Delano Weltevreden – Kunstenaar Rob Scholte moet ook de Opslag Kosten van zijn Kunst Collectie bij Veiling Bedrijf BVA betalen, vindt de Gemeente, inmiddels ruim 123.000 euro

Rambros (foto (foto MK Ultra Reptielen Praatgroep “Bataafse Nazorg | Twitter)

Kunstenaar Rob Scholte moet ook de Opslag Kosten van zijn Kunst Collectie bij Veiling Bedrijf BVA betalen, vindt de Gemeente, inmiddels ruim 123.000 euro

Den Helder – Kunstenaar Rob Scholte moet met terug werkende kracht van af 1 januari 2021 betalen voor de Opslag van zijn kunst collectie bij veiling bedrijf BVA, ruim 5.700 euro per maand. Dat vindt de Gemeente Den Helder. Aan het Amsterdamse Gerechtshof is gevraagd daar eind van deze maand ook een Uitspraak over te doen.

De Kunst Collectie is bij de Ontruiming van het Rob Scholte Museum in beslag genomen, inmiddels ruim vier jaar geleden. Daarmee wilde de Gemeente zeker stellen, dat onder meer de Ontruiming Kosten werden betaald. De Collectie is eerst op geslagen bij Imming in De Goorn. Die rekende daar 9.929 euro per maand voor.

Om te voorkomen, dat het van Scholte Geëiste Bedrag bleef op lopen, heeft de Gemeente in de zomer van 2020 besloten de Collectie te veilen. In september van dat jaar zijn de Kunst Stukken verhuisd van Imming naar Veiling Bedrijf BVA in Amersfoort. Volgens de Stad Advocaat had BVA alleen bedongen, dat de Opslag Kosten van november en december 2020 betaald werden, omdat de Uitspraak van de Executie Veiling in januari 2021 zou volgen. Voor de periode daarna waren Geen Afspraken gemaakt.

Maar het liep anders dan de Gemeente en BVA gehoopt hadden. Eerst hield de Alkmaarse Rechtbank de Veiling tegen. Toen de Gemeente eindelijk Toestemming kreeg om te veilen, stak het Gerechtshof een Spaak in het Wiel. Naar nu blijkt moet de Gemeente 5.730,56 euro per maand aan BVA betalen. Dat Bedrag is de Gemeente aan BVA verschuldigd tot het Moment, dat de Veiling achter de Rug is, of dat de Kunst daar niet meer is opgeslagen. De Rekening is inmiddels op gelopen tot ruim 123.000 euro. In het Maandelijkse Bedrag, dat de Gemeente aan BVA betaalt, zit ook de Verzekering van de Kunst Collectie.

Vorig jaar bleek BVA het wachten zat te zijn. In het Magazijn van het Veiling Bedrijf neemt de Collectie 600 vierkante meter Ruimte in beslag. BVA wilde via de Voorzieningen Rechter gedaan krijgen, dat de Kunst Collectie daar werd weg gehaald. Maar omdat de Gemeente elke maand ruim 5.700 euro voor de Opslag betaalt, stond de Rechter dat niet toe. BVA is daar tegen in beroep gegaan.

Scholte betwist de Vordering van de Gemeente. Zijn inmiddels op gestapte Advocaat, Ina Molenaar, vraagt zich onder meer af, waarom de Gemeente vrijwillig Advocaat Kosten van BVA heeft betaald en die nu op Scholte wil verhalen. Het gaat om een Bedrag van 10.367,60 euro. Dat de Gemeente Veiling Kosten aan Scholte door berekent, klopt volgens Molenaar ook niet. Kopers betalen die Kosten middels Opgeld, dat een Veiling Bedrijf hen in Rekening brengt.

De Advocaat vindt de Verzekering Kosten, die BVA de Gemeente per maand rekent Buitensporig hoog. Op de Facturen, die BVA de Gemeente stuurt staat, dat de Verzekering 1058,75 euro kost. Molenaar wijst er op, dat de Gemeente bij Verzekeraar Raetsheren 1001,28 euro voor een heel jaar betaalde.

Toestemming

Vertegenwoordigers van Scholte hadden begin vorig jaar van de Rechter Toestemming gekregen om de Kunst Collectie bij BVA te inspecteren. De Gemeente zegt, dat aan BVA 5.445 euro voor die Bezoekjes is betaald. Dat kan volgens Advocaat Molenaar niet kloppen. De Rechter had namelijk bepaald, dat BVA 500 euro per Medewerker per dag vergoed mocht krijgen. Volgens Scholte zijn zijn Vertegenwoordigers daar van af woensdag 10 februari wel geteld Drie Dagen geweest en waren er per Keer twee Medewerkers van BVA aanwezig.

Molenaar vindt verder, dat de Gemeente middels Bank Afschriften moet bewijzen, dat de Genoemde Bedragen ook daadwerkelijk aan BVA zijn betaald: ’Scholte is van Oordeel, dat hij door het Gegoochel met de Becijferingen van de Gemeente en het Ontbreken van Bewijs in zijn Verweer wordt benadeeld (…)’. Daarom zou het Hof de Vordering van de Gemeente moeten afwijzen.

De gemeente Den Helder wil Geen Vragen over deze Zaak beantwoorden.

Rekeningen

Het totale Bedrag, dat de Gemeente van Rob Scholte eist, loopt inmiddels al tegen de 1 miljoen euro. Daarnaast heeft hij ook een fikse onbetaalde Rekening van Friedberg & Mahn Advocaten uit Amsterdam. Volgens de Stad Advocaat ruim 477.000 euro, exclusief Wettelijke Rente. Ina Molenaar en Caroline Tonningen zijn onlangs op gestapt als Advocaten van de Kunstenaar. Hoe Hoog hun Rekening is, is nog Onduidelijk.

Helders Dagblad,  13 juli 2022, 12:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220712_38763927

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raetsheren+van+Orden+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstroof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diefstal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heling