Delano Weltevreden & Hedzer Faber – Hoe houd je 23 Coalitie Kikkers in een Kruiwagen? + DW – BB dient Motie van Wantrouwen tegen Wethouder Wouters Niet In ’Dit is Zéér Onbehoorlijk’

23 Coalitie Kikkers in een Kruiwagen! De Acht Hoofdrol Spelers in deze Coalitie, bovenste rij Carlo Assorgia (Partijleider Beter voor Den Helder), Tjitske Biersteker (Lijsttrekker en Wethouder ChristenUnie), Peter de Vrij (Lijsttrekker en Wethouder PvdA), Remco Duijnker (Lijsttrekker en Wethouder Seniorenpartij), onderste rij Michiel Wouters (Ex Lijsttrekker Behoorlijk Bestuur, nu Wethouder voor Beter voor Den Helder), Kees Visser (Lijsttrekker en Wethouder VVD), Harmen Krul (Lijsttrekker en Fractieleider CDA), Pieter Kos (Lijsttrekker en Wethouder Stadspartij) (ffoto’s Peter van Aalst & George Stoekenbroek)

CDA Fractievoorzitter Harmen Krul “Behoorlijk Bestuur bewijst de Lokale Democratie Met Deze Werkwijze Geen Dienst” (foto Peter van Aalst)

Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder ,,Behoorlijk Bestuur is Zéér Onbehoorlijk Bezig.’’ (foto Peter van Aalst)

Hoe houd je 23 Coalitie Kikkers in een Kruiwagen met een Dossier als het Helderse Stadhuis?

In Den Helder heb je een Paar van die Zekerheidjes. Er stroomt Water door het Marsdiep, het is er Zonniger dan Elders en er is Hommeles in de Politiek. Maar Nu? Nu Even Niet. Hoe komt het toch, dat het Zo OnHelders Rustig is in die Slangenkuil? Wat merken we Daarvan?

Het Recept voor de Relatieve Rust in de Helderse Politiek is het Monsterverbond tussen Partijen, die Voorheen Elkaars Bloed wel konden Drinken. Aan de Ene Kant de ’LokalenBeter voor Den Helder, Stadspartij en Seniorenpartij Aangevuld met de ChristenUnie en Aan de Andere Zijde de ’LandelijkenVVD, CDA en PvdA. Samen Goed voor Drieëntwintig Raadszetels.

De Eenheid, die Deze Partijen Nu Uitstralen, staat In Schril Contrast tot de Periode na de Gemeenteraadsverkiezingen, toen het Vertrouwen in Elkaar Ver te Zoeken was. BvDH wilde bijvoorbeeld Absoluut Niet met VVD In Zee.

Stiekem

Vier Pogingen waren Nodig Om Tot een Werkbare Coalitie te Komen. Den Helder haalde het Landelijke Nieuws. Terwijl Informateur Jan Nagel een Coalitie probeerde te Smeden, waar naast BvDH ook CDA én VVD Deel van Moesten Uitmaken, smeedde Carlo Assorgia van ’Beter’ In het Geheim een Alternatieve Coalitie met PVV, Behoorlijk Bestuur, CU, Stadspartij en Seniorenpartij. ’Coalitie Stiekem’ was Niet Levensvatbaar. Het Landelijk Bestuur van de CU ging er, Vanwege de Samenwerking met PVV, Dwars Voor Liggen. Toen de Stadspartij Zich Terugtrok, was het Gedaan.

Uiteindelijk vormden BvDH, CDA, VVD, PvdA, Stadspartij, CU en Seniorenpartij dus een Coalitie. Eentje, waarbij de Lijsttrekkers vaak ook de Onderhandelaars waren en Wethouder zouden worden. Een Coalitie, waarbij Iedereen Doordrongen is Hoe Bijzonder dit Huwelijk van al die Bloedgroepen is.

Dat Huwelijk mag Niet Stranden en daarvoor ligt er ook een Brede Basis. Samen hebben de Partijen 23 Zetels. Deze Coalitie is Zo Groot, dat Als er een Partij Uitstapt, Groot of Klein, dit Machtsblok Nog Steeds de Meerderheid heeft. Dit is een Coalitie met Dezelfde Modus Operandi als Vorige. Wij hebben de Meerderheid en Bepalen Wel Wat Goed is voor de Stad.

Stadhuis Dossier

Een Goed Voorbeeld is de Manier, waarop de Coalitie Omgaat met het Meest Controversiële Onderwerp in de Helderse Politiek. De Huisvesting van Ambtenaren. In de Vorige Bestuursperioden Vochten zij Elkaar de Tent Uit over de Vraag Waar dat Stadhuis moest Komen en of het Nieuwbouw of Renovatie moest worden, nu willen de Zeven Partijen het Onderwerp Eindelijk van Tafel hebben. Het ’Huis van de Stad’ komt op Willemsoord en Daarmee is de Kous Af, is het Idee.

Terwijl dit Plan Indruist tegen Wat Sommige Partijen Steeds Gewild Hebben. Zoals de Stadspartij, Voorstander van Renovatie van het Stadhuis aan de Bijlweg, maar ook Oppositie Partijen en een Reeks van Maatschappelijke Partijen, die Tot Nog Toe Tevergeefs Hun Bezwaren Uitten. Tegenstanders stuiten op de Gesloten Gelederen in de Helderse Stadsregering.

Het valt de Zittende Coalitie Partijen te Prijzen, dat Na Jaren Lang Tumult en Geruzie Nu Eens Orde en Rust Overheersen in de Politiek. Tegelijk moeten we vaststellen, dat Deze door Verkiezingswinnaar Beter voor Den Helder Aangevoerde Coalitie Precies doet Wat die Partij Voorgaande Coalities heeft Verweten, het Bedrijven van Machtspolitiek, waarin Op de Belangrijke Dossiers Geen Ruimte is voor Oppositie. Het Stadhuis, het Dossier, dat de Stad al Decennia Verdeelt, staat In dat Lijstje Fier Boven Aan. Hier Mag deze Coalitie Niet op Splijten, is de Gedachte. Deze Hobbel gaat Nu Voor Eens en Altijd Genomen Worden.

Historisch

In de Drang naar het Nemen van een Historisch Besluit lijkt de Ratio in de Coalitie Ondertussen Ver te Zoeken. Wethouder Michiel Wouters, die als (inmiddels Ex, Redactie) Fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur in Vorige Bestuursperioden Hamerde Op het Nemen van Wel Doordachte Beslissingen, Verdedigt Nu met Verve een Besluit, waarvan Belangrijke Onderdelen Nog Niet zijn Onderzocht op Haalbaarheid en Financiële Consequenties. Zoals Parkeren en de Verkeersafwikkeling.

Het is Wachten op de Oplossingen. De Tijd zal Leren, of die Solide Genoeg Zijn om de 23 Coalitie Kikkers in de Kruiwagen te Houden. Oppositie Partijen Vragen in de Tussentijd Tevergeefs om Onderzoek naar die Haalbaarheid. Het College en de Coalitie voelen die Behoefte Niet. Zij hebben er Vertrouwen in Dat Het Allemaal Wel Goed Komt.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190721_81837011

Behoorlijk Bestuur Dient Motie van Wantrouwen tegen Wethouder Wouters Niet In ’Dit is Zéér Onbehoorlijk’’

Den Helder – Behoorlijk Bestuur heeft de Aangekondigde Motie van Wantrouwen tegen Wethouder Michiel Wouters Niet Ingediend. Fractievoorzitter Harmen Krul van CDA veroordeelt de Werkwijze van BB. ,,Dit is Écht Schandalig.’’

Michiel Wouters was Tot Zijn Aantreden als Wethouder voor Beter voor Den Helder (BvDH) Fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur. Zijn Voormalige Fractie wil Echter Niets Meer met Hem te Maken Hebben. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van BB had de Motie op 16 november in Deze Krant Aangekondigd. Haar Fractie vindt, dat Wethouder Wouters Te Veel Steken Laat Vallen. Daarom moet hij volgens Behoorlijk Bestuur Weg. Zij somde op, wat hij In de Ogen van haar Partij Allemaal Verkeerd heeft Gedaan.

Woonwagenkamp

“De Afspraak met het Woonwagenkamp in De Schooten, dat de Bewoners Mee Bepalen Wie Daar Mag Komen te Wonen. Terwijl de Bewoners Schriftelijk Bewijs Hebben, erkent de Wethouder die Afspraak Niet. Er is Nog Steeds Geen Duidelijkheid over Wie Verantwoordelijk is voor de Gebreken aan Zwembad Heersdiep.’’

Onlangs informeerde hij de Gemeenteraad Verkeerd over Plastic Afval. Dan is er de Kwestie Rob Scholte. Wij vinden het niet kunne,n dat de Kunstenaar Onder Druk is Gezet. Hij moest Erkennen, dat hij de Gemeente Geld Schuldig is, Anders kon Niet Worden Gepraat over het Terug Geven van de In Beslag Genomen Kunstcollectie. Als Fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur was hij destijds voor het Rob Scholte Museum. Nu hij Wethouder is, heeft hij Niets Gedaan om het Tij te Keren. Integendeel, heeft hij de Zaak Verder op de Spits Gedreven.’’

De Motie is maandagavond echter Niet Aangekondigd of Ingediend. Fractievoorzitter Carlo Assorgia (BvDH) wilde van Behoorlijk Bestuur weten, of de Motie tegen Zijn Wethouder Nog te Verwachten was. Waarop Fractievoorzitter Hamerslag zei ,,We Bepalen Zelf het Tijdstip en de Vergadering.’’

Fractievoorzitter Harmen Krul van Coalitie Partij CDA vond  dat Dit Niet Zo Maar Kon Passeren. ,,Ik vind dit Ongelooflijk Onprettig. Een Persoon is Publiekelijk Beschadigd door het Zwaarste Instrument Aan te Kondigen, dat kan worden Ingezet als Iemand Iets Onvergeeflijks heeft gedaan. Vervolgens Doe Je Alsof er Niets is Gebeurd. Ik vind Dit Uiterst, Uiterst Triest.’’ De Christen Democratische Voorman vindt dat Behoorlijk Bestuur de Lokale Democratie Met Deze Werkwijze Geen Dienst Bewijst.

Carlo Assorgia heeft Tijdens de Vergadering Geen Woorden Meer Vuilgemaakt aan de Kwestie. Hij vindt echter, dat de Fractie van BB Niet Handelt, Zoals je Van een Partij met die Naam zou Mogen Verwachten, ,,Dit is Zéér Onbehoorlijk én Respectloos naar alle Betrokkenen.’’

Helderse Courant, 29 november 2021, 21:49

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211129_79582885

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=ChristenUnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=PvdA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seniorenpartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=CDA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woonwagenkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beslag+Rob+Scholte+Collectie