De verwarde man – OnderMIJNing + Stichting 6211Kunstkwartier – VERLANGEN VERSTRENGELING | Uitnodiging OPEN HUIS + Programma De Breuling, Maastricht, 12-18 november 2018

OnderMIJNing

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven en onderwereld raken met elkaar verweven. Door de invloed en druk, die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen, raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit wordt ook wel ondermijning genoemd.

De discussie over ondermijning kan wel wat meer zelfkritiek gebruiken. Anders lopen we, zoals terecht verwoord door Marnix Eysink Smeets in de NRC, een forse kans in symboolbeleid te blijven steken. En dat lijkt pas écht ondermijnend als het gaat om “gemene dingen, die de rechtsstaat of het geloof in de rechtstaat ondergraven”.

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en er zijn diverse maatregelen getroffen ter verbetering van een weerbaar lokaal bestuur. Het door ontwikkelen van het screening beleid maakt hiervan onderdeel uit. Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor gemeenteambtenaren, maar bijvoorbeeld ook voor vrijwilligers of ingehuurd personeel, die een integriteit gevoelige functie (gaan) bekleden een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) te eisen. Doel is het wegnemen van de voedingsbodem: gelegenheidsstructuren aanpakken, verstoren van criminele bedrijfsprocessen en tegengaan van verwevenheid, belangenverstrengeling, van onder en bovenwereld en het voorkomen van innesteling in wijken en buurten.

100 jaar geleden moest Keizer Willem II vluchten, hij vroeg in Withuis politiek asiel aan, omdat hij onder inlandse druk van het internationaal opkomende communisme ook weigerde te capituleren in zijn kritiek tegen de Angelsaksische kapitalistische orde, die, naar Duits inzicht, de waardigheid van de mens af waardeert tot een prijsequivalent.

Bij het einde van W.O. I hielden vier imperialistische grootmachten, de bovenwereld met sterk verweven familiebanden, op te bestaan. De kaart van werd met een verscheidenheid aan staten opnieuw ingetekend met een drijvende kracht vanuit de arbeidersbuurten, voorheen slechts betekenisloze mierenhopen.
Een miezerig mannetje uit Oostenrijk verleidde met zijn oratie vermogen jaren later, tijdens de tweede economische recessie, Duitsland en werd daarbij met fysiek geweld ondersteund door voormalig mede strijders. Hindenburg, de ouderwetse, stijve, Reich president werd via herhaaldelijke obstructie van het parlementair systeem buiten spel gezet en een terroristische aanval, de zogenaamde Reichstag brand, maakte het vervolgens mogelijk democratische basisprincipes ,zoals de vrijheid van meningsuiting, op te schorten.

Zorgwekkend is, dat anno 2018 het bestuur van de gemeente Maastricht, beoogd City of the European Citizen, vragen van haar burgers om bescherming structureel lijkt dood te zwijgen, terwijl de tanende pers wederhoor mogelijk uit haast “vergeet” in de roes van de dag met wel veel media aandacht voor Moskowicz-Bronzwaer en ook de rechtelijke macht feitelijke weergave van zittingen nog altijd mijdt. Onlangs weigerde een bestuursrechter het gefundeerde verzoek van een buurtnetwerk om een bandopname te maken, terwijl dat volgens de wet is toegestaan. Alleen de pers was volgens de huisregels daartoe gerechtigd…

In de lokale politiek valt vaak het verwijt van corruptie. De journalistieke beweging Follow the Money onderbouwt dat zoeken naar corruptie echter verhindert, dat we zicht krijgen op een complexer probleem: netwerkcorruptie, oftewel de intense verstrengeling van publiek bestuur en private ondernemingen. Niet het beleid bepaalt de koers, maar het onderliggende netwerk.

Brutaal eerlijk (Peter van M.), de vanzelfsprekendheid van door zelfverzekerde buurt en volksvertegenwoordigers in meerderheid onzorgvuldig genomen besluiten, die zich bevinden op het hellende vlak naar onrechtmatigheid, evenals het gerelateerde stilzwijgen van oppositie in en na onderhandeling, is ronduit verontrustend. De burger wordt daarbij in de regel uitgespeeld. Gevaarlijk, in historische perspectief, als in combinatie met overheid macht ook verbaal geweld wordt gebruikt.

De aanpak van ondermijning moet zich dan ook richten op het waarborgen van de integriteit in het openbaar bestuur én op georganiseerde criminaliteit. Ondanks de terughoudendheid van het kabinet met nieuwe wetgeving [VNG], mag van rechterlijke macht, pers en de burger worden verwacht, dat de zwaar bevochten rechtstaat, basis voor ons sociaal klimaat, nu eindelijk met alle macht pro actief worden verdedigd.

Angst overschaduwt elke vorm van rationaliteit | Humanity - Humility, september 2018 (foto Statenkwartier Maastricht)

Burgerparticipatie 2.0.

Ook individualisme, gedreven door van marktwerking doordrongen maatschappelijke ontwikkelingen, moet haar grenzen leren kennen in het moederland Europa, waar VERLANGEN VERSTRENGELING in plaats van belangenverstrengeling hopelijk uiteindelijk zal blijven zegevieren. Een kwestie van cultuur.

PDF:
De verwarde man – OnderMIJNing

VERLANGEN VERSTRENGELING: Uitnodiging OPEN HUIS

Maastricht, 24 oktober 2018

Beste buren, kunstliefhebbers en buitenlui,

Hierbij willen we U van harte persoonlijk uitnodigen om deel te nemen aan ons programma op onze nieuwe locatie De Breuling tijdens de OPEN HUIS week 12 – 18 november en of de receptie ter gelegenheid van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau aan Maria Essers in combinatie met de opening van de tentoonstelling VERLANGEN VERSTRENGELING (zie poster boven dit artikel) op 12 november a.s.

De naam van Maria is nauw verbonden met Argus Buurtplatform en kunst. Argus verliet het City Centrum in april 2017 met rijkelijke historie, maar zonder heenkomen. Nu bieden de kunsten Stichting 6211Kunstkwartier met haar nieuwe locatie weer redding! Argus blijft Argus en zal, dankzij de nieuwe bewoners van Talent in het City Centrum, ook vanuit het wachthuisje haar eigenzinnigheid blijven uitdrukken. Letterlijk een nieuwe stempel drukken. U bent van harte welkom als we eerst om 19 uur, aan het begin van de avond, licht in het wachthuisje op het Misericordeplein ontsteken.
Daarna lopen we gezamenlijk praktisch om de hoek naar De Breuling voor de receptie en opening.

De Breuling, Breulingstraat 18, in hartje Maastricht, is een plek voor VERLANGEN VERSTRENGELING, waar in eerste instantie ruimte is voor ‘Buurtrecepten’ en reflectieve kunst. Daarnaast is er een meditatieruimte voor Diamantweg boeddhisme. Aan U en initiatieven, die zich aangetrokken voelen, stellen we ons tijdens de Open Huis week 12 – 18 november, graag voor met een gevarieerd programma. Zie navolgend.
Met name graag uw speciale aandacht voor de presentatie van de betonijzeren boom, het concert, de boekbespreking en de film op vrijdagavond.

Mocht U nog vragen, op of aanmerkingen hebben, bel of mail ons dan gerust.

Tot ziens in De Breuling,

Alfons de Laat
namens Stichting 6211Kunstkwartier

P.S.
Helaas heeft onafhankelijkheid ook zijn prijs.
Ontnuchterend kunnen we U wel verrassen, maar slechts beperkt fêteren.

Programma De Breuling, Maastricht, 12-18 november 2018

Op 13 – 15 november kunt U aanschuiven, terwijl we in onze buurt aan betere zorg voor elkaar in het kader van het project ‘Buurtrecepten – buurt & zorg om tafel’ vorm geven.

‘Buurtrecepten’ is een project. waarin we onder het genot van speciaal voor ons bereidde recepten (liefde gaat immers door de maag) in verschillende groepen werken aan het buurtplan voor Argus buurtplatform, de partner van de gemeente Maastricht in het Statenkwartier als het gaat om de stem van ons buurt.

dinsdag 13 november 12.30 – 14 uur
Ambtelijk overleg met Drs. Han Hoogma, directeur Stadsbeheer Maastricht. Buurtbewoners en bedrijven zijn van harte welkom. Ook met hun vragen over bijv. groen, afval, reiniging etc.
Eigen bijdrage 2 euro inclusief maaltijd.

woensdag 14 november 12 – 14 uur
Dialoog over een nieuwe buurttuin en de presentatie van een innovatieve oplossing van verstrengeld betonijzer door kunstenaar Jonas van de Vosse, waarmee groen, verlichting en dus veiligheid in de buurt kan worden vergroot.
Eigen bijdrage 2 euro inclusief maaltijd.

donderdag 15 november 20 – 21.30 uur
Lezing van Erik van Rijselt, coördinator Flikken Maastricht, over de inhoud van politie dossiers over het Statenkwartier van 100 jaar geleden rond de zogenaamde Vergissing van Troelstra.
Eigen bijdrage 2 euro inclusief hapjes.

Cultuur en gerelateerde activiteiten staan over het algemeen ver van de dagelijkse, vaak materialistische realiteit, maar benadrukt het onderscheid tussen menselijk en natuurlijk.
Een modern thema, omdat wij, mensen, nu noodgedwongen grenzen moeten stellen aan onze door geld gedreven groei, waaraan helaas ook de wetenschap onderhevig lijkt.

vrijdag 16 november 20 – 22 uur
Concert door componist, natuurkundige en schrijver George Remkes (piano) samen Martin Hak (viool), introductie van George’s boek ‘Hoe liefde uitgangspunt van de wetenschap kan zijn’ met een afsluitende film ‘Light, darkness & colors’ over de kleurentheorie van Goethe, die aan u wordt vertoond door “Cinema mobile” film op locatie.
Toegang: 9,50 euro inclusief consumptie.

zaterdag 17 november 14 – 16 uur
Presentatie van het idee om in nagedachtenis van het 100 jarig jubileum van het politiek asiel van Keizer Wilhelm II in Withuis (het voormalig Caltrex tankstation) de eerste morele niet fysieke grenspost van Europa vorm te geven. We moeten immers onze grenzen blijven kennen!
Let op.
Locatie: Ursulinen convent in Eijsden.
Daar is ook een Sinterkerstmarkt.
Gratis toegang.

zondag 18 november 11 – 14 uur
In het Westen zijn vele boeddhistische centra van allerlei tradities actief. Deze groep beoefenaars is verbonden aan Lama Ole Nydahl en staat, net als meer dan 600 andere centra van het Diamantweg boeddhisme binnen de Karma Kagyu linie, onder zijn dagelijkse leiding. Geestelijk leider is Z.H. Karmapa Trinley Thaye Dorje, de 17de incarnatie van de Gyalwa Karmapa.
Brunch en lezing over de Karma Kagyu linie van het Tibetaans boeddhisme door Gerd Bol in de Engelse taal.
Eigen bijdrage 5 euro.

PDF:
Stichting 6211Kunstkwartier – Uitnodiging Open Huis De Breuling Maastricht, 12 – 18 november 2018

VERLANGEN VERSTRENGELING
reflectieve kunst
12-30 november 2018
donderdag t/m zondag 12 – 19 uur

Stichting 6211Kunstkwartier
De Breuling
Breulingstraat 18
6211 SC Maastricht
06 – 23968406
kunstwartier6211@yahoo.com
http://www.6211-kunstkwartier.nl

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maastricht
https://robscholtemuseum.nl/r-persconferenties-over-het-rob-scholte-museum-in-den-helder-en-maastricht-victor-de-stuers-holland-op-zijn-smalst/
https://robscholtemuseum.nl/rogier-hop-persconferentie-holland-op-zijn-smalst-rtv-maastricht-nieuws-van-vrijdag-16-maart-2018/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-fantastische-vertellingen-37-in-1918/
https://robscholtemuseum.nl/ruben-ferdinand%f0%9f%90%8c-%e2%80%8furbanfriendden-history-with-ruben-troelstras-mistake/