Cor Hendriks – De synagoog van Satan

Onlangs werd op deze website reclame gemaakt voor het dubieuze boek ‘The Synagogue of Satan’ van Andrew Carrington Hitchcock (https://robscholtemuseum.nl/andrew-carrington-hitchcock-synagogue-of-satan-1878-2006-full-documentary/), waarvan een nieuwe versie is verschenen, meer dan tweemaal zo omvangrijk als het originele boek, dat met enig zoekwerk op het internet te vinden is en gratis te downloaden. Ik heb er een nieuwe PDF van gemaakt met kleine correcties en grotere overzichtelijkheid. Hij is onder aan deze pagina te vinden en is bedoeld voor studiedoeleinden.

De titel ‘Synagoog van Satan’ is afkomstig uit het begin van het boek Openbaring, waarin Johannes het bevel krijgt te schrijven aan de engelen van de zeven gemeenten in Asia. Hij moet aan de engel van de gemeente te Smyrna schrijven: ‘En dit zegt de eerste en laatste, die dood is geweest en levend geworden: Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.’

In het boek van Hitchcock wordt die ‘synagoge van satan’ uitgebreid naar het hele jodendom, want de god der joden is volgens de schrijver een andere god dan die der christenen, want de joden vereren de god van zaterdag, wat de duivel is. Over de god van vrijdag van de islam zwijgt de schrijver in alle talen, want alleen de joden zijn het mikpunt, aangezien zij de hele wereld proberen te beheersen in hun streven naar een nieuwe wereldorde, zoals wordt uitgelijnd in de “Protocollen van de Wijzen van Sion” (https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/). Dat deze vals zijn is de schrijver wel bekend, maar hij hanteert de redenering van Henry Ford (de autofabrikant en verspreider van antisemitische lectuur), dat ze passen bij de werkelijkheid, dus het maakt niet uit wie ze gemaakt heeft of waarom ze gemaakt zijn.

Dat de briefwisseling van Pike en Mazzini vervalst is en dat Pike de drie-oorlogenvoorspelling nooit heeft gedaan (zoals hier als eens uitgelegd (https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-frauduleuze-brief-van-pike-aan-mazzini/), is iets wat Hitchcock niet weet; maar het past mooi in zijn anti-Vrijmetselarij retoriek (aansluitend bij de Protocollen en de NWO).

Ook de Georgia Guidestones worden er enigszins met de haren bijgesleept (https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-georgia-guidestones/).

Ook anderszins neemt de schrijver het niet al te nauw met de waarheid – want hij heeft zijn eigen opvatting over wat waar is en wat niet. Hij wil niet zo ver gaan dat hij de hele holocaust ontkent, maar een hoop van wat daarover gezegd wordt is voor hem twijfelachtig. Ergens diep in de achtergrond lijkt hij te suggereren, dat de joden Hitler en de holocaust gewild hebben om zo de staat Israël te kunnen afdwingen.

Op p. 98 wordt gezegd van Jozef Stalin, dat zijn oorspronkelijke naam Djugashvili is en dat dit in het Georgisch ‘zoon van een Jood’ betekent. Maakt dit Stalin tot een Jood? In het geheel niet, want die naam had zijn overgrootvader reeds en wie weet hoeveel generaties voor hem droegen al die naam. Dus misschien is er ooit een Jood geweest, waarvan deze Djugashvilis afstammen, maar in Georgië waren voor de revolutie de meeste mensen Orthodox, zoals ook de eerste vrouw Ekaterina Svanidze, die stond op een kerkelijk huwelijk, hoewel Stalin op dat moment een atheïst was; ze heeft ook een kerkelijke begrafenis gekregen.

Op pag. 111 wordt gesproken over M. Oudendyke ‘Netherlands Minister in Russia’ in 1917. Uiteraard had Nederland geen ‘ministers’ in Rusland, de man was een dominee.

Op pag. 137 wordt de uitspraak van Oppenheimer ‘I am become Death, the Destroyer of worlds’ aangehaald. Er wordt niet bijgezegd, dat dit een citaat is uit de Bhagavat Gita, waar dit wordt gezegd door Khrisna – een avatar van Vishnoe – wanneer hij zijn goddelijke gedaante aanneemt. Door Oppenheimer is dit uit zijn verband gerukt, onder de indruk als hij was van het geweld van zijn uitvinding.

Op pag. 144 wordt gezegd: This use of the Rothschild Hexagram is disguised as it is referred to in the Rothschild media as a “Star Of David.” Eerder heeft Hitchcock uitgelegd, dat ‘Rotschild’ ‘rood schild’ betekent. Maar hij schijnt niet te weten, dat ‘schild’ de gebruikelijke naam is voor de ‘ster van David’ en dat het teken al heel oud is en niet bedacht door de vader van de eerste ‘Rotschild’, die het als uithangteken gebruikte. De kleur ‘rood’ was in de Middeleeuwen gebruikelijk voor het aanduiden van ‘goud’.
Volgens het Woordenboek voor Vrijmetselaars (WvV) werd het beeld van het heelal ook getekend door een dubbele in elkaar gelegde driehoek [als de Ster van David]. De met de spits naar boven staande beduidde het vuur [dat van beneden oplaait], de omgekeerde het water [dat van boven neervalt]. Deze zeshoek werd in de Pythagoreïsche scholen als leerteken, mogelijk ook als herkenningsteken gewaardeerd. Deze dubbele driehoek wordt ook in de synagoge gevonden, waar het Salomo’s of Davids schild wordt genoemd. De Israëlitische kerken worden met dit schild Davids versierd. (WvV 64, geschreven vóór 1884)
Het teken van Satan is over het algemeen het pentagram, vooral dat met de punt naar beneden. Dit teken werd ook door de Pythagoreeërs gebruikt als herkenningsteken. De diepere zin is dat de dubbele vijfhoek het heilige tiental vertegenwoordigt en tevens het mannelijk en vrouwelijk beginsel symboliseert. (WvV 304) De diepere zin van deze tekens is te gecompliceerd om zo uit te leggen en de historische achtergrond van de tekens is onbekend; maar dat de zeshoek het teken van Molech zou zijn is nieuws voor mij en vast afkomstig uit het brein van paranoïde Amerikanen, die in iedere ‘grove’ Satan menen te zien.

Op pag. 246 (en 278) wordt gezegd: “The Pharisees were the Jewish leaders responsible for the crucifixion of Jesus Christ.” Dit is echter fout: de leiders (Annas en Kajafas) waren Sadduceeën, zij vormden de heersende priesterklasse in Jezus’ tijd, terwijl de Farizeeën de schriftgeleerden waren, die door Jezus werden aangevallen om hun verering van de dode letter.

Op pag. 103 wordt gesproken over de Joodsheid van de Vrijmetselarij. Dit is terecht in zoverre dat de Vrijmetselarij een christelijke organisatie is, waaraan ook Joden mogen deelnemen. In Hamburg was een loge, genaamd ‘Obermeisterschaft Israels’, waarvan veel Joden lid waren, maar toen deze organisatie patent aanvroeg bij landgraaf Karel van Hessen, werden al die leden (op niet zeer humane wijze) uit de orde verwijderd. (WvV 190)
De “joodse” achtergrond van de Vrijmetselarij is geen echte joodse, maar een christelijke interpretatie ervan. Als mythische stichter van de vrijmetselarij geldt koning Salomo, die bij zijn tempelbouw gebruik maakte van kunstenaars uit de hele wereld die hij tot een orde vormde, waarvan hijzelf de grootmeester was. In de huidige Vrijmetselaarsloge worden de twee zuilen uit de tempel van Salomo weergegeven; de loge wordt ook tempel genoemd, verwijzend naar die van Salomo, maar met een NT interpretatie. (WvV 382, verwijzend o.a. naar Mt 26:61; Mk 14:58)

PDF:
Andrew Carrington Hitchcock – The Synagogue of Satan