Café Weltschmerz – Sid Lukkassen & Olli Salvatore: Was Bende van Nijvel politiek gedreven complot? + Peter van Haperen – PDF’s + Dr. Martin Brass – Merc (3) + Daniele Ganser – NATO’s secret armies

Sid Lukkassen & Olli Salvatore: Was de Bende van Nijvel een politiek gedreven complot?

Gepubliceerd op 27 jan. 2018

Complot theorieën rond de Bende van Nijvel houden heel België al sinds de jaren ‘80 bezig. Veel feiten en getuigenissen wijzen steeds weer in de richting van een politiek gedreven terreuractie.

De Vlaamse auteur Olli Salvatore deed zelfstandig onderzoek naar de achtergronden en beweegredenen van de Bende van Nijvel. Hij baseert zich daarbij op eerdere onderzoeken en inmiddels bekende feiten. Ook hij volgt de conclusie, dat het om politiek gedreven terreur ging. Maar hij gaat wel verder met zijn conclusie, dat de terreur van de Bende Van Nijvel vermoedelijk een onderdeel was van een anti Russisch netwerk, dat werd opgericht door de CIA.

“In de jaren ’80 zaaide de zogenaamde ‘Bende van Nijvel’ her en der in België terreur met het lukraak neerschieten van mensen, in de stijl van I.S.I.S. en Al Qaeda. Hun buit stond nooit in verhouding tot het grote aantal slachtoffers. Al snel ontstond onder de bevolking de indruk, dat hier meer achter school. Alles speelde zich af in een periode, waarin de regering weigerachtig stond tegenover het plaatsen van Amerikaanse kruisraketten, gericht op de Sovjetunie.”

Olli Salvatore werd net niet slachtoffer van de bende, toen hij in 1985 woonde in Aalst, waar hun laatste en meest bloedige aanslag plaatsvond. Al die tijd droomde hij ervan de terreurgroep te ontmaskeren, terwijl het onderzoek nu al 32 jaar vastloopt. In de loop der jaren werd de link gelegd met ‘Gladio’, een ondergrondse, bewapende Europese ‘stay behind’ verzetsgroep, die paraat moest staan om een eventuele Sovjet invasie te beantwoorden, en die naar verluidt ook samenwerkte met neonazi’s.

Nu de slachtoffers en nabestaanden door justitie opnieuw op een koude douche worden getrakteerd, omdat het onderzoek weer is vastgelopen, heeft Salvatore zijn eigen onderzoek afgerond en heeft hij zijn bevindingen gepubliceerd. ‘Het Rapport Salvatore’ is terug te vinden op zijn website: https://bendevannijvel.info/index.html.

De conclusie van zijn onderzoek is, dat een ‘neocon’ strekking in de toplaag van de Amerikaanse politiek al decennia lang koste wat koste een oorlog met Rusland (toen nog de Sovjet Unie) wil uitlokken om een verdere gebiedsuitbreiding van de NAVO mogelijk te maken. De hernieuwde NAVO activiteiten aan de grenzen met Rusland en de Westerse bemoeienis in Ukraïne lijken dit overduidelijk aan te tonen. In dat opzicht deelt hij geheel de mening van de bekende politicoloog dr. Karel van Wolferen, die dat in eerdere Weltschmerz afleveringen wereldkundig maakte.

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=5Y9q_cSChgs

PDF’s

PDF’s:
Peter van Haperen – Nijvel, oktober 2017
Peter van Haperen – Cel Waals Brabant, 28 november 2012

Born to be a merc (3)

PDF:
Dr. Martin Brass – Born to be a merc (3) Soldier of Fortune, may 2008

NATO’s secret armies | Operation Gladio and Terrorism in Western Europe

PDF:
Daniele Ganser – NATO’s secret armies | Operation Gladio and Terrorism in Western Europe

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caf%C3%A9+Weltschmerz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+van+Haperen
https://robscholtemuseum.nl/?s=NATO
https://robscholtemuseum.nl/up2space-the-strategy-of-tension/
https://robscholtemuseum.nl/eheu2-de-p2-loge-de-vrijmetselarij-het-vaticaan-en-gladio-co-complot-tegen-de-democratie/
https://robscholtemuseum.nl/per-slot-van-rekening-het-begin-van-de-autobom-als-afrekeningnato-gladio/