Ella Ster | Monique Sovereign – Meld Plicht Reclassering vervalt voor Joost Knevel + Stijn Tielemans – Hof: Knevel, Onbehandelbaar ‘Moet Slacht Offers met Rust Laten’

Bodegraven Zaak

Meld Plicht bij Reclassering vervalt voor Joost Knevel

Meld Plicht bij Reclassering vervalt voor Joost Knevel

Op 3 juli was de Uit Spraak in het Hoger Beroep, dat Joost Knevel had Aan Gespannen tegen zijn Veroordeling voor Opruiing, Bedreiging en Smaad.

Uit de Uit Spraak van het Hof blijkt, dat de Veroordeling Groten Deels in Stand blijft, dat wil zeggen 15 Maanden Detentie, waar van 4 voor Waardelijk met een Proef Tijd van 3 Jaar. Ook blijven de Meeste bij Zondere voor Waarden Gelden, zo als het Contact en Locatie Verbod en het Verbod zich Openbaar te Uiten over Wat hem Naar Eigen Zeggen Over Komen is. Echter op Basis van het Reclasserings Advies komt de Meld en Behandel Verplichting te Vervallen “Om dat, door de Aan Wezigheid van de Paranoïde Waan Stoornis, Gedrags Verandering Onmogelijk is”.

Tijdens het Hoger Beroep op 19 juni heeft Joost er op Gewezen dat het Pieter Baan Centrum had Gesteld, dat hij Waan Denk Beelden heeft. Dit deden ze Zonder Ook Maar Één van de door Joost Aan Gedragen Getuigen te Horen, die volgens hem zijn Verhaal zouden Onders Steunen. Er is door het Hof aan Voor Bij Gegaan, dat er Nooit Onder Zoek heeft Plaats Gevonden naar de In Houd van Joost zijn Beweringen.

Joost kan dus Nu zijn Leven in Spanje Weer Op Pakken maar Wel met het Blijvende Label ‘Paranoïde Waan Stoornis’. Knevel liet ons Weten, dat hij Niet in Cassatie zal gaan tegen het Vonnis.


Het Reclasserings Advies zo als Op Genomen in de Uit Spraak van het Hoger Beroep

Uitspraak op Rechtspraak.nl

Ella

Volg Ella Ster op Telegram: https://t.me/ella_ster

Steun Ella met Petje Af

Ellaster, 13 juli 2023, update 14 juli 2023

https://www.ellaster.nl/2023/07/13/meldplicht-bij-reclassering-vervalt-voor-joost-knevel/

Hof: Joost Knevel, Berucht om Pedo Net Werk, is OnbehandelbaarMoet Slacht Offers met Rust Laten

Getekend portret van Joost Knevel, met op de achtergrond bloemen bij de begraafplaats in Bodegraven die zijn neergelegd door complotdenkers.

Portret van Joost Knevel, met op de Achter Grond Bloemen bij de Begraaf Plaats in Bodegraven, die zijn Neer Gelegd door Complot Denkers (foto Ricardo Smit & Nicole van den Hout)

Complot Denker en Oud In Woner van Bodegraven Joost Knevel (45), die met Anderen een Verhaal over Ritueel Satanisch Pedo Seksueel Mis Bruik de Wereld in slingerde, krijgt Geen Verplichte Behandeling. Van Wege zijn Paranoia heeft dat volgens het Gerechts Hof Geen Zin. Zijn Gedrag Veranderen is Onmogelijk.

Ook in Hoger Beroep is hij Veroordeeld tot Vijf Tien Maanden Cel, waar van Vier Maanden voor Waardelijk. Van wege de ‘Onwrikbare Denk Beelden’ van Knevel, die te Verklaren Zijn door een Psychische Stoornis, en van wege zijn Persoonlijke Om Standigheden, ziet het Hof in Den Haag Echter Niets in een Meld Plicht en een Verplichte Behandeling.

Knevel wil Graag bij zijn Kinderen in Spanje Wonen. Hij was Tijdelijk in Nederland, maar wil Op Nieuw naar dat Land Emigreren om er Één of Meerdere B&B’s te Runnen. De Meld Plicht belemmert hem bij het Op Bouwen van het Spaanse Leven, zo als Knevel, dat voor zich ziet. Door zijn Paranoïde Waan Stoornis zal het hem Nooit Lukken om zijn Gedrag te Veranderen, volgens de Reclassering. Dus moet Maar worden Geprobeerd om dat Onder Controle te Houden.

Tijdens zijn Hoger Beroep verklaarde Knevel, dat hij Nu weet, dat hij bij het Aan de Kaak Stellen van het Vermeende Pedo Seksuele Mis Bruik Geen Namen mocht en Mag Noemen. Hij zou Willen, dat het Vermeende Mis Bruik Onder Zocht wordt, maar zegt zich er bij Neer te Leggen als dat Niet Gebeurt.

Die Boodschap kwam op Recht over, vindt het Hof, maar te Gelijker Tijd is Knevel Nog Wel al Tijd Bezig met het Op Nemen van Video’s. Die bewaart hij in een Kluis en als er Iets met hem Gebeurt, krijgt Heel Nederland die volgens hem te Zien.

Knevel maakte zich Schuldig aan Opruiing, Verspreiding van die Op Ruiende Boodschap, Bedreiging en Smaad. Met zijn Boodschap, die hij Meer Maals herhaalde in zijn Online Video’s, wilde hij Aan Dacht Vragen voor Ritueel Satanisch Pedo Seksueel Mis Bruik, waar van hij Zelf Slacht Offer zou zijn Geweest. Er bestaat Geen Enkel Objectief Bewijs voor. Dat Zelfde geldt voor het Feit, dat een Kind zou zijn Vermoord. Tijdens Gesprekken met de Reclassering kon het Alleen maar Hier Over gaan, Ieder Ander Onder Werp werd door Knevel die Richting Op Gestuurd.

Knevel wees RIVM Directeur Jaap van Dissel, Minister President Mark Rutte, een Bodegraafse Huis Arts en een Basis School Directeur aan als ‘Daders’ en Riep op om Actie tegen hen te Onder Nemen. Daar Door kan Van Dissel Niet Meer Zo Maar Gaan en Staan, waar hij Wil en Moet hij Accepteren, dat hij Continu Beveiligd wordt. Zo riep Knevel op Online Platform Red Pill Journal over Van Dissel. ‘Die Man is een Duivels Dilemma, dus Wie geeft hem zijn Wel Verdiende Nek Schot, die is een Held. Dat is mijn Af Sluiting.’

Lees ook

Oud-burgemeester Van der Kamp opgelucht dat delen van iemands adres op internet strafbaar wordt

Oud Burgemeester Van der Kamp Op Gelucht, dat Delen van Iemands Adres op Internet Strafbaar wordt

Ook Dennis’ huisadres werd door malloot op internet gezet: ‘Blij met doxingverbod, maar handhaven wordt hele kluif’

Ook Dennis’ Huis Adres werd door Malloot op Internet Gezet ‘Blij met Doxing Verbod, maar Hand Haven wordt Hele Kluif’

Word lid van het AD en krijg Online ToeGang tot de 11 Beste Kranten

Van Regio tot Wereld Nieuws, van Sport tot Cultuur

Al van af 3,25 per Week

Bekijk Abonnementen

AD, 24 juli 2023, 11:56, updated 14:09

https://www.ad.nl/binnenland/hof-joost-knevel-berucht-om-pedonetwerk-is-onbehandelbaar-moet-slachtoffers-met-rust-laten~ade0a1735/

Ella Ster | Monique Sovereign – Hoger Beroep Bodegraven Zaak, Joost Knevel vraagt Op Heffing bij Zondere Voor Waarden

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ella+Ster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monique+Sovereign
https://robscholtemuseum.nl/?s=AD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stijn+Tielemans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Knevel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Red+Pill+Journal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reclassering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Meld+Plicht+Reclassering