Cor Hendriks – De Agenda 2030 van de Verenigde Naties gedecodeerd: de plattegrond voor de New World Order

Agenda 2030 (foto thewashingtonstandard.com)

De Agenda 2030 van de Verenigde Naties gedecodeerd: de plattegrond voor de New World Order

De wereld moet getransformeerd worden volgens de Verenigde Naties om de wereld te redden. Daarom is “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” ontwikkeld ter bestrijding van armoede en om de planeet te helen en veilig te maken. Gedurfde en transformerende stappen zijn dringend nodig om de wereld te brengen op een duurzaam en veerkrachtig pad. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen demonstreren de schaal en ambitie van deze nieuwe Universele Agenda. De hele Agenda is te lezen op https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. De EU is volledig aan boord met dit programma, zie https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm.

Hier is een korte promotievideo voor de 17 doelen uit 2015 https://youtu.be/RpqVmvMCmp0?list=PL7U8BuqAbd-Al4kaRsOsB8ugy2-T9GB5b  (2:58) ‘’We The People‘ for The Global Goals | Global Goals’ van The Global Goals, met gerelateerde video’s.

Meer propaganda voor de globale doelen op de site https://www.globalgoals.org/faq.

De taal is opzettelijk wollig en geheel opgebouwd uit “feel good” woorden zoals “duurzaam”en “veerkracht”. De planeet moet beschermd worden tegen aftakeling, inclusief duurzame consumptie en productie, het duurzaam beheren van haar natuurlijke hulpbronnen en het nemen van urgente actie tegen klimaatverandering, zodat de planeet de behoeften van de huidige en toekomstige generaties kan ondersteunen. Wat is nu de betekenis van die wollige punten, die zo goed klinken? Mike Adams heeft een “vertaling” gemaakt, die ik hieronder vertaald weergeef. Ook Blue Tiger Studio heeft zich met deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bezig gehouden en heeft tot op heden 13 van de 17 punten behandeld.

Agenda 2030 (foto EU)

Het “Agenda 2030” document van de Verenigde Naties pusht een plattegrond voor zogenaamde “duurzame ontwikkeling” over heel de wereld. Dit document beschrijft niets minder dan een globale regeringsovername van iedere natie op de planeet. De “doelen” van dit document zijn niets meer dan codewoorden voor een bedrijven en overheid fascistische agenda, die de mensheid zal opsluiten in een verwoestende cyclus van armoede, terwijl de machtigste globalistische bedrijven als Monsanto en DuPont zich verrijken.

In het belang om te helpen de mensheid te doen ontwaken heb ik besloten de 17 punten van deze “Agenda 2030” te vertalen, zodat lezers overal kunnen begrijpen wat dit document werkelijk inhoudt. Om deze ‘vertaling’ te verrichten moet je begrijpen hoe globalisten hun monopolistische agenda’s vermommen in ‘voel goed’ taal. Hier is de punt voor punt vertaling. Let goed op dat nergens dit document stelt, dat ‘het streven naar menselijke vrijheid’ een van de doelen is. Noch legt het uit HOE deze doelen moeten worden bereikt. Zoals je hier zult zien, moet ieder afzonderlijk punt bereikt worden door gecentraliseerde regeringscontrole en totalitaire mandaten, die op communisme lijken.

Doel (1)

Een einde maken aan armoede in al zijn vormen.

Vertaling: zet iedereen op overheidsbijstand, voedselbonnen, huursubsidie en uitkeringen, die hen tot gehoorzame slaven van de wereldregering maken. Sta mensen nooit opwaartse mobiliteit toe om zichzelf te helpen. Leer in plaats daarvan massa slachtofferschap en gehoorzaamheid aan een overheid, die maandelijks toelagegeld verstrekt voor basis noodzakelijkheden als voedsel en medicijnen. Label het “armoede beëindigen.”

https://youtu.be/E8EkoB9EUgg (37:39) ‘SDG1. Alle 17 SDG’s van de Agenda 2030 voor u uitgelegd door Rypke!’ Van Blue Tiger Studio , 20 aug. 2020. ‘Rypke Zeilmaker neemt u elke week mee door alle SDG’s van de Agenda 2030 van de VN. Hierbij de eerste: No poverty! Oh, alle armoede de wereld uit? En hoe wenst u dat dan bereiken, meneer de VN? Nou, u moet vooral heel veel geld aan NGO’s betalen, want we weten dat geld aan NGO’s voor 99% blijft hangen bij (…) die NGO’s. Duurzame ontwikkelingsdoelen! samen goed voor triljoenen aan belastinggeld. Deugen is winstgevend! De kreet “Alle armoede de wereld uit”, zou je kunnen zien als een Miss World, het ziet er mooi uit, maar de realiteit er achter is een hele andere: die van de ‘Miss Worldbank en allerlei aangesloten fondsen. Rypke legt het u uit, in de inmiddels bekende bloemrijke taal van onze hedendaagse Bernlef.’

SDG 1 met Rypke Zeilmaker (foto Blue Tiger Studio)

Doel (2)

Beëindig honger, bereik voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Vertaling: overval de hele planeet met GMO’s en Monsanto’s gepatenteerde zaden, terwijl men het gebruik van dodelijke herbiciden toe laat nemen onder de valse claim van ‘toenemende output’ van voedselgewassen. Ontwerp genetisch gemodificeerde planten om specifieke vitamine chemicaliën te stimuleren terwijl ze geen idee hebben van de lange termijn consequenties van genetische vervuiling of genetische experimenten uitgevoerd openlijk in een fragiel ecosysteem.

https://youtu.be/wFh8wnDb9xk (33:52) ‘Alle honger de wereld uit! Of toch niet? Het tweede SDG over (geld)honger, met Rypke Zeilmaker!’ Van Blue Tiger Studio, 26 aug. 2020. ‘Een groot wereldvoedselsysteem! De elite droomt ervan. In dit tweede SDG komt een van de speerpunten van de hele 2030 agenda aan bod: voedsel is de centrale idee die de elite alle macht over u en ons geeft. Ze gaan bepalen wat u moet eten. Ten eerste: uw dis van vlees noch vis, en ten tweede moet u natuurlijk flink herverdelen in uw welvaart. Dus in het kort de voedseltransitie. Rypke legt u precies uit hoe banken en NGO’s flink gaan binnen lopen met uw en onze centen, en hoe ze met dat geld weer boeren van hun grond afjagen!

Doel (3)

Verzeker gezonde levens en promoot welzijn voor allen van alle leeftijd.

Vertaling: beveel meer dan 100 vaccins voor alle kinderen en volwassenen, ouders met arrestatie en gevangenis dreigend als zij weigeren mee te werken. Push zwaar medicatiegebruik op kinderen en teenagers tijdens het uitrollen van “screening” programma’s. Noem massamedicatie “preventie” programma’s en claim, dat ze gezondheid van burgers verbeteren.

https://youtu.be/OuDD41CTbjo (54:42) ‘Omdat u er lang op heeft moeten wachten: SDG 3 met een dubbele lengte; 40 minuten Rypke!’ Van Blue Tiger Studio, 4 sep. 2020. ‘Het derde Sustainable Development Goal gaat over gezondheid en wel gevoelen en hoe bespreken we dat anders dan met een gepast glas en een gezonde sigaar. Alle gekheid op een stokje, ook hier gaat het de SDG maffia wel in de laatste plaats om gezondheid.’

Doel (4)

Verzeker inclusieve en billijke kwaliteitseducatie en promoot levenslange leergelegenheden voor iedereen.

Vertaling: push een valse geschiedenis en een afgestompte educatie onder “Common Core” (gemeenschappelijke kern) educatiestandaarden, die gehoorzame werkers produceren in plaats van onafhankelijke denkers. Laat nooit mensen ware geschiedenis leren, want anders zouden ze kunnen realiseren, dat ze het niet willen herhalen.

https://youtu.be/wqwVLPV1iTo (59:15) ‘SDG doel 4. ‘Kwaliteitsonderwijs’ = levenslange gehoorzaamheid aan groene dictatuur’ van Blue Tiger Studio, 9 sep. 2020. ‘Rypke legt u het vierde Sustainable Development Goal van de VN even uit. Het komt erop neer, dat u levenslang gekoeioneerd en dom gehouden moet worden, niet door mensen, die het beter weten dan u, maar door mede slaven. En als we elkaar dom houden, worden anderen er beter van.’

Doel (5)

Streef naar gender gelijkheid en geef kracht aan alle vrouwen en meisjes.

Vertaling: criminaliseer christendom, marginaliseer heteroseksualiteit, demoniseer mannen en promoot de LGBT agenda overal. Het werkelijke doel is nooit “gelijkheid,” maar eerder de marginalisatie en beschaming van iedereen die enige mannelijke karakteristiek vertoont. Het uiteindelijk doel is de samenleving te feminiseren om wijdverbreide acceptatie te creëren van “zachte gehoorzaamheid” tezamen met de zelf verzwakkende ideeën van gemeenschappelijk bezit en alles “samen delen”. Omdat alleen mannelijke energie de kracht heeft om op te staan tegen onderdrukking en te vechten voor mensenrechten, is de onderdrukking van mannelijke energie de sleutel tot het houden van de bevolking in een staat van eeuwige berusting.

https://youtu.be/wSG01AP3p1Q (1:06:36) ‘SDG 5 over gendergelijkheid. Rypke checkt uw broekje!’ Van Blue Tiger Studio, 17 sep. 2020. ‘Waarom weet een kraamzuster meer over gender dan een sociaal wetenschapper? Rypke legt het u uit. Is staatsagressie het enige antwoord op mannelijkheid? Rypke heeft het ondervonden. Een speciale uitzending voor alle mannen, die door hun vrouwen onderdrukt worden!

Doel (6)

Verzeker beschikbaarheid en duurzame management van water en sanitaire voorzieningen voor allen

Vertaling: sta machtige bedrijven toe controle te grijpen over de watervoorraden van de wereld en monopolieprijzen te vragen om “nieuwe waterlevering infrastructuur te bouwen”, dat “beschikbaarheid verzekert”.

https://youtu.be/7YN04WRrNUI (1:16:38) ‘SDG 6: water. Hoe de Nederlandse Waterschapsbank de waterschappen verpatste en u steeds meer betaalt’ van Blue Tiger Studio, 24 sep. 2020. ‘Welkom bij het woordkunst duo Rypke en Tom! kwetsen is kunst, en gekwetst zijn is deelhebben aan de Hooge Kunscht! In deze woord kunstige aflevering mag alles gezegd worden wat niet gezegd mag worden, en krijgt u en passant alles mee wat u moet weten over de (grond)watermaffia.’

Doel (7)

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor allen.

Vertaling: bestraf kolen, gas en olie en push ondertussen gedoemd te falen “groene” energiesubsidies naar hersenloze start ups geleid door vrienden van het Witte Huis, die allemaal bankroet zullen gaan binnen vijf jaar of minder. De groene start ups zijn handig voor indrukwekkende speeches en berichtgeving in de media, maar omdat deze bedrijven worden geleid door corrupte idioten in plaats van capabele ondernemers, gaan ze altijd failliet. De media hopen, dat je niet met veel fanfare rond hun originele lancering herinnert.

https://youtu.be/9Zo31n9hjM8 (50:18) ‘SDG 7 met Rypke Zeilmaker: schone energie, een smerig zaakje’ van Blue Tiger Studio, 2 okt. 2020. ‘Alle namen en rugnummers van de ‘schonen energie‘ maffia. Rypke weet het weer!

Doel (8)

Promoot houdbare, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en decent werk voor allen.

Vertaling: reguleer het kleinbedrijf weg met een door de overheid bevolen minimumloon, dat hele sectoren van de economie bankroet maakt. Dwing werkgevers om quota’s voor het aannemen van LGBT werknemers te halen, tegelijk loonniveaus bevelend onder een centraal gepland werkeconomie gedicteerd door de overheid. Vernietig vrije markt economieën en weiger vergunningen en licenties aan die bedrijven, die niet de dictaten van de overheid gehoorzamen.

https://youtu.be/neDYTjSlpvQ (1:30:48) ‘SGD 8 met Rypke: Als slaaf werkt u waardig aan de groei van ‘de‘ economie.’ Van Blue Tiger Studio, 10 okt. 2020. ‘De VN organisatie International Labour Organisation (ILO) is een eeuw geleden opgericht om het werkvolk te temmen. Eerst moest het rode gevaar te neutraliseren, maar nu ‘werken‘ ze er vooral aan om ons met z’n allen helemaal in het pak te naaien. Zij bedachten SDG 8: Waardig werk en economische groei. Vanuit internationale vergaderingen worden de besluiten doorgesluisd naar Brussel, naar Den Haag, naar de provincie en naar de gemeente. En zo kunnen ze net doen alsof zij de banenmotor op zolder hebben staan. En u ervoor laten betalen. Rypke legt het systeem en haar logica bloot.’

SDG 8 met Rypke Zeilmaker (foto Blue Tiger Studio]

Doel (9)

Bouw veerkrachtige infrastructuur, promoot inclusieve en duurzame industrialisatie en bevorder innovatie.

Vertaling: breng naties in extreme schuld met de Wereldbank, schuldgeld uitgevend om corrupte Amerikaanse bedrijven in te huren om grootschalige infrastructuurprojecten te bouwen die ontwikkelende naties gevangen houden in een eindeloze schuldenspiraal. Zie het boek “Confessions of an Economic Hit Man” door John Perkins om de details te begrijpen van hoe dit plan herhaald is talloze keren gedurende de laatste decaden.

https://youtu.be/QbOktd2hwNA (1:11:02) ‘Big Brother maatschappij. SDG 9 met Rypke Zeilmaker over industrie, innovatie en infrastructuur’ van Blue Tiger Studio, 16 okt. 2020. ‘Rypke en Tom zijn in vorm! De leukste SDG tot nu toe, of eigenlijk, de leukste performance van dit pure woordkunstduo tot nu toe! Ze kunstenmaken er op los, zij het dat Rypke wat moeilijk los komt van zijn aaiphone! Maar u komt weer te weten hoe u gepiepeld wordt door de boven ons gestelden.’

Doel (10)

Verminder ongelijkheid in en tussen landen.

Vertaling: straf de rijken, de ondernemers en de uitvinders, vrijwel alle winsten in beslag nemend van zij die willen werken en excelleren. Her verdeel het in beslag genomen geld aan de massa’s van niet werkende menselijke parasieten die zich laven aan een productieve economie terwijl ze niets eraan bijdragen (…) alles terwijl ze schreeuwen om “gelijkheid!

https://youtu.be/QrVWQ-9zyPw (1:21:02) ‘Komisch woordkuns duo Rypke en Tom over SDG 10: “Verdeel en heers’ van Blue Tiger Studio, 24 okt. 2020. ‘Vet cashen! Dat gebeurt er op het kantoor van Diversiteit Detachering Dinxperloooooo (DDD). Het belangrijkste adviesorgaan van de regering, de Sociaal Economische Raad (SER) van Mariëtte Hamer (PvdA) bedacht namelijk, dat alle raden, besturen en directies een quotum opgelegd krijgen aan diversiteit. Dus gaan komisch woordkunst duo Rypke en Tom daar eens flink aan verdienen en hebben een klapper vol met seksueel, sensueel en raciaal diverse mensen, die voor een lieve duit in uw raad of directie worden gekatapulteerd, eh, gedetacheerd!

Doel (11)

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Vertaling: verbied alle wapenbezit door private burgers, wapens concentrerend in de handen van gehoorzame overheidsdienaren, die heersen over een ongewapende, tot slaven gemaakte klasse van verarmde werkers. Maak het misdadig om in de meeste landelijke gebieden te wonen door het instellen van Hunger Games stijl “beschermde gebieden”, waarvan de overheid zal claimen, dat ze in het bezit zijn van “de Mensen” hoewel geen mensen er mogen wonen. Dwing alle mensen in dicht opeen gepakte, strak gecontroleerde steden, waar ze onder 24 uur toezicht zijn en onderworpen aan gemakkelijke manipulatie door de overheid.

https://youtu.be/S0XH8rxTyf8 (1:15:25) ‘SDG 11 met Rypke Zeilmaker: ‘Veerkrachtige steden‘ (HAHAHAHAHAHA!)’ Van Blue Tiger Studio, 11 nov. 2020. ‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom proberen een debat met mondkapje te houden, en ruiken voorzichtig aan hun water en whiskey. Ondertussen proberen ze er hardnekkig te begrijpen wat “veerkrachtige steden” zijn. Maar uiteraard wordt u ook na dit feestje weer netjes thuisgebracht en weet u precies wat SDG 11 inhoudt: platteland ontvolken en de steden vol zombies proppen.’ De uitzending is verwijderd geweest en vervangen!

Doel (12)

Verzeker duurzame consumptie en productiepatronen.

Vertaling: begin bestraffende belastingen te heffen op de consumptie van fossiele brandstoffen en elektriciteit, wat de mensen dwingt te leven onder condities van verslechterende leefstandaards, die in toenemende mate lijken op Derde Wereld condities. Gebruik sociale beïnvloedingscampagnes op TV, films en sociale media om mensen te beschamen die benzine, water of elektriciteit gebruiken, een sociaal bouwwerk van uilskuikens en klikspanen, die hun buren verklikken in ruil voor voedselkrediet beloningen.

https://youtu.be/yk_waOSTTAc (1:28:12) ‘Komisch woordkunst duo Tom & Rypke over SDG 12: afschaffing eigendom!’ van Blue Tiger Studio, 6 nov. 2020. ‘Kameraden Rypke & Tom zijn vol vuur voor de transitie en leggen u gloedvol uit hoe u kun consumeren volgens de socialistische wereldgeest van de VN, het World Economic Forum en onze eigen Leiders! Houzee kameraden!

Doel (13)

Neem urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Vertaling: stel energieconsumptie quota’s op ieder mensenwezen en begin te bestraffen of zelfs te criminaliseren “leefstijl beslissingen”, die energiegebruik limieten te boven gaan, die de overheden gesteld hebben. Stel totaal toezicht op individuen in om hun energieconsumptie bij te houden en te berekenen. Beboet privaat autobezit en dwing de massa’s in openbaar vervoer, waar gezichtsherkenning camera’s de beweging van iedere persoon in de samenleving kunnen monitoren en vastleggen, als een scene regelrecht uit “Minority Report”.

https://youtu.be/L0BNgfjDPIM (1:03:27) ‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom met SDG 13: Klimaatactie’ van Blue Tiger Studio, 13 nov. 2020. ‘Daar istie weer op de vroege vrijdagochtend! Nu over de SDG met het alziend oog. Wat? Ja het alziend oog is het logootje van niet alleen de illuminaaaati, en de vrijmetselaars, maar ook van de klimaatactie. Waarom? Dat vertelt Rypke u allemaal.

Doel 14

Conserveer en gebruik op duurzame wijze de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

Vertaling: verbied het meeste oceaan vissen, wat de voedselvoorraad in een extreem tekort plonst en uit de hand lopende voedselprijs inflatie veroorzaakt wat nog meer mensen in economische vertwijfeling zal werpen. Criminaliseer de operatie van private vissersboten en plaats alle oceaan vis operaties onder de controle van de centrale planning van de overheid. Laat alleen favoriete bedrijven de oceaan vis operaties uitvoeren (en maak dit besluit gebaseerd geheel op welke bedrijven de meeste campagnebijdragen geven aan corrupte wetgevers).

Doel (15)

Bescherm, herstel en promoot duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, manage duurzaam bossen, bestrijd woestijnvorming en stop en maak ongedaan landdegradatie en stop bio diversiteit verlies.

Vertaling: rol uit Agenda 21 en forceer mensen van het land af en in gecontroleerde steden. Criminaliseer privaat landbezit, inclusief ranches en landbouwgebieden. Controleer strikt de landbouw door een corrupte overheidsbureaucratie, waarvan het beleid bijna in het geheel wordt bepaald door Monsanto. Verbied houtkachels, regenwatercollectors en thuis tuinieren om zelfredzaamheid te criminaliseren en totale afhankelijkheid van de overheid te forceren.

Doel (16)

Promoot vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, verschaf toegang tot Justitie voor allen en bouw effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instituties op alle niveaus.

Vertaling: geef wettelijke immuniteit aan illegalen en “beschermende” minderheidsgroepen, die vrij zullen zijn om zich bezig te houden met welke illegale activiteit dan ook – inclusief openlijk oproepen tot de massale moord van politieagenten – omdat ze de nieuwe beschermde klasse in de samenleving zijn. “Inclusieve instituties” betekent het verlenen van gunstige belastingstructuren en overheidssubsidies aan bedrijven, die LGBT werknemers inhuren of welke groepen op dat moment in de gunst zijn bij de centrale planners in de overheid. Gebruik de belastingdienst en andere federale agentschappen om selectief onwelgevallige groepen te straffen met strafcontroles en regelgevende intimidatie, ondertussen de criminele activiteiten van begunstigde bedrijven negerend, die vrienden zijn van de politieke elite.

Doel (17)

Versterk de middelen van implementatie en re vitaliseer het globale partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Vertaling: voer globale handelsmandaten in, die nationale wetten opheffen terwijl onbeperkte imperialistische machten worden verleend aan bedrijven als Monsanto, Dow Chemical, RJ Reynolds, Coca Cola en Merck. Neem globale handelspacten aan, die wetgevers van een natie passeren en hef intellectuele eigendomswetten op om te verzekeren, dat de machtigste bedrijven van de wereld totale monopolies over medicijnen, zaden, chemicaliën en technologie handhaven. Annuleer nationale wetten en vereis totale globale gehoorzaamheid aan handelsakkoorden, geschreven door machtige bedrijven en goedgekeurd door de Verenigde Naties.

SDG 1 – 17 (foto Epoque)

Totale slavernij van de planeet tegen 2030. Zoals het VN document zegt: “Wij wijden onszelf eraan onvermoeid te werken voor de volledige implementatie van deze Agenda tegen 2030.

Als je het hele document leest en kunt lezen voorbij de opgeblazenheid en publieke relaties frasen, zal je snel realiseren dat deze VN agenda geforceerd zal worden op alle burgers van de wereld door het inroepen van overheidsdwang.

Nergens stelt dit document, dat de rechten van het individu beschermd zullen worden. Noch erkent het niet eens het bestaan van mensenrechten verleend aan individuen door de Schepper.

Zelfs de zogenaamde “Universele Declaratie van de Rechten van de Mens” ontzegt individuen totaal het recht op zelfverdediging, het recht op medische keuze en het recht op ouderlijke controle over hun eigen kinderen.

De VN is bezig met het plannen van niets minder dan een globale overheids tirannie, die heel de mensheid tot slaaf maakt, terwijl het plan “duurzame ontwikkeling” en “gelijkheid” wordt genoemd.

1984 is uiteindelijk aangebroken. Uiteraard wordt dit alles uitgerold onder de fraudelente label van “vooruitgang”.

Bron Mike Adams
https://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html#

Overgenomen door https://humansarefree.com/2015/10/the-un-2030-agenda-decoded-the-blueprint-for-global-enslavement.htmlen https://justice4poland.com/2019/10/27/the-un-2030-agenda-decoded-the-blueprint-for-global-enslavement/.

Op de site alwareness.org wordt de volgende kritiek op Agenda 2030 gegeven door Daisy Luther van Ce Evolution.

Er zijn nog andere kansen en uitdagingen die ze hebben besloten, maar de bottom line is, dat ze van plan zijn om al deze dingen tegen het jaar 2030 klaar te hebben. Werkelijk? Er zijn amper een half dozijn landen op de planeet, die zonder enige onenigheid een gesprek kunnen voeren en ze verwachten oprecht, dat wij geloven dat er voldoende internationale samenwerking zal zijn, terwijl we de nationale soevereiniteit behouden, om zelfs maar één doel op die lijst te bereiken? Het bereiken van ELK van de doelen op de lijst is onmogelijk, tenzij een enkele regering alles gaat bepalen en voorwaarden handhaaft, waardoor de doelen haalbaar worden. Dat betekent de verwijdering van de soevereine status voor individuele naties. Het betekent een gigantische geldpot, die bestaat uit geld van elke natie, die geld heeft om deze initiatieven te financieren. Het globalisme krijgt gewoon een geheel nieuwe betekenis.
https://www.alwareness.org/vergeet-agenda-21-uns-2030-agenda-zal-de-wereld-transformeren/

In interessant artikel is ‘Psychopathie, Agenda 2030 en NWO versus Samenlevingen in Balans’ door Marja de Vries, 13 maart 2018, te vinden als PDF met de link http://marjadevries.nl/artikelen/PsychopathieAgenda2030enNWOversusSamenlevingeninBalans.pdf.

Agenda 2030 (foto toolsforfreedom)

Fact Check

De nieuwe vorm van censuur neemt de gedaante aan van ‘Fact Check’ en zo wordt over ons onderwerp gezegd, dat de verbinding tussen Agenda 2030 en de NWO (Nieuwe Wereld Orde) FOUT is. Op de site https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/07/23/fact-check-uns-agenda-21-2030-agenda-wont-create-new-world-order/5474884002/ worden de 17 punten vermeld, zoals boven weergegeven, waarna wordt opgemerkt dat termen als “één wereld”, “munteenheid”, “militair”, “gezin”, “5G”, “privaat transport”, “luchtvervoer” en “synthetische drugs” niet voorkomen in Agenda 2030 en wel onderdeel zijn van de NWO. Volgens de Fact Check zijn er referenties aan gelijke rechten, toegang tot land en andere vormen van eigendom voor arme en kwetsbare mannen en vrouwen, volledige en permanente soevereiniteit over natuurlijke en economische hulpbronnen voor individuele staten en universele dekking van de gezondheidszorg om betaalbare vaccins voor iedereen in te sluiten. De Agenda 2030 vermeldt niet globale soevereiniteit over deze items, zoals de claim suggereert. Volgens Heidi Beirich is de NWO claim een extreemrechtse hoax. Beirich is de medeoprichter van het Globale Project tegen Haat en Extremisme (uiteraard een extreemlinkse organisatie). Volgens de Fact Checker zijn Agenda 21 en 2030 niet wettelijk bindend. Het hangt van de toewijding van de landen af. Volgens de extreemlinkse Beirich is Agenda 21, de voorloper van Agenda 2030, een “perfect zinnig planning paper, een niet bindend statement van intentie gericht op het omgaan met duurzaamheid op een in toenemende mate bevolkte planeet.” Vergelijkbaar ook op https://factcheck.afp.com/hoax-circulates-about-united-nations-mission-goals; zie ook https://www.aap.com.au/fake-un-document-used-to-spread-false-new-world-order-goals/, zelfs in Georgia, http://www.mythdetector.ge/en/myth/does-un-secret-document-new-world-order-actually-exist.

Een andere fact checker is Aditi Chattopadhyay uit India (23 juli 2020) op de site https://thelogicalindian.com/fact-check/new-world-order-one-government-agenda-21-2030-un-22501. De vraag is: promoot de VN een Nieuwe Wereld Orde? Deze vraag is op logische gronden alleen met ja te beantwoorden, maar Aditi weet het zo te draaien, dat deze claim vals is. Zij verwijst naar een document, dat duidelijk niet van de VN is, waarin de doelen van de VN worden omschreven als:
(1) Één Wereld Regering
(2) Één Wereld munt eenheid
(3) Één Wereld centrale bank
(4) Het einde van nationale soevereiniteit
(5) Het einde van alle privaat bezeten eigendom
(6) Het einde van de gezinseenheid
(7) Ontvolking, controle van groei en dichtheid van de bevolking
(8) Verplichte meerdere vaccins
(9) Universeel basisinkomen (soberheid)
(10) Gemicrochipte samenleving voor aankopen, reizen, naspeuren en controlerende implementatie van een Wereld Social Credit Systeem (zoals China heeft)
(11. Miljoenen applicaties aangesloten op het 5G monitorsysteem (Internet of Things)
(12) Door de overheid opgevoede kinderen
(13) Door de bezeten en gecontroleerde scholen, colleges, universiteiten
(14) Het einde van privaat transport, het bezit van auto’s, et cetera, alle bedrijven in het bezit van overheid en multinationals
(15) De beperking van onnodige luchtvaart
(16) Mensen geconcentreerd in vestigingsgebieden, (mega)steden
(17) Het einde van irrigatie
(18) Het einde van private boerderijen en grazende kuddes
(19) Het einde van eengezinswoningen
(20) Beperkt landgebruik dat menselijke behoeften dient
(21) Het verbannen van natuurlijke niet synthetische en naturopathische medicijnen
(22) Het einde van fossiele brandstoffen

NEW WORLD ORDER UN Agenda 21-2030 Mission Goals (foto Jim Corr)

Het is duidelijk, dat de bovenstaande lijst van doelen niet een officiële VN uitgave is, dus de Fact Checker noemt het Vals, maar in feite hebben we te maken van een “vertaling” van de doelen, zoals boven besproken.

Een andere “vertaling” van de Agenda is te vinden op de site https://www.ellaster.nl/2019/12/28/agenda-21-is-dat-niet-een-andere-term-voor-de-nieuwe-wereld-orde/.

Hier zijn enige interessante video’s, waarin gesproken wordt over de ‘Great Reset’.

https://youtu.be/btGQiDaQSf8 (20:40) ‘The Ingraham Angle 11/12/20 | Laura Ingraham November 12, 2020’ van МистерКид Кид, 13 nov. 2020 [Great Reset].

https://youtu.be/R99fXxOqnfI (11:03) ‘Great Reset Unleashes Global Socialism’ van Mahyar Tousi, 13 nov. 2020.

https://youtu.be/pF_kXE-HXSQ (10:48) ‘‘Great Reset’ in Davos at the forefront of a ‘great deception’ in the free world’ van Sky News Australia, 15 nov. 2020. ‘Powerful individuals, groups and large global organisations are at the forefront of a plan labeled ‘The Great Reset’ which intends to use the fear generated by the Corona Virus to reshape the world and achieve net zero emissions says Sky News host Rowan Dean. “The Australian taxpayer spends a fortune sending top politicians and public servants year in year out in luxury style to attend the World Economic Forum in Davos to help map out global economic structures”. However, Mr Dean pointed out behind its lavish exterior the World Economic Forum is working with the UN, IMF and other high profile globalist organisations to introduce online activist movements and compliant local and national governments through a vast network of connected corporations. “It is a global commitment they have made to use the panic and fear generated by the corona virus as a means to reshape all our economies and laws and move to a new form of capitalism that focusses on net zero emissions”. “To use all the tools of COVID to tackle climate change”. Mr Dean said “if implemented successfully, The Great Reset will undeniably and deliberately have extreme and possibly dire repercussions”. “‘You’ll own nothing, and you’ll be happy’ is just one of their marketing slogans,” he said. “The plan involves replacing shareholders of big companies with stakeholders, who happen to be left wing bureaucrats and climate change zealots. Replacing Mum and Dad small businesses and private enterprises with big tech and big business”. “Remember, it’s not only a great reset, it’s a great deception.”

John Nord – Rosa Koire: UN Agenda 2030 exposed

Published 30 mei 2019

Rosa Koire: Agenda 2030 exposed

https://www.democratsagainstunagenda21.com/

Rosa Koires YouTube channel
https://www.youtube.com/channel/UCPUJcxSKTOKaz5tVGfqDmKQ

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030

Reacties
https://youtu.be/3PrY7nFbwAY

BlazeTV | Glenn Beck – The True Purpose of the Corona Virus Wargame

Live gestreamd op 22 apr. 2020

The Corona Virus led to a devastating shutdown of our economy and our way of life. It’s everything socialists all over the world have ever dreamed of – opportunity born out of crisis. But who drafted the agenda for our response to the pandemic? Glenn reveals how a group of global elites prepared for a future Corona Virus pandemic just months before China reported its first case. Rosa Koire, author of “Behind the Green Mask: UN Agenda 21,” joins to discuss how we’ve actually been fighting a global agenda for decades and details the frightening endgame global socialists have for America. Plus, Glenn asks: how did the World Health Organisation become the gatekeeper for pandemic information? Was there a wargame for that too?

Check out Glenn’s NEW Book “Arguing with Socialists
http://amzn.to/347hhOv

Want to watch all of Glenn’s specials ADFREE? Become a member at BlazeTV and get access to all of Glenn’s specials and the entire BlazeTV catalogue
https://bit.ly/2vCdc8g

Subscribe to Glenn’s YouTube Channel
https://bit.ly/2VxiHPM

Click HERE to subscribe to BlazeTV on Youtube!
https://bit.ly/2KJHuwu

Click HERE to join BlazeTV! h
https://get.blazetv.com/

JOIN our NEWSLETTER
https://theblaze.com/newsletters

Connect with us on Social Media
http://twitter.com/BlazeTV
http://instagram.com/TheBlazeTV
http://facebook.com/BlazeMedia

Reacties
https://youtu.be/bgQGzZgclm8

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agenda+21
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agenda+2030
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Naties
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+World+Order
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mike+Adams
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rypke+Zeilmaker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blue+Tiger+Studio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sustainable+Development+Goals
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monsanto
https://robscholtemuseum.nl/?s=International+Labour+Organisation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereldbank
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Perkins
https://robscholtemuseum.nl/?s=Big+Brother
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sociaal+Economische+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mariëtte+Hamer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hunger+Games
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Great+Reset
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rosa+Koire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Glenn+Beck