlijk 1000 miljard euro als bovengrens. Het totale (schuld)vermogen van de wereld (exclusief derivaten) ligt waarschijnlijk ergens tussen de 100 biljoen (100.000 miljard euro / dollar) en de 300 biljoen (300.000 miljard euro / dollar) op dit moment, maar vooral door creatie van nieuwe schulden en de invloed van de rente stijgt dit bedrag continu en al zeker 200 jaren achtereen explosief. Andere opvallende informatie uit het artikel in de Volkskrant is, dat de familie Rothschild nog 50.000 kunstwerken in bruikleen heeft gegeven van verschillende instellingen en musea op de wereld en de vraag is vooral, hoe komen ze daaraan?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rothschild_(geslacht)

https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

In een zeer bekend geworden artikel, wordt namelijk de wat mij betreft onzin, beweert, dat als de familie Rothschild de rijkdommen eerlijk onder iedereen op de wereld zou verdelen, dat iedere wereldburger dan miljonair zou worden met een bedrag van circa $ 70 miljoen (dollar). Uit berekeningen van het totale vermogen en schuldvermogen op de wereld blijkt dit een grotendeels onzin bericht en als we er hier vanuit gaan, dat het totale vermogen van de Rothschilds 1000 miljard dollar zou zijn, dan is deze familie inderdaad het rijkste van de wereld, maar gedeeld door 7 miljard mensen, zou dit net iets meer dan $ 100,00 (dollar) per wereldburger zijn en dus absoluut geen circa $ 70 miljoen (dollar). Ik ben er echter wel van overtuigd, dat deze familie en ook de familie Rockefeller zeker tot de top 100 van rijkste families ter wereld behoren en zelfs in de top 10 staan, maar dat ze er express worden uitgelaten en het vermogen te laag is getaxeerd, met opzet, door allerlei zakenbladen als Forbes en Fortune. In Nederland is dit hetzelfde met de Gekroonde Familie, waarbij de Koninklijke Familie wordt ingeschat vaak op rond de 1 miljard euro, maar mijn vermoeden is, dat dit minstens ook 2 miljard euro zou moeten zijn, zo niet meer. Edwin de Roy van Zuydewijn heeft zich al eens in Echte Jannen (radio programma) hierover uitgelaten en de bewering gedaan, dat het 13,6 miljard euro zou moeten zijn en mij klinkt dit geloofwaardig in de oren, na allerlei berekeningen en het zien van diverse lijsten van bijvoorbeeld Forbes en Fortune en Quote500 in heden en verleden…

Overigens is er hier nog wel een belangrijk voorbehoud, immers bezitten in ieder geval de Rothschilds grote aandelen- en bezitsposities in de top 5 van Amerikaanse, Franse en Engelse banken, als ook het bezit en controle over banken als de Federal Reserve System (centrale bank USA), de Bank of England (centrale bank UK) en de Bank of International Settlements in Basel (Centrale Bank van de centrale banken van alle landen), waarbij men dus in staat is bijna om via de machtspositie de hoeveelheid geld te bepalen in deze belangrijke Eerste Wereldlanden en de Westerse Wereld. Via de QE (Quantitive Easing) is dit vooral de laatste tien jaren, maar eigenlijk sinds de jaren `80 massaal gedaan, waardoor er nu een grote bankencrisis en vele andere grote problemen zijn, zoals de Irak-oorlog en het probleem met IS en het vraagstuk en de toevloed van asielzoekers in Europa.

Een theorie over 11 september en de aanslagen op de Twin Towers, waarbij steeds meer mensen op de wereld bedenkingen krijgen bij de versie van de Amerikaanse overheid en regering. De Twin Towers en overigens ook het gebouw van de Verenigde Naties in New York staan op (voormalige) gronden van de familie Rockefeller:

In theorie zijn de Rothschilds met de mede aandeelhouders van de Federal Reserve in staat, mits er toestemming is van de Amerikaanse regering (of lees als ze zijn gecorrumpeerd of gechanteerd worden) om de opdracht te geven voor iedere wereldburger een bankbiljet te drukken van $ 70 miljoen dollar en deze te verdelen. Op dat moment, dat nu nog niet het geval is, zou inderdaad iedere wereldburger $ 70 miljoen (dollar) aan vermogen hebben, maar dan zal er wel een onwaarschijnlijke inflatie gaan of kunnen plaats vinden met onvermoede gevolgen, als waarschijnlijk een megacrisis, waarbij het geld in een ongelooflijk rap tempo waarde verliest, nog erger, dan in de jaren `30 van de vorige Eeuw in Duitsland. In mindere mate is dit ook het geval voor families, die centrale banken en particuliere banken deels of volledig onder controle en in bezit hebben als de familie Rockefeller, de Nederlandse Koninklijke Familie, de familie Wallenberg, maar bijvoorbeeld ook de dictatorfamilie van Noord-Korea. De rijke bankiersfamilies met een macht- en bankenmonopolie in de Westerse Wereld hebben zich echter voor een groot deel verenigd, sinds 1954 in de Bilderberg Conferenties om een gezamenlijk beleid te maken voor gedeelten of mogelijk zelfs de hele wereld, voor zover hun invloed en macht strekt… Hiervoor verwijs ik ook naar Youtube filmpjes op deze website of zoek anders eens op “Bilderberg” op Youtube en doe zelf een onderzoek…

Als laatste wil ik nog aankondigen, dat er op korte termijn zeer groot en belangrijk nieuws zit aan te komen, onder meer via deze website, maar waarschijnlijk ook via allerlei andere mediakanalen.

SO STAY TUNED…

Erwin Lensink Vrij, 7 oktober 2015

http://erwinlensinkvrij.nl/rembrandt-en-de-rothschild-bankiers.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image