Delano Weltevreden – Geen Geld om Gas Rekening te Betalen? Dan Niet in Kou zitten, Gemeente trekt Kwart Miljoen uit om Arme Gezinnen te steunen, Meer Geld Nodig is, dan komt Dat er

Wet Houder Pieter Kos van Financiën (foto Gemeente Den Helder | Peter van Aalst)

Wet Houder Stad s Vernieuwing Michiel Wouters Hier Goed Keurend Bekeken door Burgemeester Koen Schuiling bij de Prsentatie van het Kamer Heer Ontwerp (foto Woning Stichting Den Helder)

Geen Geld om de Gas Rekening te Betalen? Dan hoef je Niet in de Kou te zitten, de Gemeente trekt een Kwart Miljoen uit om Arme Gezinnen te Steunen, als er Meer Geld Nodig is, dan komt Dat er

Den Helder – De Gemeente laat Huis Houdens, die hun Energie Rekening Niet kunnen Betalen, Niet in de Kou Zitten. Verzekert Wet Houder Pieter Kos van Financiën.

Fractie Pastoor vindt, dat er Geld Gereserveerd moet worden om Burgers te Helpenm die hun Energie Rekening Niet Meer kunnen Betalen. Voor Volgend Jaar is daar 250.000 Euro voor Gereserveerd. Daar moet Fors Geld bij, vindt Fractie Pastoor.

Wet Houder Kos zegt, dat er Zeker Aandacht is voor Huis Houdens, die Moeitehebben met het Betalen van de Fors Gestegen Energie Rekening. Zo is de Tegemoet Koming van 1.300 Euro aan een Aantal Huis Houdens Uit Gekeerd. Het College houdt de Vinger aan de Pols, verzekert Kos. Als blijkt, dat er Meer Geld Nodig is voor Hulp aan Huis Houdens in Nood, volgt een College Voorstel aan de Raad. De Wet Houder zegt, dat Mogelijk ook het Corona Steun Fonds wordt Aan Gesproken.

Besproken

De Begroting 2023 is donderdag Avond Besproken door de RaadS Commissie Bestuur en Middelen. Fractie Pastoor wilde bij die Gelegenheid Ook Weten Waarom de Gemeente rekent met Prijs Verhogingen van 3,3 Procent, terwijl de Inflatie 11 of 12 Procent is. Wet Houder Kos van Financiën is het Deels met die Kritiek Eens. De Gemeente houdt volgens hem Wel Degelijk Rekening met de Hogere Inflatie. Zo wordt voor Asfaltering S Klussen een Kosten Stijging van 24 Procent Voor Zien. Als het College in de Hele Begroting Rekening zou moeten houden met een Inflatie Percentage van 12 Procent, zou ook de Belasting op Woningen (OZB) met 12 Procent Om Hoog moeten, zegt Kos. ,,Dat wil Dit College Niet.’’

Diverse Fracties vroegen zich af, Waar Om er 1 Miljoen Extra Nodig is om de Wild Op Vang op het Terrein van de Helderse Vallei te Vestigen. Omdat er Geen Rekening is Gehouden met Bepaalde Kosten en om dat Bouwen Flink Duurder is geworden, legde Wet Houder Michiel Wouters de Commissie uit.

Volgens ChristenUnie kiezen Jongeren met een Handhaving S Diploma Niet voor een Baan in Den Helder, maar gaan zij Elders aan de Slag. omdat het Beter verdient.

Te Kort

Dina Polonius van CU vindt, dat het College daar Iets aan moeten doen, omdat zij heeft Begrepen, dat Den Helder een Te Kort heeft aan Hand Havers. ,,Den Helder is de Af Gelopen Jaren Mooier Geworden.Het is Belangrijk, dat het Mooi Is en Blijft, maar ook de Veiligheid van de Burgers is Belangrijk.’’

Volgens Wet Houder Wouters is er Sprake van een Mis Verstand. Niet Elke Hand Haver is een BOA, die Boetes uit schrijft, legde hij uit. Er zijn bij Voorbeeld ook Hand Havers, die Controleren, of de Regels van de WMO worden Na Geleefd.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221013_79860603

Delano Weltevreden – Slechts 10 Procent van de Inwoners heeft Veel Vertrouwen in het Gemeente Bestuur van Den Helder, dat zal Niet Snel Hoger worden, vermoedt het College