Delano Weltevreden – ‘Akkoord over koop postkantoor’ + Wethouder Kuipers overleeft motie van wantrouwen

‘Akkoord over koop postkantoor’
Helderse Courant, 6 september 2017
Helderse Courant, 6 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Wethouder Kuipers overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Lolke Kuipers (D66) heeft woensdagavond een motie van wantrouwen overleefd.

Volgens Tjitske Biersteker (CU) heeft Kuipers de gemeenteraad geschoffeerd door vragen over een (vermeende) verkoopovereenkomst met Rob Scholte over het oude postkantoor niet te beantwoorden.

Alle aanwezige tien gemeenteraadsleden van de oppositie stemden voor de motie. De coalitieleden (18) van VVD, CDA, Stadspartij, D66 en PvdA stemden tegen.

De oppositie had de extra raadsvergadering aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over de verkoopprocedure van het postkantoor. Kuipers bleef bij de verklaring in de raadsinformatiebrief: er is niet met Rob Scholte onderhandeld, er is geen voorlopige verkoopovereenkomst geweest. De wethouder vastgoed vindt dat de kunstenaar naar de rechter moet stappen als hij vindt dat hij een verkoopovereenkomst heeft en niet naar de gemeenteraad. Dat is volgens Rachel Post (Sociaal Lokaal) geen goed advies: ,,De gemeente komt er in juridische procedures vaak niet van goed van af.’’

Wethouder Kuipers haalde zich de toorn van de oppositie op de hals door te stellen dat de gemeenteraadsleden van de oppositie zich ’voor het karretje van Rob Scholte laten spannen’. ,,Zo neerbuigend. Hij kleineert de raad’’, vindt Nel Dol (GroenLinks).

Kuipers was niet bereid die woorden terug te nemen. Zijn uitspraak is volgens hem uitgelokt door de aannames en veronderstellingen van de oppositie over de gang van zaken rond het postkantoor.

Kees Visser (VVD) vroeg zich af wat het probleem is. ,,Het college voert uit wat de gemeenteraad heeft besloten, namelijk dat het postkantoor moet worden verkocht aan de hoogste bieder. Daar is een inschrijvingsprocedure voor gestart. Als de heer Scholte het pand wil kopen, kan hij er op inschrijven.’’

Volgens de oppositie heeft Kuipers het imago van Den Helder geen dienst bewezen door zijn aanpak van de kwestie. Hans Verhoef (D66) en Peter Reenders (Stadspartij) vinden dat de oppositie de hand in eigen boezem moet steken, omdat Den Helder door de motie van wantrouwen weer negatief in het nieuws komt.

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
GEHEIM……GEHEIM………..GEHEIM
Ik volgde vanavond de extra gemeenteraadsvergadering over het Rob Scholtemuseum.
Enkele dingen die opvielen:
Eerst was er een agendapunt over geheimhouding van de exploitatie van Zeestad b.v.. Dhr Knijff van Beter voor Den Helder toonde zich een bijzonder helder Raadslid, toen hij zei: “Dit kan toch niet? Bij Zeestad zijn alleen openbare besturen betrokken. Dan kan de financiële huishouding toch niet geheim zijn??”
“Geheim” was trouwens de leidraad van de avond. Wethouder Kuipers beantwoordde simpelweg geen enkele van de kernachtige vragen van de oppositie. Toen vond de voorzitter, zijnde onze burgervader, het wel tijd om het agendapunt af te sluiten met de woorden: “U heeft uw standpunten gewisseld, en uw vragen gesteld, de wethouder heeft gereageerd, tijd om dit agendapunt af te sluiten.” Terwijl een kind kon waarnemen dat geen enkele vraag door de wethouder was beantwoord. En dat wist de burgemeester heus wel. Hoe faalde hij weer als voorzitter van de Raad, en toonde hij zich weer enkel college-lid. Komisch was het toen hij na een verzoek tot schorsing zei: “Bij enkele partijen leeft het gevoel dat enkele vragen niet zijn beantwoord.” Nee, hij wordt dik betaald om er op toe te zien dat vragen van Raadsleden worden beantwoord. Hij doet mee met de manipulaties.
Dat deed dhr Reenders van de Stadspartij ook. De man die de vorige verkiezingen won met o.a. transparantie in het vaandel vroeg zich nu hardop af wie er “gelekt” heeft. Uit- jaja, geheim – confraterneel overleg van advocaten dat ze helemaal op eigen houtje bedacht hadden, en dat – ojee – tot een minnelijke schikking dreigde te leiden met dhr Scholte. En waarvan het college niks wist. Gelooft u het?
Wethouder Kuipers zette veel pluimen op zijn eigen hoed: o.a. “We hebben de beste schouwburg van Nederland”. Stelde een rapport niet onlangs vast dat die vergeleken met alle schouwburgen de grootste tekorten heeft, waarvan de oorzaken geheim moeten blijven? O.a. het geheim van Zeestad b.v..
Bij zoveel geheimen worden er zaken verborgen die het daglicht niet mogen zien.
Dan was er nog Kees Visser, pardon dhr Visser, die vond dat de oppositie dhr Scholte niet bij de voornaam mocht noemen. Hij heeft dhr Scholte nooit Rob horen noemen bij DWDD en Jinek, en in de Volkskrant en het NHD…. en noemt ook Anton Pieck dhr Pieck. En Dorus Rijkers dhr Rijkers.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Wat een stelletje slappe en onbetrouwbare bestuurders heeft Den Helder .
En het wordt tijd dat met de volgende verkiezingen de VVD & D66 & CDA en dat slappe zooitje van de stadspartij onder leiding van oud VVD lid pinokkio P Reenders en fazal H van Dongen de nek worden omgedraaid .
En zij niet meer in de Helderse politiek terug keren dat zou een zegen voor Den Helder zijn .

Harrie Dongen Van · Werkt bij Marinebedrijf Den Helder
Maar natuurlijk meneer v.d. Kerkhof, als u wilt dat men in Den Helder wethouders naar huis stuurd zonder dat er enig bewijs op tafel komt dat zij de boel belazerd zouden hebben, dan moet u zeker niet op ons stemmen. De Raad heeft inzake het postkantoor afgesproken dat er een tenderverkoop zou komen waarin eenieder kan inschrijven en dit wordt nu uitgevoerd door deze wethouder. Als we deze procedure nu stop zouden zetten doen wij potentiele bieders te kort en zou dat Den Helder onnodig geld kunnen gaan kosten. Ook dhr. Scholte kan hierop inschrijven en als hij het postkantoor op deze manier kan kopen valt dit ook nog eens voordeliger voor hem uit, omdat het asbestvrij zal worden opgeleverd. Uw opmerking over onbetrouwbaarheid komt waarschijnlijk voort uit het feit dat u een verkeerde voorstelling van zaken heeft in deze.

Fred Kwast
Harrie Dongen Van Er zijn geen bieders in de tender, De gemeente heeft de termijn daarvoor verlengt, omdat er geen bieders waren. Dus wie zit hier nu de boel te belazeren, jullie toch ? De verlenging van de tender is gewoon een manier om niet aan scholte te moeten verkopen.

Fred Kwast
Harrie Dongen Van Ik denk wel , dat ik weet waar de schoen bij Ruud wringt. En dat weet u ook. Ruud heeft een bepaalde afkeer gekregen tegen de handelswijze van bepaalde figuren binnen de stadspartij . Waar hij u en De Heer Reenders en de handelswijze van de partij in zijn geheel , nu niet bepaald voorin, bij de uitnodigingen in zijn agenda heeft staan.. En ik kan hem daarin geen ongelijk geven. Zo zijn er vele onder de stemgerechtigden , die zich behoorlijk in hun zak gescheten voelen door de handelswijze van de stadspartij en bepaalde leden ,waaronder u daar èèn van bent. Het spijt mij dat te moeten concluderen, maar mijn stem is ook voor de stadspartij verloren.

Klaas Otten · Den Helder
Vanwege een al zes maanden ontsteking in de rug kon ik niet fysiek de vergadering bij wonen dus maar live volgen via internet. maar ik ergerde mij eraan dat ineens de livestream werd verbroken toen de voorzitter van de vergadering het had over geheimhouding van de stukken …….

Harrie Dongen Van · Werkt bij Marinebedrijf Den Helder
Dat ging over privaatrechtelijke gegevens en die mogen wij zelfs niet openbaar maken Klaas.

Fred Kwast
Heeft er weleens iemand bij stil gestaan,dat er welleens helemaal niet op het postkantoor geboden gaat worden en dat als geen bieders op het postkantoor komen , en Scholte eruit gewerkt is , dat de gemeente als eigenaar de handen vrij heeft om het te slopen ? Onder de mom het is te duur voor renovatie slopen is goedkoper , en hebben we de grond vrij voor het stadhuis gezeur dat nog steeds speelt ? Heel in het begin, heb ik eens geopperd , dat het college met het verlies van destijds niet kan of wil omgaan , en dat zij steeds weer zoeken naar een achterdeur om het verlies omte zetten in winst.

Remco Duijnker · OSG Nieuwediep
Ik vermoed dat over 20 jaar een dan zittend VVD lid de raad nog steeds herinnert aan de “vastgestelde nota stadshart uit 2008′

Fred Kwast
Overigens, een motie van wantrouwen , geeft ook aan , dat men het handelen van de Wethouder over het algemeen niet meer vertrouwt. Dit kan de wethouder in zijn zak steken. De motie mag dan wel niet aangenomen zijn, maar het vertrouwen in deze wethouder heeft een behoorlijke deuk opgelopen, zo niet verdwenen.

Moray Juffermans · Anna Paulowna
Wat een mooie stad met een nog prachtiger Bestuur!
Goede tijden Slechte tijden is er niks bij…
Den Helder is ongeveer alle soap series bij elkaar en dan tien keer erger. En ook niemand die verantwoordelijkheid neemt, alles wordt weer afgeschoven als het om verantwoordelijkheden gaat of men zwijgt simpelweg! Achterdeurtjespolitiek zie ik ook niet zo snel verdwijnen helaas, komt ook door de VVD lucht die in het gemeentehuis dwaalt!
Wanneer men een ander beleid wilt in Den Helder, zou men aankomende verkiezingen sowieso niet op landelijke partijen moeten stemmen plus daarbij de stadspartij uitbannen, want dat is simpelweg een afleiding van de VVD….
Iedereen houd elkaar maar het handje boven het hoofd! Allemaal prestige projecten die leiden tot rode cijfers… Ofwel in en in triest!!
Inwoners hebben niet de prioriteit, maar juist het eigen gewin….

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/wethouder-kuipers-overleeft-motie-van-wantrouwen

2 Comments

  1. Ondanks het feit dat deze wethouder specialist is in claims tegen gemeenten (zie link) beseft Kuipers niet, dat hij een miljoenenclaim van Scholte tegen Den Helder aan het veroorzaken is. De wethouder vindt Scholte maar een prutser wiens werk niets voorstelt. Dat het werk van Rob Scholte inmiddels al in een twintigtal binnenlandse- en buitenlandse (nationale) musea hangt, weet Kuipers niet eens. Dat is ongekend voor een nog levende kunstenaar en indicatief voor het onmetelijke financiele risico dat Den Helder dankzij het wangedrag van Kuipers en Schuiling jegens Scholte loopt. De kleine miljoen die Den Helder net heeft moeten betalen wegens het jarenlang treiteren van de eigenaar van de watertoren valt daarbij totaal in het niet.

    https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-wethouder-kuipers-bevestigt-dat-rob-scholte-museum-gesloten-wordt-omdat-scholte-kritisch-is/

  2. wat een schertsvertoning woensdagavond en dat moet onze stad besturen en op de kaart zetten, een kleuterklas is gezelliger en weet je waar je aan toe bent.
    Onze burgervader heeft het weer mooi uitgewerkt, bah.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.