Delano Weltevreden – Ondernemers handen ineen + NHD – Voor zomer kades gereed + Ruud Wegman weg bij Stadspartij + Wouters parttimer + L.O.S. Den Helder – Wouters blijft wethouder

Ondernemers slaan handen ineen

Den Helder – De horecabedrijven Hachi Lounge, Odeklonje en Costa Smeralda gaan als één onderneming werken op Willemsoord.

Ondernemer Carlo Assorgia van pizzeria Costa Smeralda maakte begin januari bekend, dat hij over enkele maanden verhuist naar de bovenverdieping van Hachi Lounge. Guy de Sadeleer van Hachi Lounge en Tom van den Berg van Odeklonjke zeggen, dat de afgelopen maanden is nagedacht over de samenwerking.

Hachi Lounge verdwijnt, vertellen de twee ondernemers. Net als het all you can eat concept. Op de bovenverdieping komt de pizzeria, beneden komt een dansgelegenheid, waarvan de naam nog niet bekend wordt gemaakt. Aan de andere kant van de gang komen grand café 4711 (vernoemd naar de bekende eau de cologne) en café Odeklonje. “We gaan samen optrekken”, vertelt Van den Berg, die vroeger met Dok 51 in het pand zat waar nu Hachi nog zit.

“Ons all you can eat restaurant loopt hartstikke goed”, legt De Sadeleer uit. “Dat is het probleem niet. Maar om de boel rendabel te houden, moeten voldoende evenementen op de begane grond worden gehouden. Omdat het restaurant concept heel intensief is, moet ik daar bovenop zitten en gaat dat ten koste van de aandacht voor de begane grond.”

Van den Berg en De Sadeleer vonden elkaar eerst. “Guy vroeg: ’waarom doen we het niet samen?’”, herinnert Van den Berg zich. “Wij hebben ervaring met programmeren, hij heeft ervaring met het culinaire deel. We zijn toen op zoek gegaan naar een formule, die hier kan werken. Zo zijn we, via Guy, bij Carlo Assorgia terechtgekomen. Hij was in de binnenstad op zoek naar een nieuwe plek voor zijn pizzeria, maar was er nog niet uit. Na twee gesprekken waren we het volmondig met elkaar eens, dat we dit moesten gaan doen. Carlo heeft in de binnenstad heel lang gezeten tussen de schouwburg en de toenmalige bioscoop. Dat gebeurt hier straks weer.”

Om een en ander te verwezenlijken moet er flink verbouwd worden. Hachi is op 28 februari voor het laatst open. “De ingang aan de kant van de schouwburg wordt de hoofdingang”, zegt Van den Berg. “Er komt een trap die naar de pizzeria leidt. ’s Avonds na een bepaald tijdstip wordt de gang, die nu de ene kant van het gebouw naar de andere loopt, halverwege afgesloten. Dan kunnen onze gasten van het café en het grand café naar de dansgelegenheid en de pizzeria gaan. En omgekeerd. Bij elkaar hebben we straks een onderneming van twaalfhonderd vierkante meter. Daarnaast kunnen tientallen gasten op het terras genieten als het mooi weer is. Ook bij de collega’s van Bar Bonaire en Pim Pandoer.”

In het weekend van 17 mei gaat de nieuwe onderneming proefdraaien.

Helderse Courant, 23 februari 2019, 12:02

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190223_12824110/ondernemers-slaan-handen-ineen

Voor de zomer moeten kades gereed zijn

Den Helder – Tot de zomer wordt gewerkt aan de kades van Willemsoord.

Kadeconstructies in de jachthaven kunnen geen lage waterstanden aan.

Hoewel de Zeedoksluis kan fungeren als open sluiskolk, mag die slechts beperkt opengezet worden voor beroepsvaart wanneer de Koopvaardersschutsluis dicht gaat.

Helderse Courant, 23 februari 2019, 16:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190222_76285236/voor-de-zomer-moeten-kades-gereed-zijn

Ruud Wegman weg bij Stadspartij

Ruud Wegman op Lijst 1 Stadspartij Den Helder (foto NHD)

Ruud Wegman op Lijst 1 Stadspartij Den Helder (foto NHD)

Den Helder – Ruud Wegman is opgestapt als voorzitter van de Stadspartij.

“Ik heb zaterdag mijn ontslagbrief ingeleverd, dat klopt”, vertelt de Nieuwedieper. Wegman wil niet ingaan op de achtergronden van zijn vertrek, maar laat doorschemeren, dat hij geen vertrouwen meer heeft in de koers van de fractie. “Ik heb geen zin om de partij te beschadigen”, vertelt Wegman. “Ik heb mijn knopen geteld en dit is het resultaat.”

Helderse Courant, 24 februari 2019, 16:29

Reacties:

Arie A A Ruiter
Heel verstandig.Er zijn leukere hobby’s.Besturen is voor profs.

Ruud Van de Kerkhof
Goede beslissing hij is net op tijd van het zinkende schip af gesprongen

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190224_2760166/ruud-wegman-weg-bij-stadspartij

Wouters blijft parttimer

Den Helder Michiel Wouters blijft de volledige collegeperiode parttime wethouder. Dat schrijft het college van B&W in antwoord op vragen van de fractie van D66. Omdat zijn echtgenote ernstig ziek was, wilde Wouters bij de start van dit college niet voltijds aan de slag, maar voor de helft. De andere 0,5 fte zijn verdeeld onder een aantal andere wethouders. Nu de situatie is veranderd (de vrouw van Wouters is overleden, red.) vroeg D66 zich af, wanneer de herverdeelde fte’s zouden worden teruggeven aan Wouters. Dat is niet aan de orde, zo meldt het college. “De raad heeft over de portefeuilleverdeling en verdeling van deze fte’s op 9 juli 2018 een besluit genomen voor de volledige periode 2018-2022. Er vindt dan ook tussendoor geen verschuiving van fte’s plaats.”

Helderse Courant, 31 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Wouters blijft parttime wethouder

Wethouder Michiel Wouters blijft parttime werken.

Wethouder Michiel Wouters blijft tot het einde van de huidige collegeperiode parttime wethouder. Dat schrijft het college in antwoord op vragen gesteld door de fractie van D66.

Omdat de vrouw van Wouters ernstig ziek was, werd vorig jaar bij het samenstellen van het college besloten, dat een deel van zijn portefeuille werd verdeeld over enkele andere wethouders. De wethouder van de Stadspartij (Pieter Kos) kreeg 0,2 fte extra en vervangt Wouters op stedelijke vernieuwing, stadshart en detailhandel. De Seniorenpartij (Remco Duijnker) kreeg 0,2 fte en neemt waar op de onderdelen grondexploitatie, vastgoed en HVC. PvdA (Peter de Vrij) kreeg 0,1 fte extra en neemt waar op huisvesting en bestuur/organisatie.

D66 stelde enkele raadvragen, omdat de situatie inmiddels is gewijzigd (de vrouw van Wouters is overleden, red.). “D66 heeft alle begrip voor de toenmalig getroffen regeling, maar in welke maand in het voorjaar van 2019 worden de herverdeelde fte’s teruggegeven aan wethouder Wouters? Bij de nevenfuncties van wethouder Wouters wordt vermeld, dat hij voor 20 uur op de loonlijst staat van de Kustwacht. In het geval dit inderdaad het geval blijkt te zijn, hoe acht u het dan mogelijk, dat hij zijn nevenfunctie bij de Kustwacht aanhoudt bij het volledig uitoefenen van zijn wethouderschap (1 fte / 100%)?”

Het college komt met het volgende antwoord:
“De coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben geleid tot een college bestaande uit zeven wethouders van in totaal 5,7 fte. De raad heeft over de portefeuilleverdeling en verdeling van deze fte’s op 9 juli 2018 een besluit genomen voor de volledige periode 2018-2022. Er vindt dan ook tussendoor geen verschuiving van fte’s plaats.”

L.O.S. Den Helder, 30 januari 2019

https://losdenhelder.nl/wouters-blijft-parttime-wethouder/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hachi+Lounge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odeklonje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Costa+Smeralda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tom+van+den+Berg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ruud+Wegman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters