Casper Duin – Gemeente Den Helder in het gelijk gesteld: Rob Scholte moet ruim vier ton betalen + Ronald Boutkan – Conflict Scholte: rechter stelt gemeente Den Helder in het gelijk

Gemeente Den Helder in het gelijk gesteld: Rob Scholte moet ruim vier ton betalen

Den Helder – Kunstenaar Rob Scholte moet de gemeente Den Helder ruim vier ton betalen. De kantonrechter stelde de gemeente woensdag grotendeels in het gelijk in het slepende conflict over de uitzetting van Scholte uit het voormalig postkantoor aan de Middenweg.

De gemeente heeft volgens de rechter correct gehandeld en de overeenkomsten terecht opgezegd. Als gevolg daarvan moet Scholte onder meer een vordering van  361.340 euro aan ontruiming en opslagkosten betalen. Daarnaast veroordeelde de rechtbank hem tot betaling van 24.519,71 euro wegens openstaande rekeningen voor gas, water en licht.

Cruciaal in het conflict tussen kunstenaar en gemeente was, of er sprake was van een huurovereenkomst of bruikleen. Volgens de rechtbank blijkt uit diverse overeenkomsten, dat Scholte een bedrijfswoning huurde, geen woning. ’Uit niets blijkt dat partijen bij aanvang van de overeenkomsten voor ogen heeft gestaan om het pand als woonruimte te bestemmen’, zo valt te lezen in de uitspraak.

Diverse pogingen van de gemeente om deze illegale bewoning aan te pakken, boden geen soelaas. ’Hoewel het pand bestemd is om te worden gebruikt als museum en atelier en niet voor bewoning, is Scholte zonder toestemming van de gemeente en aanvankelijk zelfs zonder haar medeweten met zijn gezin in het pand gaan wonen’, stelt de rechter.

Ook het betoog van Scholte en diens raadsman, dat hij op 9 december 2014 met de gemeente een afspraak heeft gemaakt over permanente vestiging, houdt geen stand. In overeenkomsten zijn opzeggingsmogelijkheden opgenomen. Bovendien heeft de gemeente vanaf het begin gesteld, dat de realisatie van het Rob Scholte Museum in het pand onderzocht zou worden.

Op 17 april 2018 werd het museum op last van de gemeente – toenmalig pandeigenaar – ontruimd. Scholte claimt, dat die ontruiming onrechtmatig was. Eerder oordeelde het gerechtshof Amsterdam al, dat dit wel gerechtvaardigd was, aangezien Scholte niet voldeed aan zijn betalingsverplichtingen. De kantonrechter nam dat oordeel over. Huur of bruikleen, de gemeente heeft de overeenkomst met Scholte rechtsgeldig opgezegd. Hij was gewaarschuwd, dat de gemeente zou overgaan tot ontruiming. Desalniettemin ondernam hij geen actie.

Het voormalige postkantoor naast het treinstation in Den Helder is sinds juni 2018 het bezit van aannemingsbedrijf A. Tuin. Directeur Kees Jan Tuin toont zich in een eerste reactie opgelucht en blij. “Nu kunnen we verder met de vergunning. Verder met het opknappen van die lelijke puist. Deze uitspraak is glashelder. Er zit geen enkele onduidelijkheid in. Laten we hopen, dat hiermee een einde komt aan al het geld uitgeven. Ik had vooraf al een goed gevoel, maar werd vanochtend toch wakker met een kriebel in mijn buik. Je weet immers nooit wat het oordeel van een rechter is.”

Scholte heeft nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Onduidelijk is nog of hij van deze gelegenheid gebruik maakt.

De kous in de slepende kwestie ’Scholte’ is in ieder geval nog niet helemaal af. Komende dinsdag dient bij de voorzieningenrechter in Alkmaar een zaak, die Scholte heeft aangespannen tegen de gemeente. De kunstenaar tekent daar bezwaar aan tegen het verstrekken van de omgevingsvergunning door de gemeente voor de sloopwerkzaamheden en verbouwing van het voormalig postkantoor. Tuin: “Een deels andere kwestie, maar er is ook overlap met deze zaak. Zoals over het feit, dat Scholte terug wilde keren in het pand. Dat is een van de dingen, waarover de kantonrechter zich duidelijk heeft uitgesproken.’’

Deze uitspraak geeft volgens de gemeente Den Helder duidelijkheid in een langlopend juridisch conflict tussen de gemeente en Scholte. Wethouder Wouters: “De kwestie heeft niemand goed gedaan, heeft de gemeentelijke organisatie uitzonderlijk veel tijd en energie gekost en het imago van de stad aangetast. Gelijktijdig heeft de rechtbank ook de vordering van Scholte richting firma Tuin afgewezen. De eis was om als huurder toegelaten te worden tot het pand Middenweg. Hiermee is ook voor Tuin klaarheid geschapen. Met deze uitkomst kunnen zij hun energie nu verder richten op een mooie invulling van deze hoek van het stationsplein.

Tevens benadrukt Wouters, dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken. “Na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder.”

Dat je ongelijk krijgt, dat hoort erbij“, reageert Benno Friedberg, raadsman van Rob Scholte. “Dit is alleen geen gedragen vonnis. Ik heb niet eerder meegemaakt, dat je op alle fronten in het ongelijk wordt gesteld. Dat iemand over een periode van tien jaar alles verkeerd hebt gedaan. Daar is Scholte niet over te spreken. Hij vanuit een emotioneel standpunt, wij vanuit een professioneel oogpunt.’’

Friedberg sluit een hoger beroep niet uit. “De inkt is nog droog. Ik heb mijn cliënt nog niet in levenden lijve gesproken. Als hij mijn advies opvolgt en de strijd niet gestreden is, dan is een hoger beroep zeer goed mogelijk.”

Lees meer:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/tag/rob-scholte

Helderse Courant, 19 september 2019, 14:29

Reacties:

Jaap Holtzapffel
Gemeente gefeliciteerd!

Rieneke van Dijk
Meent u dit serieus en zo ja waarom?

Jaap Holtzapffel
Rieneke van Dijk De felicitaties waren sarcastisch bedoeld…

Albert Nijenhuis
Gefeliciteerd

Henri Wint
Geweldig ! (Hopelijk) een einde aan deze soap !

Roy ML
Geweldig zoveel negatieve publiciteit voor een stad.

Andre Partizan
Laat mijnheer Scholte gewoon een ander pand huren met woning erbij en dan ook gewoon net als wij gas water en licht zelf betalen, hij heeft zich hiermee niet populair gemaakt en zijn spullen hoeven we ook niet meer te zien in een ander museum. Maak van dat oude gebouw een mooi grand café met terrassen en enz enz.word het weer een mooi stukje den helder…..

Henk van Kuijk
Vragen:
1. Is een bedrijfswoning geen woning?
2. Heeft de gemeente voortdurend geprobeerd om Scholtes illegale bewoning ongedaan te maken? Nee hoor, het gemeentebestuur sloot schriftelijk in december 2014 al, vijf jaar geleden, een overeenkomst met Scholte om het museum, inclusief de bewoning, verder uit te breiden. Het is duidelijk dat de gemeente ook wel begreep dat de woning een preventieve functie had, wat betreft inbraak en brand, en stond die jaren toe.
De rechter heeft een politieke uitspraak gedaan, zelfs het onmogelijk maken van artistieke werkzaamheden en het inpikken van persoonlijke eigendommen mochten van de rechter.
Moreel en financieel hebben twee gemeentebesturen Scholtes belangen ernstig beschadigd, wat de rechter ook beweert. Inclusief de gemeenteraden, met de nodige overlopers, zoals dhr. Wouters en mevr. Biersteker. En inclusief de burgemeester, die een verzoek van de nieuwe gemeenteraad om met Scholte verder te overleggen in de wind sloeg.

Maurits Schmidt
Mag ik de gemeente en de vastgoedmagnaat gelukwensen met deze juridische triomf? Macht wint van kunst. Vierendelen hoeft niet eens, de helft is er al af. Flinke stoere jongens in Den Helder. Heeft zelf ook nogal geleden onder de oorlog, begreep ik. Dan zoek je ergens revanche, niet waar? Die Scholte is vast een naar mannetje. Lekker om op af te reageren.

Gerrit Lakeman de Derde
Als je Den Helder nog een gemeente kan noemen heb je blijkbaar geen kaas gegeten hoe een gemeenteraad moet functioneren. U raad het al hoe ik er over denk met dat kermis gedoe van een zogenaamde gemeenteraad rond Rob Scholte. Triest !!!!!

Arie A A Ruiter
Die 4 ton die zal de gemeente nooit ontvangen want ik las in een vorig bericht dat Scholte geen munten meer heeft en zijn advocaat beslag gelegd heeft op de kunstwerken. Nah…. Koen kan zijn laatste weekje met een triomf afsluiten en zijn erfenis achterlaten bij de burgers.Op,met een schone lei, naar Groningen.Eind goed al goed zullen we maar denken.Alhoewel……stond daar ook nog niet een rekening open?….( de nacht van Schuiling)

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190918_87919614/gemeente-den-helder-in-het-gelijk-gesteld-rob-scholte-moet-ruim-vier-ton-betalen

http://www.stichting-jas.nl/2019/09/gemeente-den-helder-in-het-gelijk.html

Reacties:

Hennie Lenders
= hoger beroep mogelijk? stond Rob daar met zijn gezin ingeschreven? Zo ja, had dat m.i. niet gemogen…

Hennie Lenders
Jaap Holtzapffel m.a.w. de gemeente heeft gedoogd dat hij daar woonde, dan is er m.i. juridische ruimte……

Jaap Holtzapffel
Hoe het ook mogen zijn: u hebt het Scholte Boek!

Felix Roosenstein
Een conflict met de overheid, welke overheid dan ook begint altijd met een achterstand voor de betrokken burger, ik schat 00,01 tegen 99.09 procent.

Jaap Holtzapffel
Peter Klashorst: wat is uw eerste reactie?

Peter Klashorst
Jaap Holtzapffel Rob had beter mijn advies kunnen inwinnen .. daar zijn vrienden voor …

Jaap Holtzapffel
…daar zijn boezemvrienden voor!

Jaap Holtzapffel
Peter Klashorst Waarom wint nooit iemand uw advies in?

Peter Klashorst
Jaap Holtzapffel omdat ze het allemaal beter weten …

Jaap Holtzapffel
Omdat ze het allemaal beter denken te weten…

Arno Willems
Het is sneu voor Scholte, maar het lijkt erop dat ie daar niet had mogen wonen, en hoe lullig ook voor hem en zijn gezin, hij terecht aan het kortste eind trekt.

Ruurd Elbers
heel zuur

Henck Van Dijck
het zal niet het eerste vonnis zijn van een kantonrechter wat in hoger beroep sneuvelt. Het is voor Scholte een forse tegenslag, maar de gemeente wist van meet af aan ddat Scholte er zou gaan wonen en werken, zoals wel vaker in bedrijfspanden gebeurt door o.a. de creatieve industrie. Vele gemeentes zijn in bezit van zulke panden. De gemeente was hiermee op de hoogte en heeft eraan meegewerkt. Jammer dat de kantonrechter nu de hooghartige denktrant van de gemeente volgt en zo de zaak langer laat duren, idem de kosten. Sneu, ik zou in beroep gaan. Sterkte voor Rob en zijn gezin! De gemeente zal er geen traan om laten.

Jaap Holtzapffel
Reactie advocaat Rob Scholte: ik adviseer mijn cliënt om in hoger beroep te gaan…

Robert Hoekstra
Hij kan beter naar zijn vrouw luisteren.

Jaap Holtzapffel
En die zegt?

Jürgen Erik
Je zou maar zoveel euro schuld maken.

Peter Shoe
Balen !

Jaap Holtzapffel
Troost u met het Scholte Boek!

Maryan Robijns
Gelukkig heb ik dat boek!

Peter Shoe
Jaap Holtzapffel Heel erg blij mee! Nu de PK nog… 🙂

Annelies Dölle-Geven
Corruptie is helaas niet te corrigeren ! Eens corrupt altijd corrupt

Maryan Robijns
Wat een onrecht!

Peter Westerling
Het blijft maar door gaan deze martelgang…

Harmen Verbrugge
Vreselijk en schandelijke behandeling van de kunstenaar.

Moritz Ebinger
Harmen Verbrugge zo zit het jammer

Maarten Veltman
Lullig hoor voor rob en zijn gezin

Thérèse Bark-Toepoel
Was voorspelbaar.

Madieanne Commandeur
waar moet die dat vandaan halen

Jaap Holtzapffel
Nergens vandaan, want hij heeft niks…

Madieanne Commandeur
Jaap Holtzapffel dat dus en kunnen ze zn werk verkopen

Jaap Holtzapffel
Ja!

Rob van der Hooft
Zal wel hoger beroep worden!
Never ending story!!! Pfff

Jaap Holtzapffel
Klopt!

Henk van Kuijk
Dus de ene rechter zegt dat hij huurder is, en de andere niet. Recht/kromspraak in Nederland. Politieke uitspraak.

Jaap Holtzapffel
Huurder van een bedrijfsruimte…

Henk van Kuijk
Nee, bedrijfswoning=woning.

Jaap Holtzapffel
Rob Scholte kan in hoger beroep kan, dus dat doet hij… Ook de kantonrechter wordt dan opnieuw beoordeeld.

Albert Chapel
Geloof in recht is weg

https://www.facebook.com/jaap.holtzapffel

Conflict Scholte: rechter stelt gemeente Den Helder in het gelijk

Den Helder – De rechtbank in Alkmaar heeft woensdagmiddag uitspraak gedaan in het geschil met kunstenaar Rob Scholte. De kern van het geschil is, of de gemeente Den Helder terecht de overeenkomsten betreffende het pand Middenweg 172-174 heeft mogen opzeggen. De rechtbank heeft de Den Helder in het gelijk gesteld: de gemeente heeft correct gehandeld en de overeenkomsten terecht opgezegd.

Deze uitspraak geeft duidelijkheid in een langlopend juridisch conflict tussen de gemeente en de heer Scholte. Wethouder Wouters: “De kwestie heeft niemand goed gedaan, heeft de gemeentelijke organisatie uitzonderlijk veel tijd en energie gekost én het imago van de stad aangetast. Gelijktijdig heeft de rechtbank ook de vordering van Scholte richting firma Tuin afgewezen. De eis was om als huurder toegelaten te worden tot het pand Middenweg. Hiermee is ook voor Tuin klaarheid geschapen. Met deze uitkomst kunnen zij hun energie nu verder richten op een mooie invulling van deze hoek van het stationsplein.”

Tevens benadrukt Wouters dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken: “Na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder.

Scholte moet een bedrag van €361.340 aan ontruiming en opslagkosten betalen. Ook moet hij 24.519,71 euro betalen aan achterstallige kosten voor de nutsvoorziening.

Den Helder Actueel, 18 september 2019

Reacties:

SW
18 september 2019 at 15:50
Ik pak de popcorn er alvast even bij. Ik kijk uit naar de reacties.
(ontopic: Ik ben blij dat het nu allemaal voorbij is en hopelijk ook het gezeur)

Eus
18 september 2019 at 15:59
Here here…..

Henk
18 september 2019 at 16:11
Nou kom maar op allemaal die zielige Rob een hart onder de riem willen steken … Het is dus en een klaploper, schuldenmaker en zadelt de gemeenschap op net kosten van deze rechtszaak fijne en stoere vent hoor!

Rasjutter
18 september 2019 at 17:13
Ze kunnen hem beter en paar euro’s in zijn knip doen want die is goed leeg, maar daar heb je gelukkig vrienden voor toch?

Harmanus J Johansen
18 september 2019 at 16:12
Een slechte zaak, maar wat kan men verwachten als ook de rechtelijke macht in Nederland niet meer objectief is maar corrupt zoals in vele publicaties de laatste tijd naar voren komt.

Robbert
18 september 2019 at 18:12
Ook jij snapt het nog steeds niet….
Nu is de rechterlijke macht corrupt…ongeloof

Flyer
19 september 2019 at 06:31
Hahaha.. of Rob had gewoon toch ongelijk 🙂

Dirk
18 september 2019 at 16:45
Afwachten op behandeling in hoger beroep. Gaat nog wel even een tijdje duren toch?

Richard
18 september 2019 at 16:45
Nou dat was toch voor ieder wel denkende burger geen verassing. Nou mag Rob S dus meteen 4 ton gaan ophoesten.Dat moet voor zo’n wereldberoemd kunstenaar toch geen probleem zijn. Paar van de geweldige kunstwerken verkopen en hopla.En anders kunnen zijn ”volgers” nog met de pet rond in Den Helder. Eindelijk een einde aan deze tragikomedie. Al zullen zijn complot denkende ” volgers” het er weer niet mee eens zijn. Het bier staat koud en het popcorn bakje is gevuld.

PenC
18 september 2019 at 17:37
Afscheidscadeau voor de heer S.

Anton Hagen
18 september 2019 at 18:10
Voor mij dus geen bier en popcorn o.i.d.
Ik laat de tegenstanders van Rob hier rustig hun vreugde botvieren en geef verder geen commentaar op deze voor Rob en anderen ZEER TELEURSTELLENDE UITSPRAAK, ook voor mij dus. Het zou zo maar kunnen zijn dat ik mij dan zeer ongenuanceerd ga uitdrukken alhier en zover wens ik mij niet te verlagen richting rechtbank en gemeente.

Robbert
18 september 2019 at 18:15
Ieder weldenkend mens had dit kunnen verwachten. Zorgen jullie voorstanders ook dat de verschuldigde gelden betaald worden? Of houdt jullie liefde daar op?

Ferry
18 september 2019 at 18:24
wordt vervolgd,v oor de juichers: iets te vroeg gejuicht

RB
18 september 2019 at 18:33
zou er dan nog een advocaat te vinden zijn die hem wil bijstaan in hoger beroep?

Anton Hagen
18 september 2019 at 18:44
Er zal wel een extra feestelijk tintje gecreëerd worden tijdens de afscheidsreceptie op donderdag 26 september door het HELE huidige college en het VORIGE college in de geest van: Die Scholte hebben we toch maar mooi genaaid.
“We nemen er nog een extra borrel op vrienden”, zal Schuiling wel zeggen

RB
18 september 2019 at 18:49
Scholte heeft het helemaal zelf in de hand gehad……

Piet
18 september 2019 at 18:58
Na de receptie gaan ze nog ff na borrelen tijdens happy hour in de Bierbron

Flyer
19 september 2019 at 06:34
Toch bijzonder.. Rob is gewoon een klaploper.. dit was van te voren al voorspeld.. laten we nu niet doen alsof de gemeente hem genaaid heeft. Regels zijn nu eenmaal de regels… (grappig.. maar dus ook voor hem!)

Roan
18 september 2019 at 18:54
Natuurlijk gaat Scholte in hoger beroep, lekker rekken.En de Scholte volgelingen huilen meteen weer mee. Hopelijk rekent de gemeente een dikke rente over zijn schulden.

SK
18 september 2019 at 21:05
Ik lees onderaan deze website nog 98 dagen tot kerst. Dat wordt een magere kerst voor Rob en familie? Wil echter wel benadrukken dat de schuld bij beide partijen ligt. Wel is duidelijk geworden wie de langste adem en dikste (burger)portemonnee in handen heeft … trieste zaak die alleen verliezers kent!

T. Veldman
18 september 2019 at 21:38
Waar rottigheid daar Scholte. Google het maar. De man spuugt in de hand die hem was gereikt en zadelt de gemeenschap daarna op met hoge (proces) kosten. Blah.
Een kunstenaar van zijn kaliber kan toch gewoon een klein kunstwerkje verkopen dan is die, volgens eigen zeggen, direct multimiljonair. Wie kan er nou voor niks wonen en werken? Schaam je Scholte!!!

Elvira Keizer
18 september 2019 at 21:48
Nou Rob, je hebt tenminste gevochten voor waar je in geloofde en hoe het ook afloopt…heb ik daar toch heel veel respect voor.

Rasjutter
18 september 2019 at 23:04
Waar is die klaploper eigenlijk, hij moet nog wel even afrekenen.

Roan
18 september 2019 at 23:18
Hij is neergestreken in Groningen heb ik laatst vernomen

M 18
september 2019 at 23:20
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:7859&showbutton=true
Voor diegene die zich echt willen verdiepen in de uitspraak. m.i. een zeer uitgebreide en juridische uitspraak van de rechtbank. Indien er wel sprake is geweest van een huurovereenkomst heeft de gemeente dit op de juiste manier ontbonden met inachtneming van de 3 maanden opzegtermijn. De huurbescherming die Scholte dacht te hebben, omdat hij ook het pand bewoonde is onderuitgehaald door de rechtbank, Scholte verblijf daar illegaa,l waardoor huurbescherming niet opgaat. Ook heeft de advocaat van Scholte een flinke steek laten vallen door geen beroep te doen op ontruimingsbescherming, hiermee had Scholte 2 maanden extra de tijd gehad om te ontruimen.
In mijn ogen een juiste uitspraak…

Flyer
19 september 2019 at 06:36
Dank voor de link.. en eens!

Ferry
19 september 2019 at 08:09
Wat hier ontbreekt is een stuk menselijkheid die een burgemeester had kunnen tonen, maar het bewust niet heeft gedaan.
Voor het eerst is het huurcontract geopenbaard.
Het conflict heeft zich ontaard in een persoonlijke vete tussen burger en burgemeester.
Waarbij de vraag gesteld mag worden of hier sprake is van: van uiterst ambtelijk machtsmisbruik.
Het toont een onwaardig totaal incompetent gedrag aan van deze man, die hij hoe sneu ook, reeds vele malen tijdens zijn ambtsperiode onnodig heeft laten zien.
Hij zal zeker niet genoemd worden als voorvechter van het polder model.
Ik wens de burgemeester alvast fijne kerstdagen toe.

Richard
19 september 2019 at 10:45
Scholte heeft gewoon geprobeerd de boel naar ZIJN hand te zetten. Dat is hem niet gelukt.
Wie zijn reet brand moet op de bladeren zitten.
En de schuld bij Schuiling neerleggen is een beetje kort door de bocht.
Hij kan beter zijn hand in eigen boezem steken.

Flyer
19 september 2019 at 19:38
Sorry hoor.. Hoezo menselijk.. Als ik zie wat voor gal dhr. Scholte allemaal heeft lopen spuien de media in… kan je moeilijk zeggen dat deze beste man netjes de strijd is aangegaan..
Maar goed.. los van het menselijke aspect…. Regels zijn regels.. die gelden voor iedereen.. Als we op gevoel en emotie alles gaan behandelen.. dan had ik hem er trouwens ook uitgeschopt 🙂 maar dat is weer een ander verhaal.

JB
19 september 2019 at 09:05
De manieren waarop we onze doelen nastreven zijn afhankelijk van de context. Ze veranderen met de omstandigheden ook al blijven wij standvastig in onze toewijding aan onze visie. (Nelson Mandela)

Arnie
19 september 2019 at 16:36
Wat volgens mij nog 0 keer genoemd is in de vele discussies rondom de persoon R.S., is dat voor zijn aankomst in Den Helder, het postkantoor werd gebruikt door fantastische jonge Helderse kunstenaars die prachtige exposities hadden. Deze Heldenaren zijn in de loop van de tijd weg gepest door de heer R.S., pas daarna ontstond meneer zijn museum…….

karel
19 september 2019 at 20:33
Arnie. De rechters, het college, gemeenteraad, Zeestad enzovoort deugen niet nu de uitspraak is zoals verwacht. Eergisteren riepen we nog hosanna en gingen we champagne drinken (de heer Hagen) op de wederkomst van het RSMuseum. En nu is het stil bij de reaguurders. Als je een uitspraak van een rechter niet wil volgen, waarom procedeer je dan? Ik geloof in deze rechtstaat. De gemeente is onnodig op kosten gejaagd. Dus u en wij.

Richard
19 september 2019 at 21:34
En zijn aanhangers die altijd op DHA het hoogste woord hadden : zij hullen zich in stilzwijgen.
Hoor het ruisen der wind in het “Palermo aan het Marsdiep“

Ferry
20 september 2019 at 07:18
De intentie voor beide partijen n.l Gemeente/Scholte was het vestigen van een museum.
Museum was gerealiseerd contractueel lag het vast met beëindigen 3mnd. vooraf opzegging.
Beide partijen waren hiervan op de hoogte.
Beide partijen gingen ervan uit dat deze regel niet ten uitvoer zal worden gebracht, gezien de eis van de gemeente er minsten 3 x per jr. een expositie gehouden moest worden.
Waardoor het museum een permanent karakter zou moeten krijgen, incl dat het bezoekers zou trekken.
Een kind van 3 jr. kan je uitleggen, dat het toestaan van het vestigen type/omvang/atelier niet op deze basis van beroepen op 3 maanden vooraf opzeggen, opgestart kan worden.
Daaruit bestaat tenminste een zorgplicht voor een andere locatie.
Bovendien is tijdens de uitzettingsprocedure geen enkel algemeen belang gebleken.
Tevens is door de gemeente gedoogd dat het gezin van Scholte er ook is gaan wonen.
Zoals is gehandeld i.o. van deze burgemeester ga je normaal gesproken in het maatschappelijk verkeer niet om met mensen.
En of je zijn (Scholte)kunst nou wel of niet mooi vind doet hierbij niet ter zake.
Wat hierbij wel ter zake komt is de vraag zijn deze handelingen i.o. van deze burgemeester misbruik van ambtelijke functie?
Ik vind vanuit moreel gezien zeker wel.
Vind het absurd eerst Scholte toestemming verlenen in deze omvang een museum te beginnen, en dan als overheidsorgaan op deze manier afhandelen, een walgelijke onmenselijke vertoning geweest.
Hoop ook van harte dat er beroep tot in Straatsburg aangetekend zal worden.
Scholte heeft gewoon gelijk.

RB
20 september 2019 at 07:44
dus u staat boven een rechter?

Ferry 20 september 2019 at 08:14
het gaat hier om een mening beste RB, en niet of ik bevoorrecht ben om boven een rechter noch U staan.
Zelfs nog nooit in mijn hoofd opgekomen Uw idee, kan ik U bij deze bevestigen.
Wel gelukkig de mogelijkheid dat juridisch naar ik hoop het laatste rechtelijk woord nog niet is uitgesproken.

Geer
20 september 2019 at 16:57
Ja Den Helder is een fantastische stad, de gemeente staat vooral voor de inwoners …. Not!

Flyer
20 september 2019 at 21:43
Als inwoner van Den Helder, ben ik anders blij dat Scholte verloren heeft en de gemeente heeft doorgezet en zo ken ik er vele die er zo over denken.
Maar goed, er blijven in deze altijd 2 kampen gok ik zo…

Geer
20 september 2019 at 16:59
Jep

frdrk
20 september 2019 at 17:50
Vorige week , hebben zijn advocaten beslag gelegd op kunst van Scholte. Zagen zij deze uitspraak aankomen ? En hebben zij hun gelden in de vorm van beslaglegging veilig gesteld ? Ik zie al een aanvraag van een faillissement aan komen.

Flyer 20 september 2019 at 21:53
Naja.. Of ik het nu wel of niet terecht vind dat Scholte eruit gezet is.. vind ik het wel fijn om dingen te kunnen verifiëren..
Dat van die advocaten kan je maar bar weinig van vinden. Uiteindelijk iets op Noordhollands dagblad en op zijn eigen website:
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-kunstenaar-rob-scholte-kan-zijn-advocaten-niet-betalen-die-leggen-beslag-op-een-aantal-kunstwerken/
en
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190905_2771173/kunstenaar-rob-scholte-kan-zijn-advocaten-niet-betalen-die-leggen-beslag-op-een-aantal-kunstwerken/
Wellicht heb je meer bronnen die aantonen dat klopt zoals jij dat zegt en/of naar interpreteert?
Je zou namelijk verwachten dat er wel meer bronnen eenvoudig te vinden zou zijn….

Henk
22 september 2019 at 08:35
Goed nieuws voor Den Helder. Als hij van Den Helder houdt dan betaalt hij het door de rechter vastgestelde bedrag en zet hij zijn leven elders voort.
Dan kan de gemeente zich weer op postieve dingen richten die de stad verder brengen zoals de bouw van nieuwe scholen en woningen voor de inwoners van Den Helder e.o..

https://denhelderactueel.nl/2019/09/conflict-scholte-rechter-stelt-gemeente-den-helder-in-het-gelijk/

https://www.denheldersdagblad.nl/gemeente/conflict-scholte-rechter-stelt-gemeente-den-helder-in-het-gelijk

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder

3 Comments

  1. “Nie dürfen wir vergessen, wie schnell es möglich war, aus dem Land der Dichter und Denker ein Land der Richter und Henker zu machen” (Erwin Koch).

  2. Heel triest voor de familie Scholte, maar hoger beroep gaat volgen… Er lopen bovendien nog procedures… Ik wens ze alle succes, dat verdienen ze…

  3. In beroep wordt met deze uitspraak de bibs afgeveegd.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image