DHA – Pinas + Arie Booy – Zeilmakerij terug op Willemsoord + Delano Weltevreden – Erfgoed stichting dreigt met dwangsom + Oppositie wil rem + Vermooten steunt oppositie tegen stadhuis

De gewraakte schutting op Willemsoord (foto SBCE)

Lezing over de Pinas in School 7 (foto DHA)

Lezing over de Pinas in School 7 (foto DHA)

Lezing over de Pinas

Den Helder – Sinds 2003 staat er een 17e eeuws scheepswrak opgesteld in een glazen vitrine op Willemsoord. Maar wat is de geschiedenis van deze Pinas eigenlijk? Woensdagavond 18 december vertelt Dirk Reitsma in School 7 over schipper Steven Rogier, die in de winter van 1662 met zijn schip de ‘Samuel’ uit koers raakte en vastliep ten oosten van Urk.

Hij gaat ook in op de bouwwijze en de vormgeving van dit bijzondere schip, afkomstig uit de periode, dat de Nederlandse scheepsbouw internationaal als toonaangevend werd beschouwd. En na de pauze wordt een film vertoond, die laat zien hoe zo’n oud schip wordt gelicht, gerestaureerd en geconserveerd.

Lezing over de Pinas in School 7, Keizersgracht 94, woensdag 18 december aanvang 19.30 uur, toegang € 4,50 inclusief koffie of thee. Aanmelden via https://www.kopgroepbibliotheken.nl/home.html of aan de balie.

Den Helder Actueel, 5 december 2019

https://denhelderactueel.nl/2019/12/lezing-over-de-pinas/

Zeilmakerij keert terug op Willemsoord

Den Helder – De Medemblikker loods op Willemsoord, bekend van de botter bouw, wordt uitgebreid en krijgt, naast meer ruimte, de beschikking over een zeilmakerij.

De Scheepstimmerwerf en Museumhaven hebben een subsidieaanvraag ingediend bij het Waddenfonds. Daar is een co financiering van € 255.000 voor nodig die gevraagd is aan de gemeente Den Helder. Maandagavond was dit voorstel onderwerp van beraad in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling. In totaal gaat het dus om ruim een half miljoen. In de commissie werd gevraagd, of er geen addertje onder het gras zit. Volgens wethouder Michiel Wouters hoeft de raad daar niet bang voor te zijn.

Het college is voor het plan en verwacht, dat de reeds goed functionerende museumhaven zo verder uitgroeit tot een authentiek en aantrekkelijk complex met historische schepen, ambachten van vroeger en faciliteiten voor toerisme.

Gehoopt wordt, dat de loods uitgroeit tot een kenniscentrum en ontmoetingspunt voor historische botters en andere klassieke vaartuigen in de museumhaven. Het plan is om samen te gaan werken met onderwijs, zoals Scholen aan Zee, zodat leerlingen praktijklessen in de loods kunnen volgen.

Nieuw is de zeilmakerij die terugkeert op Willemsoord. De zeilmakerij komt van pas, omdat zeilen een wezenlijk onderdeel vormt van historische schepen.

Helderse Courant, 21 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Erfgoed stichting dreigt met dwangsom als gemeente geen antwoord geeft op bezwaar over schutting op Willemsoord

Den Helder – Antwoorden of een dwangsom betalen. Dat is de boodschap van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed (SBCE) Den Helder aan de gemeente Den Helder.

De stichting heeft bezwaar tegen de gemeentelijke plannen om een stadhuis te vestigen in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. “Wij maken ons ook ernstig zorgen om de verrommeling van Willemsoord, zegt voorzitter Paul Schaap. Hij doelt op een houten bouwwerk tegen gebouw 51 aan. In gebouw 51 zijn nu pizzeria Costa en Club 7 gevestigd.

Het bouwsel staat daar illegaal voor de deuren van een Rijksmonument en ontneemt het zicht op dit unieke scheepsbouw complex, zegt Schaap. Op 9 oktober heb ik namens onze erfgoed stichting het gemeentebestuur officieel gevraagd om de hekwerken en illegaal gebouwde opstallen achter deze hekwerken te verwijderen. Hierop kwam geen enkele reactie. Reden voor ons om de gemeente op 17 december in gebreke te stellen. Ook hierop kwam geen enkele reactie. Beide brieven heb ik persoonlijk op het gemeentehuis afgegeven. Ik heb daar ook de ontvangstbewijzen van. Het bestuur van de SBCE heeft nu besloten om een dwangsom te eisen vanwege het niet tijdig beslissen op ons verzoek. Uiteraard kunnen we dit ook nog aan de rechter voorleggen. Maar nu is eerst de gemeente aan zet.” Gisteren had de SBCE nog geen reactie van de gemeente ontvangen. Directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord BV zei eerder. dat ook hij het bouwwerk niet fraai vindt.

Het gaat, aldus Broekmeulen, om ’een tijdelijke oplossing in het kader van de veiligheid’. Achter de houten schutting liggen namelijk materialen. Broekmeulen wil niet, dat jongeren aan die spullen gaan zitten. Broekmeulen gaat ervan uit, dat de schutting uiterlijk 1 juli weg is.

Helderse Courant, 27 januari 2020, 17:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200127_3608564/erfgoedstichting-dreigt-met-dwangsom-als-gemeente-geen-antwoord-geeft-op-bezwaar-over-schutting-op-willemsoord

Oppositie Den Helder wil vanwege beperkingen bestemmingsplan rem op stadhuisplan Willemsoord

Den Helder – Er moet een rem worden gezet op het plan voor een stadhuis op Willemsoord, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.

Dat vindt de voltallige oppositie in de Helderse gemeenteraad. Het door PVV raadslid Leo van Esdonk opgestelde initiatiefvoorstel is ondertekend door PVV, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur.

De coalitiepartijen Beter voor Den Helder, VVD, CDA, Seniorenpartij, CU, Stadspartij en PvdA willen het stadhuis vestigen in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Op 25 februari vorig jaar heeft de gemeenteraad daar het geld voor beschikbaar gesteld.

Maar volgens de oppositiepartijen is dat voornemen in strijd met het bestemmingsplan en kan het college daar pas aan de slag als het is gewijzigd.

Het bestemmingsplan staat grootschalige kantoorbestemming op die locatie niet toe”, zegt Leo van Esdonk. “Wij vragen het college daarom om het bestemmingsplan Willemsoord 2012 eerst te wijzigen, voordat Zeestad verdere stappen zet voor het realiseren van een stadhuis op Willemsoord.”

Gemengd

In het initiatiefvoorstel wijzen de oppositiepartijen het college er op, dat de gebouwen 72 en 66 de bestemming ’gemengd’ hebben. Voor een kantoorbestemming, inclusief publieksgerichte baliefuncties, geldt een maximum van 500 vierkante meter per vestiging. Onder vestiging wordt (een deel van) het gebouw verstaan, waarin het kantoor wordt gerealiseerd. De gemeente komt volgens het eigen bestemmingsplan daarom niet verder dan 1.000 vierkante meter kantoorruimte in de twee gebouwen, namelijk 500 vierkante meter in elk gebouw, zegt de oppositie. Daarnaast geldt op Willemsoord het maximum van 2.000 vierkante meter voor alle kantoorruimten. De vijf oppositiepartijen zeggen, dat van die 2.000 vierkante meter inmiddels ruim de helft is ingevuld door De Kampanje, Coltof Makelaardij, Willemsoord BV en Zeestad.

Dan is er nog het punt van geluidshinder. De oppositiepartijen verwijzen naar een rechtszaak tussen de Stichting HD2 en de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

De Raad van State heeft in die zaak aangegeven, dat een kantoor in de Wet geluid hinder weliswaar niet is aangemerkt als geluid gevoelig object, maar dat bedrijfsruimten, waar gedurende een langere periode van de dag personen verblijven, die een zekere bescherming tegen onaanvaardbare geluid hinder behoeven, wel als geluid gevoelig dienen te worden aangemerkt. Omdat de scheepshelling en scheep dokken in de buurt zijn, kunnen de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord daarom geen permanente kantoorbestemming krijgen, aldus de oppositie.

College en coalitiepartijen willen het stadhuis in 2023 af hebben. Vorige week is bepaald dat architectencombinatie Office Winhov & Van Hoogevest Architecten de klus krijgt. De architectenbureaus die buiten de boot zijn gevallen kunnen nog bezwaar maken tegen deze keus van de gunning commissie.

Vertraging

Of de oppositie probeert het proces te vertragen? Van Esdonk: “Het enige wat wij willen is dat gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Dit plan heeft veel open eindjes. Onder andere hoe het openbaar vervoer geregeld wordt, over bodemverontreiniging en parkeerplekken. Wethouder Wouters kon vorig jaar op geen van die vragen antwoord geven. Wij zouden het niet goed vinden als straks blijkt, dat dit stadhuisplan veel meer kost dan was gepland. De gemeente verlangt van burgers, dat zij zich aan de regels houden. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet zich houden aan wet en regelgeving.

Helderse Courant, 28 januari 2020, 09:28

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200128_38282788/oppositie-den-helder-wil-vanwege-beperkingen-bestemmingsplan-rem-op-stadhuisplan-willemsoord

Marinus Vermooten (Seniorenpartij) hoort bij de coalitie, maar steunt de oppositie in strijd tegen stadhuis op Willemsoord

In de gebouwen 66 (voorgrond links) en 72 (achtergrond) op Willemsoord, moet het stadhuis worden gevestigd (foto George Stoekenbroek)

In de gebouwen 66 (voorgrond links) en 72 (achtergrond) op Willemsoord, moet het stadhuis worden gevestigd (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Marinus Vermooten (Seniorenpartij) steunt het initiatiefvoorstel van de oppositie over het plan voor een stadhuis op Willemsoord.

De oppositie wil, dat alle plannen met betrekking tot het vestigen van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 worden bevroren totdat het bestemmingsplan is gewijzigd. Daarin staat onder meer, dat op Willemsoord niet meer dan 2.000 vierkante meter kantoorruimte mag komen. De kantoren, die er nu zitten, nemen al ruim de helft daarvan voor hun rekening.

Vermooten: “In het artikel daarover staat, dat de Seniorenpartij achter de verhuizing naar Willemsoord staat. Daar word ik nu op aangesproken. Ik wil niet, dat men denkt, dat ik een draai heb gemaakt. Een stadhuis op Willemsoord heeft in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan. Toen er sprake van was, dat ik Ilse Kootkar zou opvolgen heb ik het er met partijvoorzitter (en wethouder, red.) Remco Duijnker over gehad, dat ik mijn afwijkende standpunt over het stadhuis zou mogen blijven verkondigen. Dat doe ik dus.”

Fractievoorzitter Carla van Driesten: “Willemsoord is ook niet mijn eerste keus. Ik heb liever een stadhuis in de binnenstad. Of een gerenoveerd stadhuis aan de Bijlweg. Maar ik conformeer me aan het coalitieakkoord, omdat het over twee jaar anders weer een verkiezingsitem is. Ik heb vaak aan Marinus, gezegd dat hij zich ook moet conformeren aan het coalitieakkoord. Anders had hij niet in de raad moeten komen zitten.Vermooten is het ’absoluut eens’ met de oppositie, dat Willemsoord een slechte plek is voor het stadhuis. Daarom stem ik hierover straks met die partijen mee. Ook al maakt het qua aantal stemmen niets uit. Het plan van architect Duco Kapitein voor een stadhuis bij Station Zuid is beter. We hebben daar de ruimte, het ligt centraal in de gemeente, je kunt er makkelijk parkeren en je kunt er makkelijk komen met het openbaar vervoer.

Helderse Courant, 28 januari 2020 om 13:27

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200128_60413743/marinus-vermooten-seniorenpartij-hoort-bij-de-coalitie-maar-steunt-de-oppositie-in-strijd-tegen-stadhuis-op-willemsoord

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pinas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scheepstimmerwerf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museumhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeilmakerij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waddenfonds
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duco+Kapitein