Egbert Van Den Bosch – Onderzoek naar Drugs Handel onder Jeugd bevestigt Beeld rond de Problematiek

Drugs (gif Tumblr)

3rd Generation (gif Giphy)

Drugs Deal (gif Gfycat)
Drugs Use (gif Humo)

Trance (gif Giphy)

Drugged World (foto Gifer)

Onderzoek naar Drugs Handel onder Jeugd bevestigt Beeld rond de Problematiek

Uithoorn – De Gemeente Uithoorn blijft ook de Komende Jaren Vol Op In Zetten op het Voor Komen van Jeugd Over Last en  Criminaliteit. Onderzoek moet Helpen In Zicht te krijgen. Om die Reden heeft Uithoorn, samen met de Andere Amstelland Gemeenten, Bureau Bervoets Gevraagd Onderzoek te Doen naar Drugs in de Omgeving van School Gaande Jongeren en hoe de Gemeente en Partners (ook) Preventief met die Problemen kunnen Om Gaan. Het Onderzoek bevestigt het Beeld, dat de Gemeente en haar Partners rond de Problematiek hebben. Er is Geen Sprake van Buiten Sporig Drugs Gebruik onder de Jeugd, maar Diverse Jongerenin Uithoorn worden Wel Geconfronteerd met de Problematiek.

Dealers Groter Probleem dan Gebruik door Jongeren rond om Scholen

Het Onderzoek laat zien, dat er Relatief Weinig Problemen zijn rond om (Hard) Drugs Gebruik op Scholen. Daar naast wordt er Gebruik Gesignaleerd van Alcohol,Vapes’ (E Sigaretten) en Soms Snus (Zakjes, die tegen het Tand Vlees worden geplaatst en die een “Rush geven Ten Gevolge van met name Nicotine). Uit het Onderzoek komt Meer een Deal Probleem, dan een Gebruiker Probleem naar Voren, maar dat is Niet Enkel en Alleen te Relateren aan de Jongeren.

Weinig Toe Zicht en Angst en Zwijg Cultuur

Verder blijkt, dat de Ligging, Onder de Rook van Amsterdam, en de Lage Pak Kans door Gering Straat Toe Zicht Uithoorn Aan Trekkelijk maken als Af Zet Markt. Als Handel en Gebruik Locaties worden het Zijdelwaard Plein genoemd, Twee Middelbare Scholen, het Bus Station en de Om Geving van een Super Markt aan de Prinses Irene Laan. Er is op de Genoemde Locaties Regel Matig Sprake van Rond Hang Gedrag en Vernielingen, maar ook Intimidatie, waar mee de Drugs Handel gepaard gaat. Sommige Jongeren geven aan Bang te zijn voor Dealers en “Straat Leiders” en dat beïnvloedt Soms de Sfeer voor deze Jongeren op School. Denk aan Zwijg Cultuur en Angst.

KwetsbareJongeren Makkelijk Geronseld

De Gemeente Uithoorn kent Kwetsbare Jongeren, die Geronseld worden voor Activiteiten binnen het Criminele Circuit en Kwetsbare Meiden, die (Mogelijk) Seksueel worden Uit Gebuit.

De Hier Boven Beschreven Problematiek vindt Deels Plaats op de Scholen, Aan Gezien een Gedeelte van de Betreffende Jongeren op deze Scholen zit. De Problemen zijn echter Niet Specifiek aan de Scholen te Relateren. Rond om de Scholen Zelf zijn Geen Signalen van Grote Incidenten bekend.

Aan Bevelingen

Tegelijker Tijd bevestigt het Onderzoek een Aantal Reeds Bekende, Zorgelijke Signalen, waar de Gemeente Mee Aan de Slag Is en Blijft. Een Aantal Aanbevelingen uit het Rapport wordt op dit Moment dan Ook Al Uit Gevoerd. Denk aan het In Zetten van de Lokaal Persoon Gerichte Aanpak (LPGA) en (Digitaal) Toezicht door de Politie en Jongeren Werk. Bedrijven Terreinen en Zo GenoemdeShady Places” staan Al onder de Aandacht en blijven ook Onder de Aandacht staan.

Daar naast is de Gemeente Uithoorn Aan Gesloten op de Aan Pak Door Groeiers in de Drugs Criminaliteit’ van het Actie Centrum Veiligheid en Zorg. Binnen onder andere de PilotVeiligheid In en Om de School” is er Aan Dacht voor het Thema Drugs en het Delen van Zorg Signalen. Bij het (Specialistisch) Jongeren Werk is er Na Drukkelijke Aan Dacht voor zo wel de Kwetsbare Jonge Aan Was als de Doel Groep Jong Volwassenen, 16+. Het Plan van Aanpak Ondermijning van de Gemeente Uithoorn besteedt Na Drukkelijk Aan Dacht voor Drugs Criminaliteit, Mensen Handel en Jeugd Criminaliteit. Ten Slotte is er Al Geruime Tijd een Specifieke Aanpak voor Kwetsbare Meiden en voor Mogelijke uitbuitingsrisico’s binnen deze doelgroep.

Goed Inzicht door Onder Zoek, Nu Gerichte Maat Regelen Nemen

Burgemeester Pieter Heiliegers, Portefeuille Houder Handhaving Openbare Orde en Veiligheid,Het Onderzoek geeft Goed In Zicht in de Mate van Jeugd Over Last en Jeugd Problematiek in en rond om de Gemeente Uithoorn. Specifiek gericht op Drugs Poblematiek onder School Gaande Jeugd van af 12 Jaar. Het is Goed, dat we Hier Gedegen Onder Zoek naar hebben laten doen. Zo dat we ook Gerichte Maat Regelen kunnen nemen.” Hij legt uit “Binnen het Integraal Veiligheid Beleid20232026ligt het Voor Stel om op Verschillende Fronten Incidentele Middelen Structureel te Maken met, Extra Relevant in het Kader van dit Onderzoek, Uit Breiding van het Aantal BOA S op Straat, Uit Breiding van het Specialistisch Jongeren Werk en de Lokaal Persoon Gerichte Aan Pak.”

De Burgemeester laat verder weten, dat Veiligheid een van de Grote Speer Punten Is én Blijft. “Een van de Op Gaven voor de Afdeling Veiligheid binnen de Gemeente, om schreven in het College Uitvoering Plan 2022 – 2026 luidt dan ook: ‘In Zetten op Voor Komen Jeugd Over Last en Criminaliteit’.”

Egbert Van Den Bosch

Egbert Van Den Bosch

Regio Online, 3 september 2022 11:29

https://regioonline.nl/regio-amsterdam/onderzoek-naar-drugs-jeugd/

Amstelveenz – Jacht op Cross Motoren + Politie Basisteam Aalsmeer Uithoorn – Cross Motoren + Tijdslijn Jaren 2020 – 2021, Zijdelwaard, Gemeente Uithoorn

Omroep West – Grote Brand verwoest Leids Buurthuis + Petershotnews.nl – Buurthuis in Uithoorn in Lichterlaaie + Politie Basis Team Aalsmeer Uithoorn – Getuigen Oproep

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Egbert+Van+Den+Bosch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Online
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uithoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Uithoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Uithoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Heiliegers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Portefeuille+Houder+Handhaving+Openbare+Orde+en+Veiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afdeling+Veiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=College+Uitvoering+Plan+2022+-+2026
https://robscholtemuseum.nl/?s=In+Zetten+op+Voor+Komen+Jeugd+Over+Last+en+Criminaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bureau+Bervoets
https://robscholtemuseum.nl/?s=Partner+Gemeente+Uithoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Door+Groei+Drugs+Criminaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inzicht+door+Onder+Zoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+Rook+van+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lage+Pak+Kans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Handel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Gebruik+op+School
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Deal+Probleem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Gebruik+Probleem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Handel+Locatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Gebruik+Locatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwijg+Cultuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Angst+Cultuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alcohol
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vape
https://robscholtemuseum.nl/?s=E+Sigaret
https://robscholtemuseum.nl/?s=Snus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rush
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dealer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Straat+Leider
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kwetsbare+Jongeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kwetsbare+Meiden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seksueel+Uit+Gebuit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uit+Buiting+Risico
https://robscholtemuseum.nl/?s=Criminele+Circuit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drugs+Criminaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mensen+Handel
https://robscholtemuseum.nl/?s=LPGA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lokaal+Persoon+Gerichte+Aan+Pak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Digitaal+Toe+Zicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Camera+Toe+Zicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ondermijning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Plan+Aan+Pak+Ondermijning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheid+Om+School
https://robscholtemuseum.nl/?s=Integraal+Veiligheid+Beleid+2023++2026
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zorg+Signaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=16++
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jongeren+Werk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Specialistisch+Jongeren+Werk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jong+Volwassenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Doel+Groep+Jong+Volwassenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugd+Over+Last
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugd+Problematiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=BOA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bijzonder+Opsporing+Ambtenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uit+Breiding+Aantal+BOA+S
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uit+Breiding+Specialistisch+Jongeren+Werk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Incidentele+Middelen+Structureel+Maken