Delano Weltevreden – Vertrouwen Terug Winnen, doe je Niet Zo Maar Even

Trust Me (gif tenor.com)

Vertrouwen Terug Winnen, doe je Niet Zo Maar Even

– Het is Geen Sprookje. In 2020 had 11 Procent van de Inwoners (Heel) Veel Vertrouwen in het Helderse Gemeente Bestuur. Het (Vorige) College bedacht, dat dit in 2022 wel 32 Procent kon zijn. Het staat in de Concept Begroting 2023. In plaats van 21 Procent Omhoog, ging het Vertrouwen Één Procent Omlaag, van 11 naar 10 Procent. Dat Lage Vertrouwen zie je Onder Meer Terug in de Lage Opkomst bij de Gemeente Raad’s Verkiezingen.

Een Magere 11 Procent in Twee of Drie Jaar Op Krikken naar 32 Procent, komt Alleen in Sprookjes voor. Wie heeft het College Wijs gemaakt. dat het Mogelijk was? Dit noem je dus Iemand Knollen voor Citroenen Verkopen.

Bevraagde Inwoners noemden de Gang van Zaken rond het Stad Huis op Willemsoord als Belangrijke Reden voor hun Gebrek aan Vertrouwen. Zij vinden, dat het Gemeente Bestuur zich Niets aan trekt van Wat Zij Vinden. Het Gemeente Bestuur is er Echter van Overtuigd, dat het een Goed Besluit was. Misschien klopt Dat. Maar een Goed Besluit kun je ook nemen door Verkeerde Stappen te zetten. Dan heb je de Poppen aan het Dansen. Het duurt Jaren voor je Verloren Vertrouwen Her Wonnen hebt. Je moet dan Wel Consequent de Goede Dingen doen.

Digitaal Platform

Hoe wil het College het Vertrouwen Herwinnen? Onder andere door de Inzet van (Digitale) Participatie Middelen, zo als Digitaal Platform https://InGesprek.DenHelder.nl. Maar dat wordt Al Gebruikt. Op Welke Manier moet dat Platform Precies Helpen bij het Terug Winnen van het Vertrouwen? Dat geldt Ook voor Communicatie over Plannen en over Genomen College en Raad’s Besluiten, inclusief de Afwegingen, die daar bij een Rol hebben gespeeld. Niks Nieuws. Wat gaat het College Anders doen dan Voor Heen?

Het Vergroten van de Aanwezigheid van Organisatie, College en Gemeente Raad in de Wijk roept ook Vragen op. Hopelijk wordt met ’Aanwezigheid van de Organisatie in de Wijk’ bedoeld, dat Inwoners een Goede Dienst Verlening Dicht bij Huis mogen verwachten en dat hun Problemen Snel worden Op Gelost. Dat helpt Zeker. Maar wat betekent de ’Aanwezigheid’ van College en Raad’s Leden? Gaan zij Handjes Schudden, Taart Eten bij Diamanten Bruid’s Paren, Lintjes Knippen? Daar win je Geen Vertrouwen mee.

Beeld Vorming

Met Geen Woord wordt gerept over wat Gemeente Raad’s Leden moete,n of kunnen doen om Meer Vertrouwen te kweken. Terwijl zij, hun Fracties en Partijen een Grote Rol spelen in de Beeld Vorming over de Plaatselijke Politiek.

Wat Inwoners van hun Gemeente Bestuur willen is Eigenlijk Heel Simpel. Zij willen onder andere, dat het Gemeente Bestuur Echt naar hen luistert en Iets doet met die Informatie. Dat hun Bestuurders de Goede Dingen doen en die Dingen Ook Goed doen. Dat Politici doen wat zij beloven, dat zij elkaar Niet de Tent uit vechten, dat zij Royaal, Open en Eerlijk Communiceren. In Heldere, voor Iedereen Begrijpelijke Taal in Plaats van Ambtelijke Vaag Taal. Dat zij Niet proberen Recht te Kletsen wat Krom is. Het is Simpel, Niet Makkelijk. Maar wie Iets Makkelijks te doen zoekt, gaat Niet de Politiek in.

Helderse Courant, 16 oktober 2022

https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/cdn/premium/4b1d535b15af07b008c138b293456610/web/OPS/cciobjects.json#/pages/28