Cor Hendriks – De Frauduleuze Brief van Pike aan Mazzini

iLLUMiNATi Three World Wars (foto Twitter)

De Frauduleuze Brief van Pike aan Mazzini

Onlangs was op deze site de brief van Pike aan Mazzini uit 1871 over de Drie Wereldoorlogen te lezen (https://robscholtemuseum.nl/biblioteca-pleyades-albert-pyke-letter-to-mazzini-the-illuminati-plan-for-world-war-3-august-15-1871/), waarbij diverse slagen om de arm werden gehouden. En terecht, want het is uiteraard onzin, dat deze brief geschreven is door Pike in 1871!

Ik was natuurlijk al achterdochtig toen ik begon met lezen, want profetie is altijd achteraf. Maar het bedrog was me meteen duidelijk toen ik het woord ‘agentur’ las, een woord dat zich in geen Engels of Frans woordenboek laat terugvinden en dat zo duidelijk aanwezig is in de beruchte ‘Protocollen van Zion’, waaraan ik eerder aandacht heb geschonken.

In protocol 2, paragraaf 1 staat: “Het is onmisbaar voor ons doel dat oorlogen, voor zover mogelijk, niet resulteren in territoriale winst: oorlog zal dus worden overgebracht naar de economische grond, waar de naties niet zullen in gebreke blijven te ontwaren in de assistentie die we geven de kracht van onze overheersing, en deze stand van zaken zal beide zijden overleveren in de handen van onze internationale ‘agentur’; die miljoenen ogen bezit altijd op wacht en ongehinderd door wat voor grenzen dan ook.”

De uitgever, Ronald J. Gardner, zegt over het woord: ‘This word is not found in Cassell’s French-English, English-French Dictionary (New York, Macmillan Pub Co., 1978). Here it is estimated as a French word for “authority.”’

Het is niet vreemd, dat het woord niet te vinden is in het Franse woordenboek, want het is een Duits woord, dat ook in het Nederlands voorkomt als ‘agentuur’, een synoniem van ‘agentschap’. Het Engelse woord ervoor is ‘agency’, in het Frans ‘agence’, en is dus niet hetzelfde als ‘authority’, eerder is het ‘representation’: het gaat om vertegenwoordigers, mensen die de ‘illuminati’ representeren.

Het ‘debunken’ van de tekst van de Drie Wereld Oorlogen is gedaan door Terry Melanson in een post uit 2010 (herhaald in 2015), die ik als eerste heb opgenomen in de bijgevoegde PDF, genaamd ‘Albert Pike Information File’ (pp. 1-19). Hij vat zijn debunking als volgt samen: ‘Or, how Michael Haupt said, that William Guy Carr said, that Cardinal Caro y Rodriguez of Santiago, Chile said, that The Cause of World Unrest said, that the confessed hoaxer Gabriel Jogand-Pagès a.k.a. Dr. Bataille a.k.a. Leo Taxil said about Albert Pike and Giuseppe Mazzini in Le diable au XIXe siècle, v.II, 1892-1894, p. 605 (but actually pp. 594-606). Got it?’

Michael Haupt is degene die de eerste publicatie van de Drie Wereld Oorlogen op het web deed in 2003. Zijn tekst wordt voortdurend gekopieerd en is dezelfde als hier (op RSM) werd gepubliceerd. Deze tekst komt uit ‘Pawns in the Game’ van William Guy Carr, voor het eerst uitgegeven in 1958. Hij schrijft over Pike het volgende:
Between 1859, and 1871, he worked out the details of a military blue-print, for three world wars, and three major revolutions which he considered would further the conspiracy to its final stage during the twentieth century. […] Pike’s plan was as simple as it has proved effective. He required that Communism, Naziism, Political Zionism, and other International movements be organized and used to foment the three global wars and three major revolutions. The first world war was to be fought so as to enable the Illuminati to overthrow the powers of the Czars in Russia and turn that country into the stronghold of Atheistic-Communism. The differences stirred up by agentur of the Illuminati between the British and German Empires were to be used to foment this war. After the war ended, Communism was to be built up and used to destroy other governments and weaken religions. (Etc.)

We zien hier weer het woord ‘agentur’, ditmaal zonder quotes. Typisch is ook het ontbreken van een lidwoord, wat erop lijkt te duiden dat Carr dit woord niet begreep en opvatte als ‘authority’, zoals boven aangegeven. Hij is ook degene, die de profetie post factum over de Drie Wereld Oorlogen heeft bedacht en in Pike’s schoenen heeft geschoven. Het is echter geen citaat uit de brief van Pike aan Mazzini, die gezien zou zijn door Kardinaal Rodriguez, schrijver van ‘The Mysteries of Freemasonery unveiled’ uit 1925, waarvan een Engelse uitgave verscheen in 1957. Hierin is niets te vernemen over de Drie Wereld Oorlogen, maar de door Carr van Rodriguez overgenomen citaat over de Nihilisten en Atheïsten wordt door Rodriguez ingeleid met een verwijzing naar de Protocollen, die hij eerder in zijn boek uitgebreid heeft behandeld. Of hij ook het woord ‘agentur’ gebruikt, heb ik nog niet kunnen achterhalen, maar Carr kan het ook in de vertaling van de Protocollen door Marsden hebben gelezen.
De reden waarom ik zo diep op dit woord ‘agentur’ inga, is, omdat Melanson het niet heeft opgemerkt. Hij concentreert zich op het citaat over de Nihilisten en Atheïsten, dat door Rodriguez is overgenomen uit het anonieme “The Cause” uit 1920, die het weer heeft uit het frauduleuze boek van Leo Taxil, alias Dr. Bataille, schrijver van ‘Le Diable au XIXe siècle’. Dit alles wordt uitgebreid uit de doeken gedaan door Terry Melanson.

Als tweede bevat deze PDF (Albert Pike Information File) een artikel van Hank Kraychir, getiteld ‘Was Albert Pike A Racist? Is This Claim Hyperbole Or A Sad Reality?’ uit 2015 (pp. 20-32)
Dan volgt een artikel van Art de Hoyos over de methoden van de anti-masons onder de titel: ‘Is it true what they say about freemasonery?’ (pp. 33-51) Hierin wordt de hele Taxil-bedriegerij uitgebreid uit de doeken gedaan.
Tot slot, meer voor de liefhebbers, die een proefje van de werkelijke Pike willen hebben, heb ik een paar artikeltjes van de reeds eerder vermelde Hank Kraychir opgenomen, die hij publiceerde onder de noemer “Pike Quotes: Redeeming Pike One Post At A Time”, met aan het einde een overzicht van andere citaten van Pike, behandeld door Kraychir (pp. 52-95/96-103).

Ik heb nog een tweede PDF gemaakt, een kleine, met een selectie uit de talrijke sites, waarop de Drie Wereld Oorlogen profetie van “Pike” wordt gepropageerd. Het eerste artikel heet “Albert Pike’s 1871 Plan For The Three World Wars” en is geschreven door “storm” in “Conspiracy Theories” (18 maart 2013) (pp. 1-9)
Het tweede artikel heet “UNRAVELING THE ILLUMINATI BANKER PLAYBOOK – WHAT’S REALLY GOING ON IN THE WORLD NOW” en is geschreven door “Smoloko” (August 6, 2014) (pp. 10-30), die de waarheid rapporteert, en het artikel als subtitel geeft: “GAZA AND UKRAINE: WHAT IS THE OBJECTIVE? CONTROL, DIVERSION – OR A THIRD WORLD WAR?” – Gewoonlijk doe ik niet aan beeldmanipulatie, maar de foto’s op de pagina’s 26 en 27 kwamen me gedrongen voor en ik heb ze in de lengte uitgerekt (om ze weer hun normale proportie te geven). Wanneer je een foto gedrongen weergeeft, dan creëert dat een sinister beeld (is althans mijn indruk).

PDF’s:
Albert Pike Information File
Albert Pike & Three World Wars