Cor Hendriks – Qanon Extra (2): De Heremiet en de Gele Hesjes

The Economist Magazine Tarot Cards (Voorspelling voor 2017)

Qanon Extra (2): De Heremiet en de Gele Hesjes

Op de cover van The Economist Magazine uit 2016 met de voorspelling voor 2017 stonden acht tarotkaarten afgebeeld: op de bovenste rij: kaart 16: de Toren; 20: het Oordeel; 21: de Wereld; 9: de Kluizenaar (= Heremiet); en op de onderste rij: 13: de Dood; 1: de Magiër; 10: het Rad van Fortuin; 17: de Ster.

The Hermit

The Hermit

Voor afbeeldingen van de Tarotkaart The Hermit, zie:
https://www.google.nl/search?q=the+hermit&sa=N&rlz=1C1KMZB_enNL566NL568&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiXyfX3gqffAhVrxoUKHT3VD1U4ChCwBHoECAUQAQ&biw=1496&bih=668

Led Zeppelin beeldt de Heremiet af op een heuvel:

Hermit On The Hill - Led Zeppelin Official

Hermit On The Hill – Led Zeppelin Official

Een interpretatie van de kaarten wordt gegeven door Rosette Delacroix (zie https://rosettedelacroix.com/?p=4120) in het artikel ‘THE ECONOMIST 2017 COVER DECODED’ van NOVEMBER 23, 2016. Ondanks de fraaie vormgeving van het artikel zijn er serieuze tekortkomingen in haar interpretatie. Zo zegt ze van kaart 1: de Magiër: ‘Homes one by one, getting destroyed.’ Dit is fout: de Magiër drukt op de knop van de 3D printer en kant en klare huizen komen van de lopende band gerold.

Van de Heremietkaart uit de Tarot zegt ze: ‘He’s looking down. Solitary.’ Dit is een heel beperkte beschrijving.

Op de site https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-hermit-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings is de omschrijving als volgt: ‘The Hermit depicts an old man standing alone at the peak of the mountain while holding a lantern in one of his hands and a staff on the other. The mountain denotes accomplishment, development, and success. The hermit tarot card refers to the level of spiritual knowledge that he attained, and that he is ready to impart that knowledge to everyone. There is also a deep commitment he has to his goal and a solid awareness of the path that he is taking. Inside the lantern, you will notice a star with 6 points which is also known as the Seal of Solomon. This symbol represents wisdom. The staff that he holds depicts authority and power.’

Het feit, dat hij naar beneden kijkt, wordt niet eens genoemd. Volgens Rosette kijkt de heremiet op de Economist kaart naar voren (looking up). Ook in het bekende boekje van Eden Gray (‘Het geheim van de Tarot’, Den Haag 1970) wordt niets gezegd over de blik van de kluizenaar. Hij ‘staat eenzaam op een besneeuwde bergtop, ver boven de rest van de wereld. Hij draagt een lichtende lamp om het pad te verlichten, die lantaarn heeft de vorm van een zes puntige ster en betekent: Waar ik ben, daar kunnen ook jullie komen.’ In ‘De Hermetische Tarot’ van Dio Raman (Deventer 1973, 203f) wordt van ‘de Wijze’ gezegd: ‘In een woestijnachtige omgeving loopt een oude man. Hij is gehuld in een pij. Bij het lopen steunt hij op een stok en met zijn rechterhand houdt hij een lampje vast.’ Volgens de schrijver zijn er in elk tijdperk mensen wier levenshouding en gedrag van het gangbare afwijken, waardoor ze de rol van zonderling en het imago van ondoorgrondelijkheid kregen. ‘In de Wijze wordt een dergelijke mens uitgebeeld, waarbij de essentie van zijn afwijkende gedrag geheel op het geestelijke vlak ligt. Het is zijn geestelijke aard die hem de medemens een zonderling doen toeschijnen. Hij vertegenwoordigt de mens in wie wetten, dwang en uitwendige beïnvloeding ertoe geleid hebben de eens gedane keuze te herzien. Het innerlijk leven dat in hem weer van zich doet spreken leidt tot het streven zich aan de collectief-uiterlijke realiteit te onttrekken. De gemeenschap mijdend en op zichzelf levend tracht hij op individuele basis, door middel van verdieping en meditatieve reflectie, de ware aard van het eigen innerlijk en dat van de totale schepping te her-ontdekken. Deze keuze, die dus niet langer voor de wereld is, vormt de eerste stap om het eens verloren geestelijk bezit opnieuw te veroveren. Het is de eerste bewuste uiting om het verloren gegane te herwinnen.’

Ook hier wordt niets gezegd over de blik van de Wijze en op de bijgevoegde afbeelding kijkt hij voor zich uit. Dit voor zich uit kijken is van belang. We zien het ook in de interpretatie van Curtiss (‘The Key to the Universe’, Washington D.C. 1917, 333): ‘De 9e kaart van de Tarot is de Heremiet. Hierin vinden we alle ideeën van Initiatie uitgedrukt, want hier hebben we de afbeelding van een oude man, die ondanks het feit dat hij tijdens het lopen leunt op een staf, toch sterk is en rechtop, met ogen wijd open en ongedempt, standvast voor zich uit kijkend. Hij is gehuld in een lange Mantel en in zijn opgeheven rechterhand draagt hij een Lantaarn. De symbologie van deze kaart is duidelijk. De ouderdom van de Heremiet duidt niet op seniliteit, maar op de kracht en sterkte van volwassenheid, vandaar ervaring, discretie en Wijsheid. De Staf, waarop hij leunt, is de Staf van de Patriarchen oftewel die goddelijke kracht waarop hij geleerd heeft te leunen. Het is de kracht van het Ene Leven, dat iedere ingewijde moet verwerven door complete beheersing van de natuurkrachten. Het is ook de Magic Wand (Toverstaf) waarmee hij zijn wonderen bedrijft en door het gebruik waarvan hij de wereld bewijst dat hij de Grote Inwijding van nummer 9 is gepasseerd. Het is de kracht van het Ene Leven als een staf lopend door alles en alles ondersteunend. Het is Aärons Staf van Kracht [= de staf van Mozes] die hem nooit in de steek laat, Aäron symboliserend de priesterlijke attributen waardoor de Ingewijde dient voor de troon van de Grote Wet. Het is de Herdersstaf waarmee hij de verdwaalden kan leiden en de neergevallenen opheffen. Het is dat wat hij getest heeft en bewezen, want tijdens heel zijn lange en moeizame reis naar de poort der Initiatie, die nu open voor hem staat, heeft dit hem nooit in de steek gelaten.

De Staf (Roede) heeft 7 ringen of knopen [dit is alleen te zien op de eerste Tarotkaart van Papus], die de 7 stappen van reiniging zijn. De lichtende Lamp, die hij hoog boven zijn hoofd houdt [op geen enkele kaartafbeelding is dit hoger dan bij Gray, wat op hoofdhoogte is], is het Licht der Kennis, de Lamp van de Waarheid of het “Woord”, d.w.z. “Uw woord zal een licht op mijn pad zijn en lamp voor mijn voeten.” Het is de innerlijke verlichting van de Ene die als overwinnaar uit de bus is gekomen. Net zoals in zijn eerdere stappen het Licht boven hem scheen als de Ster der Inwijding [vgl. de Ster die de 3 ‘koningen’ (= Wijzen) volgen], die hij moest volgen door woestijnen, moerassen en desolate gebieden zonder hem uit het oog te verliezen, hoewel zelfs soms de duistere aarde misten hem verborgen voor het zicht, is het toch het Licht van de Ene Meester, zijn eigen Onsterfelijke Zelf, waarover we lezen [in ‘The Voice of the Silence’]: “Het licht van de Ene Meester, het ene niet minderende licht van de Geest, schiet zijn glanzende stralen af op de Discipel vanaf het allereerste begin. Zijn stralen banen zich een weg door de dikke duistere materiewolken. Nu hier, dan daar verlichten deze stralen deze zoals zonnestralen de aarde verlichten door het dikke bladeren dek van de junglebegroeiing. Maar, o Discipel, tenzij het vlees passief is, het hoofd koel, de Ziel zo standvastig en zuiver als vlammende diamant, zal de straling niet reiken tot de kamer (het centrum van het Geestelijk Bewustzijn), zal zijn zonlicht het hart niet verwarmen.” De Heremiet heeft het Licht zijn hartkamer laten bereiken. Hij heeft het ook laten schijnen in de kamer of centrum van Geestelijk Bewustzijn. Vandaar het symbool van het Licht, dat geplaatst wordt in de lantaarn, d.w.z. niet langer geschikt als een verre ster, maar in zijn bewuste greep, gereed om hem te geleiden op iedere stap van de weg.

De Mantel, die hem omhult en deels de lichtende Lamp verbergt [dit is te zien op de kaarten van Papus en van St. Germain], is de Mantel van Discretie, waarin de Ingewijde zichzelf moet hullen en het volle Licht van zijn Lamp afschermen voor de ogen van de leken. Want iedere Ziel moet het Licht in hemzelf vinden voordat hij het in een ander kan herkennen of zelfs de volle straling ervan kan verdragen.’

Keren we terug naar de kaart van The Economist en de verklaring van Rosette Delacroix. ‘Here he is looking up. With a mass of people below, as if going through a gauntlet. The Hermit is standing on the Tower, the Tower of Babel. It is cut now. He is ruled over by the Moon. (feminine negative). He is wearing red like fire and is holding a lantern. On the bottom right we see that the lightning bolt has struck North America.’

De heremiet kijkt voor zich uit. Beneden hem is een massa mensen, waarvan het lijkt dat ze door een ‘gauntlet’ gaan, d.w.z. spitsroeden lopen [= tussen twee rijen lopen, die proberen je te slaan], een merkwaardig idee; het is meer dat ze door een ravijn lopen. De Heremiet staat ook niet op de Toren, maar op een rots (zie Led Zeppelin). De Maan (zie Tarotkaart 18) is niet op de Heremietkaart aanwezig en hoort dus waarschijnlijk meer bij de massa, die beheerst wordt door de Maan, het Onbewuste. Dat de Heremiet een vuurrode Mantel heeft, is niet mijn mening: volgens mij is het purper. In de kleurloze tarotkaarten wordt niets over de kleur van de Mantel gezegd, maar rood is, zoals ik al meermalen heb getoond, de derde kleur van de archetypische kleuren triade: rood – wit – zwart.

De Gele Hesjes zijn ook in Canada goed georganiseerd, zie:

Screenshot CanadaPoli (17-12-18)

Canada Gele Hesjes Demo, December 17 2018)

De mensenmenigte in de bergkloof een goed georganiseerde groep betogers. Ze hebben diverse vlaggen, die hun grieven weergeven. Ze zeggen ‘NO’ en ‘STOP’ tegen dingen als de ‘EU’, ‘TPP’ en ‘TTIP’, kortom tegen de globalistische projecten, die de burger op afstand plaatsen en alleen in het voordeel zijn van multinationals en de elite. In de voorgrond rechts zien we een afbeelding op een steen van Noord-Amerika volgens Delacroix, maar dat is moeilijk uit te maken; en het wordt niet door een bliksemstraal getroffen, maar er is een stuk afgebroken en de breuk heeft de vorm van een bliksemstraal, althans zo lijkt het; wat precies de bedoeling is, is me niet duidelijk. Maar dat het een negatieve betekenis heeft, lijkt me wel duidelijk. De relatie tussen de Heremiet en het volk is ook niet duidelijk. Kennelijk loopt het volk op het pad, dat door het licht van de Heremiet wordt verlicht. Ze zijn zich niet bewust van zijn aanwezigheid, maar zien het door hem verlichte pad. De massa is geel. Op zich is dit geen rare zaak, want geel is een kleur die op ieder van de 8 afgebeelde kaarten voorkomt.

God's Roadmap to the End

God’s Roadmap to the End

De link met de Gele Hesjes was snel gemaakt. Op de site https://vigilantcitizenforums.com/threads/the-hermit-card-and-the-yellow-clad-protestors.4816/ verscheen de afbeelding met de tekst: ‘Remember this from The Economist, 2017: Looks like they were a year premature!’ Op de pagina wordt ook een link gegeven naar https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yellow_Sign, maar dat lijkt me niet erg treffend.

Het pad voor de Gele Hesjes wordt aangegeven door Q; althans diverse leden van de Gele Hesjes Beweging geven duidelijk blijk van hun sympathie voor Q en voor de Trumpiaanse beweging, zie de afbeelding https://cdn.qmap.pub/images/94cb71d287abbcdfbafcfc09770bb16bec9bac34766fb1333663b69466cd899c.jpg, waarop ook diverse Nederlandse bijdragen te zien zijn. Q is dus de wijze kluizenaar op de bergtop, wiens deels afgeschermde licht door de Q volgers wordt verspreid en de beweging richting geeft.

Qmap compositiefoto Gele Hesjes

Q Map Compositie Foto Gele Hesjes

Mijn mening wordt echter in het geheel niet gedeeld door de maker van de onderstaande video (13:33) van God’s Roadmap to the End van 26 nov. 2018, die ruim 50.000 x is bekeken en meer dan 688 reacties heeft. O.a. wordt gebruik gemaakt van de zgn. brief van Pike, die door mij is debunked, zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-frauduleuze-brief-van-pike-aan-mazzini/, wat natuurlijk niet betekent, dat het plan voor WOIII niet bestaat.

God’s Roadmap to the End – The RAPTURE: The Evil Plan Behind the Yellow Vest (Gilets Jaunes) Protests

Gepubliceerd op 26 nov. 2018

Thank you for watching this video! This update has another very interesting confirmation or linkage to the timeframe of December 1st to 10th of 2018, involving events with prophetic significance and pointing to a window of time that will soon be upon us. In this video we specifically consider the Yellow Vest (Gilets Jaunes) Protests that are currently occurring in France and how this is linked to Albert Pike’s plan to start World War 3.

If you liked this video, please give it a thumbs up and subscribe and please share this with as many people as possible. Our time is really short and it would seem that everything is now beginning to come into focus regarding the departure of those who are expecting to meet their Lord in the air soon.

It would seem that Emmanuel Macron will also be playing an important role in what is to come.

I hope this blesses you and encourages you to gird your loins with the Truth and to be ready, for our salvation is drawing near very soon!!

Links to previous videos:

The RAPTURE: The Deal of the Century about to be Revealed and its Timing
https://youtu.be/BWYS8LyzlgU

The RAPTURE: Could these be the Final Puzzle Pieces to confirm a 2018 Hanukkah Departure?
https://youtu.be/UjEe_aWJJD8

Rapture Series:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbRGpjMk5ITFHif8nD9JB_TFb7Y-kgpW

Join our Signs & Seasons Facebook Group at:
https://www.facebook.com/groups/250462015323353/

Thank you so much for watching and please like, join and subscribe at the links below to be kept in the loop as we track God’s Roadmap to the End:

Find me on Facebook:
https://www.facebook.com/jaco.prinsloo.315?_rdc=1&_rdr

Please Like our God’s Roadmap to the End Facebook page at:
https://www.facebook.com/JJprinsloo

You can download a free copy of God’s Roadmap to the End e-book at:
https://www.smashwords.com/books/view/642828

Factual Faith – Belief Founded on Truth is another e-book that is free to download showing you why we can have 100% faith in the Word of God as being true and reliable.
https://www.smashwords.com/books/view/121294

You are welcome to post your comments and questions below. If you have any specific questions that you would like me to address, please post them below – if there is a specific theme that visitors are asking questions about, I will make a video about that to address it.

You can also contact me at the e-mail address provided below:
jprinsloo@gmail.com

Rapture
The Rapture
Pre-trib Rapture
Pre-tribulation Rapture
Yellow vest
Yellow vests
Yellow vest protests
Yellow vest protest
Gilets Jaunes
Gilet Jaune
Rapture 2018
The Rapture 2018
Rapture of the Church
The Last Trump
Deal of the Century
Middle East Peace Deal
Blessed Hope
Calm before the storm
Everlasting covenant
Macron

#rapture #yellowvest #calmbeforethestorm

Reacties
https://youtu.be/2QH3xU-LsCQ

Voor wie de voorafgaande video (van 24 nov.) wil zien, waarin de Tarotkaarten worden getoond, zie https://youtu.be/UjEe_aWJJD8 (16:42) ‘The RAPTURE: Could these be the Final Puzzle Pieces to confirm a 2018 Hanukkah Departure?’ Van God’s Roadmap to the End, gepubliceerd op 21 nov. 2018 (32.562 v; 700 r)

Een uitleg van de Gele Hesjes Beweging vanuit een Marxistisch perspectief wordt gegeven in de video https://youtu.be/NPPQ5R80SlI (13:53) ‘Richard Wolff | Masterfully Explains France’s Yellow Vest Movement’ van Jamarl Thomas, gepubliceerd op 7 dec. 2018 (50.825 v; 868 r).

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Qanon