Delano Weltevreden – Oppositie Den Helder klaar voor strijd tegen bezuinigingsplan college op sociaal domein + Bibliotheek en Triade ontzien + Petra Bies – Cursussen tegen armoede

Oppositie Den Helder maakt zich klaar voor strijd tegen bezuinigingsplan college op het sociaal domein

Den Helder – De oppositie in de Helderse gemeenteraad pikt de door burgemeester en wethouders voorgestelde bezuinigingen op sociaal gebied niet.

Het college heeft onlangs de kadernota 2020 tot 2023 naar de gemeenteraad gestuurd. De oppositie valt over de financiële paragraaf, waarin onder meer zijn opgenomen bezuinigingen op: de indicering van klanten voor de Helderse voedselbank, de schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, opvoedondersteuning, zorgaanbieders in buurtcentra, verslaafden en daklozenzorg.

Henk Mosk, fractievoorzitter van D66 zegt, dat de kadernota veel goede voornemens bevat, waar zijn partij het mee eens is. „Het college bespaart in 2020 een bedrag van 290.000 euro en daarna 610.000 euro per jaar. Maar de goede voornemens op sociaal en cultureel gebied zijn gering in aantal en worden gefinancierd volgens de methode ’sigaar uit eigen doos’. Om die enkele nieuwe zaken te financieren heeft men onder andere forse besparingen nodig op subsidies in het Sociaal Domein. Dat is in flagrante tegenspraak tot de verkiezingsbeloften. D66 is daar mordicus tegen.

Behoorlijk Bestuur heeft, net als andere fracties, op een aantal punten van de kadernota nog wat verduidelijking van het college nodig. Daarom volstaat fractievoorzitter Sylvia Hamerslag in dit stadium met een summiere reactie: „Wij willen voorkomen dat de zwakkeren in de samenleving nog hardere bezuinigingen op hun dak krijgen.

Tegen de borst

PVV is tegen bezuinigingen op het sociaal domein, meldt fractievoorzitter Vincent van den Born. De bezuiniging op het indiceren van klanten voor de voedselbank stuit hem tegen de borst: „PVV Den Helder vindt het ten eerste schandalig, dat er voedselbanken nodig zijn in een rijk land als Nederland. Helaas verkeren er ook in Den Helder nog behoorlijk wat mensen in armoede, gezien de cijfers van de voedselbank. Het voornemen van het college is om per jaar 25.000 euro op het indiceren te bezuinigen. Maar dat indiceren moet wel deskundig worden uitgevoerd. Daarom zijn wij tegen zo’n bezuiniging.

GroenLinks vindt de genoemde bezuinigingen ’onaanvaardbaar’ zegt fractievoorzitter Marije Boessenkool: „Als gemeente moet je zorgen voor je inwoners, vooral voor de zwakkere groepen. Wat nu gebeurt is, dat bij deze groepen geld wordt weggehaald voor het financieren van nieuw beleid, waar GroenLinks voor een heel erg groot deel absoluut niet achter staat.

Gemeentebelangen vindt de bezuinigingen ’ronduit schandalig’. Fractievoorzitter Nancy List: „Je zou denken, dat dit soort bezuinigingen met ChristenUnie, Seniorenpartij en PvdA in het college onbespreekbaar zijn. Het lijkt ons sterk, dat deze partijen de aangekondigde bezuinigingen in de gemeenteraad kunnen verdedigen. Wij in elk geval niet.

Het college wil nog niet reageren op de bezuinigingsplannen.

Helderse Courant, 27 mei 2019, 16:16

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190527_74514596/oppositie-den-helder-maakt-zich-klaar-voor-strijd-tegen-bezuinigingsplan-college-op-het-sociaal-domein

Bibliotheek en Triade ontzien

Den Helder – KopGroep Bibliotheken en cultuureducatiecentrum Triade hoeven het de komende jaren waarschijnlijk niet met minder geld te doen.

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt tegen de door burgemeester en wethouders voorgestelde bezuinigingen op beide culturele instellingen te zijn. De bibliotheek zou over een aantal jaren uitgesmeerd 150.000 euro moeten inleveren, Triade 100.000.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) wijst er op, dat Triade en de bibliotheek voorzieningen zijn, waar veel inwoners gebruik van maken. “Deze voorzieningen zouden eerder méér ondersteund moeten worden.”

Niet alleen de oppositie heeft moeite met de voorgenomen korting op de twee culturele instellingen. De weerstand komt ook uit de coalitie zelf. Fractievoorzitter Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) zegt, dat zijn fractie tegen de voorgestelde extra financiële steun voor schouwburg de Kampanje was: “Wij hebben gezegd: als de schouwburg extra steun krijgt, mag er niet worden bezuinigd op de bibliotheek, Triade en de indicering voor de voedselbank.

Niet uit te leggen

Voor coalitiepartner Stadspartij is het ook ’onbespreekbaar’ en ’niet uit te leggen’, dat een korting op Triade en de bibliotheek worden voorgesteld, terwijl er enkele tonnen extra naar de schouwburg gaan. “De bibliotheek heeft een enorme meerwaarde voor de stad en is ook nog eens de beste van de wereld geworden“, zegt fractievoorzitter Harrie van Dongen. “De schouwburg daarentegen, heeft de laatste jaren geen enkele prikkel gekregen om het met minder geld te doen.” De korting moet in elk geval voor 2020 van tafel. Vindt ook Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA. Hij zegt, dat kritisch moet worden gekeken naar de subsidies, die nu verstrekt worden, waarbij gekeken moet worden naar wat de organisaties uiteindelijk voor dat geld doen.

PvdA, ook lid van de coalitie, vindt het raar, dat het college aan de ene kant wijst op het belang van een bloeiende cultuursector, terwijl aan de andere kant wordt voorgesteld het mes te zetten in subsidies voor Triade en de bibliotheek

Directeur Jacintha Krimp van KopGroep Bibliotheken is ’heel blij’ met het goede nieuws. “Wij hebben aangegeven hoe belangrijk het is wat we hier allemaal doen.

Waarnemend directeur Sander Boschma van Triade: „Mooi nieuws. Dat geld kunnen we inzetten voor projecten en plannen, die de stad ten goede komen.

Helderse Courant, 29 juni 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190628_46930744/gemeenteraad-den-helder-gaat-niet-akkoord-met-bezuiningsvoorstel-op-bibliotheek-en-cultuurcentrum-triade

Carrousel aan cursussen tegen armoede in Den Helder

Den Helder – Het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) aan de IJsselmeerstraat gaat zich blijvend inzetten voor armoedebestrijding. Ook start er een project, dat dertig vrouwen aan een betaalde baan moet helpen.

Er zijn veel mensen in Den Helder, die onder de armoedegrens leven. Dan gaat het om mensen met een uitkering, maar ook om ZZP’ers, die het net niet redden of vrouwen met een halve baan“, aldus directeur Marlies Pfann. “We doen als IVC al veel op preventief gebied, zoals de aanpak van laaggeletterdheid. En we doen ook al het nodige om de gevolgen van armoede te verminderen, vrouwen kunnen hier bijvoorbeeld contacten leggen, wat voorkomt, dat ze in een isolement raken. Maar op de terreinen van budgetteren, gezond eten en bewegen viel nog een slag te slaan. We maken nu een pakket, dat continu als een carrousel zal worden aangeboden aan alle vrouwen in Den Helder.’’

Onderdelen zijn een cursus in budgetteren en administratie voeren, een bewegingsprogramma in samenwerking met Fit=Nice en een kookcursus.

Daarbij gaat het om gezonder leren eten. Zonder opgeheven vingertje. De vrouwen maken in het IVC de maaltijden, die ze normaal thuis maken en dan gaan we ze analyseren, kijken hoe het gezonder kan, terwijl het toch lekker blijft.

Ladder

Het pakket wordt opgenomen in de zogeheten Participatieladder, die het IVC zelf ontwikkelde en waarmee het Helderse centrum internationaal lof oogst. Via die ladder worden vrouwen vanuit een geïsoleerd bestaan via vele tussenstappen uiteindelijk naar betaald werk geleid.

Dertig vrouwen zijn momenteel bijna klaar voor de arbeidsmarkt. Voor hen wil het IVC een training opzetten, die er voor moet zorgen, dat zij zich staande kunnen houden op de Nederlandse werkvloer. Het gaat om uiteenlopende zaken als leren discussiëren en debatteren, onderhandelen over het salaris en het gebruik van sociale media om werk te behouden. Er wordt samenwerking gezocht met lokale bedrijven en instanties, die op zoek zijn naar personeel. Zij krijgen een training ’Diversiteit op de werkvloer’. “Cultuurproblematiek is nog wel eens een spaak in het wiel, dat willen we met deze trainingen voorkomen.

Het Oranjefonds geeft maximaal tienduizend euro subsidie, maar hanteert het euro voor een euro principe: het verdubbelt het bedrag, dat het IVC zelf weet binnen te halen. “We hopen dat de bedrijven willen bijdragen. De groep vrouwen is heel divers qua opleidingsniveau en ambities en er zijn genoeg bedrijven die personeel nodig hebben.

Voor contact: i.vrouwen@kpnmail.nl.

Helderse Courant, 1 juni 2019, 15:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190529_62963402/carrousel-aan-cursussen-tegen-armoede-in-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=armoede
https://robscholtemuseum.nl/?s=bibliotheek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Triade
https://robscholtemuseum.nl/kees-visser-kees_visser-redactie-dha-raad-buigt-zich-over-begroting-casper-duin-gefronste-wenkbrauwen-en-diepe-rimpels-ronald-boutkan-weinig-enthousiasme-voor-plannen/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image