Delano Weltevreden – Bazen Alleen Verder + Coalitie + Uit Fractie + Dolk in Rug + Melaats Verklaard + Formatie + Onafhankelijk Onderzoek + Ruziënde Personen in Gesprek

Spraak Makend Voormalig Gemeenteraad Lid  voor Senioren Partij Den Helder Kees Bazen, nu een Één Man Fractie  (foto RedMouse)

Bonje binnen Senioren Partij Den Helder, Kees Bazen zou Alleen Verder willen

Partij Voorzitter Senioren Partij Den Helder Nancy List (foto RedMouse)

Den Helder – Het rommelt in de Fractie van de Senioren Partij. Volgens Ingewijden is er sprake van een Breuk tussen Kees Bazen en Fractie Voorzitter Nancy List. Beiden laten niet het Achterste van hun Tong zien.

Bazen stapte kort voor de Verkiezingen uit het CDA. Hij was Ontevreden over zijn Vierde Plek op de Kandidaten Lijst. Bazen scheidde zich af en ging Aanvankelijk Alleen Verder. Kort daarna voegde hij zich bij de Senioren Partij, die Nancy List als Lijsttrekker had ingelijfd. List was Fractie Voorzitter en het enige Raad Lid van Gemeentebelangen.

Die Fractie en Lijst Bazen verdwenen begin dit jaar uit de Raad, toen de Senioren Partij opnieuw zijn intrede deed in de Raad. De Partij was uit beeld verdwenen, nadat Marinus Vermooten en Carla van Driesten Gebrouilleerd raakten met hun Wethouder, Remco Duijnker. De Twee gingen Eerst Verder als Senioren Actief en later als Samen Actief Senioren.

Volgens Bazen is er sprake van een Storing in de Interne Communicatie en dat er van een Breuk ’Nog Lang’ geen sprake is. ,,Maar er is wel Overleg over de te volgen Koers.’’ Hij verwijst voor verdere Informatie naar Nancy List. Die houdt zich op de Vlakte over wat er in haar Partij aan de Hand is: ,,Ik wil hier nog niet op reageren.’’ Bazen heeft een Aanzienlijke Groep Voormalige CDAers mee genomen naar de Senioren Partij. De Verwachting is, dat zij met hem mee gaan als hij de Samenwerking met List opzegt.

Beter voor Den Helder en Senioren Partij willen het liefst verder met de huidige coalitie waarin ook CDA, VVD, Stadspartij, PvdA en CU zitten. Als het inderdaad tot een breuk komt, wordt het iets ingewikkelder, maar niet onmogelijk, om de coalitie in de huidige samenstelling voort te zetten. Op basis van de verkiezingsuitslag hebben de partijen zeventien zetels. Als Bazen zijn eigen weg gaat, blijven er zestien zetels over. In een 31 zetels tellende gemeenteraad is dat een uiterst wankele basis.

BvDH en Senioren Partij willen Behoorlijk Bestuur, met Zeven Raad Zetels de grote Winnaar van de Verkiezingen, Niet aan een Meerderheid helpen. Zij vinden de Fractie Instabiel. ’Beter’ neemt het BB en Samen Actief Senioren kwalijk dat zij een Motie van Wantrouwen hebben ingediend tegen Wethouder Michiel Wouters. De motie is door geen enkele andere partij gesteund.

Volgens Betrouwbare Bronnen binnen de Coalitie, willen ook VVD en CDA niet met BB in Zee. Petra Bais (VVD) wil daar niets over kwijt en verwijst naar Informateur Hans Boskeljon. CDAer Harmen Krul reageert niet op de vraag of zijn partij met Behoorlijk Bestuur wil samenwerken.

Informateur Hans Boskeljon heeft Alle Partijen gesproken en presenteert komende week zijn Advies over de Mogelijke Vorming van een Nieuw College.

Helderse Courant, v

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220408_22449493

Senioren Partij zet Kees Bazen uit de Fractie, ’Grensoverschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgang Vormen

Raadslid Kees Bazen.

Raadslid Kees Bazen (foto Peter van Aalst | Gemeente Den Helder)=

Den Helder – De Seniorenpartij heeft Kees Bazen met Directe Ingang uit de Fractie gezet. Hij zou zich Schuldig hebben gemaakt aan ’Grens Overschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgang Vormen’.

In een Pers Bericht zegt Voorzitter Remco Duijnker: ’De Senioren Partij heeft op 14 april besloten om de Heer Bazen met Directe Ingang uit de Fractie te zetten. Dit is Besloten naar aanleiding van een Aaneen Schakeling en Opeen Stapeling van Incidenten van Grens Overschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgang Vormen, welke zeker Niet onder de Doelstellingen en Normen en Waarden van de Partijvallen. Daarbij laat de Partij ook zwaar mee wegen, dat Dergelijk Gedrag, dat al onder een Groot Vergrootglas ligt in de Maatschappij, uiteindelijk ook Schadelijk is voor het Aanzien van de Lokale Politiek’.

Onlangs meldde deze Krant al, dat het rommelde in de Partij en dat Bazen wilde opstappen. Fractie Voorzitter Nancy List en Kees Bazen wilden toen Inhoudelijk Niets kwijt over de Situatie.

Helderse Courant, vrijdag 22 april 2022 om 10:05

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220422_42360137

Beschuldiging van Grens Overschrijdend Gedrag is Karakter Moord en een Dolk in mijn Rug’, zegt Raad Lid Kees Bazen,nadat hij uit de Fractie is gezet van Senioren Partij Den Helder

De liefde tussen Nancy List en Kees Bazen was van korte duur (foto RedMouse)

Den Helder – Commissie Leden Marinus Vermooten en Dirk Gorter werden enkele jaren geleden door de Seniorenpartij aan de dijk gezet, vanwege hun kritiek op het stadhuisplan van Den Helder. Partijvoorzitter Remco Duijnker werd aangewezen als de kwade genius. Raadslid Kees Bazen is nu door Duijnker uit de fractie gezet wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. Klopt die beschuldiging of is er sprake van een ordinaire machtsstrijd?

<p”>De bom is gebarsten in de Seniorenpartij. Raadslid Kees Bazen is ’wegens grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen’ uit de fractie gezet. Bazen herkent zich absoluut niet in het beeld dat van hem wordt geschetst. Hij vindt dat partijvoorzitter Remco Duijnker karaktermoord pleegt en hem met de beschuldigingen een dolk in de rug heeft gestoken. ,,Ik ervaar dit als smaad en laster.’’

Het rommelt al enige tijd in de Seniorenpartij. Fractievoorzitter Nancy List wilde daar onlangs niets over kwijt, het enige wat Bazen wilde vertellen was dat er iets schortte aan de interne communicatie.

Volgens partijvoorzitter Remco Duijnker is Bazen niet zomaar uit de partij gezet. ,,Ik heb Kees op 14 april een brief geschreven waarin staat wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. Dat heeft Kees erkend. Hij heeft een kandidaat-raadslid voorgesteld dat zij zich aantrekkelijker moest kleden voor beeldmateriaal in verband met de verkiezingscampagne. Dat kan niet. Maar ook fysiek aanraken en een intimiderende houding ten opzichte van enkele personen, onder wie Nancy List. Dwingen om inzage te krijgen in haar financiën. Dreigen dat hij met Nancy alleen kon samenwerken als zij haar mond hield over bepaalde onderwerpen. Zij moest in de raad dus als een stil vogeltje naast hem zitten.’’

Bestempelen

Bazen eiste volgens Duijnker ook het fractievoorzitterschap op. ,,Dat is politiek, je kunt dat niet bestempelen als grensoverschrijdend gedrag. Maar de manier waarop hij dat probeerde te bereiken was wél grensoverschrijdend. Ik heb hem verteld dat zijn gedrag kant noch wal raakt. Dat gedrag stuitte mij op een bepaald moment zó tegen de borst. Ik zag hoe Nancy daar onder leed. Toen besloot ik in te grijpen. Je ziet wat er nu gebeurt in D66 en wat er landelijk gebeurt. Dat wil ik in de Seniorenpartij niet hebben. Hier trek in een grens. Ik neem mijn verantwoordelijkheid als partijvoorzitter.’’

Remco Duijnker, wethouder en voorzitter van de Seniorenpartij.

Remco Duijnker, wethouder en voorzitter van de Seniorenpartij (foto Peter van Aalst | Gemeente Den Helder)

Er is geen onderzoek voorafgegaan aan het besluit, zegt Duijnker. ,,Dat hoeft ook niet. Een heleboel van wat wij hem verwijten staat in e-mails en Whatsappberichten. Ik ben ook getuige geweest van een incident. Als je er bovenop zit, hoef je geen onderzoek te doen.’’

Kees Bazen herkent zich helemaal niet in het beeld dat Duijnker van hem schetst. ,,We zouden op een zaterdag video-opnamen maken. Ik heb gezegd dat de kandidaten er voor moesten zorgen dat zij goed voor de dag komen, dat we wat fleurige kleding moesten aantrekken. Dat soort zaken. Ik heb dat in de groep gezegd, in het algemeen. Mijn woorden worden nu in mijn nadeel verdraaid. Dat vind ik ernstig. Ik werp ver van me dat ik me onbetamelijk heb gedragen. Dat klopt absoluut niet, schei toch uit.’’

Ongewenste omgangsvormen? Bazen zegt dat veel mensen hard hebben gewerkt aan de verkiezingscampagne van de Seniorenpartij. Die heeft hij complimenten gemaakt. De
mensen, die er niet vol tegenaan zijn gegaan, zegt hij ook daarop te hebben aangesproken. ,,Dat wordt nu vertaald als ongewenste omgangsvormen.’’

Financieel bewind

Het gaat om iets heel anders, zegt Bazen. Hij wilde openheid van zaken over de financiën van Nancy List, meer democratie in de partij en het behouden van commissieleden die zich voor de partij hebben ingezet. ,,Ik vind dat een raadslid zonder last moet opereren. In een partij streef je bepaalde doelen na en hoor je openheid van zaken te geven. Nancy List staat onder financieel bewind. Ik wilde niet dat de partij daardoor politiek in problemen kwam. Daarom vond ik dat zij openheid moest geven over haar schulden. Zij kan in de raad niet het woord voeren over partijen waar zij geld aan schuldig is. Als in de raad iets besloten moet worden over Veilig Verkeer Nederland, doe ik een stapje achteruit.’’ Bazen is voorzitter van de VVN afdeling Den Helder.

List toont geen leiderschap, vindt Bazen. ,,Zij doet of zegt niets zonder toestemming van Remco Duijnker. Dat is mijn indruk. Toen ik me bij de Seniorenpartij aansloot, heb ik me niet gerealiseerd hoe de verhoudingen binnen de partij lagen. De professionaliteit die ik gewend ben binnen een politieke partij, ontbrak volledig. Ik heb tegen Nancy gezegd dat zij leiderschap moest tonen. Dat zij beslissingen moest nemen en goed moest communiceren. In de partij is er een eenhoofdig bestuur, Remco Duijnker is een soort dictator. De afspraak was dat we er alles aan zouden doen om ervoor te zorgen dat hij weer wethouder zou worden. We hadden de afgelopen raadsperiode vijf commissieleden. Ik vond dat wij met hen verder moesten gaan, omdat zij prima werk deden. Hun kennis en kunde wilde ik vasthouden. Remco en Nancy wilden nieuwe mensen aanstellen. Dat hoor je in goed overleg te doen. Er kwamen geen antwoorden op vragen die ik in een mailwisseling stelde. Nancy schoof alles op de lange baan. Omdat we niet alle tijd van de wereld hebben, besloot ik de knoop door te hakken en het te doen zoals ik had voorgesteld. Waarop Remco Duijnker zei: ’Jij moet niet denken dat jij de boel in de Seniorenpartij kunt regelen. Als jij dat denkt, zet ik jou uit de partij’.’’

Verwijdering

Bazen zegt dat hij heeft geprobeerd zijn fractievoorzitter te helpen. Hij vindt het jammer dat zijn aandringen eerder heeft geleid tot verwijdering dan tot een beter functioneren van de partij. ,,Remco Duijnker zei op een bepaald moment dat de verkiezingen voorbij zijn. Ik heb daarop gezegd dat de verkiezingen pas voorbij zijn als de standpunten van de Seniorenpartij zijn opgenomen in een coalitieakkoord. Pas dan heb je jouw doel bereikt. Maar voor hem gaat het niet om doelen voor de inwoners van Den Helder te bereiken, maar om wethouder te worden. Wie hij daarvoor moet gebruiken, gebruikt hij. Maar ik ben niet iemand die zomaar doet wat hem wordt opgedragen. Dat is ook mijn taak als raadslid. Ik heb een eigen mening, die kan op basis van feiten en omstandigheden aangepast worden. Maar dat doe ik niet in opdracht. Zijn doel om weer wethouder te worden komt nu onder druk te staan. Dat wordt mij kwalijk genomen en daarom deelt hij de eerste klap uit, op een onsmakelijke manier.’’

Dertien

De Gemeenteraad krijgt door de Ruzie in de Seniorenpartij een Dertiende Fractie. Lijst Bazen. Kees Bazen zegt, dat acht personen, die bij de Seniorenpartij zaten met hem meegaan.

Melding

Kees Bazen zegt dat Nancy List bij burgemeester Jan de Boer een melding tegen hem heeft gedaan. Hij weet niet wat die melding inhoudt. ,,Maandag heb ik een gesprek met de burgemeester.’’

Helderse Courant, vrijdag 22 april 2022 om 13:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220422_78149494

De Kern van een Nieuwe Coalitie in Den Helder wordt gevormd door ’Beter’, CDA en VVD, voordat de Formatie begint, worden Gesprekken gevoerd met Behoorlijk Bestuur en GL

Kees Boelema Robertus (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – De Kern van een nieuwe Coalitie wordt gevormd door Beter voor Den Helder, VVD en CDA. Dit ’Motorblok’ betwijfelt,of er Voldoende Vertrouwen bestaat om in Zee te gaan met Behoorlijk Bestuur en GroenLinks. Met die Partijen moeten eerst Gesprekken daar over worden gevoerd. Dat betekent volgens BvDH Niet Automatisch, dat zij mogen aanschuiven bij een Nieuwe Coalitie.

Dat blijkt uit het Advies van Informateur Kees Boelema Robertus aan Opdrachtgever Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder. ’Beter’ heeft het Initiatief overgenomen van BB, omdat bleek dat er Geen Meerderheid te vinden was voor een Coalitie met de Winnaar van de Gemeenteraad Verkiezingen.

De informateur heeft de klus aanvaard, onder voorwaarde dat er geen partijen werden uitgesloten van deelname aan een coalitie. ’Beter’, VVD en Seniorenpartij willen het liefst verder met de vorige coalitie. BvDH en Seniorenpartij hebben eerder aangegeven dat zij niet met BB in zee willen, omdat die partij in hun ogen instabiel is. Zij nemen het Sylvia Hamerslag ook kwalijk, dat zij in de Verkiezing Campagne had gezegd dat zij absoluut geen coalitie wil vormen met partijen die het stadhuis op Willemsoord willen vestigen. Ook haar veto tegen een nieuwe termijn voor wethouder Michiel Wouters neemt BvDH haar kwalijk. Boelema Robertus heeft alle partijen gesproken. Behalve Kees Bazen, omdat diens status onduidelijk was. Bazen is inmiddels uit de fractie van Seniorenpartij gezet en gaat verder als zelfstandige fractie Lijst Bazen.

Aanschuiven

Boelema Robertus heeft alle partijen gevraagd of zij willen aanschuiven bij het formatieproces. Bijna alle partijen zeggen zonder voorbehoud ja. BvDH, VVD en CDA weten niet of GL en BB voldoende te vertrouwen zijn om met die partijen in een coalitie te stappen. Voordat het formatieproces van start gaat, is een ’afstemmingsgesprek’ met die partijen noodzakelijk. BB heeft volgens de informateur geen bezwaar tegen een afstemmingsgesprek vooraf, GL heeft behoefte aan zo’n gesprek. Meerdere partijen hebben PVV uitgesloten van coalitiedeelname. De informateur vindt dat wel met die partij moet worden gepraat, zodat de fractie van Vincent van den Born een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan het formatieproces.

Alle partijen is gevraagd hoeveel leden een volgend college moet tellen, voltijds en in deeltijd. Ook wilde de informateur van BB weten of die partij wil deelnemen aan een coalitie waarin een wethouder zit die hen niet aanstaat of die tegen punten in hun verkiezingsprogramma is. Die vraag heeft hij toegevoegd, omdat op de website van BB nog steeds staat dat de partij tegen een stadhuis op Willemsoord is.

De marineofficier buiten dienst adviseert BvDH om een team formateurs te benoemen. BvDH, VVD en CDA zouden in gesprekken met GL en BB moeten onderzoeken of er belemmeringen zijn om met deze partijen een coalitie te vormen. De uitkomsten van deze gesprekken moeten worden gedeeld met de gemeenteraad. Een breed formatieproces moet worden gestart in de vorm van een startconferentie onder leiding van de formateurs. In het vervolgproces moeten de door de partijen ingebrachte gesprekspunten een voor een worden afgehandeld. De informateur is ervan overtuigd dat de door hem voorgestelde werkwijze zal leiden tot een zo groot mogelijke meerderheid in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Carlo Assorgia van BvDH over het te voeren gesprek met BB: ,,We willen weten, hoe zij staan tegenover de Stedelijke Ontwikkeling, waar Willemsoord onder valt. We staan ook ver van elkaar over het Sociaal Domein. Daarnaast willen zij Zeestad weg hebben.’’ Na dat Gesprek komt de Daad Werkelijke Formatie. Het Gesprek van het ’Motor Blok’ met BB betekent niet automatisch dat de partij van Sylvia Hamerslag kan deelnemen aan een nieuwe coalitie. ,,Het kan zijn, dat zij zelf tot de Conclusie komen, dat zij niet willen Deel Nemen onder de Voorwaarden, die wij stellen.’’

Kees Boelema Robertus en Hans Huibers waren in 2018 de Formateurs van de Coalitie van ’Beter’, VVD, CDA, PvdA, Stadspartij, CU en Senioren Partij.

Helderse Courant, vrijdag 22 april 2022 om 18:29

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220422_91148761

Kees Bazen is Politiek Melaats Verklaard door Beter voor Den Helder. Samenwerking is Niet Mogelijk, Hij wordt ook Niet Uitgenodigd voor Gesprekken over de Vorming van een Nieuwe Coalitie

Carlo Assorgia: Geen samenwerking met Kees Bazen.

Geen samenwerking met Kees Bazen‘ (foto Gemeente Den Helder | Peter van Aalst)

Den Helder – Kees Bazen is door Beter voor Den Helder politiek melaats verklaard. Fractievoorzitter Carlo Assorgia van BvDH zegt dat samenwerking met de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde politicus niet mogelijk is. Hij mag ook niet aanschuiven voor gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie.

Bazen is uit de fractie van de Seniorenpartij gezet. Volgens partijvoorzitter Remco Duijnker omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. Enkele aantijgingen: Bazen zou een kandidaat-raadslid hebben verteld dat zij zich aantrekkelijk moest kleden voor opnamen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en zou een intimiderende houding hebben aangenomen tegen onder anderen fractievoorzitter Nancy List.

Manier

Volgens Bazen klopt er niets van de beschuldigingen. De ruzie draait volgens hem onder meer om de ondemocratische manier waarop de partij door Duijnker wordt geleid. Bazen zegt dat List onder financieel bewind staat. Hij zou hebben aangedrongen op openheid over haar financiën, zodat de partij niet in problemen komt. Iemand die ergens schulden heeft, kan over schuldeisers niet deelnemen aan de beraadslagingen in de gemeenteraad, zegt Bazen.

Lijst Bazen wordt de derde fractie met één zetel in de Helderse gemeenteraad en moet vier jaar functioneren met het smet van ’grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen’.

Wat Carlo Assorgia van ’Beter’ betreft is het duidelijk: ,,Naar aanleiding van de zeer ernstige meldingen is het voor mijn partij geen optie om met de fractie Bazen samen te werken. Ook wat de formatie betreft is hij geen optie.’’

Kees Bazen: ,,Ik ben afgesplitst van de Seniorenpartij en hoe anderen daar mee omgaan is niet aan mij. Ik denk dat we de kiezers van Den Helder tekortdoen. Blijkbaar ziet de heer Assorgia een beschuldiging als een veroordeling. Uitnodigen voor een gesprek is aan de formateur.’’

Op de vlakte

Willen de andere fracties samenwerken met iemand die deze etiketten opgeplakt heeft gekregen? Fractievoorzitter Dina Polonius van CU houdt zich op de vlakte: ,,Ik doe geen enkele uitspraak omtrent de situatie van Kees Bazen.’’

Wethouder Pieter Kos heeft, zolang er geen nieuw college is, voorlopig ook de pet op van fractievoorzitter van de Stadspartij: ,,Ik heb alleen de berichten in de krant gelezen. De beschuldigingen zijn over en weer niet mals. Ik ken de situatie verder niet. Maar het is beschadigend voor alle betrokkenen bij de Seniorenpartij en daarmee voor het beeld van de Helderse politiek als geheel. Onze lijn is wel dat we zakelijk met iedereen samenwerken zolang een beschuldiging geen veroordeling is.’’

Pieter Kos (Stadspartij): ,,Beschadigend voor alle betrokkenen bij de Seniorenpartij.’’

Pieter Kos (Stadspartij) “Beschadigend voor alle betrokkenen bij de Seniorenpartij” (foto Peter van Aalst | Gemeente Den Helder)

Behoorlijk Bestuur zit op dezelfde lijn, blijkt uit de reactie van fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: ,,Geen onderzoek geen schuld, zo is ons rechtsstelsel ook ingericht. Iemand is pas schuldig als hij veroordeeld is. Wij vinden het bijzonder dat een raadslid publiekelijk wordt geschaad terwijl er gesteld wordt dat een onderzoek niet nodig is. Verder vinden wij het enorm vervelend dat dit soort situaties plaatsvinden in de politiek en willen wij het vooral feitelijk bekijken.’’

Aangelegenheid

PVV vindt de ruzie ’een interne aangelegenheid van de Seniorenpartij’, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born. “Wij veroordelen niemand op voorhand. Als er mogelijk verdere stappen worden genomen en er ook uitkomsten uit voortkomen, zullen wij dat opnieuw overwegen. Maar wij gaan niet op voorhand veroordelen. Samenwerking binnen de raad is op dit moment dus geen probleem.”

Marije Boessenkool, fractievoorzitter van GroenLinks: “Voor zover wij nu uit de pers weten is er een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Onbetamelijk en grensoverschrijdend gedrag hoort niet, en zeker niet binnen de gemeenteraad. Maar er is nog geen onafhankelijk onderzoek gedaan. Dat onderzoek vinden wij wel noodzakelijk voor alle betrokkenen. Totdat een dergelijk onderzoek gedaan is en we daar de uitkomsten van kennen blijven wij samenwerken. We handelen niet op basis van enkel een beschuldiging. Maar wat de uitkomst ook is, deze kwestie brengt de Helderse politiek wéér in het nieuws op een manier die de kiezer niet veel vertrouwen zal schenken.”

Marinus Vermooten: ,,Ik zou naar de rechter stappen.’’

Marinus Vermooten “Ik zou naar de Rechter stappen” (foto George Stoekenbroek)

Marinus Vermooten, Fractie Voorzitter van Samen Actief Senioren, is enkele jaren geleden met ruzie uit de Seniorenpartij gestapt. “Als zulke beschuldigingen over mij waren geuit, zou ik naar de rechter stappen’’, zegt de Helderse stadshistoricus. ,,Zeker als ik weet dat ik onschuldig ben. Zolang er geen onderzoek is geweest en de beschuldigingen niet zijn bewezen, heb ik er geen enkele moeite mee om in de raad met Kees Bazen samen te werken. Op basis van wat ik in de krant heb gelezen, kan ik niet zeggen dat hij schuldig is aan grensoverschrijdend gedrag. Ik ken hem vrij lang en ik kan me haast niet voorstellen dat hij schuldig is aan wat hem door de Seniorenpartij wordt verweten.”

Niet Mals

,,De beschuldigingen over en weer zijn niet mals’’, vindt fractievoorzitter Hans Verhoef van D66. ,,Raadslid zijn heeft, hoe je het ook wendt of keert, een voorbeeldfunctie. Wij willen het vertrouwen van de burgers terugwinnen en dergelijke ruzies helpen hierin niet. Als raadslid word je gekozen op basis van vertrouwen, partij of ideeën. Wij zijn echter geen rechter en willen en kunnen ook geen uitspraak doen over wie gelijk heeft. Wij gaan dus niet op basis van geruchten oordelen. Het zou wel goed zijn als er snel duidelijkheid komt over wat er echt speelt. Een onderzoek misschien? Wegkijken of laten doorsudderen is het slechtste wat gedaan kan worden, voor alle betrokkenen.’’

Bazen zat tot eind vorig jaar bij het CDA en vertrok omdat hij niet tevreden was met de hem toebedeelde vierde plaats op de kandidatenlijst. Fractievoorzitter Harmen Krul van CDA zegt dat zijn fractie geschrokken is van de aantijgingen aan het adres van zijn voormalige partijgenoot. ,,Wij beschouwen die als zeer ernstig. Voordat wij uitspraken doen over deze zaak, is het belangrijk dat de onderste steen boven komt. Als grensoverschrijdend gedrag in de raad plaatsvindt tussen raadsleden en daar wordt melding van gemaakt bij de voorzitter van de gemeenteraad, gaat het over onveilig werken in de raad. Als er geen onderzoek komt, zullen wij onderzoek verlangen.”

Onderzoek

Seniorenpartij heeft geen onafhankelijk onderzoek laten doen naar Grens Overschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgang Vormen door Bazen. Volgens Partij Voorzitter Remco Duijnker is dat niet nodig, omdat de bewijzen in Email Berichten en Whatsapp Gesprekken zitten. Hij wil die berichten echter niet openbaar maken. Duijnker zegt ook dat Bazen ’verschillende malen’ per e-mail, Whatsapp en telefonisch heeft toegegeven dat hij over de schreef is gegaan. De voorzitter reageert niet op het verzoek om die bewijzen te overleggen. Bazen reageert niet op de vraag of het klopt dat hij de aantijgingen heeft toegegeven.

Geen reactie

<pPvdA en VVD hebben niet gereageerd op de vraag of samenwerking met Kees Bazen in de raad nog mogelijk is, na de beschuldiging van de Seniorenpartij over grensoverschrijdend gedrag.

Helderse Courant, maandag 25 april 2022 om 19:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220425_49932818

Formateur Kees Boelema Robertus vindt, dat Kees Bazen Wél Betrokken moet worden bij de Formatie Gesprekken in Den Helder

Den Helder – Formateur Kees Boelema Robertus vindt dat ook Kees Bazen betrokken moet worden bij het formatieproces.

Dat zegt hij op de vraag wat hij vindt van de uitspraak van Carlo Assorgia, fractievoorzitter van Beter voor Den Helder over Bazen. Het raadslid is uit de fractie van de Seniorenpartij gezet.

Partijvoorzitter Remco Duijnker zegt dat Bazen zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. Bazen ontkent. Er is geen onafhankelijk onderzoek gedaan naar de aantijgingen.

Voortouw

Beter voor Den Helder heeft het voortouw genomen in de formatie van een nieuwe coalitie. Assorgia zegt dat de beschuldigingen tegen Bazen ’zeer ernstig’ zijn. Daarom zal zijn partij de komende vier jaar niet samenwerken met Bazen. Ook is er geen plek voor hem aan de formatietafel.

Formateur Kees Boelema Robertus en Hans Huibers is gevraagd om een coalitie te vormen. PVV is door een aantal partijen uitgesloten. Nu wordt Bazen door BvDH uitgesloten. Boelema Robertus vindt dat Bazen, net als de PVV, een inbreng moet hebben in het formatieproces. Hij heeft de kwestie nog niet besproken met Assorgia.

Helderse Courant, 28 april 20222, 06:51

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220426_14052952

Kees Bazen verdient een Onafhankelijk Onderzoek

Het Vertrouwen van de Inwoners van Den Helder terugwinnen. Zeker omdat slechts 44 procent van de Kiezers de moeite nam om in maart te gaan stemmen, vinden alle Helderse Politieke Partijen het terugwinnen van het Vertrouwen een Top Prioriteit van de Lokale Politiek. Maar het Gedrag van sommige Politici staat haaks op wat ze zeggen.

Neem de kwestie Kees Bazen. Hij vertrok bij CDA uit Onvrede over zijn vierde plek op de Kandidaten Lijst, maakte een korte tussenstop als Lijst Bazen en trok daarna in bij de Senioren Partij. Een paar maanden later wordt hij uit de Fractie gezet en is hij Persona Non Grata.

In een Pers Bericht zegt Partij Voorzitter Remco Duijnker dat Afscheid van Bazen moest worden genomen, omdat hij zich heeft Schuldig gemaakt aan Grens Overschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgang Vormen. Zonder er direct bij te vertellen wat Bazen precies heeft gedaan.

Toelichting zegt Duijnker dat Bazen een Kandidaat Raadslid heeft verteld, dat zij zich Aantrekkelijk moest kleden voor Foto en Video Opnamen in verband met de Verkiezing Campagne. Daarnaast heeft hij druk uitgeoefend op Fractie Voorzitter Nancy List om Inzage te geven in haar Financiën. Het eerste is uit Z N Verband gerukt, zegt Bazen. Een Fractie Voorzitter die wegens Schulden onder Bewind staat, hoort volgens hem Openheid van Zaken te geven, zodat de Partij niet in problemen komt.

Zeker bij zulke Zware Beschuldigingen geldt Wie Stelt, Moet Bewijzen. Als je iemand anno 2022 beschuldigt van Grens Overschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgangsvormen moet je goed beslagen ten ijs komen. Je kunt niet volstaan met ’Onafhankelijk Onderzoek is niet nodig, want er zijn Emails en Whatsapp Gesprekken’ en ’Bazen heeft verschillende malen toe gegeven, dat hij over de Schreef is gegaan’, zonder die Bewijzen te overleggen.

Recht op een Onafhankelijk Onderzoek, de Inwoners hebben er Recht op te weten wat de Uitkomsten van dat Onderzoek zijn. Als Bazen overtuigd is van zijn Onschuld, moet hij Aangifte doen. Dan bepaalt de Rechter, of Duijnker gelijk heeft, of dat er sprake is van Laster en een Politieke Afrekening, die door een Rook Gordijn aan het Oog onttrokken moest worden.

laten, is Geen Optie. Dat schaadt het toch al Broze Vertrouwen van de Inwoners van Den Helder in hun Stadsbestuur. Dat wil geen enkele Politieke Partij. Toch?

Helderse Courant, 28 april 2022,  07:53

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220427_62042156

Burgemeester Jan de Boer van Den Helder roept Ruziënde Personen in de Senioren Partij op met elkaar in Gesprek te gaan

Burgemeester Jan de Boer (foto RedMouse)

Den Helder – De Ruzie binnen de Senioren Partij moet niet via de Media worden uitgevochten. De Betrokkenen moeten met Elkaar in Gesprek gaan. Dat vindt Burgemeester Jan de Boer van Den Helder.

Nancy List, Fractie Voorzitter van de Senioren Partij, heeft bij de Burgemeester een Melding gemaakt over haar (Toenmalige) Partij Genoot Kees Bazen. Inmiddels is Bazen uit de Fractie gezet. Hij wordt door Voorzitter Remco Duijnker van de Seniorenpartij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. Bazen ontkent.

Wat de melding van List over Bazen inhoudt is niet bekend. Bazen wil er niets over kwijt. Hij heeft maandag een gesprek gehad met de burgemeester. ,,Goed gesprek met een Bakje Koffie’’, zegt Bazen. Ook Nancy List geeft geen antwoord op de vraag waar de melding over gaat.

De burgemeester ook niet: ,,Als burgemeester heb ik de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd met direct betrokkenen. Over de inhoud van dergelijke gesprekken kan ik geen Mededelingen doen, gezien de Vertrouwelijke Aard. De gesprekken zijn er om te luisteren, te klankborden, vragen te stellen en tips te geven. Niet om als burgemeester een oordeel te vellen.’’

Op de Website van Regio Noordkop zegt Wethouder Tjitske Biersteker:,,Wat ik ook grensoverschrijdend vind is, dat na een MeToo Melding Kees Bazen zich verweert door de Privé Financiële Situatie van zijn Partij Genoot aan de Kaak te stellen. Kees Bazen vertelt ook niet tot op de Cent Nauwkeurig, waaruit”

Opgeschrikt

In Reactie op Vragen van deze Krant zegt Burgemeester De Boer: ,,De Laatste Week zijn wij Opgeschrikt door Berichtgeving omtrent Mogelijk Grens Overschrijdend Gedrag van een Raad Lid. Tot mijn Grote Spijt constateer ik, dat Spanningen binnen een Enkele Politieke Fractie mogelijk een Beeld kunnen vormen over het Gehele Gemeentebestuur. Als Burgemeester van de Gemeente Den Helder vind ik, dat alle Raad Leden en Wethouders hun Bestuurlijke Werk en Politieke Activiteiten in Volledige Vrijheid en Veiligheid moeten kunnen uitvoeren, te Allen Tijden. In zijn Algemeenheid: Onheuse Bejegeningen in de Sociale Media, Agressief Gedrag tijdens Ontmoetingen en Grens Overschrijdend Gedrag van andere Aard is Onacceptabel. Dit geldt voor de Samenleving in de Relatie met Gemeente Bestuurders, maar ook voor de Onderlinge, Interne Omgang van Bestuurders en Politici met elkaar.’’

,,Ik roep Betrokkenen op Niet te Communiceren via de Media, maar met elkaar het Gesprek te voeren en in Elkaar te Investeren. Mocht dat (Nu) Niet Lukken, hou dan de Andere Instrumenten in Gedachten, die tijdens de Gesprekken naar voren zijn gebracht. Maar laat het Algemeen Belang van Den Helder Leidend zijn.’’

De Burgemeester geeft Geen Antwoord op de Vraag, of hij de Aantijgingen van List tegen Bazen laat onderzoeken.

Helderse Courant, 28 april 2022, 14:29

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220428_33765148

De Invloed van RSMuseum op de Formatie in Gemeente Den Helder door de Voor Genomen Veiling van de Rob Scholte Collectie met de Daar Op Volgende Motie van Wantrouwen tegen Wethouder Michiel Wouters tegen de Achtergrond van Stadhuis | Postkantoor Plan, waarvoor Eigenaar Gemeentelijk Aannemer Kees Jan Tuin het Gebouw, Eerder Rob Scholte Museum, Na de Onrechtmatige Ontruiming, Sloop Klaar maakte en Al Vier Jaar Vrij houdt voor Originele Stadhuis BestemmingBewijsbaar ontbreekt de Urgentie, die een Voorwaarde is voor Elke Ontruiming, de Hoogte van de Dreigende Plan Schade Claim van RSMuseum hangt als een Onweer Wolk boven deze Helderse Formatie (foto NHD)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Bazen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Senioren+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Informateur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Formateur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Boelema+Robertus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Motie+van+Wantrouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=BvDH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Verhoef
https://robscholtemuseum.nl/?s=D66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=BB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=CDA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=ChristenUnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image