Ed Dekker – ’Wieringermeer als afvalbak,’ zorgen in politiek over groeiende stort van gevaarlijke stoffen: Aanvoer uit heel Nederland

Het afvalterrein van totaal 85 hectare in Middenmeer langs de Koggenrandweg in 2008, links boven Medemblik, rechts grote hoeveelheden afval dat niet voor hergebruik (foto Afvalzorg)

Wieringermeer als afvalbak,’ zorgen in politiek over groeiende stort van gevaarlijke stoffen: Aanvoer uit heel Nederland

Middenmeer – De stortplaats in de Wieringermeer langs de West Friese Omringdijk wordt steeds meer een plek voor gevaarlijke stoffen. De opslag van niet her te gebruiken afval zal in 2021 sterk stijgen. In de plaatselijke politiek wordt verontrustend gereageerd op het aantal verleende ontheffingen van stortverboden.

Twintig aanvragen voor een ontheffing, ingediend in nog geen vier maanden tijd. Dat is de score van afgelopen tijd, van begin september tot half december. Zestien van deze verzoeken zijn al gehonoreerd. De hoeveelheid te storten afval per ontheffing loopt tot 12.000 ton. Soms is het afval zwaar verontreinigd. Zoals straalgrit van een bedrijf uit Moerdijk, met daarin het giftige Chroom6. Of tonnen steenwol besmet met een virus.

Alle twintig aanvragen zijn van Afvalzorg Deponie, een verwerkingsbedrijf in Assendelft. De ’eigen’ stortplaats in het Zaanse Nauerna raakt vol, dus het bedrijf moet uitwijken. De vuilstort in de Wieringermeer is 85 hectare groot en ligt tussen de dorpen Middenmeer en Opperdoes nabij Medemblik. De raadsfracties van GroenLinks in de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik schrikken van de extra opslag, net als politieke partij Progressief West Friesland. De SP staten fractie van SP heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Shredder residu

GroenLinks vraagt haar partijgenoten in Provinciale Staten om verdere stappen te onderzoeken. “Wat zijn op langere termijn de gevolgen van de gevaarlijke stoffen voor mens en milieu” De stortplaats ligt in agrarisch gebied, niet ver van woonkernen. “De polder als afvalbak, verschrikkelijk”, stellen de raadsleden Lilian Peters en Ria Manshanden van GroenLinks Hollands Kroon en Medemblik.

Bij de meeste aanvragen van Afvalzorg gaat het om storten tot eind volgend jaar. Het afval is sterk verschillend. De hoeveelheid van maximaal 12.000 ton gaat om sorteerafval uit Moerdijk van HKS Scrap Metals. Dit bedrijf wil ook grove shredder residu kwijt, met daarin onder meer rubber en kunststof. Dit spul ligt tijdelijk in Amersfoort. Het gaat om maximaal 3.000 ton.

Zink

Andere aanvragen gaan om steen en glas wol van onder meer Tata Steel, GP Groot (locatie Haarlem) en Sortiva (Vijfhuizen, steeds maximaal 200 ton), steenwol matten van Renewi (Wateringen, maximaal 1075 ton), steenwol granuliet ook van Renewi (maximaal 5.000 ton), zinkfractie uit kunststof recycling van Renewi (Stadskanaal en Acht, samen maximaal 5.750 ton), productieresten van vezel versterkte transportbanden van GP Groot (maximaal 800 ton) en slib koek verontreinigd met olie van Teeuwissen Rioolreiniging (Huizen, maximaal 3.000 ton).

De stortingen zijn juridisch in de haak, zo bleek GroenLinks uit onderzoek. De provincie kan de ontheffingen geven vanwege verschuivingen op het bestaande afvalterrein aan de Koggenrandweg. Hier zijn diverse afvalspelers actief. Door te schuiven kan Afvalzorg capaciteit gebruiken, die recyclingbedrijf Sortiva over heeft. “Wij hebben er een heel compartiment bijgekregen”, bevestigt Harm Ritsema van Afvalzorg. Het bedrijf kan nog zo’n 1,3 miljoen ton afval kwijt in Middenmeer. Over vijf jaar kan die hoeveelheid worden bereikt. Er ligt al zeker 1,8 miljoen ton afval, dat niet kan worden verwerkt.

Invloed

Gevraagde ontheffingen van een stortverbod worden beoordeeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied, de provinciale inspectie. Besluiten worden eerst twee weken ter inzage gelegd. Burgers en gemeenten hebben daar niks over te zeggen. Alleen bedrijven kunnen bezwaar maken als zij denken het afval beter te kunnen verwerken.

Helderse Courant, 22 december 2020, 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201222_39429312

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afval
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afvalzorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chroom6
https://robscholtemuseum.nl/?s=Granuliet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nauerna
https://robscholtemuseum.nl/?s=HKS+Scrap+Metals
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tata+Steel
https://robscholtemuseum.nl/?s=GP+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sortiva
https://robscholtemuseum.nl/?s=Renewi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Teeuwissen+Rioolreiniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsdienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Middenmeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Medemblik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer