Micha Kat – OP WEG NAAR PRINSJESDAG 2018: TIEN VRAGEN AAN ERWIN LENSINK EN TIEN ANTWOORDEN

1. Waarom wierp je nou precies acht jaar geleden de waxinelichthouder tegen de Gouden Koets?

Het was een gelijktijdige samenloop van omstandigheden. Er waren drie redenen. Ten eerste het onrechtmatige en criminele handelen tegen mij door politie Noord-Oost Gelderland en Justitie sinds het plotselinge overlijden (zelfdoding) van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland, met onder meer verboden uitlokkingspraktijken en het valselijk een inrichting in rommelen in 2009. Ten tweede de DNA kwestie om mijn zaak juridisch te legitimeren. Wilhelmina was immers een buitenechtelijk kind met de heer S.M.S. de Ranitz en Emma zur Waldeck Pyrmont als natuurlijke ouders. Ik heb hierover een aanklacht ingediend wegens hoogverraad en oplichting bij de politie Lichtenvoorde op 14 april 2010. Waarom moest ik in 2009 wel verplicht – onder protest – mijn DNA afstaan en moeten honderdduizenden Nederlanders dit inmiddels ook voor de Nationale DNA databank? Hiermee wilde ik de aandacht vestigen op de derde en belangrijkste reden of motief: het systeem van fiduciaire geldcreatie of geldcreatie uit het niets door particuliere systeembanken in Nederland en wereldwijd.

2. Hoe gaat het nu met je?

Op zich gaat het best wel waardeloos met mij. Verder wacht ik daarom de nieuwe ultieme bankencrash nu vooral maar af en hoe dit verder verloopt.

3. Waar verblijf je nu en hoe is dat?

Ik verblijf met een valselijk opgelegde RM (rechterlijke maatregel) in de Van der Hoeven Kliniek, Gebouw Wiersema (afdeling) in Utrecht. Dat verblijf is waardeloos en zonde van de tijd, net als de eerdere politieke detenties trouwens. Ik noem het een soort van moderne concentratiekamp setting met fascistische kwakzalverij, waar zo ongeveer alle klachten afgewimpeld worden en het verblijf, de vrijheden en het voedsel redelijk saai, eentonig en slecht zijn.

4. Wat gaat er de komende tijd met je gebeuren? Welke zaken spelen er? Wat zijn je vooruitzichten?

Ik heb een overplaatsingsverzoek gedaan en wacht al tijden op geschiktere woonruimte. Mijn RM is daarom pas geleden onder valse voorwendselen weer verlengd door een valse partijdige rechter, die ik trouwens daarom heb gewraakt, net als de complete rechterlijke macht in een BOPZ procedure, die nep rechtspraak blijkt te zijn, continu.

5. Met wie heb je nu vooral contact?

Ik heb vooral contact met de circa vijftig medegedetineerden/gegijzelden/bewoners en circa honderd of honderdvijftig fascistische medewerkers in de Van der Hoeven Kliniek. Verder probeer ik nog contacten te onderhouden met mijn netwerk, al hoewel dat wat moeilijk en complex is hier.

6. Hoe zie je de wereld zich de komende tijd ontwikkelen?

Zoals ik al zei verwacht ik al tijden een nieuwe en nog grotere bankencrash dan in 2008. Ik had dit reeds lang verwacht, tussen de verschillende verkiezingen door leek mij het moment voor de banken en bewindvoerders, maar ik besef nu al een tijdje, dat de machtigen, superrijken, centrale banken, de systeembanken, de bedrijven en de multinationals dit zo lang mogelijk voor zich zullen proberen uit te schuiven. Onder meer via het systeem van QE (Quantitave Easing) van de Federal Reserve System in Amerika en de steunaankopen van de Europese Centrale Bank is dit de laatste jaren nog voorkomen, maar op een gegeven moment zal het onvermijdelijke instorten van de krediet- en schuldenbergen niet meer voorkomen kunnen worden. Verder zie je allerlei technologische NWO-achtige ontwikkelingen, waarvan ik fysieke registratiesystemen, zoals camera`s overal, vooral in de binnensteden en op autowegen en vooral contactloos en dus niet fysiek en/of contant betalen nogal huiveringwekkend vind.

7. Hoe zie je de toekomst van het Koninklijk Huis?

Ze lijken nog een vrij brede politieke steun in de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal te hebben. Toch is het iedere keer een enorm moeilijke opgave om te komen tot een nieuwe erfopvolger, zo is de afgelopen tweehonderd jaar bijna continu gebleken. Daarom ben ik persoonlijk voor een democratisch gekozen Koningschap (of eventueel presidentschap of stadhouderschap of welke benaming je er ook aan geeft), waarbij het ambt dus voor iedereen in principe open staat, zoals de Grondwet ook eigenlijk voorschrijft. Volgens de Grondwet zou dit mijn in ziens ook direct kunnen. We zullen zien of het 250- jarig jubileum van erfopvolging in Nederland gehaald wordt of niet?

8. Hoe zou je de Nederlandse rechtstaat thans beschrijven?

Volgens mij is de rechtstaat non-existent, dus bestaat niet in Nederland. Als je het mij vraagt is Nederland eigenlijk meer een overblijfsel van een gematigde vorm van dictatuur (1813-1848) dan een vrije democratische rechtstaat. Er is thans en mogelijk al tijden teveel vriendjespolitiek (van bijvoorbeeld Joris Demmink, ex Secretaris Generaal van Justitie), klassenjustitie en corruptie binnen de rechtspraak, justitie en politiek, waarschijnlijk al sinds de invoering van het Koninkrijk Der Nederlanden door Willem I in 1813-1815, als ik ook de 19de Eeeuwse journalist Eilert Meeter en andere bronnen teruglees. De advocatuur en politie, als ook de reclassering in Nederland zijn hier medeplichtig, dus medeschuldig aan, is mijn persoonlijke ervaring. Ik bevind mij in een Kafkaiaanse toestand met oneerlijke, onrechtvaardige en mijns inziens onrechtmatige flut rechtspraak. Na de Tweede Wereldoorlog is er wel een tijdelijke opleving van rechtstatelijkheid, democratie, tolerantie en vrijheid geweest door tendensen en ontwikkelingen in de samenleving en bijvoorbeeld vernietiging van de macht van de adel in Nederland door de nazi’s. Daarom ben ik voorstander van (gedeeltelijke) juryrechtspraak, al zal dat in Nederland wellicht moeilijk in te voeren zijn.

9. Zijn er dingen waar je plezier aan hebt/vreugde aan beleeft?

Ik volg zijdelings nog het voetbal en zaalvoetbal. Het is al een tijdje geleden, maar ook aan het ijshockeytoernooi van de Olympische Winterspelen heb ik plezier gehad met het winnende Rusland en het spectaculaire stuntende Duitsland, alhoewel de voorronde indeling naar mijn mening nergens op sloeg. Verder ga ik met enige regelmaat op verlof, als dat mogelijk is, en de stad Utrecht in. Aan sporten beleef ik op zich ook altijd plezier, maar dit heb ik mede door omstandigheden al drie jaren niet meer fanatiek kunnen doen.

10. Wat wil je de lezers van ROL nog extra zeggen of meegeven?

Goed, dat jullie alternatieve media als ROL en eerder KLOL (Klokkenluideronline) volgen! Mijn ervaring is, dat de belangrijkste en grootste nieuwsmedia en actualiteitenzenders vaak of altijd belangen hebben om bepaalde zaken geen aandacht te geven of zelfs te verdraaien en bewust uit de media te houden. Check dus verschillende bronnen, doe onderzoek en wees kritisch of je nu de alternatieve media of Main Stream Media leest, bekijkt of volgt. Zie voor meer achtergronden en informatie ook mijn website http://www.erwinlensinkvrij.nl en vooral o.a. het volgende informatieve videofilmpje:

Vitali Feiten – Erwin Lensink presenteert

Gepubliceerd op 2 okt. 2015

Erwin Lensink de waxinelichthouder gooier presenteert hier 2 filmpjes The Collapse of The American Dream Explained in Animation en Why you are a slave. Rothschild’s own you! End The FED!
http://erwinlensinkvrij.nl/

Reacties:
https://youtu.be/cpE1fYNCZqc

Revolutionair Online, 17 augustus 2018

https://revolutionaironline.com/op-weg-naar-prinsjesdag-2018-10-vragen-aan-erwin-lensink-en-10-antwoorden/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erwin+Lensink