Ed Dekker – Noord kop leverancier van zon en windenergie tekort schietende gebieden: Schrik + Turbines ongewenst baken voor Noord kop, Actievoerders scherp: ‘volksopstand’

Stroom voor andere regio’s, Noordkop als leverancier van zon en windenergie voor tekortschietende gebieden: Schrik op informatieavond

Een molen van het Windpark Wieringermeer in aanbouw (foto Vattenfall)

Een molen van het Windpark Wieringermeer in aanbouw (foto Vattenfall)

Schagen – De Kop van Noord Holland moet het ’vuile werk’ opknappen voor regio’s in ons land, die te weinig zon en windenergie produceren. Deze conclusie trokken maandag geschrokken bezoekers van een informatieavond in Schagen over klimaatmaatregelen.

De Noord kop als stroomleveranciers voor tekortschietende gebieden, die indruk bleef hangen in het Clusius College. Onder regie van de provincie toonden vijf samenwerkende ingenieursbureau drie scenario’s van hoe te voldoen aan de verplichting om de CO2 uitstoot sterk te verminderen.

In alle modellen is de Noord kop in beeld voor een overvloed aan duurzaam op te wekken energie, veel meer wat nodig is voor eigen gebruik. Daar schrokken aanwezigen van. In de zaal zaten vooral burgers, bestuurders van belangenverenigingen en raadsleden.

Elektrische auto’s

In 2030 hebben Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel zelf behoefte aan 0,54 TeraWatt uur (hour), de hoeveelheid stroom, die honderd windmolens of duizend hectare aan zonneparken opleveren. Nu is 0,63 TWh nodig. Die verlaging de komende tien jaar komt vooral door zuiniger gebruik, stelde onderzoeker Annemiek van Bentem. In de behoefte voor 2030 zijn elektrische auto’s niet meegeteld.

In het ergste scenario wekt de Noord kop in 2030 1,093 TWh op met zon en wind. In 2050 is dat gegroeid naar zelfs 3,9 TWh, zo lieten de plaatjes zien. In de minst vergaande berekening bereikt onze regio pas in 2050 een overschot: 0,857 TWh. In alle modellen wordt uitgegaan van windturbines van 3 MegaWatt, met een hoogte van tweehonderd meter.

Amstelmeer

Voor geheel Nederland zijn scenario’s gemaakt. Ons land is verdeeld in dertig gebieden. Die moeten samen in 2030 35 TWh opwekken aan energie op land. Daar vallen ook meren onder, zoals het IJsselmeer en Amstelmeer. Een onderverdeling per regio is niet gemaakt. “De regio’s moeten er onderling zien uit te komen“, zei Van Bentem. Als ze met elkaar uiteindelijk niet die 35 TWh bereiken, grijpt het Rijk in. Dan worden locaties aangewezen.”

Het gaat nu nog om ’theoretische modellen’, haastte Van Bentem zich te zeggen. Deze aanpak bevordert de discussie.” Met alle op en aanmerkingen gaan de gemeenten aan de slag. Zij moeten met ’een bod’ komen. Komend juni moet er concept plan liggen van deze zo geheten regionale energiestrategie.

Proeftuin

In het meest vergaande model verandert een groot deel van de Noord kop in een energielandschap met veel ruimte voor windmolens en zonneparken. In dit scenario is de Kop van Noord Holland een proeftuin voor duurzame energie, als gebied waar nieuwe ideeën kunnen worden ontwikkeld, aldus Van Bentem.

In deze opzet zijn veel zonneparken gedacht langs provinciale wegen (N wegen), de A7 en langs de spoorlijn. Langs deze structuren is voor 2050 bijna 2.400 hectare op het oog. “Op papier. In de praktijk zal een kwart tot een derde van deze oppervlakte werkelijk beschikbaar zijn”, verduidelijkte Van Bentem.

In dit model zijn voor molens vooral het IJsselmeer en Amstelmeer in beeld (samen in theorie in 2050 49 hectare beschikbaar) en N wegen (veertig hectare in 2050).

Helderse Courant, 20 januari 2020. 22:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200120_11378440/stroom-voor-andere-regio-s-noordkop-als-leverancier-van-zonne-en-windenergie-voor-tekortschietende-gebieden-schrik-op-informatieavond

Turbines als ongewenst baken voor dorpen in Noord kop, actievoerders op scherp: Er dreigen ‘volksopstanden

Schagen – De Noord kop vol met windmolens en zonneparken? “Als we niets doen wel“, zegt Riet Dapper uit Burgervlotbrug.

De eerste ideeën van de provincie voor omvangrijke energieopwekking in de Kop van Noord Holland hebben actievoerder Riet Dapper wakker geschud. We moeten met onze werkgroep weer in beweging komen, na acht jaar rust.

In 2012, na zes jaar strijd, waren grote windmolens in de Zijper polder F bij het Noordhollands Kanaal van de baan. “Nu vrezen we opnieuw het ergste.”

Ook op andere plekken in de Noord kop klinken verontruste geluiden nu doordringt wat de regio staat te wachten. Een woud van windmolens en enorme oppervlaktes aan zonnepanelen? Wij voorspellen, dat de ontwikkeling veel grootschaliger wordt, dan bijna iedereen denkt, stelt Henno Dasselaar uit Oudesluis van de regionale Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling.

Weinig te kiezen

Een informatie en inspraakavond maandag in Schagen gaf een indruk van de nabije toekomst. Dasselaar: Er valt weinig te kiezen, dat werd duidelijk. Veel molens of veel zonneparken. Of beide.

Met groene en rode stippen konden bezoekers op bonte gebiedskaarten hun keuze aangeven, voor of tegen. Dapper: “Ik wilde zeven rode stippen plaatsen, maar had er drie gekregen. ’Niet méér mevrouw, bedoeling is om opbouwend mee te denken’, kreeg ik te horen. Nou ja zeg.”

Drie scenario’s voor de Noord kop werden uit de hoge hoed getoverd op de bijeenkomst over de ’regionale energiestrategie’. Ingenieursbureaus, aan het werk gezet door de provincie, noemen hun modellen ’Lokale kracht’, ’Landschap is leidend’ en ’Kop vooruit en verbonden’. De namen staan voor veel, meer en meest.

Ruimte

De nadruk van de klimaatmaatregelen ligt in de Kop op windmolens en zonnepanelen. “Hier waait het bijna altijd en schijnt heel vaak de zon. En er is ruimte“, vertelde Annemiek van Bentem namens de provincie bij de presentatie.

De bezoekers hadden snel door dat de regio in beeld is voor de productie van veel meer stroom dan ze zelf nodig heeft. Duidelijk werd dat de Kop van Noord Holland een fors aandeel is toebedeeld in de noodzaak om in 2030 landelijk 35 TWh duurzame energie op te wekken, om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord.

Een TeraWatt uur staat gelijk aan de opbrengst van honderd windmolens. Dat is vrijwel gelijk het Windpark Wieringermeer, het grootste molenpark van Nederland op land.

Geen enkele van de dertig energieregio’s is een minimumproductie opgelegd, wel de verplichting, dat ze elkaar moeten helpen en er samen moeten zien uit te komen. En anders grijpt Den Haag’ in.

Iets extra’s

Peter Maurits uit Sint Maartenszee ziet de bui al hangen. De overbuurman van het ECN volgt de energietransitie op de voet. Maandagavond liet hij al direct zijn zorgen blijken. Hij vreest een uitgestrekt industrieel energielandschap. En hij schrok van Schager wethouder Hans Heddes, die op de avond opnieuw liet blijken open te staan voor ’iets extra’s’. Met andere woorden: regio’s, die tekortschieten, kunnen bij ons terecht. Maurits: “Mensen wonen hier vooral om de ruimte en de rust. Dat dreigt in de knel te komen.”

Bewezen technieken

Onbegrijpelijk’ noemt Peter Maurits de keuze van de provincie om in de berekeningen veelbelovende innovaties uit te sluiten. “Alleen bewezen technieken tellen. Maar de ontwikkelingen met aardwarmte en waterturbines kunnen snel gaan. Om de vijf jaar kunnen plannen worden herzien, krijg je dan te horen. Als een windmolen er eenmaal staat, blijft ie 25 jaar draaien.”

De getoonde kaartjes staan inmiddels op de website van de ’Noord Hollandse Energie Regio’. De afbeeldingen voorspellen ingrijpende veranderingen voor het landschap, welk scenario dan ook wordt gevolgd en hoeveel rode stippen dan ook effect hebben.

2.400 hectare

Verontruste bezoekers gruwden maandagavond vooral van ’Kop vooruit en verbonden’, het meest vergaande model. Bijna 2.400 hectare agrarische grond langs wegen en de spoorlijn is tot 2050 op het oog voor panelen, bruto.

Volgens Annemiek van Bentem komt netto maximaal dertig project van deze oppervlakte beschikbaar. “Dat is de praktijk.” Dat gaat nog altijd om 720 hectare, ruim veertienhonderd voetbalvelden.

Ook het Amstelmeer en IJsselmeer binnen de grens van Hollands Kroon zijn in dit scenario voor de periode tot 2050 op de korrel voor collectoren. De een voor 1,25 hectare, de ander voor negen hectare, beide netto. Het Amstelmeer en IJsselmeer staan ook voor windmolens ingekleurd: tot 2050 samen voor netto bijna vijf hectare.

Zonnepanelen kunnen ook op andere plekken worden geplaatst. Zoals – verdeeld over de modellen – op tuinbouwkassen, parkeerplaatsen bij de kust, grote daken en gevels. Ook fietspaden komen in de Noordkop voor zon in aanmerking, in 2050 netto voor 36 hectare.

Verzilte gronden

In het scenario ’Landschap is leidend’ zijn panelen op één soort agrarische percelen gedacht: alleen op zilte gronden. Dit zijn akkers met een hoog zoutgehalte. De provincie wil dit nieuwe gebruik combineren met natuurontwikkeling. Het gaat netto om 27 hectare.

Lokale kracht gaat uit van het minste méér. Opvallend aan dit model is de keuze voor een molen bij een dorpskern van meer dan duizend inwoners. Nemen turbines de rol van kerken over als baken van een dorp? Molens staan ook ingetekend langs dijken en waterwegen.

Een heikel punt wordt de afstand tussen een windmolen en een huis. De provincie Noord Holland gaat uit van minimaal zeshonderd meter. Van het Rijk mag dat best minder: vijfhonderd meter bij woonkernen, tweehonderd meter bij verspreide bebouwing.

Verruimen

De ingenieurs hebben met afstanden geen boodschap aan ’Haarlem’. We volgen het landelijke beleid. De provinciale voorwaarden moeten dus worden verruimd, verkondigde Annemiek van Bentem.

Tweehonderd meter? Henno Dasselaar voorziet volksopstanden. “De invloed van windmolens op mensen reikt verder dan duizend meter. Bovendien daalt een woning tot op twaalfhonderd meter meter afstand stevig in waarde, twintig tot dertig procent.” Hij was geruime tijd bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. In die functie heeft hij menig bezwaarmaker geholpen in juridische procedures.

Invloed cirkels

Dasselaar miste maandagavond op de kaarten ’invloed cirkels’ rond kansrijke turbines. “Zonder die cirkels zien die molen stipjes er onschuldig uit. Maar dat is zand in de ogen strooien.”

Riet Dapper en haar Zijper werkgroep staan op scherp. Opeens duikt de verminking van het polderlandschap weer op. Voor windmolens wordt sterk gekeken naar de structuur van het landschap, worden bestaande lijnen gevolgd. Wat betekent dat? Om forse ingrepen te vergoelijken? Is een zogenaamde lijnopstelling minder erg? Kanalen en dijken maken ook bochten. En dan lijkt het echt alsof bijna het hele landschap vol staat met die dingen.

Haast

De Burgervlotbrugse vraagt zich nog iets anders af. “Waarom die haast? In juni moet er al een concept plan liggen, over een half jaar. Hoe zorgvuldig kan je dan zijn?

Peter Maurits voelt zich, zoals hij zegt,gekooid’. “De mens komt in alle ideeën niet aan bod. Leefbaarheid voor ons telt kennelijk niet.

Provincie Noord-Holland, gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen bij het opstellen van de zogeheten regionale energie strategie. Daaruit moet blijken hoe in 2030 de CO2 uitstoot zal zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. In 2050 moet zelfs alle benodigde energie duurzaam zijn opgewekt.

Helderse Courant, 22 januari 2020, 17:36

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200121_41613940/turbines-als-ongewenst-baken-voor-dorpen-in-noordkop-actievoerders-op-scherp-er-dreigen-volksopstanden

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=klimaatmaatregelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Windpark+Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vattenfall
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=TeraWatt
https://robscholtemuseum.nl/?s=TWh
https://robscholtemuseum.nl/?s=wind+energie
https://robscholtemuseum.nl/?s=zon+energie
https://robscholtemuseum.nl/?s=energie+strategie
https://robscholtemuseum.nl/?s=energie+landschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=IJsselmeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amstelmeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=A7
https://robscholtemuseum.nl/?s=energie+opwekking
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Kritisch+Platform+Ontwikkeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Vereniging+Omwonenden+Windturbines
https://robscholtemuseum.nl/?s=aardwarmte
https://robscholtemuseum.nl/?s=turbines
https://robscholtemuseum.nl/?s=windmolen
https://robscholtemuseum.nl/?s=zilt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haarlem
https://robscholtemuseum.nl/?s=volksopstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=opstand