Claudia Reus-Van der Groef – Windmolens + NHD – Breed protest tegen plannen 150 windmolens + Sophie Kuitems – Medemblik betreurt provincie schets windturbines + PDF’s

Nee! (foto grootnissewaard.nl)

Windenergie Kop van Noord Holland | Potentiegebied (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Windenergie Kop van Noord Holland | Potentiegebied (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Bestaande turbines Noord Holland (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Bestaande turbines Noord Holland (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Locaties windturbines in Noord Holland (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Locaties windturbines in Noord Holland (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Wind op Land Randvoorwaarden herstructurering PRV art. 32. lid 4, g, h en i (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Wind op Land Randvoorwaarden herstructurering PRV art. 32. lid 4, g, h en i (foto platformwindenergiedezijpe.nl)

Windmolens

Barsingerhorn – Om aan het klimaatakkoord te voldoen zou de Noord kop, met uitzondering van de Natura 2000 gebieden, uitermate geschikt zijn voor het plaatsen van nog veel meer windmolens dan er nu al gepland zijn? Ik ben me rot geschrokken van dit bericht (https://robscholtemuseum.nl/ed-dekker-noord-kop-leverancier-van-zon-en-windenergie-tekort-schietende-gebieden-schrik-turbines-ongewenst-baken-voor-noord-kop-actievoerders-scherp-volksopstand/, NHD, 16 janari 2020).

Als inwoner van dit gebied erger ik me nu al dagelijks aan de molens, die op dit moment zijn gerealiseerd. Op een kilometer van mijn huis zijn er afgelopen zomer zes megamolens verrezen. In de Wieringermeer zorgen nu al zeker dertig molens voor een ongekende horizonvervuiling. Prachtig in lijn met wegen en kanalen, op een afstand een woud van willekeurig geplaatste molens.

En dan komen er daar nog zeker zestig bij! Er wordt in het artikel gesproken over een industrieel landschap. Dat is al aan de gang. In de avond zien we een zee van rode lichtjes. Het Robbenoord bos is voor een deel ontbost, zodat er windmolens in het bos geplaatst kunnen worden. De Noord kop wordt nu al onevenredig belast. Mensen, wordt wakker. Als deze waanzin doorgaat, dan wordt ons (nu al minder) mooie landschap nog verder vernietigd, ons woongenot ernstig aangetast en onze huizen dramatisch veel minder waard. Is dit wat we willen? Ik dacht het niet.

Helderse Courant, 25 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Breed protest tegen plannen 150 extra windmolens in West Friesland

Berkhout – Er groeit een breed verzet in West Friesland tegen de plannen van de provincie voor naar schatting 150 extra windmolens in het noordelijk deel van Noord Holland. Daarnaast roepen actievoerders en dorpsraden bewoners op om op 3 februari naar het provinciehuis te komen.

Nu de overheid de provincie oplegt om tempo te maken met schone energie, wordt duidelijk, dat dit voor de regio’s ook grote gevolgen gaat hebben.

Bij de Regionale Energie Strategieën (RES) zet Noord Holland vooral in op veel meer windenergie en zonneparken. Opvallend is, dat in de eerste scenario’s de bestaande minimale afstand tussen grote windmolens en de bebouwing wordt losgelaten.

Koers

Provinciale Staten beslist op maandag 3 februari over welke koers wordt ingeslagen. Dit is voor actievoerders, die zich in het verleden al hebben verzet tegen windturbines dicht bij de bebouwing, aanleiding om de krachten te bundelen.

Actievoerders uit Koggenland, Zijpe, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en uit Stede Broec uiten hun grote zorgen in een brief aan Provinciale Staten.

Bewoners in deze gebieden zijn boos en bang geworden”, aldus de actievoerders, die ook contacten hebben in de verschillende dorpsraden. Hun grootste grief is, dat de provincie voor wat betreft West Friesland en de Noordkop de gevolgen van veel meer grote windturbines in het landschap voor de leefbaarheid niet laat meewegen.

Terwijl dit wel voor de regio Amsterdam gebeurt”, stelt Berkhouter Rene Hellingman namens de groep, in de brief aan GS. Hun sombere vermoeden is, dat de relatief open gebieden van West Friesland en de Noordkop de nieuwe energie opgave voor de kiezen krijgen.

Leefbaarheid

Dat kan kennelijk ten koste van onze leefbaarheid, om de stedelijke gebieden van Amsterdam, Amstelland en de Gooi & Vechtstreek te kunnen ontzien.” Ook het feit, dat de provincie de afstandsnorm wil veranderen, zorgt voor grote argwaan. “We willen best naar een nieuwe vorm van energie opwekken, maar niet op deze manier”, aldus de brief.

Boosheid

Er is vooral boosheid over het feit, dat de provincie wel met allerlei belangengroepen heeft overlegd, behalve met de bewoners, die het direct gaat raken. De oproep aan de Statenleden is dan ook om in ieder geval de huidige grens van minstens 600 meter afstand tussen windmolen en bebouwing te garanderen. Daarnaast eisen de actievoerders, dat de provincie ook voor de noordelijke regio’s de leefbaarheid beoordeelt als het om de nieuwe energie gaat.

West Friezen, die mee willen naar de Statenvergadering van 3 februari (aanvangt 13 uur) kunnen zich vooraf melden bij de gezamenlijke actiegroepen: g.windtur.bij.won@gmail.com

Noordhollands Dagblad, 27 januari 2020, 09:19

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200126_35462903/breed-protest-tegen-plannen-150-extra-windmolens-in-west-friesland

Medemblik betreurt provincieschets over windturbines in regio ’ten zeerste

Wognum – Het was een onaangename verrassing voor het Medemblikker college van Burgemeester & Wethouders, dat de provincie Noord-Holland een schets naar buiten heeft gebracht met mogelijke locaties voor nieuwe windturbines in West Friesland. “We betreuren het ten zeerste.’”

In de hernieuwde provincieplannen staan hogere windturbines ingetekend en is het aantal locaties voor windparken in de regio aanzienlijk uitgebreid. Wat veel West Friezen nog het meest verontrust, is de afstand met betrekking tot woningen. De nu geldende afstandsnorm van zeshonderd meter lijkt te worden losgelaten.

In antwoord op vragen van Siem Zeilemaker (PWF) zegt het college van B&W: “Wij vinden het jammer, dat de provincie een schets naar buiten brengt. Dit is niet in lijn met hoe de energie regio Noord Holland Noord bezig is om een regionale energiestrategie op te stellen. Ook de provincie maakt onderdeel uit van die energie regio. We organiseren een proces, waar participatie met en draagvlak van onze inwoners ontzettend belangrijk zijn.”

Zeilemaker heeft vervolgvragen gesteld. Hij wil, dat het college dieper ingaat op de inhoud van de schets.

Noordhollands dagblad, 27 januari 2020, 11:44

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200127_10341739/medemblik-betreurt-provincieschets-over-windturbines-in-regio-ten-zeerste

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/ed-dekker-noord-kop-leverancier-van-zon-en-windenergie-tekort-schietende-gebieden-schrik-turbines-ongewenst-baken-voor-noord-kop-actievoerders-scherp-volksopstand/

PDF’s

PDF’s
Namens de inwoners van Noord Holland Noord – Ingezonden stuk aan Provinciale Staten, 23 januari 2020
Kor Buitendijk namens de inwoners van Noord Holland Noord – Brief aan de leden van Provinciale Staten, 3 februari 2020

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=klimaatakkoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbenoord+bos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regionale+Energie+Strategieën
https://robscholtemuseum.nl/?s=windenergie
https://robscholtemuseum.nl/?s=zonneparken
https://robscholtemuseum.nl/?s=leefbaarheid

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image