Delano Weltevreden – Bakken geld, maar info aan gemeenteraad Den Helder is gebrekkig + Redactie DHA – Gemeenteraden missen belangrijke informatie over verbonden partijen

Bakken geld, maar info aan gemeenteraad Den Helder is gebrekkig

Den Helder – Als je jaarlijks vijftien miljoen euro steekt in allerlei organisaties en voor tientallen miljoenen garant staat voor hun leningen, wil je goed geïnformeerd worden over wat zij voor dat geld doen.
Maar de gemeenteraad van Den Helder wordt juist gebrekkig geïnformeerd en kan op basis van die informatie niet tot goede besluiten komen. Dat zegt de Rekenkamercommissie Den Helder.

De commissie onderzocht de kwaliteit van de informatie die het college over zogenoemde ’verbonden partijen’ naar de gemeenteraad stuurt. Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een financieel belang heeft. Voorbeelden van zulke organisaties zijn de Huisvuilcentrale, ontwikkelbedrijf Zeestad, De Regionale Uitvoeringsdienst (milieudienst), Den Helder Airport, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Cocensus, de organisatie die de waarde van onroerend goed bepaalt voor de ozb-aanslag.

Den Helder geeft jaarlijks 15 miljoen euro aan twintig verbonden partijen. Daarnaast staat de gemeente voor 64 miljoen euro borg voor leningen die zij hebben gesloten. De gemeente staat ook garant voor onder andere leningen die de Noordwest Ziekenhuisgroep is aangegaan. Die staan niet in het overzicht van de Rekenkamercommissie, omdat het geen verbonden partijen betreft.

Ook op Texel en in Schagen zijn dergelijke onderzoeken gedaan door de plaatselijke Rekenkamercommissies. Texel draagt jaarlijks 2,7 miljoen euro bij aan zestien verbonden partijen. Schagen heeft dertien verbonden partijen die jaarlijks 13 miljoen euro kosten. Texel staat ook garant voor een aantal leningen. De grootste is een lening van HVC: 670 miljoen euro. Schagen staat voor 14 miljoen borg.

Geen van de drie gemeenten doet het goed, maar Den Helder is hekkensluiter voor wat betreft de kwaliteit van de informatie van het college aan de raad.

NHD, 20-9-2016, 20:00 (Update 20-9-2016, 20:00)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28528321.ece/Bakken-geld-maar-info-aan-gemeenteraad-Den-Helder-is-gebrekkig?

Gemeenteraden missen belangrijke informatie over verbonden partijen

Den Helder – De rekenkamercommissies van de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel hebben gezamenlijk onderzoek verricht naar de informatiestroom vanuit verbonden partijen. Verbonden partijen zijn organisaties die taken uitvoeren voor en namens de gemeenten. Dat zijn bijvoorbeeld de GGD, de Veiligheidsregio en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeenteraden van gemeenten waar verbonden partijen taken voor uitvoeren belangrijke informatie missen.

Met verbonden partijen is veel geld vanuit de gemeenten gemoeid. Voor de gemeente Den Helder betreft dit jaarlijks vijftien miljoen euro voor twintig verbonden partijen. Schagen heeft dertien verbonden partijen, die jaarlijks dertien miljoen euro kosten. De gemeente Texel draagt jaarlijks 2,7 miljoen euro bij aan zestien verbonden partijen.

Onderzocht is welke informatie voor de gemeenteraden beschikbaar is. Vervolgens is gekeken of de kwaliteit van deze informatie zodanig is, dat raadsleden deze kunnen gebruiken om te sturen. Uit een vergelijking tussen de gemeenten blijkt dat de informatieverstrekking van de colleges aan hun raden over dezelfde verbonden partijen verschillend is van kwaliteit. Geen van de gemeenten voldoet volledig aan de wettelijke informatieplicht uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Ook geven de colleges volgens de rekenkamercommissies nog te weinig beleidsinformatie over en onvoldoende financieel inzicht in hun verbonden partijen aan de raden. Van de drie gemeenten verstrekt Den Helder op veel punten minder informatie dan gemiddeld en bedient de gemeente Schagen de raad het best van informatie.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek doen de rekenkamercommissies aanbevelingen aan hun gemeenteraden. Deze aanbevelingen beogen een verbetering van de huidige situatie. De huidige nota verbonden partijen van Den Helder is van 2009 en daarmee voldoet de gemeente niet aan haar eigen financiële verordening waarin staat dat de nota elke vier jaar moet worden bijgewerkt. Een andere aanbeveling is dat Den Helder ervoor moet zorgen dat de informatievoorziening aan de raad voldoet aan de wettelijke voorschriften. Vooral informatie over het belang van de verbonden partij en toekomstige financiële informatie ontbreekt. “Daarom kan op dit moment van de raad niet worden verwacht dat er een goede kaderstelling wordt gegeven, er is te weinig adequate financiële informatie.”

Uit de wettelijke voorschriften blijkt dat duidelijk dient te worden gemaakt waarom de gemeente zich met de betrokken partijen heeft verbonden, maar dan vooral vanuit het gezichtspunt van het eigen gemeentelijke beleid. Dat betekent dat in de paragraaf verbonden partijen glashelder moet worden gemaakt welk gemeentelijk beleid door de verbonden partij wordt uitgevoerd en welke doelen worden gerealiseerd. Het openbaar belang van de verbonden partij dient dus niet alleen bij voornemens tot verandering te worden toegelicht, maar ook bij going concern.

De colleges van burgemeester en wethouders van Den Helder, Schagen en Texel hebben in hun bestuurlijke reactie alle drie aangegeven zich te kunnen vinden in de conclusies en aanbevelingen. Klik hier voor de volledige conclusies en aanbevelingen voor Den Helder, inclusief reactie van het college: http://denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2016/09/Rapport-VP-Den-Helder.pdf

Den Helder Actueel, 20 september 2016 – 20:00

Reacties:

Ziener
20 september 2016 at 23:09
Tja dat is niet alleen hier in de Noordkop het geval. Dit zijn de negatieve gevolgen van zaken op afstand zetten. Er is geen zicht meer op en de Raad kan zijn controlerende taak niet goed uitvoeren. Je mag je afvragen wie er op afstand wordt gezet: Taken en beleid bij andere organisaties of de Raad zelf…..
Het is natuurlijk wel weer bijzonder dat de drie colleges zich in de bevindingen kunnen vinden terwijl ze zelf groot voorstander zijn van verbonden partijen en ze jarenlang weet hadden en hebben van de regiefunctie die zij moeten vervullen, maar onvoldoende geborgd is.

Simon.H
21 september 2016 at 17:33
alweer een brevet van onvermogen voor dit fantastische college

Jacques Bierens
21 september 2016 at 19:56
We moeten wel eerlijk zijn, niet alleen dit college maar ook alle eerdere hebben geen strak regie gehanteerd
omtrent de informatie voorziening en de financiele zaken.
Het word tijd dat men zich verdiept in het functioneren van
de verbonden partijen ,wat doen ze voor welke kosten, en heeft Den Helder hier voordeel aan.

Ziener
21 september 2016 at 21:48
Ik deel uw mening, er wordt in mijn opinie te makkelijk overheen gestapt hoe verbonden partijen werken en handelen. Een soort gelatenheid lijkt het wel. Ik denk dat als de Raad en college(s) als een bedrijf zouden opereren en met eigen middelen verbonden partijen binnenhalen, er een veel strakkere regie op wordt gevoerd. Het gaat dan om eigen kapitaal. Nu is het gemeenschapsgeld, dus hoef je je niet zo druk te maken.

Henk
22 september 2016 at 09:19
Niet alleen de raad moet geinformeerd worden, ook de burgers. Er blijft nog te veel mist hangen.

http://denhelderactueel.nl/2016/09/gemeenteraden-missen-belangrijke-informatie-verbonden-partijen/

PDF:
Rekenkamercommissie Den Helder – Rapport Informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad

1 Comment

  1. Loes Vermeer-lagerveld 21 september 2016 op 08:50

    Als men als gemeente niet aan de wettelijk vastgestelde informatie plicht voldoet waardoor de raad niet goed kan controleren en hun taak niet goed kan uitvoeren, kan de raad niet anders dan dit College wegsturen!! Dit is het zoveelste debacle waaraan dit College zich schuldig maakt…..

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.