Ella Ster | Monique Sovereign – Hoger Beroep Bodegraven Zaak, Joost Knevel vraagt Op Heffing bij Zondere Voor Waarden

Hoger Beroep Bodegraven Zaak, Joost Knevel vraagt Op Heffing bij Zondere Voor Waarden

Op 19 juni 2023 diende het Hoger Beroep in de Bodegraven Zaak, waar in Joost Knevel, die Slacht Offer zegt te zijn van Satanisch Ritueel Mis Bruik, was veroordeeld wegens Op Ruiing, Bedreiging en Smaad. Knevel zat een Gevangenis Straf uit van 11 Maanden. Hij tekende Beroep aan, omdat de Voor Waarden voor zijn  Vrij Lating hem Beperken zijn Leven in Spanje Weer Op te Bouwen.Joost Knevel kwam in juli 2022 Voor Waardelijk Vrij, op Basis van bij Zondere Voor Waarden, die Gedurende 3 jaar van Kracht zijn, zo als een Contact en Gebieds Verbod,  Spreek Verbod, Meld Plicht en een Cannabis Verbod. Knevel, die voor zijn Arrestatie in Spanje woonde met zijn Gezin en daar Nu zijn Leven Weer wil Op Bouwen, stelt dat de Twee Wekelijkse Meld Plicht bij de Reclassering in Nederland hem daar bij “Erg in de Weg Zit.” Ook het Verbod om zich over zijn Zaak te mogen Uit Spreken is Niet Bevorderend voor zijn Helings Proces. Hij heeft een Verklaring van een Spaanse arts, dat hij lijdt aan PTSS en dat Cannabis kan Helpen, met Name bij Slapeloosheid.

Knevel over de Redenen van zijn Hoger Beroep: “Ik ga voor Geluk, Niet voor Gelijk” en “Ik hoef Geen Schade Vergoeding, ik wil Gewoon Gerechtigheid.”Het hof bevestigt, dat de Huidige Meld Plicht Weinig toe voegt en verwijst daar bij naar een Rapport van het Pieter Baan Centrum. Dat schreef Knevel Waan Beelden toe, om dat zijn Verhaal Onwaar zou zijn, Echter Zonder In Houdelijk Onderzoek.In het Requisitoir wijst de Advocaat Generaal op de Gevaren van ‘Complot Denken’ dat zou leiden tot ‘Op Roepen tot Geweld’, en verwijst naar Rapporten van de AIVD en NCTV en het “Kwaad Aardige Elite Narratief”. Joost Knevel en Kompanen zijn volgens haar “Daders in een Net Werk van Complot Denkers”. De van het Mis Bruik Beschuldigde Personen zouden Enorm hebben Geleden onder Knevels “Ongefundeerde Beweringen”.

Knevel “Als ik Echt een Waan Stoornis zou hebben, hoe verklaart U dan, dat 15 Getuigen mijn Verhaal Bevestigen? Zij zijn Nog Steeds Bereid om te Getuigen.”

Advocaat Peter Plasman, die Knevel bij stond, Pleitte, dat zijn Cliënt “Geen  Complot Denker is”, maar “dat zijn Eigen Verhaal voor hem Waar is”. Het Verbod om Er Over te Mogen Praten “is een Zware In Greep in de Vrijheid van Menings Uiting”, stelt Plasman. “Je Zelf kunnen Uiten is Immers Nodig voor de Verwerking van Dergelijk Trauma.” Hij pleit erb voor om deze Maat Regel op zijn Minst te Versoepelen.

Knevel won Vorige Maand een Rechts Zaak tegen de Gemeente Bodegraven Reeuwijk, die 225.000 Euro Schade Vergoeding had Geëist voor Reputatie Schade en de Extra Kosten als Gevolg van Protest Acties, zovals Bloemen Op Ruimen bij het Plaatselijke Kerk Hof. Ondanks dat Knevel de Gevorderde Claim Niet hoeft te Betalen, ligt er Nog Steeds Beslag op zijn Bank Rekeningen.

Meten met Twee Maten

Knevel zegt Spijt te hebben van zijn Uit Spraken, die Uit Eindelijk tot zijn Veroordeling hebben Geleid, maar wijst er op, dat er “Gemeten wordt met Twee Maten”. Hij noemt Johan Derksen als Voor Beeld, die op TV heeft gezegd, dat hij vond, dat Baudet Geliquideerd moest worden, maar voor die Uit Spraak Niet is Vervolgd. De Rechter gaat er Verder Niet op in.

In zijn Slot Woord stelt Knevel, dat men “Niet kan Spreken over ‘Ongefundeerde Beschuldigingen’, omdat er 15 Getuigen Niet zijn Gehoord en er Nooit Onder Zoek is Gedaan”. Hij vreest, dat “door de Manier. Waar op ik ben Behandeld Toe Komstige Slacht Offers van Misbruik zich Niet Durven Melden”.

Geen Op Names, Beperkt Publiek

Daar waar bij de Straf Zaak in juni Vorig Jaar de Landelijke Pers in de Recht Bank Vol Op aanWezig was, lijkt Men Nu Zo Min Mogelijk Ruchtbaarheid aan de Zaak te willen Geven. Aan Vragen, die door De Andere Krant en Andere Journalisten waren Gedaan om de zitting te Filmen zijn van Wege “Veiligheids Redenen” Af Gewezen. Ondanks dat de Aan Vragen Ruim voor de Zitting waren Gedaan, wilde de Recht Bank daar Pas een Dag van te Voren Uit Spraak over Doen. In de Straf Zaak in juni 2022 was er wel een Live Video Verbinding, maar deze werd Af Gebroken, zo dra Knevel het Woord wilde nemen. Door het Beperkte aan Tal Zit Plaatsen kon een Deel van de Belang Stellenden de Zitting Niet Bij Wonen. Ook zijn er Tijdens de Zitting Verscheidene Reprimandes uit Gedeeld voor het Gebruik van Mobiele Telefoons.

Het is Nu aan het Hof te Beslissen, of de Twee Wekelijkse MeldPlicht in der Daad komt te Vervallen. Verder hoopt Knevel Ook, dat er een Versoepeling komt in de Mogelijkheid zich te kunnen Uit Spreken.

Het Hof doet Uit Spraak op 3 juli 9:00 uur in het Paleis van Justitie, Den Haag.

Lees ook
10 Bizarre Details uit de Bodegraven Zaak
Strafzaak Ritueel Mis Bruik Bodegraven: “De Geest is uit de Fles

Ella Ster, 22 juni 2023

https://www.ellaster.nl/2023/06/22/hoger-beroep-bodegraven-zaak-joost-knevel-vraagt-opheffing-bijzondere-voorwaarden/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monique+Sovereign
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ella+Ster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Knevel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wouter+Raatgever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Red+Pill+Journal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Plasman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Instituut+voor+Volksgezondheid+en+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Christiaan+van+der+Kamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodegraven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodegraven+Reeuwijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Bodegraven

 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image