Ella Ster – 10 Bizarre Details uit de Bodegraven Zaak

Bodegraven Zaak (foto ellaster)

Logo EllaSter (foto ellaster.nl)

10 Bizarre Details uit de Bodegraven Zaak

De Bodegraven Zaak staat Bol van Bizarre Details. Claims van Satanisch Ritueel Misbruik, die Bizar voor Woorden zijn. De Eigen Aardige Sterf Gevallen en Vele Zelf Moorden. De Merk Waardige Houding van de Burgemeester en Justitie. De Buiten Nissige Wijze van Actie Voeren door Joost K, Wouter R en Hans de M, die op 10 en 16 juni 2022 Terecht stonden. In de Afgelopen Weken kwam (Weder Om) een Aantal Opmerkelijke Details naar Voren.

Joost K, Wouter R en Hans de M stonden op 10 en 16 juni voor de Rechter om zich te Verantwoorden voor hun Uitlatingen in de ‘Bodegraven Zaak’ rond Satanisch Ritueel Misbruik (SRM). Lees Hier een Verslag van de Eerste Zitting Dag.”

(1)

Stapeling van Straffen

Op de Eerste Zitting Dag op 10 juni 2022 toont het Openbaar Ministerie (OM) Beelden van het Filmpje, waarin verschillende Bewind Lieden worden getoond met een Strop rond hun Nek. Het Filmpje was gemaakt door H, die hier voor in een Aparte Straf Zaak is Veroordeeld en Twee Weken Gevangenis Straf kreeg. Volgens de Officier van Justitie maakt deze Zaak Onderdeel uit van dit Straf Dossier”. Joost had de Video Zelf Niet Bekeken, verklaarde hij in de Rechtbank, maar had het Samen met een Bulk Verjaardag BerichtenPer Ongeluk” op het Telegram Kanaal Bataafs Nieuws geplaatst. De Rechter vindt dit “Moeilijk te Geloven”. De Straf Maat voor de Maker van dit Filmpje staat Hoe Dan Ook in Schril Contrast met het Lange Voor Arrest en Straf Eis voor het Trio, dat Nu Terecht staat.

Wouter zit al sinds december 2021 vast. Joost, op 16 juni 2022, al 322 Dagen. De Officier van Justitie eist voor Wouter 24 Maanden, waarvan 12 Voorwaardelijk, wat betekent dat hij Niet Direct Vrij komt. Zijn Advocaat spreekt van “Klasse Justitie” en “dat het OM deze Uitlatingen als Bedreigingen ziet, alleen omdat het Jaap van Dissel betreft”. Tegen Joost is 592 Dagen Cel Straf Geëist, waarvan 270 Dagen Voorwaardelijk. Dit komt precies uit op 322 Dagen Voor Arrest. Daarnaast eist het OM een Geld Boete, Contact Verbod, Gebied Verbod en een Sociale Media Verbod. Voor Hans is een Aanvullende Taak Straf Geëist. De Verdediging vraagt zich af, of deze “Stapeling van Straffen” wel kan.

(2)

Pragmatische Toevalligheid

Mr. Peter Plasman, de advocaat van Joost vindt het “té toevallig dat de strafeis tot op de dag af overeenkomst met de gezeten straf.” Hij stelt dat het wel erg op pragmatisme lijkt, “om de lange vastzetting te rechtvaardigen”. Hij vindt dat er op de aanklacht van smaad en laster wel wat is af te dingen. “Voor Joost K. is de werkelijkheid dat er kinderen verkracht en vermoord zijn.” Hem vervolgen wegens laster kan volgens hem niet, omdat “hij overtuigd is van het misbruik”. (Bij laster verspreid men opzettelijke leugens die iemand kunnen beschadigen.) Hij pleit daarom voor vrijspraak.

“Stel dat Joost K. zou hier zitten en het was vastgesteld dat hij waarheid sprak? Hoe zou u er dan tegen aan kijken?”
Mr. Peter Plasman

(3)

Een Beetje Terrorisme

Joost is in Spanje gearresteerd en overgeleverd aan Nederland op basis van terrorisme-claims. Deze beschuldiging wordt in de rechtszaak wel genoemd, maar houdt vervolgens geen stand. Advocaat Plasman uit zijn kritiek: “Terrorisme is ernstig misdrijf. Het is niet ten laste gelegd, dus dan moet je het ook niet noemen. Om het zo te noemen, kan het niet verdedigd worden. De term is ‘binnengesmokkeld’.” Hij voegt toe: “Een ‘beetje terrorisme’ bestaat niet. Zo’n ernstig feit niet ten laste leggen maar wél noemen, kan niet.”

Een ‘beetje terrorisme’ bestaat niet. Zo’n ernstig feit niet ten laste leggen maar wél noemen, kan niet.”
Mr. Peter Plasman

De officier van Justitie verwijst naar de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), die waarschuwde voor “een gevaarlijke extreme onderstroom in het coronaprotest”. Daarmee doelen ze ook op de verdachten. Toch gaat het OM hen niet vervolgen voor terrorisme, want “dat had de polarisatie nog verder versterkt”. De vraag is, wanneer de claim terrorisme niet gefundeerd is, was de uitlevering dan wel terecht?

(4)

Hervonden Meisje blijkt 23 Jaar Te Oud

Vier leeftijdsgenoten van Joost hebben onafhankelijk van elkaar hetzelfde meisje, dat zo’n veertig jaar geleden plotseling was verdwenen, op de schoolfoto aangewezen. Volgens Joost was het meisje dat jaar vermoord. Haar naam was Sandra en er was destijds verteld dat ze naar Australië was geëmigreerd. Men vond dat vreemd want ze had geen afscheidsfeestje gegeven. In het schoolboekje stond, in tegenstelling tot de andere kinderen, bij Sandra geen achternaam vermeld. Hij vermoedt dat ze Van Aalst heet.

Vlak voordat Joost naar het Pieter Baan Centrum zou gaan, had een wijkagente hem benaderd en verteld dat ze in de schoolgegevens van Sandra had willen kijken, maar werd tegengehouden. Vervolgens vertelde het Pieter Baan Centrum dat het meisje van toen nog leeft, dat stond in het politierapport. Maar deze Sandra van Aalst is 71 jaar oud en het verdwenen meisje zou rond de 48 jaar moeten zijn. Het verschil is dermate groot dat iedereen had moeten inzien dat het niet over dezelfde persoon gaat.

(5)

De “Statistische Anomalie”

Getuigen in de Bodegraven-zaak spreken over vele tientallen verdachte sterfgevallen van relatief jonge mensen, die meer over het misbruik zouden weten, of er zelf slachtoffer van waren. Nadat Joost in december 2019 zijn moeder had verteld over zijn herinneringen aan het misbruik, werd een klasgenoot drie dagen later dood gevonden. Hij was naast Joost nog de laatst in levende zijnde kroongetuige die bij de moord op het meisje aanwezig zou zijn geweest. Zijn vader overleed in de zomer van 2020 op verdachte wijze, zijn neef pleegde jaren daarvoor zelfmoord, maar ook dat sterfgeval is verdacht. (Lees een uitgebreider verslag in dit artikel)

In 2021 vielen er nog vijf doden in deze zaak. Jonge mannen uit Bodegraven, die op de scholen hadden gezeten, waarvan Joost zei, dat er misbruik had plaats gevonden. Ten minste drie van die jonge mannen had Joost korte tijd eerder op het Red Pill Journal bij naam genoemd.” Dit staat in een Brief van André van Delft, gericht aan de Rechtbank. Hij is een Vriend van Joost en heeft hem Onderdak aangeboden als hij voorwaardelijk vrij komt. “Joost vertelde ook, dat bij vijf families in Bodegraven, die bevriend waren met zijn huisarts, een zoon is gestorven.”
Zie de brieven hier onder, die Van Delft aan de rechtbank stuurde.

“Een huisarts, die dood in zijn eigen kofferbak gevonden is (…) waarom onderzoekt justitie niets? Justitie zou zelf eens onderzocht moeten worden.”
Joost 

Wouter zegt hier over “Het is een Statistische Anomalie” en “dat is bewijs”. Hij deed samen met Hans de M en Micha K onderzoek naar de zaak en de vele Verdachte Sterf Gevallen. Daarbij trokken ze Te Snel Conclusies. Over de vrouw van de huisarts, die op hetzelfde kerkhof lag als de overleden leeftijdsgenoten van Joost, concludeerden ze dat zij wellicht ook onder verdachte omstandigheden om het leven was gekomen. “Ze is aan kanker gestorven”, zei de rechter. “Beseft u wat dit met de familie doet?”

De rechtbank gaat niet verder in op de andere verdachte sterfgevallen. Zo noemde Joost tijdens de zitting op 16 juni 2022 “een huisarts die dood in zijn eigen kofferbak gevonden is. Het kan zijn dat het netwerk zo groot is, dat er heel veel mensen bij betrokken zijn” en vraagt waarom Justitie niets onderzoekt. “Justitie zou zelf eens onderzocht moeten worden.”

(6)

Joost wilde als 8 Jarige Niet Meer Leven

“In plaats van Onderzoek te doen, kwam er een Tegen Aangifte.”
Wouter R

Wat je ook van het Bizarre Verhaal van Joost K mag vinden. Het is Opmerkelijk, dat Tien Tallen Jongeren, die zouden hebben Geweten van de Moord en of het Misbruik, Allemaal op Jonge Leeftijd Zelfmoord pleegden, Vermoord of Verongelukt zijn. Tijdens de Zitting werd Ook Duidelijk, dat Joost op 8 Jarige Leeftijd een Dood Wens uitte. “Het is een Aanwijzing, dat er Iets Grondig Mis was, en dat zijn Verhaal over Misbruik zou kloppen”, schreef André van Delft. Joost wees de Rechter er op, dat ze dit Markante Detail tijdens de Zitting vergat te melden.

(7)

Het lijkt Hier de Sovjet Unie wel

Het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft niet  aan waarheidsvinding gedaan. Men ging er vanuit dat zijn verhaal onwaar was en omdat Joost bij zijn verhaal bleef, zou hij waanbeelden hebben. Tijdens de rechtszitting zou er ruimte zijn voor waarheidsvinding werd hem in het Pieter Baan Centrum verteld, maar tijdens de zitting ging men er vanuit dat het misbruik niet waar was, omdat het Pieter Baan Centrum het had afgedaan als waanideeën. Een cirkelredenering.

Het PBC Rapport is Psychologisering. Het lijkt de Sovjet Unie wel. Heb je Kritiek, dan is er Iets Mis met je”.
Mr Vermeij

Het Pieter Baan Centrum vroeg Joost of hij zich achtervolgd voelde. Joost had een uitvoerig antwoord gegeven en zei dat een detectivebureau hem in Spanje had achtervolgd. Het was een feit, opgetekend in het politierapport. De psychiaters zien hierin het ‘bewijs’ dat hij paranoïde achtervolgingswanen heeft. “Dit is een handelswijze uit de donkerste jaren van de Sovjet-Unie”, schrijft André van Delft. Ook Mr. Vermeij, de advocaat van Wouter R. wijst op het gevaar om de conclusie van rapporten zoals die van het Pieter Baan Centrum als feitelijkheid te beschouwen:

(8)

Slachtoffers moeten Blijkbaar Eigen Zaak Uit Rechercheren

Mr. Plasman, advocaat van Joost, vraagt hoe stellig gezegd kan worden dat het waanideeën zijn. “Er is geen onderzoek gedaan.” Hij vraagt zich af waar die ‘waanbeelden’ vandaan komen. “Dat dit echt gebeurd is, kan niet uitgesloten worden. Hoe en wie, dat moet uitgezocht worden. U moet ervan uitgaan dat het waar is wat hij zegt en daaruit heeft gehandeld.”

De officier van Justitie houdt vol dat “de verdachten geen aannemelijk bewijs op tafel hebben gelegd”. Joost: “Waarom kunnen wij wel 14 getuigen vinden en de recherche niet?” Hij had het OM gevraagd deze 14 getuigen te verhoren, hetgeen niet is gebeurd.“In het Argos-onderzoek is er eenzelfde naam. Het kan zijn dat mensen bedreigd worden, zoals de familie F. Vader en broer zijn raar overleden. Zijn zus snijdt zichzelf.”

Mag van Iemand, die Aangifte doet Verwacht worden, dat hij een Kant en Klaar Gerechercheerd Onderzoek moet aanbieden?
Mr Vermeij

Het OM blijft erbij dat de klacht bij het Hof (vanwege het niet rechercheren van de zaak – red.) ongegrond is verklaard. Advocaat Vermeij: “Was er maar onderzoek gedaan, dan had je dat kunnen zeggen.” Hij verwijt het OM dat ze zijn cliënt het zwijgen willen opleggen en verwijst naar de slechte reputatie die Nederland heeft op het gebied van kindermisbruik. “Genoeg reden om het misbruik niet af te doen als complotdenken.” Hij vraagt zich af of van iemand die zo’n aangifte doet, verwacht mag worden dat hij een “kant-en-klaar gerechercheerd onderzoek” kan aanbieden.

(9)

Gestelde Voorwaarden zijn Arbitrair

Het OM stuurt aan op een breed spreekverbod. De torenhoge strafmaat moet toekomstige getuigen van satanisch ritueel misbruik bij voorbaat de mond snoeren. De officier van Justitie eist dat de drie gedaagden de bedreigden (Van Dissel, de huisarts en schooldirectrice) niet meer mogen aanduiden als daders van misbruik. Verder moet men “wegblijven van digitale omgevingen waar complottheorieën over satanisch pedofiel kindermisbruik verkregen kunnen worden, ook niet via Telegram-groepen.”

De verdediging vraagt zich af hoe uitvoerbaar deze eis is. Advocaat Plasman maakt bezwaar tegen de omschrijving van het “wegblijven van omgevingen waar bepaald materiaal verkregen ‘kan’ worden.” Terecht, omdat lezers geen invloed hebben op wat er op bepaalde informatiekanalen wordt gedeeld en dit vooraf ook niet kunnen weten. “Dat betekent dat hij nietsvermoedend schuldig kan zijn ”, zegt Plasman.

“Dat zien we vaker onder complotdenkers. Feiten die niet in hun straatje passen, worden genegeerd. Ze stellen zich bewust buiten de rechtsstaat.”
Officier van justitie<

(10)

Livestream stopt Juist als Joost gaat Spreken

De Bodegraven-zaak heeft voor veel opschudding en maatschappelijke onrust gezorgd. Alleen al om die reden is het onterecht en verdacht dat justitie de claims van Joost niet grondig heeft onderzocht. Tientallen getuigen (of meer) zijn niet gehoord. Het vermeende slachtoffer is niet gehoord. De twee nog in leven zijnde vermeende daders zijn niet onder ede verhoord. De politie komt met een aantoonbaar onjuiste verklaring omtrent ‘het verdwenen meisje’. De burgemeester liegt over het feit dat Joost geen contact met hem had opgenomen. In de Bodegraven-zaak schermt het OM met de bescherming van de rechtsstaat, maar Joost kan nergens zijn recht halen.

Justitie heeft ervoor gezorgd dat zijn pleidooi zowel tijdens de eerste als de tweede zitting niet hoorbaar was. De zitting op 16 juni was niet publiek omdat er een livestream zou zijn, maar precies op het moment dat Joost zou spreken werd de livestream verbroken, terwijl het een openbare zitting had moeten zijn. Juist de laakbaarheid van justitie is schadelijk voor de rechtsstaat.

Conclusie

Men stuurt aan op een breed en levenslang spreekverbod. Joost moet een ‘Pro Sociale Gedrag Regulatie’ behandeling ondergaan. Dat zal erop neer komen dat hij zich niet meer over deze zaak mag uitlaten. Met een spreekverbod kan hij zich niet langer verweren en zelfs niet in een toekomstige rechtszaak getuigen. Deze vorm van monddood maken druist in tegen de mensenrechten. En stel dat het misbruik en de moorden wél echt hebben plaatsgevonden, dan krijgt hij geen behandeling voor zijn jeugdtrauma’s, want erkenning is een eerste vereiste.

Verder zal men deze zaak als voorbeeld gaan stellen hoe gevaarlijk complotdenkers zijn. Niet voor niets wordt het trio (of kwartet met Micha K. meegerekend) steevast als ‘complotdenkers’ in de media aangeduid. Niet voor niets wordt het in verband gebracht met kritiek op het coronabeleid, de Covid Vaccinaties en Qanon. Het zal een precedent vormen voor wat er wel of niet gezegd of onderzocht mag worden. De media zouden hierbij een controlerende rol moeten hebben, maar juist zij laten het massaal afweten, op een paar onafhankelijke mediakanalen na.

De uitspraak volgt op 30 juni om 13.00 uur.

Het rechtbankverslag is terug te lezen op de Twitter Account van Djamila le Pair @Djuggling, #RechtszaakJoostKnevel

Videoverslag van aanloop naar en opening van de rechtszaak door JDTV

Brief aan officier van Justitie en rechtbank van André van Delft, die hij schreef omdat zijn naam op grievende wijze tijdens de zitting werd genoemd en er volgens hem sprake was van “vooringenomen verhoor”.

Download (37.53 KB)

Download (90.00 KB)

https://www.ellaster.nl/2022/06/20/10-bizarre-details-bodegraven-zaak/

PDF
André van Delft – Brief aan Officier van Justite WJ Veldhuis, 14 juni 2022
André van Delft – Brief aan Rechter EAGM van Rens en Officier van Justitie WJ Veldhuis, 14 juni 2022

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ella+Ster
https://robscholtemuseum.nl/?s=André+van+Delft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zaak+Bodegraven

 

2 Comments

 1. Feiten die niet in hun straatje passen, worden genegeerd. Ze stellen zich bewust buiten de rechtsstaat.

  Heeft de OVJ het nu over psychopaten van het (usurperende) type Bernhard of wordt het schaakbord gewoon satanisch omgedraaid en van het slachtoffer de dader gemaakt, zoals van dergelijke psychopaten (en hun sycofanten van verschillende soorten en maten) bekend ?

  Retorische vraag eigenlijk…..

 2. Jeannieinabottle 21 juni 2022 op 18:07

  “Onzin is onzin” was de quote van een inmiddels voormalige burgemeester.
  Onzin is onzin? Onzin blijft onzin?
  En hoe zit het met waarheidsvinding?
  Waarheid is waarheid?
  Als de machthebbers zoals politici en het rechterlijk apparaat iets zeggen is dit altijd waar?
  Zoals ritueel misbruik bestaat niet?
  Pedonetwerken bestaan niet en zeker niet in Nederland?
  Er wordt geen 77 procent van de kinderporno gehost vanuit Nederland wereldwijd?
  Er verdwijnen geen duizenden zoals via de toeslagaffaire kinderen toch?
  Nederland is veilig voor kinderen toch?
  En een pedohandboek nee niet hier in NL toch?
  Jeugdzorg is geen verdienmodel en veilig voor kinderen toch?

  “Vragen blijven hangen, antwoorden vervliegen”.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.