Dick Berts – Mail aan Vera Bergkamp, 10 september 2021 + 14 september 2021 schreef Voorzitter Vera Bergkamp + Dick Berts – Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Voorzitter

Claus von Stauffenberg (foto tumgir.com)

Mail aan Vera Bergkamp, 10 september 2021

Van Dick Berts
Verzonden vrijdag 10 september 2021 02:16
Aan Bergkamp, V v.bergkamp@tweedekamer.nl Voorzitter Tweede Kamer voorzitter@tweedekamer.nl
Onderwerp Fwd Jouw Werkelijk Fantastische en Historische Optreden in de Tweede Kamer!

Geachte mevrouw Bergkamp,

Ik twijfel niet aan uw Goede Bedoelingen, maar toch ben ik me Kapot Geschrokken van de Wijze, waarop u in de Kamer omspringt met Gideon van Meijeren. Bijgaand de Mail, die ik Hem Daarover heb Gestuurd,

Met Vriendelijke Groet,

Dick Berts

Mail aan Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie)

Van Dick Berts
Date vr 10 sep. 2021 om 02:01
Subject Jouw Werkelijk Fantastische en Historische Optreden in de Tweede Kamer!
To  g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl

Beste Gideon,

Ik ben 63 en heb de Tweede Wereldoorlog Niet Meegemaakt. Maar als Voormalig Medewerker van het Contactblad van de Stichting 1940 – 1945 heb ik Jaren Lang Kennis Genomen van de Diepste Ellende uit die Periode. Ook publiceerde ik bij De Boekerij een Boek over de Verschrikkingen van Auschwitz. Tenslotte schreef ik ooit een Groot Opinie Stuk in de Volkskrant, waarin ik betoogde, dat Duitsers Uitnodigen bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam een Klap in het Gezicht zou zijn van Oorlogsslachtoffers. Ooit verandert dat natuurlijk.

Hoe dan ook, ik ben Geen Onbenul met Betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, waar ik als Voormalig Journalist veel over heb Gepubliceerd. Vanuit die Achtergrond wil ik je laten weten hoe MEGA ik Jouw Recente Optreden in de Tweede Kamer bewonder en dat meen ik Vanuit de Bodem van mijn Hart. Juist jij bent Degene, die de Juiste Lessen uit WWII heeft Getrokken! Geen Weldenkend Oorlogsslachtoffer zou Aanstoot Nemen aan Jouw Betoog. Zeker mijn Overleden Vriendin Truus Menger Niet. Verzetsstrijder en Hartsvriendin van Hannie Schaft. Truus was je komen Zoenen! Letterlijk!

Ik kwam het Debat tegen op de Site van Rob Scholte Museum en heb dat Van het Onderstaande Commentaar Voorzien.

Met Heel Hartelijke Groet,

Dick Berts
dickberts@gmail.com

DIT IS HISTORISCH!!

De Amerikaanse Harvard Professor Daniel Goldhagen heeft in zijn BoekHitlers Gewillige Beulen op Wetenschappelijke Wijze Aangetoond, dat het Overgrote Deel van de Duitsers de Jodenvervolging op de Een of Andere Manier Gesteund heeft. Er was slechts ÉÉN Claus von Stauffenberg.

Alhoewel de Ontbinding van onze Rechtstaat Uiteraard Nog Niet Zo Ver Gevorderd is als in het Derde Rijk, gaan we wel in een Griezelige Sneltrein Vaart Die Kant Op. Een Brand in een Democratisch Huis voltrekt zich volgens de Principes van een Gewone Brand. Die blus je in de Eerste Minuut met een Vingerhoedje Water, in de Tweede Minuut heb je al een Emmer Water nodig en in de Derde Minuut sta je Machteloos met een Motorspuit.

Ook al ben ik het Niet Altijd Met Hem Eens (wat Totaal Onbelangrijk is), ik heb Diep Respect voor dit Uiterst Moedige Optreden van Gideon van Meijeren met zijn Motorspuit. Niet in de Laatste Plaats, omdat hij met dit Debat aantoont Hoe Ver We Al Afgegleden Zijn. Een Kamervoorzitter, die de Vergadering Steeds Schorst, terwijl Van Meijeren met een Keurig Betoog komt, Waarin Geen Onvertogen Woord Klinkt. Maar het is een Betoog, dat Haaks staat Op de Koers van de Schaapskudde. Een Betoog, dat Niet Gebaseerd is op Walgelijk Kudde Gedrag, dat de Mensheid al zo vaak In de Diepste Afgronden heeft Gestort.

Uiteraard stort de Hele Kamer zich op Gideon. Ook Al Mag ik Het Volgende Niet Zeggen; Als het weer Mode zou worden Om Joden te gaan Vergassen – en ik smeek God Op mijn Blote Knieën om Dat te Verhoeden en Gideon zou daar Als Enige Tegen Protesteren, dan Springen Al Dit soort Griezelige Meelopers hem ook in de Nek. Niets, maar dan ook Echt Niets hebben we Van de Geschiedenis Geleerd. Sterker nog, de Voorzitter van ons Parlement verbiedt Gekozen Volksvertegenwoordigers zelfs om Lessen te Trekken uit de Geschiedenis.

We weten allemaal Wie de Rijksdag in Brand stak en Wie de Schuld Daarvan in de Schoenen Geschoven Kreeg. Hier Brandt Opnieuw een Parlement Volledig Af. Weer staat er Slechts één Man te blussen. Weer is er maar ÉÉN Claus von Stauffenberg.

Op dinsdag 14 september 2021 om 14:25 schreef Voorzitter Tweede Kamer Vera Bergkamp

voorzitter@tweedekamer.nl

Geachte heer Berts,

Hartelijk Dank voor uw Bericht. Het is Goed om te Horen, dat u Interesse heeft in het Werk van de Tweede Kamer en dat u het Debat over Agressie tegen en Bedreiging van Journalisten van donderdag 9 september jongstleden Op de Voet heeft Gevolgd.

U mailt mij over een Gebeurtenis, die tijdens dat Debat plaatshad. Ik heb de Vergadering een Aantal Malen Geschorst. Graag leg ik u uit Waarom Ik Dat Deed.

De heer Van Meijeren van Forum voor Democratie heeft Tijdens zijn Bijdrage er Meermaals op Gezinspeeld, dat de Corona Maatregelen te Vergelijken Zijn met de Situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel Mensen ervaren die Vergelijking als Kwetsend. Als Kamervoorzitter is het mijn Taak om de heer Van Meijeren Hier op te Wijzen.

In de Tweede Kamer Kan en Mag Veel Gezegd Worden. In het Debat wisselen Kamerleden Meningen en Argumenten uit. Als Voorzitter kan ik het Eens of Oneens zijn Met Wat er Gezegd Wordt, maar uiteindelijk gaan Parlementariërs over Hun Eigen Woorden. Ik heb Herhaaldelijk Aangegeven, dat een Deel van de Kamer en Mensen Buiten de Kamer Een Dergelijke Vergelijking tussen Corona en de Tweede Wereldoorlog als Zeer Kwetsend Ervaren. Uiteindelijk mag je het iIn een Democratie Hierover Oneens Blijven met Elkaar.

Het is Goed om Vast te Stellen, dat de heer Van Meijeren Niet het Woord is Ontnomen. De heer Van Meijeren heeft het Gehele Debat bij Kunnen Wonen en zijn IInbreng Kunnen Geven.

Daarbij speelde ook nog het Volgende. Als Kamervoorzitter zie ik toe op de Orde van het Debat. Het Onderwerp, dat de heer Van Meijeren aansneed, maakte Geen Deel uit van het Debat over de Veiligheid van Journalisten. Het is mijn Taak om Er Voor te Zorgen, dat Kamerleden het Zoveel als Mogelijk bij het Onderwerp van het Debat te Houden. Vandaar, dat ik de Vergadering een Aantal Keer heb Geschorst om de heer Van Meijeren Dringend te Verzoeken bij het Onderwerp van het Debat te Blijven en Hem Nogmaals Aan te Spreken op zijn Woordkeus.

Omdat er Op Sociale Media slechts Video Fragmentjes van het Debat Circuleren, wil ik u – misschien Ten OvervloedeLaten Weten, dat Debatten, die in de Tweede Kamer Gevoerd Worden, In Zijn Geheel Terug te Kijken zijn via de App Debat Direct of via de Website van de Tweede Kamer.

Ik hoop u Hiermee Voldoende Geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Vera Bergkamp

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Vera Bergkamp

Van Dick Berts
Date di 14 sep. 2021 om 15:16
Subject Re Jouw Werkelijk Fantastische en Historische Optreden in de Tweede Kamer!
To Voorzitter Tweede Kamer voorzitter@tweedekamer.nl

Geachte mevrouw Bergkamp,

De Waarheid is een Diamant met vele Facetten. Niets is Zinvoller dan Aandacht schenken aan Onderbelichte Facetten van die Diamant. Maar vrijwel altijd krijg je dan de Hele Narrow Minded Schaapskudde over je heen.

Verder de Discussie met u Aangaan – hoe Graag ik Dat ook zou Willen – doet Geen Recht aan de Lastige Spagaat, waar in Kamerleden zitten. Enerzijds vertegenwoordigt u ons en dat vergt een Dialoog, maar Anderzijds kunt u die Natuurlijk Niet met 17 miljoen Nederlanders op Individuele Basis Voeren.

Ik heb uw Reactie Enorm op Prijs Gesteld!

Met Vriendelijke Groet,

Dick Berts

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dick+Berts
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gideon+van+Meijeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vera+Bergkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Truus+Menger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hannie+Schaft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daniel+Goldhagen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adolf+Hitler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Claus+von+Stauffenberg