Delano Weltevreden – Slechts 10 Procent van de Inwoners heeft Veel Vertrouwen in het Gemeente Bestuur van Den Helder, dat zal Niet Snel Hoger worden, vermoedt het College

Burgemeester en Wet Houders van Den Helder
Op de Foto van Links naar Rechts Wet Houder Pieter Kos, Wet Houder Petra Bais, Wet Houder Chris de Koning, Burgemeester Jan de Boer, Wet Houder Michiel Wouters, Wet Houder Tessa Augustijn, Wet Houder Fotigui Camara, Interim Gemeente Secretaris Koen van Veen en Wet Houder Peter de Vrij
(foto RedMouse)

Slechts 10 Procent van de In Woners heeft Veel Vertrouwen in het Gemeente Bestuur van Den Helder, dat zal Niet Snel Hoger worden, vermoedt het College

Den Helder – Het lukt het Gemeente Bestuur van Den Helder, maar Niet om het Vertrouwen van Meer In Woners te Winnen. Het College vertelt de Gemeente Raad Hoe het Percentage Stap S Gewijs moet worden Vergroot,

Dit Jaar had het Gemeente Bestuur gehoopt, dat 32 Procent van de Inwoners (Heel) Veel Vertrouwen zou hebben in de Manier, waar op de Gemeente wordt Bestuurd. Het College kwam Niet Verder dan 10 Procent. Dat moet dus Beter, vinden Burgemeester en Wet Houders.

Her Winnen

In de Begroting 2023, die binnen Kort door de Gemeente Raad wordt Behandeld, vertelt het College hoe dat Vertrouwen Her Wonnen moet worden.

De Na Druk wordt Gelegd op Vier Punten. De Gemeente gaat Meer Digitale Participatie Middelen gebruiken, zo als het Digitale Platform In Gesorek.
https://ingesprek.denhelder.nl.

Raad S Besluiten, inclusief de Af Wegingen, die daar bij een Rol hebben Gespeeld.

Betere Toegang

Inwoners en Ondernemers, die Initiatieven hebben moeten Beter Toe Gang krijgen tot het Gemeente Bestuur. De Gemeente, het College en de Gemeente Raad moeten Beter Zichtbaar Zijn in de Wijk.

Het Her Winnen van Vertrouwen zal in Kleine Stapjes Gaan, blijkt uit de Prognose van het College voor de Komende Jaren. In 2026 zal het Percentage Inwoners, dat Heel Veel Vertrouwen heeft Niet Hoger Zijn dan Nu. De Winst moet Voornamelijk worden Geboekt in Twee Groepen. de Groep In Woners, die Weinig Vertrouwen heeft in het Gemeente Bestuur en de Groep, die Nauwelijks tot Geen vertrouwen heeft in het Stad S Bestuur.

18 Procent

In 2023 heeft 18 Procent Weinig Vertrouwen in het Gemeente Bestuur, 4 Procent heeft Nauwelijks tot Geen Vertrouwen, verwacht het College. De Groep In Woners, die Weinig Vertrouwen heeft moet Elk Jaar met 1 Procent Af Nemen. De Groep, die Nauwelijks tot Geen Vertrouwen heeft, moet in 2024 en 2025 uit komen op 3 Procent. In 2026 moet dat 1 Procent zijn.

Donderdag 13 oktober praat de Raad S Commissie Bestuur en Middelen over de Begroting. De Vergadering is Live te Volgen via de Web Site van de Gemeente Raad. Aanvang 19.30 uur.

He;derse Courant,