Ella Ster – Jessie Czebotar: Huis Zoeking in Trump  Mar A Lago had te maken met Kinder Misbruik Dossier

FBI Raid on Donald Trump S Mar A Lago Mansion (gif Giphy)
Mar A Lago Drive By (video Telegram)

Mar A Lago FBI Raid (gif Twitter)

Jessie Czebotar: Huis Zoeking in Trump Mar A Lago had te maken met Kinder Misbruik Dossier

Was Donald Trump op de Hoogte van de Video Frazzledrip, die op de Anthony Weiner S Lap Top stond? Had hij Verzegelde Documenten in Bezit, die Compromitterend zijn voor zijn Politieke Rivaal Hillary Clinton? De Getuigenis van Jessie Czebotar werpt een Geheel Nieuw Licht op de Recente Huis Zoeking van Mar A Lago.

Op 8 augustus 2022 doorzocht de FBI Mar A Lago, Trump S Huis in Palm Beach Florida. Het Vereiste Huis Zoeking Bevel is Inmiddels Openbaar gemaakt, al is een Groot Deel daar van Zwart Gelakt. De Huis Zoeking van de FBI was Gericht op een 15 Tal Dozen met Geheime, of Staat Geheime Documenten. Aan de Hand van het Huis Zoeking Bevel is Niet Duidelijk,, waar Voor Malig President Donald J Trump van Verdacht wordt, omdat die Delen Zwart Gelakt zijn.

Jessie Czebotar (foto Ellaster)

Volgens Journalist Timothy Holmseth gaat het om Documenten, die te maken hebben met FBI Kinder Handel”, uit gevoerd door de FBI en Anderen. Holmseth houdt zich Al Jaren bezig met het Ontrafelen van Kinder Handel en Moorden, waar Mensen en Organisaties op Hoog Politiek Niveau bij Betrokken zijn. Hij werkt Samen met SRM Getuige Jessie Czebotar. SRM staat voor Sadistisch | Satanisch Ritueel Misbruik.

Affidavit Gericht tegen Hillary Clinton

Jessie Czebotar zei in een Aantal Recente Interviews met David Zublick en George Iceman, dat de Documenten, waar naar de FBI zocht, te maken hebben met haar Getuige Verklaring onder Ede (Affidavit), die Eerder bij een Regionale Recht Bank in Minnesota is In Gediend. Deze Affidavit, af komstig van Meerdere Getuigen waar onder Jessie Czebotar, is onder andere Gericht tegen Hillary Rotham Clinton.

Jessie Czebotar heeft de Getuigenis onder Ede gedaan, het geen ook betekent, dat ze Vervolgd kan worden als blijkt, dat ze een Valse Verklaring heeft af gelegd.

Jessie Czebotar zegt te zijn op gegroeid in een Satanisch Netwerk, het Luceferiaanse Broederschap Systeem, waar ze naar Eigen Zeggen was voor bestemd de Hoge Positie van binnen de Sekte te vervullen. Ondanks het Feit, dat ze van af Jonge Leef Tijd weigerde haar Positie in te nemen, was ze Getuige van Satanische Rituelen en Moorden op Talloze Andere Kinderen.

Klokken Luider

In haar Getuigenis noemt ze diverse Politici, Oud Presidenten en Hoog Geplaatste Figuren, waar onder Hillary Clinton, die bij deze Satanische Sekte betrokken zouden zijn en zich Schuldig maakten aan Ritueel Misbruik. Ondanks dat ze zich zelf al van af 3 Jarige Leef Tijd als Christen beschouwt en (Uit Eindelijk) tot het Christendom Bekeerd is, werd ze van af haar 4e Jaar Gedwongen de Training in het Luciferiaanse Broederschap (iLLUMiNATi) te volgen. Toen ze 10 Jaar was, kreeg ze de Kans, die Kringen te verlaten. Naar Eigen Zeggendankzij de Bescherming van God”. Sinds 2019 treedt ze naar Buiten om over het Bestaan van deze Sekte en hun Werk Wijze te vertellen en streeft ze naar Gerechtigheid voor de Slacht Offers.

Uit Documenten blijkt, dat het Advocaten Kantoor Droel Law Firm (MN | TX) naar Aan Leiding van haar Affidavit een Aan Klacht had In Gediend bij de Recht Bank van Minnesota, om te voor komen, dat er een StraRechtelijk Onder Zoek gestart zou worden. Hun verzoek: “De Recht Bank moet Mrs Erickson S Motie om (Weder Om) een Speciale Aan Klager wegens Mis Daden tegen de Menselijkheid aan te stellen af wijzen.” Ook Journalist Timothy Holmseth wordt in de Stukken genoemd, die Enkele Fragmenten op zijn Web Site heeft geplaatst.

Citaat

“Beginnend rond november 2018, begon Mrs Erickson samen met Co Hort Timothy Charles Holmseth een Veelheid van Valse en [Zwart Gelakt].Mrs Erickson beroept zich op Jessie Marie Czebotar als haar Bron voor Veel van haar Valse en Lasterlijke Beschuldigingen. Mrs Czebotar beweert, dat ze Getuige is van een Moord door [Zwart Gelakt] als ook Verschillende Moorden door Hillary Rodham Clinton, die begin Jaren80 in Chicago plaats vonden, die Verkrachting, Marteling en Consumptie van Kinderen gedurende Satanische Rituelen in hielden, terwijl [Zwart Gelakt] toe keek. Mrs Czebotar noemt Verschillende Politici, Beroemdheden en Andere Hoog Geplaatste individuen, zoals Ronald Reagan, Bill Clinton, Joseph Biden, Newt Gingrich, Dick Cheney, Dan Quayle, Mike Pence, John Kerry, Muammar Gaddafi, Amy Coney Barrett, en Elon Musk, die in een of andere Satanische Sekte betrokken zouden zijn, die Kinderen Martelt, Verkracht, Vermoordt en Eet.”

Gelekt Dossier

Timothy Holmseth schrijft op zijn Gab Account.Het is Niet Bekend hoe Droel Law Firm aan de Lijst Namen van Satanische Kannibalen is gekomen. Er zitten Verzegelde Dossiers in de Recht Zaak.” Hij vervolgt “Ik kan bevestigen, dat Bewijs van Mis Daden tegen de Menselijkheid is gestuurd naar een Onder Zoeker van de Afdeling Crimineel Onderzoek in Fort Campbell, Kentucky.”

Jessie Czebotar zegt, dat er een Gezamenlijke Poging gaande is om Nu het Web te Verzadigen met Des Informatie over haar, zo dat het Publiek haar Niet zal Geloven als het Moment Daar is. “Mijn Getuigenis is Niet Tegen te Houden. Gerechtigheid komt Snel,” schreef ze op haar Twitter Account.

Hand Tekening Moorden

“Deze Mensen zijn Serie Moordenaars” zegt Jessie Czebotar in onder staand Interview. Ze vertelt, dat het Signature Killings zijn, die Steeds op een Bepaalde Wijze worden gepleegd en waar aan je de Moordenaars kunt herkennen. “Ze zijn Meesters en Bedreven in Martelen.”

De Beschrijving van Één van deze Moord Praktijken, waar van Jessie Czebotar Getuige is geweest, is Zo Grotesk, dat men zich Moeilijk kan voor stellen, dat Mensen tot Dergelijke Gruwelijkheden en Sadisme in Staat zijn. Toch lijkt deze Gebeurtenis erg op de Video ‘Frazzle Drip’, die op de Beruchte Weiner Lap Top is aan getroffen.

Frazzle Drip op Weiner Lap Top

Op die Video is volgens Getuigen Hillary Clinton met Huma Abadin te zien, die Samen een Jong Meisje Martelen, Verminken en Vermoorden. Huma Abadin was de Vrouw van Anthony Weiner en de Rechter Hand van Hillary Clinton. In het Straf Rechtelijk Onder Zoek tegen Anthony Weiner vond de New York Police Department (NYPD) deze Video in een Map op zijn Lap Top, die gelabeld was als “Leven S Verzekering”.

New Yorkse Politie Agenten moeten Braken

Over deze Lap Top zegt Sydney Powell, de Advocaat, die het Trump Team onder steunt in het Aan Vechten vaVerkiezing Fraude in de President Verkiezingen van 2020Als ik de President was, zou ik de Anthony Weiner Lap Top op eisen en deze naar de Meest Vertrouwde Persoon in het Leger brengen, Alles uit Elkaar Halen en hem gaan gebruiken. Er staat Veel [Bewijs, Redactie]op die Lap Top, daar twijfel ik Niet aan. Ik heb Zelfs Gehoord, dat de Politie Agenten van New York, die er Iets van hebben gezien, ook al zijn het Door Gewinterde Rechercheurs, Letterlijk moesten Over Geven.”

Clinton Body Count

Tal Loze NYPD Agenten, die het Materiaal op de Lap Top hadden gezien, of er van wisten, zijn Later op Mysterieuze Wijze Verdwenen of Om Gekomen. De Clintons worden In Middels met Honderden ‘Zelf Moorden’ of Verdachte Sterf Gevallen in verband gebracht. De Clinton Body Count is een Lange Lijst van 400 Namen, uit een lopend van Voor Malig Mede Werkers, Politieke Adviseurs, Rivalen, Witte Huis medewerkers, of getuigen, die in Veel Gevallen in het Bezit waren van Belastende Informatie tegen de Clintons en Voor Tijdig om het Leven kwamen.

Bij Voor Beeld Kolonel James Sabow, die op het Punt stond de Drugs Activiteiten van Bill Clinton te onthullen en in zijn Tuin Dood Geschoten was. Oordeel van de Leger Patholoog “Zelf Moord”. Of Privé Detective Danny Casolaro, die Onder Zoek deed naar Cocaïne Smokkel in Arkansas (de Thuis Staat van de Clintons) en Dood in zijn Hotel Bad Kamer werd aan getroffen.
Beide Polsen zijn Meer dan  Tien Keer Door Gesneden. Al zijn Onderzoek Werk is Gestolen. Oordeel van de Lijks SchouwerZelf Moord.’
De Vloek van de Clintons’, De Andere Krant, 26, 9 juli 2022

Scalpel en Hamer als Speeltjes

In de door WikiLeaks Gelekte Emails maakt Hillary Clinton Referenties naar Satanisch Ritueel Misbruik. In een Email gericht aan Huma Abadin staat, dat Hillary Clinton een Hamer en “Speeltje” zegt te willen Gebruiken naar Comet Pizza (Pizzeria in Washington, Redactie] en Enthousiast is over de “Offer Nacht”. In Andere Emails maakt Hillary Clinton Melding van het Gebruik van een Scalpel.

In de Video Frazzle Drip is te zien hoe de Scalpel is gebruikt om een Jong Meisje te Villen. Jessie Czebotar zegt hier over “Het Belangrijke Aspect, dat ik naar voren wil brengen over Frazzle Drip is, dat Dit Niet haar ([Hillary S, Redactie] Eerste Incident was in het Martelen, Vermoorden van een Kind (…) op die Manier.”

WikiLeaks Moorden

Seth Rich, een Mede Werker van het Democratisch Nationaal Comité van de Democratische Partij, die in 2016 de Emails naar WikiLeaks heeft Gelekt, is daar na om het Leven gebracht. In juli 2021 gaf de FBI een Hele Serie Documenten Vrij rond de Moord Zaak op Seth Rich. Op Pagina 136 staat in een EmailClinton huurde [Iemand, Redactie] om Seth Rich te Vermoorden.”

Kort na dat WikiLeaks de Clinton en Podesta Mails publiceerde, zijn Drie Op Richters van WikiLeaks op Mysterieuze Wijze om het Leven gekomen. WikiLeaks Op Richter Julian Assange nam Jaren Lang Toe Vlucht tot de Ecuadoriaanse Ambassade in Londen, om te voor komen, dat hij Uit Geleverd zou worden. Hij vecht Nu van uit een Britse Gevangenis zijn Uit Levering aan de Verenigde Staten aan.


Twijfel

Toch wordt de Geloof Waardigheid van SRM Slacht Offers Vaak in Twijfel getrokken. Niet Alleen, omdat de Beschrijvingen van het Misbruik der Mate Extreem zijn, dat het voor Buiten Staanders Moeilijk te geloven is, dat Dit kan bestaan, maar ook om dat ze Vaak Namen van Prominente Figuren noemen, die bij de Rituelen Betrokken zouden zijn. Vaak worden de Getuigenissen van SRM Slacht Offers toe geschreven aan Psychische Stoornissen en wordt gesteld ,dat er Geen Enkel Bewijs bestaat voor de Gemaakte Claims.

Dark Web

Ondanks dat de Video Frazzle Drip van wege de Weer Zin Wekkende Content Nooit Openbaar gemaakt zal worden, kan het in een Recht Zaak Wel Degelijk als Bewijs Voering dienen. Omdat het Video Materiaal van de Mis Drijf tegen Kinderen Vergelijkbaar is met het geen Jessie Czebotar in haar Affidavit heeft vast gelegd.

Een Kopie van de Video Frazzle Drip is uit Eindelijk op het Dark Web geplaatst. Ik heb Verschillende Mensen gesproken, die Deze bekeken hebben en het Bestaan en de Inhoud er van kunnen bevestigen. Één van hen vertelde mij, dat hij wenste, dat hij de Video Nooit Bekeken had. Men omschrijft de Video alsErger dan de Ergste Horror Film”.

Verzegelde Kopieën

Als we er  van uit gaan, dat de Video in der Daad Wel Degelijk bestaat, kunnen we er ook van uit gaan, dat Mensen op In Vloed Rijke Posities Hier van op de Hoogte zijn. Dan is het Ook Aan Nemelijk, dat Donald Trump, die de Politieke Rivaal was van Hillary Clinton hier van op de Hoogte is gebracht. Wel Licht had hij Zelfs een Verzegelde Kopie in zijn Kluis liggen, met een Kopie van Czebotar S Getuigen Verklaring. Zou de Deep State er dan Niet Alles aan doen om deze Materialen in Handen te krijgen?

In deze Video vertelt Jessie Czebotar onder de Schuil NaamJane’ over haar Achter Grond en hoe het Luciferiaanse Systeem in elkaar steekt. Deze Video gaat onder andere over haar Training binnen de iLLUMiNATi om de Mother of Darkness te worden.

In de Onder Staande Video beschrijft Jessie Czebotar de Achter Grond van de Juridische Strijd, die er achter de Schermen gaande is en is Echt een Aan Rader.

Reacties
https://www.bitchute.com/video/RGYLARU4ztN6/

In Onder Staand Interviews met David Zublick en George Iceman vertelt Jessie Czebotar in Detail wat ze gezien en Mee Gemaakt heeft met Betrekking tot de Mis Drijven van Hillary Clinton. Realiseer je, dat het gaat om Zeer Ernstige en Zeer Extreme Mis Drijven tegen Kinderen en vraag je afm of je het Gedetailleerd Fragment van de Mis Handelingen wil horen. Het kan Bij Zonder Traumatisch zijn en Triggerend werken voor Mensen, die Zelf Misbruik mee gemaakt hebben.

Reacties
https://www.bitchute.com/video/fjtzENFdtGzM/

Reacties
https://rumble.com/v1hljvc-breaking-news-with-jessie-czebotar-on-trump-files-released.html

Persoonlijke Prijs

Uit het Boven Staande blijkt Duidelijk, dat Jessie Czebotar S Besluit naar Buiten te treden als Klokken Luider Niet Onopgemerkt is Gebleven. In een Reactie op dit Artikel laat de Nederlandse Woord Voerder van Jessie S Organisatie Illuminate the Darkness in een Schiftelijke Reactie weten:

“De Tegen Reacties beperken zich echter Niet tot het Ontvreemden van Verzegelde Getuigen Verklaringen en een Recht Zaak in Minnesota. Mede door haar Achter Grond wordt Jessie Al Jarenmet de Dood Bedreigd. Ook haar Naaste Familie wordt Regel Matig Lastig Gevallen. In oktober Vorig Jaar is haar 17 Jarige Zoon Om Gekomen, toen zijn Auto van de Weg Raakte en een iRavijn Un Stortte. Over de Oorzaak van dit Dodelijke Ongeval wordt door Sommigen Gespeculeerd, maar Feit is, dat er Voort Durend Dood Bedreigingen Richting Jessie en haar Naasten worden Geuit en dat haar Complete  Familie Twee Weken voor haar Zoon S Dood in een Aan Tal Video S op Social Media Slachtoffer was van Doxing [met Kwaad Aardige Op Zet On Line Identificerende Informatie over Iemand Onthullen, Redactie]. Vele Duizenden Kijkers waren er Getuige van, dat de Woon en Verblijf Plaatsen van Bijna Al haar Familie Leden Openlijk in deze Video werden Genoemd (…) Dat Doxen, Stalken en Bedreigen is Sinds Dien Non Stop Door Gegaan en is Intenser Geworden sinds Jessie met haar Affidavits naar Buiten is Gekomen.”

Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ellaster, 2 september 2022

https://www.ellaster.nl/2022/09/02/jessie-czebotar-huiszoeking-in-trumps-mar-a-lago-had-te-maken-met-kindermisbruikdossier/

A TFR (Temporary Flight Restriction) has been Placed over Mar A Lago, Palm Beach, Florida

A TFR (Temporary Flight Restriction) has Been Placed over Palm Beach, Florida. Mar A Lago is Located in Palm Beach, Florida.

The TFR went Into Effect October 31, 2022 and will Remain in Effect until May 23, 2023..

The FAA Classifies the Airspace as “NTL DEFENSE AIRSPACE

A TFR (Temporary Flight Restriction) has been Placed over Mar A Lago, Palm Beach, Florida (foto Telegram)

SantaSurfing, November 5, 2922

https://t.me/SantaSurfing/46465

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jessie+Czebotar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mother+of+Darkness
https://robscholtemuseum.nl/?s=Queen+Mother+of+Darkness
https://robscholtemuseum.nl/?s=Illuminate+the+Darkness
https://robscholtemuseum.nl/?s=Timothy+Charles+Holmseth
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+Zublick
https://robscholtemuseum.nl/?s=James+Sabow
https://robscholtemuseum.nl/?s=Danny+Cosolaro
https://robscholtemuseum.nl/?s=Julian+Assange
https://robscholtemuseum.nl/?s=WikiLeaks
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sydney+Powell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donald+Trump
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trump+Team
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mar+A+Lago
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mar+A+Lago+Raid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seth+Rich
https://robscholtemuseum.nl/?s=Democratische+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Democratisch+Nationaal+Comité
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anthony+Weiner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Weiner+Lap+Top
https://robscholtemuseum.nl/?s=Life+Insurance
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huma+Abedin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hillary+Rodham+Clinton
https://robscholtemuseum.nl/?s=Comet+Pizza
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pizza+Gate
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+Clinton
https://robscholtemuseum.nl/?s=Clinton+Body+Count
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ronald+Reagan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joseph+Biden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dick+Cheney
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dan+Quayle
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mike+Pence
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Kerry
https://robscholtemuseum.nl/?s=Muammar+Gaddafi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amy+Coney+Barrett
https://robscholtemuseum.nl/?s=Elon+Musk
https://robscholtemuseum.nl/?s=FBI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Federal+Bureau+of+Investigations
https://robscholtemuseum.nl/?s=NYPD
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+York+Police+Department
https://robscholtemuseum.nl/?s=District+Court+of+Minnesota
https://robscholtemuseum.nl/?s=Getuige+Verklaring+onder+Ede
https://robscholtemuseum.nl/?s=Affidavit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Doxing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Droel+Law+Firm
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanische+Sekte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lucifer+Broederschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=iLLUMiNATi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verkrachting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marteling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kannibalisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cannibalism
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frazzle+Drip
https://robscholtemuseum.nl/?s=SRM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanische+Ritueel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanisch+Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sadistisch+Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtigheid+voor+Slacht+Offers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaren+80
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cocaïne+Smokkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cocaïne+Smokkel+Arkansas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arkansas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chicago
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minnesota
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fort+Campbell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kentucky
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ecuador