Mate waarin Den Helder voldoet aan de voorschriften uit de nota verbonden partijen in de paragraaf verbonden partijen in de begroting 2016 (foto Rekenkamercommissie Den Helder)

Mate waarin Den Helder voldoet aan de voorschriften uit de nota verbonden partijen in de paragraaf verbonden partijen in de begroting 2016 (foto Rekenkamercommissie Den Helder)