Delano Weltevreden – ’Helderse ambtenaren worden ziek van het stadhuis’

Den Helder – De gemeentelijke ondernemingsraad is helemaal klaar met de slechte werkomstandigheden in het stadhuis aan de Bijlweg 20 en eist een oplossing van gemeentesecretaris Robert Reus.

De OR is erg ontevreden over de manier, waarop de stankoverlast als gevolg van een kapotte rioolbuis op 29 november is afgehandeld. Terwijl de OR die dag zat te vergaderen in het gebouw, werd in het pand een vreemde lucht waargenomen. Medewerkers dachten, dat het om gas ging en raakten geëmotioneerd. Uit onderzoek van de brandweer en installateur Wilms bleek, dat er geen sprake was van gas en dat de stank uit een kapotte rioolbuis kwam.

Ontruimen

De OR wil weten, waarom het pand niet meteen is ontruimd. Want als er wél sprake was geweest van gas, waren de medewerkers in gevaar geweest. Bovendien zat er op dat moment een schoolklas in de raadszaal. Volgens gemeentesecretaris Reus leek de vreemde geur eerder op die van gebakken uien.

“Gaslucht ruikt anders, er was geen noodzaak het stadhuis te ontruimen. De schoolkinderen zijn na afronding van het onderzoek gearriveerd en binnen gelaten. De gemeente heeft voor al zijn gebouwen een ontruimingsplan en er zijn op elke locatie goed opgeleide hulpverleners. Omdat de veiligheid van iedereen mijn hoogste prioriteit heeft, heb ik opdracht gegeven de procedure rond het evacueren van de panden te evalueren.” De OR wijst de gemeentesecretaris er op, dat hij zelf vaker heeft gezegd, dat het gebouw op is. Dat argument heeft hij volgens de OR gebruikt om de verhuizing van een groot deel van het ambtenarenapparaat naar het Rabo gebouw op Kooypunt voor elkaar te krijgen.

In de kou

Dat het gebouw op is, blijkt volgens de OR ook uit het feit, dat de medewerkers onlangs in de kou zaten, omdat de ketel stuk was. Het medezeggenschapsorgaan zegt, dat medewerkers door de slechte werkomstandigheden fysiek en mentaal ziek worden en vindt het niet langer acceptabel om hen in het oude stadhuis te laten zitten.

OR voorzitter Annelies van der Duim-Bos: “We hebben inmiddels gesproken met de gemeentesecretaris en wethouder Michiel Wouters. Daarbij is de huisvestingssituatie uitgebreid aan bod gekomen. Ons is toegezegd, dat een en ander op korte termijn wordt opgepakt. De OR volgt de situatie nauwlettend.”

Gemeentesecretaris Reus: “Het college en ik maken ons zorgen over de werksituatie in het stadhuis. Lekkages, een haperende verwarmingsinstallatie en een rioolbuis, die het laat afweten, maken, dat het werken in het pand steeds lastiger wordt. We onderstrepen de noodzaak om ook de laatste medewerkers zo snel mogelijk op een andere locatie te huisvesten. Ik verwacht, dat het college in de tweede helft van januari duidelijk heeft hoe zal worden omgegaan met de toekomstige huisvesting.”

Noordhollands Dagblad, 21 december 2018, 21:48

Reacties:

Jans Boonstra
Het ziek zijn is snel over als de provincie Den Helder bij Hollands Kroon voegt.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181221_88559598/helderse-ambtenaren-worden-ziek-van-het-stadhuis

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Reus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-gemeente-komt-met-compleet-nieuwe-huisstijl-delano-weltevreden-het-nieuwe-gemeentelogo-redactie-dha-de-nieuwe-huisstijl-van-de-gemeente/

1 Comment

  1. De waarheid is, dat ambtenaren ziek worden van de Helderse bestuurscultuur. Maar binnen die cultuur lig je op straat als je de waarheid spreekt. Je ellende op het stadhuisgebouw afwentelen, is wel goed voor je carriere. Want dat helpt Schuiling om zijn voornaamste levensdoel te verwezenlijken. Een werkkamer in het voormalige atelier van Rob Scholte. Ik moet daarbij steeds denken aan een capitulatie die perse in een bepaalde treinwagon moest plaatsvinden.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.