Delano Weltevreden – Kritiek van BvDH op Damen Shipyards Den Helder volgens directeur Loosman ’op randje van onder de gordel’ + Waarom moest Damen kopje kleiner worden gemaakt?

Damen Shipyards The Netherlands (foto CRW Flags)
De kritiek van Beter voor Den Helder op Damen Shipyards Den Helder is onder meer op deze foto gebaseerd (foto Damen)

De kritiek van Beter voor Den Helder op Damen Shipyards Den Helder is volgens directeur Jelle Loosman ’op het randje van onder de gordel

Den Helder – Directeur Jelle Loosman van Damen Shipyards Den Helder (DSDH) is geschrokken van de kritiek van Beter voor Den Helder op de manier, waarop de werf volgens de fractie omgaat met de ARBO Regels. ,,Ik vond dat zeer kort door de bocht.’’

Loosman vreest, dat zijn werf straks geen scheepswerk meer kan uitvoeren in Dok 2. Een Stadhuis op Willemsoord verdraagt zich volgens hem niet met de strenge Milieuvoorschriften, waar zijn bedrijfstak mee te maken heeft. Als Damen Shipyards Den Helder Dok 2 niet meer kan gebruiken, raakt het bedrijf vele duizenden zo niet miljoenen euro’s aan omzet kwijt, zegt hij. Onderaannemers, die altijd een graantje meepikken van opdrachten, die Damen Shipyards Den Helder binnensleept, zullen het ook in hun portemonnee voelen.

D66, PVV, Senioren Actief, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur vonden, dat de gemeenteraad over dat gevreesde verlies van werkgelegenheid moest praten. Beter voor Den Helder maakt zich ook zorgen om de werkgelegenheid, zei Eli Saliha namens zijn fractie. Hij was geschrokken van een foto in de krant, waarop volgens hem te zien was, dat werknemers van Damen Shipyards Den Helder zich niet hielden aan ARBO Regels. Saliha zegt, dat een ongeval op de werf er toe kan leiden, dat opdrachtgevers de Helderse werf links laten liggen.

Geschrokken en boos

Directeur Loosman van Damen Shipyards Den Helder zegt geschrokken en boos te zijn over de uitspraken van Saliha namens Beter Voor Den Helder ,,Ik vond ze op het randje van onder de gordel. Die meneer roept maar wat. Hij trekt een conclusie op basis van een foto, waar maar een deel van de situatie op te zien is. Wij zitten in een redelijk gevaarlijke bedrijfstak. Er wordt gewerkt met branders, slijptollen en takels. We moeten goed opletten en kunnen het ons totaal niet permitteren om ARBO Regels te overtreden en de Veiligheid van onze medewerkers en klanten in gevaar te brengen. Veiligheid dragen wij binnen Damen hoog in het vaandel en er wordt constant op gehamerd. Onze mensen volgen allerlei opleidingen, waarin zij leren hoe zij veilig moeten werken en zij dienen allemaal diverse Certificaten te halen. Deze Certificaten worden per persoon regelmatig getoetst. Handhavers komen regelmatig langs op het werk en van hen hebben we tijdens het project Clipper Stad Amsterdam geen opmerkingen gehoord.’’

Op de foto waar Saliha naar verwijst is te zien, dat een generator set door een gat in de romp van Clipper Stad Amsterdam in het schip wordt gebracht. De foto is door het concern zelf ter beschikking van de pers gesteld. Loosman vraagt zich af waarom zijn bedrijf zelf een foto naar buiten zou brengen, waarop te zien is dat er onveilig wordt gewerkt. ,,We zijn daar in ons bedrijf heel voorzichtig mee. Alles wat naar buiten gaat aan informatie en foto’s, komt via sociale media overal terecht. We kijken wel uit. Als Beter voor Den Helder vragen had over onze manier van werken, hadden zij ook naar ons toe kunnen stappen. We leggen het iedereen graag uit.’’

Afschriften

,,Willemsoord en de gemeente Den Helder hebben wij afschriften gestuurd van het speciaal voor het project Clipper Stad Amsterdam opgesteld HSE Plan (Health, Safety and Environment, redactie). Om te borgen, dat er ook werkelijk volgens dit plan wordt gewerkt en gehandeld, liep er een aparte HSE man rond. Hij organiseert regelmatig zogenoemde Toolbox Meetings, waarin onveilige situaties worden besproken.’’

Helderse Courant, 3 April 2021, 06:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210402_15581471

Waarom moest Damen Shipyards Den Helder een kopje kleiner worden gemaakt?

Den Helder – Beter voor Den Helder beschuldigt Damen Shipyards Den Helder (DSDH) van het ’bewust of onbewust’ overtreden van ARBO Regels, waardoor de veiligheid van werknemers in gevaar komt. Wat is hier aan eigenlijk aan de hand?

Op verzoek van oppositiepartijen D66, PVV, Senioren Actief, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks is de gemeenteraad woensdag in een extra vergadering bijeen geweest. Het onderwerp was de vrees van Damen Shipyards Den Helder, dat een Stadhuis op Willemsoord werken in Dok 2 onmogelijk maakt. Met als gevolg verlies van miljoenen euro’s aan omzet, niet alleen voor de werf, maar ook voor onderaannemers.

Eli Saliha voerde het woord namens Beter voor Den Helder. Volgens zijn fractie was de vergadering niet nodig geweest, omdat het College al had verteld, dat de vrees van Damen Shipyards Den Helder ongegrond is. Er kan gewoon doorgewerkt worden, ook als het Stadhuis daar staat. Als hij het daarbij had gelaten, was er niets aan de hand geweest. Maar zo ging het niet.

Overstijgen

Saliha zegt, dat ook zijn fractie zich zorgen maakt om de werkgelegenheid en dat de zorgen van Beter voor Den Helder, die van Damen overstijgen. Hij verwijst naar het werk van Damen aan Clipper Stad Amsterdam. Het schip heeft vanaf het najaar van 2019 zo’n zeven maanden voor groot onderhoud in Dok 2 op Willemsoord gelegen.

Raadslid Saliha zegt toen te hebben vastgesteld, dat Damen zich op diverse momenten niet heeft gehouden aan de regels omtrent Veiligheid, Milieu en Gezondheid. Bewust of onbewust zijn ARBO Regels overtreden. Zo ontbraken persoonlijke beschermingsmiddelen, werd in de ra’s direct boven elkaar gewerkt en ontbraken aanduiding borden. Hij zegt te zijn geschrokken van een foto in de krant, waarop volgens hem te zien is, dat bij hijswerkzaamheden onaanvaardbare veiligheidsrisico’s zijn genomen.

Als er toen een ongeluk was gebeurd, had dat grote gevolgen kunnen hebben voor het imago van Damen Shipyards Den Helder en hadden rederijen hun schepen mogelijk niet meer naar de Helderse werf gestuurd, zegt Saliha. Daarmee zou de werkgelegenheid een klap hebben opgelopen. Directeur Jelle Loosman van Damen Shipyards Den Helder ontkent, dat er onveilig is gewerkt.

Aan de bel

Maar stel dat Saliha gelijk heeft. Waarom hebben hij en zijn fractie niet aan de bel getrokken toen hij vorig jaar vaststelde, dat werknemers van Damen Shipyards Den Helder zich niet aan de regels hielden? Waarom schrikt hij nu van wat hij ziet op een foto die ruim een jaar geleden ook al in de krant stond, om precies te zijn op 18 februari 2020. Als je je daadwerkelijk zorgen maakt om het imago van Damen Shipyards Den Helder en het mogelijke verlies van werkgelegenheid ten gevolge van een arbeidsongeval, maak je er meteen werk van. Dan stap je naar Loosman en zeg je, dat zijn medewerkers verkeerd bezig zijn. Of je stapt naar de Wethouder Handhaving en zegt dat hij moet ingrijpen. Als je je écht zorgen maakt om de veiligheid van werknemers, om het imago van de Helderse scheepswerf en om de werkgelegenheid, wacht je niet een jaar. Als je daar ruim twaalf maanden overheen laat gaan, kom je absoluut niet geloofwaardig over. Dan riekt het eerder naar rancune.

Het wel of niet naleven van ARBO Regels had ook niets te maken met het onderwerp, dat woensdag op de agenda stond. Maar waarom moest het dan ter sprake worden gebracht? Ten eerste om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om ging. De coalitie wil het Stadhuis op Willemsoord vestigen en vindt de aanhoudende kritiek op het plan maar irritant. Loosman, een vooraanstaand ondernemer, had het lef om in het openbaar te vertellen waarom het volgens hem een desastreus plan is. Dus moest hij, eveneens in het openbaar, een kopje kleiner worden gemaakt.

Helderse Courant, 4 April 2021, 06:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210402_8489754

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jelle+Loosman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damen+Shipyards+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Clipper+Stad+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dok+2
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eli+Saliha
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=ARBO+Regels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Health+Safety+Environment+Plan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gezondheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+de+Gordel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rancune