Delano Weltevreden – Mirjam Dijk (ex VVD) zelfstandig verder in Den Helder: Zij is niet welkom bij andere coalitiefracties + PVV Den Helder biedt opgestapte VVD’er Mirjam Dijk ‘politiek asiel’

Mirjam Dijk, onafhankelijk Helders raadslid (foto Helderseuitdaging.nl)

Mirjam Dijk (ex VVD) zelfstandig verder in Den Helder: Zij is niet welkom bij andere coalitiefracties

Den Helder – Mirjam Dijk gaat na haar breuk met de VVD zelfstandig verder in de Helderse gemeenteraad. Daarmee verliest de coalitie (23 zetels) een zetel.

Onder welke naam Dijk verder gaat is nog niet bekend. Het is vrijwel uitgesloten, dat zij aansluiting vindt bij een van de zes resterende coalitiepartners. Dat blijkt uit een rondgang langs alle coalitiepartners.

Dijk en de VVD hebben met elkaar gebroken, nadat deze krant melding maakte van haar plannen om de VVD te verlaten. Volgens het opgestapte VVD raadslid was er geen sprake van, dat zij naar Gemeentebelangen wilde overstappen, omdat zij voor een stadhuis op Willemsoord is en de fractie van Nancy List niet.

Dijk voelde zich niet thuis in de fractie van VVD. Zij zou door fractiegenoten worden genegeerd en geïntimideerd.

Het bestuur zou hiervan hebben geweten, maar er niets aan hebben gedaan. De afgelopen dagen heeft zij nagedacht over haar opties: uit de raad stappen, zodat een andere VVD’er haar zetel kan bezetten, alleen verder gaan of aansluiting zoeken bij een andere fractie. Zij heeft er nu voor gekozen alleen verder te gaan. Daarmee komt het aantal fracties in de gemeenteraad op dertien.

Of dat zo blijft zal de toekomst uitwijzen. In 2011 brak Marc Nihot met Trots. Hij ging aanvankelijk alleen verder, maar sloot zich vervolgens aan bij de Stadspartij.

Voor de hand

Dijk is voor een stadhuis op Willemsoord. Dat maakt aansluiting bij een oppositiepartij, die tegen het plan is, niet voor de hand liggend heeft zij eerder zelf gezegd. Daarnaast zegt zij overtuigd sociaal liberaal te zijn.

De enige partijen, die voor een stadhuis op Willemsoord zijn, zitten in de coalitie. Maar de fractievoorzitters van Beter voor Den Helder, PvdA, CU, CDA, Stadspartij en Seniorenpartij zitten er niet om te springen om haar in hun gelederen op te nemen.

Harmen Krul (CDA) zou het ’niet chique’ vinden tegenover coalitiepartner VVD om Mirjam Dijk in zijn fractie op te nemen. Wij zijn ook geen voorstander van zetel roof, zegt hij. Krul vindt het ’heel vervelend voor Mirjam en de VVD, dat het zo gelopen is’.

Geen sprake

Carlo Assorgia (BvDH) zegt dan de met haar partij gebrouilleerde VVD’er altijd welkom is voor een kop koffie. “Maar van aansluiting bij onze fractie is geen sprake. Met de VVD zijn we tot een compromis gekomen om deze coalitie te vormen, maar wij komen ergens anders vandaan en hebben een ander programma.

Harrie van Dongen (Stadspartij) zit niet te wachten op iemand, die van een andere fractie komt.Het zou mooi zijn als zij zich bij een andere fractie kan aansluiten. Want als eenling gaat zij het niet redden.”

Carla van Driesten (Seniorenpartij): Ik heb een hekel aan overstappers.” Zij denkt, dat Mirjam Dijk zich prima kan aansluiten bij een partij, die tegen het stadhuis op Willemsoord is. “Ik zit met Marinus Vermooten in een fractie en wij zijn er ook verdeeld over. Bij de oppositie zou dat dus ook moeten kunnen.”

Deur

De ChristenUnie gooit de deur niet meteen dicht, zegt fractievoorzitter Hans van Donkelaar. We moeten wel het idee hebben, dat iemand betrouwbaar is. Bovendien willen wij een betrouwbaar en herkenbaar christelijk geluid laten horen.

Ook bij de PvdA is er geen ruimte voor Dijk, zegt Pieter Blank (PvdA). Hij vindt het uit principe ’niet wenselijk en passend’ om iemand, die voor een ander partijprogramma en een andere ideologie heeft gekozen politiek onderdak te bieden.

Interne ruzies en afsplitsingen zijn in Den Helder tot nog toe voorbijgegaan aan de Helderse VVD. Afdelingsvoorzitter Arian Minderhout wil niet inhoudelijk reageren op de vraag wat dat met zijn partij doet. Voormalig fractievoorzitter Ben Reiff vindt het gedoe in zijn partij jammer: Bij meningsverschillen moet er natuurlijk altijd ruimte zijn voor emotie, maar je moet er met elkaar uit kunnen komen. De ratio moet bepalend zijn.”

Helderse Courant, 12/02/2020 om 11:29

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200212_36386224/mirjam-dijk-ex-VVD-zelfstandig-verder-in-DenHelder-zij-is-niet-welkom-bij-andere-coalitiefracties

PVV Den Helder biedt opgestapte VVD‘er Mirjam Dijk ‘politiek asiel

Vincent van den Born had de bij VVD in ongenade gevallen Mirjam Dijk graag bij zijn fractie gewild

Den HelderPVV Den Helder heeft Mirjam Dijk aangeboden zich bij de fractie aan te sluiten. Zij heeft dat aanbod afgeslagen.

Dat vertelt fractievoorzitter Vincent van den Born desgevraagd. “Ik heb Mirjam aangeboden in gesprek te gaan om te zien, of er mogelijkheden zijn tot aansluiting bij de PVV in Den Helder. Mirjam vertelde, dat zij goed met mij door een deur kan, maar dat de PVV niet helemaal haar politieke kleur is. Zij gaf ook aan een liberaal te blijven, maar vindt ook, dat de PVV wel een goede inbreng heeft in Den Helder.”

Zelfstandig

Mirjam Dijk gaat na haar breuk met de VVD dus zelfstandig verder in de Helderse gemeenteraad. Maar wie gaat er met haar mee? Als eenling in de gemeenteraad sla je geen deuk in een pakje boter. Om de zoveel weken de raadsvergaderingen bijwonen is het probleem niet. Elke maand zijn er ook drie raadscommissievergaderingen, waarin de commissieleden belangrijke onderwerpen bespreken, voordat die naar de gemeenteraad worden doorgeleid. Elke fractie heeft, naast de gemeenteraadsleden, commissieleden, die zich verdiepen in de onderwerpen en hun bijdrage leveren aan de besluitvorming in de fractie. En dan heb je nog de Noord kop raad, waarin vertegenwoordigers zitten van partijen uit Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon. Zij bespreken onderwerpen, die alle Noord kop gemeenten raken.

Die commissieleden kun je niet zo maar van de straat plukken. Raad griffier Menno Huisman heeft in gesprekken met Mirjam Dijk verteld, dat commissieleden op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten hebben gestaan. Dijk kan dus alleen vissen uit die vijver. De vraag is: welke VVD’ers zijn zo ontevreden in hun eigen partij, dat zij hun opgestapte collega volgen? Of welke kandidaten, die op de lijst van een andere partij hebben gestaan, willen haar ondersteunen? De tijd zal het leren.

Helderse Courant, 12 februari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200212_24415660/PVV-den-helder-biedt-opgestapte-VVD-er-mirjam-dijk-politiek-asiel

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mirjam+Dijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=Menno+Huisman
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-mirjam-dijk-verlaat-helderse-fractie-VVD-opgestapt-VVD-raadslid-mirjam-dijk-ik-werd-geintimideerd-bestuur-deed-niets/