Delano Weltevreden – ’Stel Kunst van Rob Scholte Beschikbaar voor Overzichtstentoonstelling’, vraagt de Echtgenote van de Kunstenaar aan de Gemeente

Lijsje Snijder, Echtgenote van Rob Scholte (Vincent de Vries | jjfoto)

Stel Kunst van Rob Scholte Beschikbaar voor een Overzichtstentoonstelling’, vraagt de Echtgenote van de Kunstenaar aan de Gemeente

Den Helder – Een Grote Overzichtstentoonstelling met Kunst van Rob Scholte in Museum de Fundatie in Zwolle. Maar omdat de Gemeente Den Helder Geen in Beslag Genomen Kunstwerken van de Kunstenaar Beschikbaar wil stellen, is het Eigenlijk ’Een Gemankeerde Tentoonstelling, zegt Echtgenote Lijsje Snijder. Zij vraagt het Gemeentebestuur de Kunstwerken Alsnog Beschikbaar te Stellen. Maar Zo Makkelijk Gaat Dat Niet, zegt de Gemeente.

Snijder schrijft dat in een Open Brief aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. De Overzichtstentoonstelling met Werken van Rob Scholte wordt op 18 december Geopend.

Lijsje Snijder vertelt in haar open brief waarom deze tentoonstelling belangrijk is. ’De laatste keer dat zo’n groot overzicht van hem te zien was, is drieëndertig jaar geleden in het Museum Boijmans van Beuningen. Een overzicht als dit organiseren is een enorm werk geweest, omdat al de schilderijen, die verspreid waren over de hele wereld, eerst gelokaliseerd en in bruikleen bij elkaar gebracht moeten worden. Daar hebben we, samen met het team van De Fundatie, onder zeer zware omstandigheden, heel hard aan gewerkt.’’

Uitgesteld

Door de Corona Maatregelen is de Show al Twee Jaar Uitgesteld, zegt zij. ’Nu lijkt het dan Eindelijk Door te Gaan. Ralph Keuning, de Directeur van De Fundatie, heeft al Meerdere Verzoeken Gedaan aan de Gemeente Den Helder, of hij Enkele van de in Beslag Genomen Schilderijen in Bruikleen zou mogen Tonen. Eerder werd zijn Verzoek Afgewezen en op zijn Laatste Verzoek is Zelfs Geen Enkel Antwoord gekomen! Waarom mag Ralph deze Werken van Rob Niet Tijdelijk van jullie Lenen? Ze zullen Verzekerd zijn en Weer Netjes worden Terug Gebracht. Waarom zitten jullie Rob Zo Dwars, dat hij Nu voor de Zoveelste Keer, Eerder Al in Antwerpen en Kassel, een Gemankeerde Show Moet Laten Zien? Is dit het Beeld, dat jullie als het Hardvochtige Bestuur van Den Helder van Jezelf aan Nederland Willen Laten Zien? We begrijpen er Helemaal Niks Meer Van.’ Zij hoopt, dat de Gevraagde Stukken Alsnog te Zien Zullen Zijn bij de Opening op 18 december in Museum de Fundatie.

De Gemeente had Geen Afschrift van de Open Brief Ontvangen en is door deze Krant op het Bestaan er van Gewezen. Het College bevestigt, dat Museum de Fundatie in oktober 2019 heeft Verzocht een Beperkt Aantal Werken in Bruikleen te Krijgen voor de Overzichtstentoonstelling. ,,In januari 2020 heeft de Gemeente Museum De Fundatie bericht hieraan Geen medewerking te kunnen Verlenen’’, zegt Woordvoerster Joyce in ’t Veld.

Bewaring

,,De Redenen Hiervoor zijn, dat de Werken in Gerechtelijke Bewaring zijn Gegeven en dat Werken Niet zo maar aan die Gerechtelijke Bewaring mogen worden Onttrokken. Een Nieuwe Juridische Procedure zou Hiervoor bij de Rechtbank Aanhangig moeten worden Gemaakt. In het Licht van de vele Lopende Juridische Procedures achtte de Gemeente dat Onwenselijk. Daarnaast is Museum De Fundatie er op Gewezen, dat het Niet Alleen aan de Gemeente is Om te Bepalen of Werken in Bruikleen worden Gegeven: Toestemming van Alle Beslagleggers is Nodig. Die Toestemming was er, Voor Zo Ver Bekend bij de Gemeente, Niet. Na ons Bericht van januari 2020 hebben wij Hierover Niets Meer Vernomen.’’

Helderse Courant, 14 december 2021, 10:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211213_67045881

RSMuseum Geblokkeerd door Victor Vasques (foto Twitter)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgermeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wethouder+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeenteraad+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtelijke+Bewaring
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+Boijmans+Van+Beuningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Fundatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/lijsje-snijder-open-brief-aan-burgemeester-wethouders-en-raadsleden-van-gemeente-den-helder/