Delano Weltevreden – ’Gemeente Den Helder is geen pinautomaat’ + Bo-Anne van Egmond – ’Geen exploitatietekort schouwburg Den Helder’ + Arie Booy – Kampanje bestaat een halve eeuw

’Gemeente Den Helder is geen pinautomaat’

Den Helder – De gemeenteraad moet kritisch kijken naar hoe om te gaan met verzelfstandigde bedrijven als de Kampanje, Willemsoord en Port of Den Helder.

Dat vinden PvdA en Behoorlijk Bestuur naar aanleiding van het verzoek van schouwburg De Kampanje om een lening van 1 miljoen euro. De Kampanje heeft acute geldproblemen, veroorzaakt door de nieuwbouw op en verhuizing naar Willemsoord. ,,We hebben die bedrijven op afstand gezet, maar mogen wel de buidel trekken als het financieel niet goed gaat. Verder hebben we niets over die bedrijven te zeggen. Dan hebben we iets niet goed gedaan in de afspraken’’, zegt Peter de Vrij van PvdA.

Zijn collega Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) zit op datzelfde spoor. ,,De gemeente is geen geldautomaat. Als schouwburg De Kampanje een extra lening van een miljoen euro wil, moet eerst duidelijk zijn hoe de financiële problemen opgelost gaan worden.’’

In aanloop naar de nieuwbouw en verhuizing hadden diverse fracties vraagtekens bij de businesscase van de schouwburg. Volgens burgemeester en wethouders en de toenmalige schouwburgdirectie zou de horecapoot voldoende geld opbrengen om eventuele tegenvallers af te dekken.

,,Enkele jaren geleden waren het halleluja verhalen’’, zegt fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij. Wij willen weten hoe het komt dat de schouwburg nu in financiële problemen zit.’’ De kritische opstelling van BB en PvdA betekent niet dat zij niet de buidel willen trekken voor de schouwburg. ,,Het zijn aanloopproblemen, dat kan’’, zegt Peter de Vrij. ,,We moeten enige coulance tonen. Bovendien krijgt de gemeente rente van de lening, we worden er dus niet slechter van. Maar op termijn moet de subsidie aan de schouwburg omlaag, dat is het enige drukmiddel.’’ Wouters: ,,Wij willen een verbeterplan zien, iets waaruit blijkt hoe de schouwburgdirectie de kosten onder controle wil krijgen en voor meer inkomsten wil zorgen. Dan zijn we bereid de lening te verstrekken.’’

NHD, 14-11-2016, 8:00 (Update 14-11-2016, 8:00)

Reacties:

Monique Kohn · Den Helder
Ja leuk, dat ‘we krijgen rente op de lening’. En wat als het niet beter wordt en er volgend jaar weer geld bij moet omdat ze het anders niet redden? Ik ben trouwens wel benieuwd wat dat zijn, die ‘aanloopproblemen’, zijn dat toevallig toeloopproblemen, bezoekers die wegblijven omdat de extra kosten en/of tijd die het kost om vanaf het station naar Willemsoord te komen net teveel zijn?

Peter Folmer
Beleidsplan De Kampanje 2014-2018 ondertekend door J.G Fokkinga, Mede namens;
Raad van Toezicht
Raad van Advies
Ondernemingsraad
Management
Raad van Bestuur
In al die scenario’s is de uitkomst dat de verplaatsing naar de nieuwe locatie haalbaar is binnen de financiële marges. Eventuele geringe aanloopverliezen in de eerste jaren – ook bij langer durend economische herstel – kunnen ruimschoots gedekt worden.
De berekening van het liquiditeitsverloop in de komende 10 jaren, in alle scenario’s, laat zien dat de schouwburg niet in liquiditeitsproblemen zal komen.
Er is dus een ander scenario nl. de werkelijkheid.

Henk Klok
Mag ik dtellen dat genoemden ernstig hebben gefaald en de Helsere burger erboor opdraaid met de lening…

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Er werd twee extra gebouwen toegevoegd aan het plan (Stoom en Kleine zaal, op zich prima) zonder dat de begroting ook maar met een cent werd aangepast. En niemand in de Raad vroeg ernaar, ook PvdA, Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij niet. De Raad heeft zich opgesteld als Pinautomaat. Wordt het niet eens tijd om de boeken echt in te kijken, en duidelijkheid te krijgen over de zogenaamde “aanloopverliezen”, de werkelijke en de geplande? En wie is die particuliere kredietverlener? Een tip voor meer bezoek: Verlicht de toegangsweg naar de Schouwburg sfeervol (die is nu aardedonker), en zorg voor een pendelbusje van en naar het station. Wat zegt u? Dat kost geld? Ja, dat kost geld. Maar met name voor ouderen is de Schouwburg nu gebruiksonvriendelijk, qua omgeving en vervoer.

Fred Kwast
Straks nog meer, als de horeca uit de koningstraat daar ook nog komt. Dan komt er geen hond meer op dit uiterst publiek onvriendelijk gebied, door o.a. door Henk aangekaarte ontbreken van goede verlichting en vervoer van en naar dit gebied.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Fred Kwast De gewone café-horeca moet daar ook helemaal niet komen, op een kluitje.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28747224.ece/Gemeente-Den-Helder-is-geen-pinautomaat_?lref=r_regionaal

’Geen exploitatietekort schouwburg Den Helder’

Den Helder – Er is geen exploitatietekort bij schouwburg De Kampanje. De lening van een miljoen euro die de schouwburg vraagt is dan ook geen injectie voor de exploitatie.

Met die woorden probeerde wethouder Bob Haitsma van Financiën maandagavond de leden van de commissie Bestuur en Middelen ervan te verzekeren dat ze die lening aan het theater kunnen afgeven. ,,Het is bedoeld om De Kampanje eenmalig op weg te helpen, om de solvabiliteit te verbeteren’’, stelde de wethouder. ,,De lening wordt aangevraagd naar aanleiding van aanloopkosten door de verhuizing.’’

Om welke aanloopkosten het precies draait kan de wethouder niet zeggen. De schouwburg schrijft zelf in haar aanvraag dat ’de verhuizing naar Willemsoord in financieel opzicht veel heeft gevraagd door het karakter van het monumentale gebouw, in combinatie met tijdsdruk met betrekking tot de oplevering’.

’Eerst afbetalen’

Verscheidene commissieleden waren echter niet tevreden met de uitleg van de wethouder. Zo vond Marja Hoekstra-Timmers van GroenLinks dat De Kampanje eerst maar eens de bestaande schulden moest afbetalen, voordat ze een nieuwe lening aangaat bij de gemeente. Rachel Post van Helder Onafhankelijk! zei dat er de indruk wordt gewerkt dat de schouwburg een te grote broek heeft aangetrokken. ,,En als zo’n lening niet écht nodig is, dan moet je het ook niet doen. Wanneer houdt het anders op met geld vragen?’’ Tjitske Biersteker van de ChristenUnie nam de stelling aan dat een buffer ook uit de exploitatie kan worden opgebouwd. En Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder noemde het een zorgelijk verzoek.

Tegelijkertijd vonden de coalitiepartijen als het CDA, PvdA en D66 dat de politiek De Kampanje niet zomaar kan laten vallen. En ook Kees Visser van de VVD, die in eerste instantie kritische vragen stelde over het verzoek van het theater, vond nu dat het college de lening best kan verstrekken.

Tijdens een komende raadsvergadering zal de beslissing vallen. Dan wordt duidelijk of de lening aan De Kampanje wordt verstrekt. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de schouwburg als dit niet lukt.

NHD, 14-11-2016, 22:50 (Update 14-11-2016, 22:50)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28753012.ece/Geen-exploitatietekort-schouwburg-Den-Helder?lref=r_regionaal

Kampanje bestaat een halve eeuw

Arie Booy – Kampanje bestaat een halve eeuw

Noordhollands Dagblad, 7 februari 2015

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/?lref=menusub

1 Comment

  1. Henk heeft gelijk, vele inwoners van Den Helder zagen dit aankomen.
    Zo doorgaan dan wordt het voor de burger nog erger

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.