Lijsje Snijder – Open Brief aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van Gemeente Den Helder

Open Brief aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van Gemeente Den Helder (foto stormsystems.dk)

Open Brief aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van Gemeente Den Helder

Beste Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van Gemeente Den Helder,

Er moet mij iets van het hart.

Sinds de hardhandige uitzetting van ons gezin uit het Rob Scholte Museum op 17 april 2018, zijn wij niet alleen ons huis en prachtige museum kwijtgeraakt, maar zijn ook al onze kunst, voorraden en werktuigen in beslag genomen door de Gemeente. Daarover loopt sindsdien en nog steeds een dure en zware strijd bij de Rechtbank.

We hebben een poging gedaan om met elkaar in Mediation te gaan over de opgeslagen kunstwerken om een oplossing te vinden. Zo zouden wij weer over ons werk kunnen beschikken, ons verwoeste leven weer op kunnen bouwen en zou de Gemeente van de veel te hoge maandelijkse opslagkosten af zijn. Zo ver zijn we jammer genoeg niet gekomen, want zelfs de Standaard Mediation Overeenkomst werd door jullie,  Gemeente Den Helder, niet getekend. Zodoende heeft geen enkel direct gesprek tussen ons plaatsgevonden.

Ondanks de meerdere verzoeken, die we gedaan hebben om de kunstwerken van verschillende bevriende kunstenaars, die we ten tijde van de ontruiming in bruikleen hadden, terug te kunnen geven, blijkt u niet te bewegen en dat dus nog altijd niet gebeurd. Ze staan net als de andere 8.000 stukken nog achter slot en grendel bij BVA Auctions, omdat u voornemens was al onze bezittingen en klaarblijkelijk ook de bruiklenen bij dit failissementsveilinghuis per opbod te verkopen.

Op 18 december 2021 zal er in het Museum de Fundatie in Zwolle een grote overzicht tentoonstelling openen, waar een enorm aantal schilderijen van Rob getoond zullen worden. De laatste keer, dat zo’n groot overzicht van hem te zien was, is drie en dertig jaar geleden in het Museum Boijmans van Beuningen.

Een overzicht als dit organiseren is een enorm werk geweest, omdat al de schilderijen, die verspreid waren over de hele wereld, eerst gelokaliseerd en in bruikleen bij elkaar terug gebracht moeten worden. Daar hebben we, samen met het Team van De Fundatie, onder zeer zware omstandigheden, heel hard aan gewerkt.

Door de Corona maatregelen is deze show al twee jaar uitgesteld geweest. Nu lijkt het dan eindelijk door te gaan.

Ralph Keuning, de Directeur van De Fundatie, heeft al meerdere verzoeken gedaan aan de Gemeente Den Helder of hij enkele van de in beslag genomen schilderijen in bruikleen zou mogen tonen.

Eerder werd zijn verzoek afgewezen en op zijn laatste verzoek is zelfs geen enkel antwoord gekomen!

Waarom mag Ralph deze werken van Rob niet tijdelijk van jullie lenen? Ze zullen verzekerd zijn en weer netjes worden teruggebracht.

Waarom zitten jullie Rob zo dwars, dat hij nu voor de zoveelste keer, eerder al in Antwerpen en Kassel, een gemankeerde show moet laten zien?

Is dit het beeld, dat jullie als het hardvochtige Bestuur van Den Helder van jezelf aan Nederland willen laten zien?

We begrijpen er helemaal niks meer van.

Dit heeft toch niets meer met ons conflict te maken, maar riekt naar rancune en lijkt ons vooral persoonlijk dwars te willen zitten.

Waarde vermeerdering van onze kunst zou toch in het voordeel van Gemeente Den Helder moeten zijn. Den Helder is momenteel toch de grootste collectioneur van Rob Scholte en tevens in bezit van de complete verzameling van het door jullie opgerolde en ontmantelde Rob Scholte Museum.

Het begint waarlijk op heling of kunstroof te lijken, maar dan wel één van de omvangrijkste van de 21ste eeuw.

Ik hoop vurig, dat ik het mis heb en dat de gevraagde stukken alsnog te zien zullen zijn bij de opening op 18 december in het Museum de Fundatie.

Dat zou voor ons allemaal het beste zijn!

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Lijsje Snijder

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgermeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wethouder+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeenteraad+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation+Overeenkomst
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+Boijmans+Van+Beuningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Fundatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof

1 Comment

  1. Jacques van Velzen. 13 december 2021 at 15:38

    Geld en macht is de bron.
    Daar draait ALLES om.

    Je doet een beroep op enige menselijkheid van het bestuur. Echter is het hart van Den Helder tot op het bot gecorrumpeerd. Er rest niks anders dan een zielloze stad, waar ook spoedig het laatste licht hardvochtig zal worden neergehaald.

Comments are closed.