De Binnenlandsche Bataafsche Courant – Nieuws uit Spanje: Verzekering Maatschappijen Dekken Vaccinatie Schade Niet, GGD Medewerker Hoofdelijk Aansprakelijk (PDF)

In de Vaccins worden Cellijnen Gebaseerd op Foetaal Weefsel gebruikt van Embryo’s tot 24 Maanden, zie PDF onder aan de Pagina (foto erpcom.pl)

Schokkend Nieuws uit Spanje: Verzekering Maatschappijen Dekken Vaccinatie Schade Niet, de GGD Medewerker is Hoofdelijk Aansprakelijk

Het Volgende Schokkende NIEUWS bereikt ons – natuurlijk weer uit Spanje.

https://t.me/follow_the_truth/774

Een zeer Belangrijk Arrest van 5 oktober 2021 is door het Gerechtshof Uitgesproken, waarin wordt Uitgelegd Waarom Verzekering Maatschappijen hebben Aangekondigd, dat zij de Wettelijke Aansprakelijkheid van Gezondheidswerkers Niet zullen Dekken in alle Zaken, die Verband Houden met het Corona Virus. Waaronder de Experimentele Vaccinatie Campagne.

In het Arrest staat onder meer.

“(…) Dat deze Experimentele Medicijnen, ook wel Vaccins genaamd, als zodanig door een Arts moeten worden Voorgeschreven. Betrokken Artsen hebben ook de Op Basis van Alle Beschikbare informatie de Schriftelijke Toestemming van de Gevaccineerden Nodig.”

CONCLUSIE

Door Niet aan deze Twee Voorwaarden te Voldoen, zijn Gezondheid Werkers Daadwerkelijk illegaal Bezig en zijn zij daarmee Rechtstreeks Verantwoordelijk voor alle (Gevolg) Schade en de Sterfgevallen, die Door deze Zogenaamde Vaccins worden Veroorzaakt.

De Mensen Weten Niet Wat ze krijgen Ingespoten, de Gezondheidswerkers Weten Niet Wat ze Inspuiten, Geen van Beiden tekent Iets en de Leverancier van het Gif Mengsel is Gevrijwaard van Iedere Schadeclaim. De Overheid neemt de Verantwoordelijkheid over en zet een Mechanisme in Werking, dat Nergens toe Leidt.

Bij Iedere Overlijdensakte valt de Geboorte Trust Vrij en incasseert de Overheid honderden miljarden per jaar.

Herstel De Republiek,

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/10/08/spanje-verzekeringsmaatschappijen-dekken-vaccinatieschade-niet-de-ggd-medewerker-is-hoofdelijk-aansprakelijk/

PDF
Hugo de Jonge – Antwoorden op de Vragen van de Kamerleden Dik Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) over Keuzevrijheid in het Vaccin voor een Specifieke Groep Gewetensbezwaarden (2021Z00741)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenlandsche+Bataafsche+Courant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herstel+de+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ziekte+Verzekering+Gevaccineerde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Levensverzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geboorte+Trust
https://robscholtemuseum.nl/?s=Abortus
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGD
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGD+Medewerker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoofdelijk+Aansprakelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+de+Jonge