Delano Weltevreden – 1,7 miljoen euro schade, zegt Rob Scholte te hebben geleden, gemeente niet onder de indruk van rapport: ’Geen enkel uitgangspunt daar in klopt’, zegt de stadsadvocaat

Het Rob Scholte Museum in voormalige postkantoor, op 17 april 2018 gedurende openingsuren zonder enige aankondiging ontruimd door gemeente Den Helder (foto Peter van Aalst)

1,7 miljoen euro schade, zegt Rob Scholte te hebben geleden, gemeente is niet onder de indruk van het rapport: ’Geen enkel uitgangspunt daar in klopt’, zegt de stadsadvocaat

Den Helder  – ’Een doorwrocht deskundigen rapport’. Zo noemen de advocaten van Rob Scholte het rapport, waar de kunstenaar zijn schadeclaim van ruim 1,7 miljoen euro op heeft gebaseerd. Hij wil de half miljoen euro, die de gemeente van hem wil vangen, daarmee verrekenen. Maar volgens stadsadvocaat Ilse van der Poel slaat de schadeclaim nergens op.

De gemeente is dan ook niet van plan te verrekenen. De claim is gebaseerd op een uitspraak van de rechter, dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door de onderhandelingen met Scholte over het voormalige postkantoor af te breken. Het Rob Scholte Museum was daarin gevestigd. Het gebouw is na het afketsen van de onderhandelingen verkocht aan bouwbedrijf A Tuin.

Omdat de gemeente vindt, dat er geen sprake was van onterecht afgebroken onderhandelingen, wordt de uitspraak in hoger beroep aangevochten. Volgens de stadsadvocaat heeft Rob Scholte hooguit recht op een vergoeding voor gemaakte kosten. Meer dan ’een paar duizend’ euro wil de gemeente daarom niet betalen.

Winstderving

Inhoudelijk klopt het deskundigenrapport niet, waar de claim van 1,7 miljoen euro op is gebaseerd, vindt de stadsadvocaat. Voor winstderving atelier wordt een schadepost van een kwart miljoen euro opgevoerd. Winstderving museum, winkel, horeca en drukkerij zijn geraamd op 1.250.000 euro. Advocaatkosten 223.000 euro en ’kosten schaderapport’ 15.000 euro. De stukken zijn niet onderbouwd met onderliggende stukken. Daarom betwist de gemeente de juistheid van de bedragen.

Ten onrechte

De gemeente vindt, dat Scholte ten onrechte 1.250.000 euro claimt als winstderving. De stadsadvocaat zegt, dat de kunstenaar er van uitgaat, dat het postkantoor ten onrechte niet aan hem is verkocht, terwijl de rechtbank alleen heeft bepaald, dat de onderhandelingen niet afgebroken hadden mogen worden.

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen, die de deskundige in het rapport heeft opgenomen, kloppen niet, zegt de stadsadvocaat. Zij haalt aan, dat Scholte in een van zijn businessplannen zegt te hopen op tienduizend bezoekers per jaar. Te zijner tijd. Omdat het museum op 17 april 2018 is ontruimd, is die 10.000 nooit gehaald, zegt zij. Zij mist ook elke onderbouwing voor de 30.000 bezoekers, die het museum in 2019 zou ontvangen en de stijging met vijfduizend in elk volgend jaar.

Museumwinkel

De opgevoerde entreegelden kloppen ook niet, zegt zij. Zij heeft bij een bezoek zelf 2,50 euro betaald, terwijl de deskundige uitgaat van een bedrag, dat drie keer zo hoog is.

In de museumwinkel werden alleen postkaarten verkocht. Daar kan volgens de stadsadvocaat geen 25.000 euro omzet mee worden gehaald. Een verdubbeling van dat bedrag in 2019 en de stijging met 10.000 euro de daaropvolgende jaren ontbreekt. Omdat omzet VVV en Post NL er in 2018 niet waren, vraagt zij zich af waarom dat in 2019 wél wordt opgevoerd.

Gratis koffie

Ook de opgevoerde horeca omzet klopt volgens haar niet. Er zou een omzet zijn behaald van 50.000 euro. Maar volgens de stadsadvocaat was er geen museumcafé. Sterker nog: omdat er geen horeca activiteiten waren toegestaan, mocht alleen gratis koffie worden geschonken. ,,Daar is geen omzet mee behaald, laat staan 50.000 euro.’’

Zeefdrukken

In 2018 is er volgens de stadsadvocaat geen omzet gehaald met de verkoop van zeefdrukken. Zij betwist daarom, dat in 2019 een omzet van 20.000 euro zou worden gehaald. Dat geldt ook voor de jaarlijkse omzetstijging van 5.000 euro.

,,Kortom, het valt niet te begrijpen, dat een dergelijk rapport met droge ogen in een procedure wordt ingebracht. Geen enkel uitgangspunt in het rapport klopt.’’

Hoger beroep

De gemeente is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, waar Rob Scholte zijn schadeclaim op heeft gebaseerd. Scholte heeft op zijn beurt beroep aangetekend tegen de uitspraak, dat hij terecht uit het postkantoor is gezet. De zaken worden in april 2021 behandeld door het Amsterdamse gerechtshof.

Helderse Courant, 8 oktober 2020,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201008_91731885/17-miljoen-euro-schade-zegt-rob-scholte-te-hebben-geleden-de-gemeente-is-niet-onder-de-indruk-van-het-rapport-geen-enkel-uitgangspunt-daarin-klopt-zegt-de-stadsadvocaat

https://www.stichting-jas.nl/2020/10/17-miljoen-euro-schade-zegt-rob-scholte.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadsadvocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=bouwbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=staatssteun
https://robscholtemuseum.nl/?s=schaderapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=onrechtmatig

1 Comment

  1. Hoop geklets in de ruimte. Eenvoudige conclusie: Den Helder wil niet praten met Scholte, want hij moet koste wat het kost kapot. Dat is het staande beleid van de gemeente, die al jaren lang ieder gesprek met Rob categorisch afwijst.

    Scholte heeft een lid van de clan, die dit land werkelijk bestuurt, beledigd en dan ga je eraan. De hele Westerse wereld is tot op het bot verrot en niet meer te redden. Ik roep dit al jaren, met als enig resultaat dat ik tot complot gek bestempeld werd, maar voetje voor voetje beginnen steeds meer mensen door te krijgen in wat voor onmetelijk diepe beerput we met zijn allen terecht zijn gekomen. Tegen die beerput strijdt Scholte. Vrijwel in zijn eentje.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.