Delano Weltevreden – Gemeente grond voor één euro naar firma Tuin, ‘Terugdraaien,’ zegt vastgoedondernemer Huib Broeke: ’Anders stap ik naar de rechter’

De kavel achter de tweede rij auto’s, de voor het Rob Scholte Museum verplichte parkeerplaats, onderdeel van de volgens de rechter door gemeente Den Helder onrechtmatig‘ afgebroken onderhandeling met het museum over de verkoop van het postkantoor, is nu door gemeente voor 1 euro aan bouwbedrijf A. Tuin verkocht (foto NHD)

Den Helder – Wat vastgoed ondernemer Huib Broeke vreesde is gebeurd: de gemeente heeft de grond, die hij al twintig jaar wil kopen verkocht aan bouwbedrijf A. Tuin. Broeke eist via zijn advocaat, dat de koop wordt teruggedraaid. Als de gemeente, dat niet doet, stapt hij naar de rechter.

Bijna 2.780 vierkante meter. Voor 1 EUro exclusief BTW”, zegt Broeke. “Ongelooflijk. Ik wilde er een markt conforme prijs voor betalen.” Job van der Wal, kleinzoon van Broeke: “Als je uitgaat van 50 euro per vierkante meter kom je op een kleine 139.000 EUro.

Parkeerplaatsen

Het stuk grond ligt achter het gebouw City House aan rotonde Vijfsprong. Broeke heeft het pand twintig jaar geleden van de gemeente gekocht. Hij probeert al jaren, dat stuk grond te verwerven om er parkeerplaatsen op te laten aanleggen voor huurders van zijn pand. Wat de ondernemer bozer maakt, is dat ook een stuk grond, waar hij, naar eigen zeggen, het exclusieve gebruiksrecht van heeft, aan Tuin is verkocht.

Job van der Wal: “Toen mijn opa City House van de gemeente kocht, is afgesproken, dat hij het exclusieve recht kreeg om een strook achter het pand voor parkeren te gebruiken. De Firma Meijer heeft het terrein bestraat, op kosten van mijn opa. Zonder dat exclusieve gebruiksrecht zou hij daar natuurlijk nooit geld in hebben gestoken. Alle ambtenaren, die toen van die afspraak wisten, zijn weg bij de gemeente. Mijn opa heeft over deze afspraak niets op papier laten zetten. Toen gold: ’Een man een man, een woord een woord’. Maar hij is bereid hierover onder ede te verklaren. En we roepen ook de ambtenaren op met wie toen de afspraken zijn gemaakt. Ook zij worden door de rechter onder ede gehoord.”

Ontsluiting

Een van de redenen, dat de kavel niet aan Broeke is verkocht, is dat het niet goed ontsloten kon worden, zegt de gemeente. Tuin zou daar afspraken over hebben gemaakt met KPN, dat daar ook een perceel heeft, daarom is de grond aan hem verkocht. Volgens Van der Wal is dat onzin: “Er is een ontsluiting aan de Vijfsprong en de kavel is ook via de Hector Treubstraat te bereiken. Er was dus al een ontsluiting mogelijkheid.” Maar volgens verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters hebben gemeentelijke verkeerskundigen, die in en uitritten als onveilig bestempeld.

Tuin is met de gemeente overeengekomen, dat op de ongeveer 2.800 vierkante meter zestig parkeerplaatsen worden aangelegd. De helft is bestemd voor kopers en huurders van het door Tuin te ontwikkelen postkantoor. De andere helft wordt overgedragen aan de gemeente en komt beschikbaar voor openbaar parkeren. Job van der Wal vermoedt, dat de gemeente en Tuin dit al bij de verkoop van het postkantoor hebben afgesproken. “Daarom hebben wij alle stukken opgevraagd, die daarmee te maken hebben.”

Jammer

Wethouder Michiel Wouters vindt het jammer, dat Broeke naar de rechter wil stappen. Hij bestrijdt de indruk, die Broeke wekt dat de grond voor een appel en een ei aan Tuin is verkocht, terwijl hij er een markt conforme prijs voor had willen betalen.De grond is inderdaad aan de firma Tuin overgedragen voor 1 EUro, exclusief BTW. Daar staat wat tegenover. Tuin moet voor eigen kosten en risico daar parkeerplaatsen aanleggen. Het aanleggen van één parkeerplaats kost zo’n 3.860 EUro. Als je dat met dertig vermenigvuldigt, kom je op het bedrag dat die grond kost.”

Hij bevestigt, dat Broeke al jaren aangeeft de kavel te willen kopen.Wij wilden de grond niet verkopen, omdat wij het wilden betrekken bij de stadsvernieuwing. De ontwikkeling van het postkantoor is daar onderdeel van. Maar het klopt niet, dat bij de verkoop van dat pand al was afgesproken, dat de kavel, waarop de parkeerplaatsen worden aangelegd, ook naar Tuin zouden gaan.”

Niets op papier

Wouters betwist het exclusieve gebruiksrecht, dat Broeke claimt voor een strook grond achter het City House. “We kennen die afspraken niet. Er staat niets op papier, dus kunnen we daar niets mee.

Broeke gaat er in de nieuwe situatie eerder op vooruit dan achteruit, vindt de Wethouder. “Er komen zeker dertig openbare parkeerplaatsen bij. Ook de huurders van City House kunnen daar gebruik van maken.

Als de gemeente zijn eisen niet inwilligt, ziet Broeke geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen. “Ik ga tot het gaatje.”

Helderse Courant, 1 maart 2020, 19:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200228_56370397/gemeentelijke-lap-grond-voor-een-euro-naar-firma-Tuin-terugdraaien-zegt-vastgoedondernemer-huib-broeke-anders-stap-ik-naar-de-rechter

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=parkeerplaats
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huib+Broeke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Job+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees-Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=bouwbedrijf+A.+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-gemeenteonrechtmatig-jegens-RobScholte-de-telegraaf-gemeente-mocht-onderhandeling-niet-afbreken-rechtspraak-nl-gemeente-handelde-onrechtmatig/

2 Comments

  1. “De grond is inderdaad aan de firma Tuin overgedragen voor 1 Euro, exclusief BTW. Daar staat wat tegenover”. Staat = Stond.

  2. En wederom heeft de gemeente een rechtszaak aan den broek, Logisch met al die achterkamertjes politici en zogenaamde deskundigen,Weer een sterk voorbeeld van handjeklap

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.