De Telegraaf – ’Onderzoek pulsvissen helpt Nederland’ + Arie Booy – Vissers op barricaden + Arne Weverling @ArneWeverling + NH – Actie bestaansrecht + L.O.S. – Boze vissers naar Amsterdam

Onderzoek naar pulsvissen helpt Nederland’

Den Haag – Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft er vertrouwen in, dat zij een Europees verbod op het zogenoemde pulsvissen kan afwenden. Zij denkt, dat een onafhankelijk advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) daarbij zal helpen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van Nederland heeft ICES een vergelijking gemaakt tussen pulsvisserij, een techniek, waarbij platvissen met behulp van stroomstootjes in een net worden gedreven, en boomkorvisserij, waarbij een net met kettingen over de zeebodem wordt gesleept. Volgens de onderzoekers veroorzaken pulsvissers minder schade aan natuur en milieu dan hun collega’s, die een boomkor gebruiken.

Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar voor een totaalverbod op pulsvissen. Als dat er daadwerkelijk komt, betekent, dat een grote strop voor enkele tientallen Nederlandse vissersm die er flink in hebben geïnvesteerd. De techniek is formeel verboden, maar wordt nu nog op beperkte schaal toegestaan voor wetenschappelijk onderzoek.

’Kraakhelder’

“Dit rapport van onafhankelijke wetenschappers levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over pulsvisserij”, zegt Schouten. ICES toont volgens haar “kraakhelder” aan, dat pulsvisserij een duurzame innovatie is, die minder nadelige gevolgen heeft voor het leven in de zee dan de boomkorvisserij.

Of het desondanks tot een definitief verbod komt, is afhankelijk van overleg tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten. “Dat is geen eenvoudig traject, maar de conclusies van deze gerenommeerde internationale organisatie maakt onze zaak wel sterker”, aldus de minister.

De Telegraaf, 30 mei 2018, 16:45, updated 8 min geleden

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2103470/onderzoek-naar-pulsvissen-helpt-nederland

Vissers samen op de barricaden

Schager Courant, 1 juni 2018

Schager Courant, 1 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Arne Weverling @ArneWeverling

Met onder andere @dirkkraakbra7 de Noordzee op. Met eigen ogen zien hoe de pulsvisserij werkt! @EMK2017

Twitter, jun. 2018 – 10:23

https://twitter.com/ArneWeverling/status/1002465556891566080

Vissers voeren actie voor bestaansrecht

IJmuiden – Noord-Hollandse vissers maken zich grote zorgen over de toekomst. Door de invoering van de zogenoemde aanlandplicht en de plannen voor enorme windparken op zee vrezen zij voor het verdwijnen van de vissersvloot.

De Texelse visser Jan van der Vis ziet de toekomst somber in. Hij is al 18 jaar schipper van de TX36 en nam het over van zijn vader Jaap. Maar voor Jaap was het vissersbestaan een stuk onbezorgder dan voor Jan. “Er is steeds minder plek om te vissen. Je hebt tegenwoordig te maken met windmolens, boorplatformen, vaarroutes en ecologische zones. En dan willen ze nu enorme windmolenparken aanleggen.” Zijn vader Jaap valt hem bij: “Het zijn precies de gebieden, waar we altijd gevist hebben, van vader op zoon. De beste visplekken, die pakken ze.”

Aanlandplicht

De andere grote zorg is de aanlandplicht, die op 1 januari gaat gelden. Te kleine vis, die nu nog overboord gaat, moet dan verplicht mee aan wal worden genomen. Het bezorgt de vissers slapeloze nachten. Jan: “Mijn schip is er niet geschikt voor, we hebben daar niet genoeg personeel voor. Het is gewoon een draak van een maatregel.”

Actie op de Dam

Morgen zullen meerdere kotters aanmeren bij Amsterdam CS. Vanaf daar houden de vissers een protestmars naar de Dam. De vissers hopen, dat de aandacht, die ze met de actie trekken, ervoor zal zorgen, dat ze beter gehoord worden in de beslissingen rondom de visserij.

NH, vrijdag 1 juni 2018, 18:48

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/225644/Vissers-voeren-actie-voor-bestaansrecht

Boze vissers stomen op naar Amsterdam

Zo’n vijftien viskotters varen vanochtend in een protestoptocht van IJmuiden naar Amsterdam. De vissers zijn bang, dat hun beroep over enige tijd niet meer uitgevoerd kan worden. Zo meldt onze mediapartner NH Nieuws.

Door de invoering van de zogenoemde aanlandplicht en de plannen voor enorme windparken op zee vrezen zij voor het verdwijnen van de vissersvloot. “Het zijn precies de gebieden, waar we altijd gevist hebben, van vader op zoon. De beste visplekken, die pakken ze”, zegt visser Jaap tegen NH Nieuws.

De vissers komen later vandaag samen op de Dam in Amsterdam. Een groot gedeelte komt met de bus, maar ook een groep gaat over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. De vissers hopen, dat de aandacht, die ze met de actie trekken ervoor zal zorgen, dat ze beter gehoord worden in de beslissingen rondom de visserij.

L.O.S. Den Helder, 2 juni 2018

https://losdenhelder.nl/boze-vissers-stomen-op-naar-amsterdam/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=pulsvissen
https://robscholtemuseum.nl/rien-floris-internethit-door-zes-ton-dode-babyvis-ronaldo-vernietigingskamp-den-helder-met-dank-aan-de-eu/