BREAKING NEWS | R – Bericht van het Helderse front (2)

Zonder de uitslag van het kort geding af te wachten, dat door Werkgroep Stationslocatie en de Watertoren tegen gemeente Den Helder bij Rechtbank Haarlem is aangespannen, is Zeestad al begonnen met onomkeerbare werkzaamheden op Stationslocatie Den Helder.

Bomen worden gekapt, lantaarnpalen verwijderd, zebrapaden gesloten, afzettingen gemaakt en straten worden open gebroken.
Het museum en het station worden van de binnenstad afgesloten.
Bezoekers wordt het zo moeilijk mogelijk gemaakt het Rob Scholte Museum te bereiken.

Het toebrengen van zoveel mogelijk schade aan de stad, de middenstand en de inwoners, de Watertoren, het Station en het Rob Scholte Museum lijkt het enige doel, dat deze duistere krachten met hun acties dienen.

Alleen de kerstboom blijft nog even staan en is nu ook weg.

Koen Schuiling (de hoofdelijk verantwoordelijke dictatoriale burgemeester), Ferdinand Vreugdenhil (directeur van Zeestad cv/bv en de ongekozen onderkoning van Den Helder) en Willem Koning (het veelbesproken ex-raadslid, verantwoordelijk voor het door de Raad van State neergesabelde bestemmingsplan, nu belast met de ‘Reconstructie” Stationslocatie door zijn nieuwe werkgever Zeestad, loyaliteit betaalt zich uit in deze kringen), ze hebben hun zin.
Ook last, but not least, niet te vergeten, de Gekke Henkie wethouder Lolke Kuipers krijgt zijn zin. Evenals de u welbekende wethouder Pieter Kos (Stadspartij), die na het jaren moedwillig schaden van stad en museum, ook met het doorzetten van dit plan akkoord is.

Tezamen maken zij in samenspanning de binnenstad vanuit het station en het museum, evenals Tuindorp, vrijwel onbereikbaar.
Zonder dat de bezwaren van de bewoners behandeld zijn en de normale termijnen afgewacht.
Alles geheel volgens plan om uiteindelijk toch het stadhuis op de stationslocatie te kunnen realiseren.

Weg met het museum, leve het ambtenarenpaleis!

Zo tonen de door hun beoogde wegen en voorgenomen bestrating onomstotelijk aan, dat het consortium op weg is de outline van hun mega prestige project, het stadhuis van Den Helder op de Stationslocatie, uiteindelijk gewoon te realiseren.
Door precies datgene te doen, waar de burgers en de gemeenteraad al jaren tegen in opstand zijn.
Alle normale procedures en termijnen worden door dit clubje opnieuw aan hun laars gelapt.

Gemeente en Zeestad hebben lak aan de rechten van de gewone burger.
Voor deze palenrammers tellen redelijkheid en gerechtvaardigde bezwaren niet.
Rammen, rammen en nog een keer rammen.

Ze weten precies hoeveel schade ze nog aan het stationsplein kunnen berokkenen, voordat de rechter ze doet stoppen.
Pure pesterij!!
Hun vernietigende almacht leeft zich ongehinderd en wellustig uit, zo lang het nog gaat.
Zie voor de satanische connectie: https://robscholtemuseum.nl/fok-nl-reptilische-decoraties-op-stationslocatie-den-helder/.
Terwijl de Werkgroep Stationslocatie en de eigenaar van de Watertoren nog steeds wachten op het verweerschrift van de gemeente Den Helder bij de Rechtbank van Haarlem, is de uitvoering van het heilloze project met grof geweld al begonnen.

De moord op Den Helder gaat dus gewoon onverdroten door.
Kwade trouw en minachting.

Het beleid van deze gemeente en haar partners doet de stad meer schade, dan alle oorlogsbombardementen bij elkaar.

Voor het ogenblik hebben ze hun zin, maar hun helse genot gaat van korte duur zijn.

Zoveel oneerlijkheid en onrechtmatigheid blijven niet onbestraft.

3 Comments

  1. Lijkt een mooi script voor verfilming.
    ..

  2. De totale vernietiging van de rechtstaat.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.