Binnenlands Bestuur – Wethouder met Rode Neus + Delano Weltevreden – Als een Suiker Oom + Regio Noordkop – Kees Visser stopt als Wethouder, geeft Stokje over aan Petra Bais

Kees Visser (foto Twitter)

Wethouder Kees Visser zwaait de scepter over de haven en de gemeentelijke financiën.

Wethouder Kees Visser zwaait de Scepter over de Haven en de Gemeentelijke Financiën (foto DHFoto)

Kees Visser (foto Bertil van Beek)
Logo Binnenlands Bestuur (foto Idem)

Wethouder met Rode Neus

Dat is het Gevolg van een Verloren Weddenschap tijdens de Verkiezings Campagne in 2010. Hij beweerde, dat er een Besluit zou worden genomen een Nieuw Stad Huis.

Nee, het is Geen Scheld Partij Richting de Man, het is Echt Zo. Wethouder Kees Visser uit Den Helder is een Clown, een Echte met een Rode Neus.

Slechte Combi

Nou ja, voor Één Dagje dan, en dan ook nog voor het Goede Doel. Dat is namelijk het Onvermijdelijke Gevolg van een Verloren Weddenschap tijdens de Verkiezings Campagne in 2010. De Bestuurder beweerde toen Stellig, dat nog in het jaar 2011 er een Besluit zou worden genomen over de Bouw van een Nieuw Stad Huis in de Binnen Stad. Hij wist het Zó Zeker, dat hij er met de Plaatselijke Krant wel een Wedje over wilde doen. Politici zouden toch beter moeten weten, Verkiezings Beloften en Weddenschappen, Meestal Niet Zo Goede Combinatie.

Binnenlands Bestuur, 8 december 2011

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/wethouder-kees-visser-uit-den-helder-een-clown

Waarom strooit Wethouder Kees Visser als een Soort Suiker Oom met Geld voor Port of Den Helder?Wat we hebben Uit Gegeven valt binnen de Afspraken van het Coalitie Akkoord

Den Helder – Port of Den Helder (PODH). Dat Gemeentelijk Bedrijf houdt de Gemoederen Flink bezig. Binnen én Buiten de Politiek wordt geroepen, dat het Haven Bedrijf Te Veel Geld op slurpt. Dat het een Schip van Bij Leg is, een Bpdemloze Put. Tijd dus om aan Verantwoordelijk Wethouder Kees Visser te Vragen Waarom hij als een Soort Suiker Oom Steeds in de Gemeentelijke Buidel tast voor het Haven Bedrijf.

Port of Den Helder is in 2012 Verzelfstandigd. De Gemeente ging er van uit, dat een Professionele en Commerciële Organisatie de Positie van de Helderse Haven op de Internationale Markt kan vestigen en de Potentie van de Haven Volledig kan benutten.

Op Papier moet PODH Geld verdienen aan de Dienst Verlening aan Schepen, Erf Pacht Op Brengsten en de Verkoop van Gronden. De Gemeente ging er van uit, dat het Haven Bedrijf zich zelf zou kunnen bedruipen met de Op Brengsten.

Achter Stallig Onderhoud

Maar het liep Anders. Het Haven Bedrijf, dat ook Verantwoordelijk is voor Onder Meer Kades, Sluizen, Bedrijven Terreinen en Bruggen, stelde vast, dat er Geen Geld was voor het Weg Werken van Achter Stallig Onderhoud. Aan het Eind van de Vorige Bestuur Periode stelde Toen Malig Haven Wethouder Edwin Krijns Al Vast, dat er Miljoenen Nodig waren. De Dip in de Olie en Gas Sector zorgt voor Minder Inkomsten. Vorig Jaar kwam daar de Corona Crisis bij. Met de Verkoop van Grond wil het maar Niet lukken. Daarom heeft het Haven Bedrijf Geen Geld om te investeren in Onderhoud en Andere Projecten.

De Coalitie Partijen CDA, VVD, Beter voor Den Helder, Senioren Partij, Stads Partij, PvdA en ChristenUnie spraken in 2018 af, dat er Jaarlijks Twee Miljoen Euro uit de Begroting mocht worden uit getrokken om de Problemen van het Haven Bedrijf op te lossen.

In september 2019 besloot de Raad om 17,4 Miljoen Euro uit te trekken voor Port of Den Helder. Drie Miljoen voor de Betaling van de Laatste Tranche van Kooyhaven, de Rest voor Onderhoud Klussen tot 2028. Dit Jaar is Al Vijf Ton Toe Gezegd. Dat Geld was onder andere Nodig om Aanbestedingen Voor te Bereiden. De Directie van het Haven Bedrijf vraagt voor de Komende Twee jaar ruim 5,6 Miljoen Euro voor Onderhoud van onder meer de Van Kinsbergen Brug en de Kades langs het Nieuwe Werk. De Raad vindt het Even Genoeg. Voordat er Nog een Cent naar het Haven Bedrijf gaat, moet de Bedrijf Voering door een Onafhankelijk Bureau tegen het Licht worden gehouden. Het Resultaat van dat Onderzoek is Niet vóór de Begroting Behandeling van dit Na Jaar Beschikbaar.

Twee Petten

VVD Wethouder Kees Visser heeft Twee Petten op. Hij is als Wethouder Financiën ook Verantwoordelijk voor de Gemeentelijke Deelname in Port of Den Helder NV. Hij is, om het Populair te zeggen, ook de Haven Wethouder.

Kunt U uitleggen waarom U als een Soort Suiker Oom strooit met Miljoenen voor het Haven Bedrijf?

,,Er wordt Niet Gestrooid met Geld. Als er een Verzoek van Port of Den Helder binnen komt, bekijken we Eerst Zorgvuldig wat er gevraagd wordt en waarvoor. We mogen bij Voorbeeld Geen Geld geven voor de Bedrijf Voering, dat wordt als Staats Steun gezien. Maar we mogen Wel Bijdragen aan Zaken, die van Algemeen Belang zijn. Zoals het Onderhoud van Kunst Werken, zoals Kades, Sluizen en Bruggen ook wel worden genoemd.’’

Maar U heeft Nog Steeds Niet verteld Waarom U die Miljoenen geeft ()

,,In de Vorige Bestuur Periode wisten we al, dat er sprake was van Achter Stallig Onderhoud. Onder Leiding van de Formateur hebben de Coalitie Partijen, de Senioren Partij zat er Toen Nog Bij, Elkaar Gevraagd: wat hebben we Er Voor Over om de Problemen van Port of Den Helder Op te Lossen? Twee Miljoen Euro per Jaar, was ons Gezamenlijk Antwoord. In het Coalitie Akkoord hebben we dat Bedrag op genomen. Het komt neer op Nog Geen Één Procent van de Totale Gemeentelijke Begroting.’’

Maar Twee Miljoen Euro per Jaar is Toch Veel en Veel Minder dan 17,4 Miljoen plus de Vijf Ton in 2021 en de Gevraagde 5,6 Miljoen euro?

,,Het gaat bij de Maximaal Twee Miljoen, die we per Jaar voor de Haven over hadden om de Kapitaal Lasten, dus Rente en Aflossing. Afhankelijk van het Project kan de Investering in soms wel Zestig Jaar worden af geschreven. De Rente is laag. Met het Geld, dat we Tot Nu Toe Een Malig in Port of Den Helder hebben geïnvesteerd komen we Nu op Ongeveer Één Miljoen Euro per Jaar aan Rente en Af Lossing. Dat is de Helft van Wat in het Coalitie Akkoord is Af Gesproken. De Raad heeft Nu Opdracht gegeven tot een Onderzoek naar de Bedrijf Voering van Port of Den Helder. Stel, dat de Raad op Basis daar van besluit om die Gevraagde 5,6 Miljoen Euro toch te steken in de Projecten, die het Haven Bedrijf wil uitvoeren. Dan kom je Hoog Uit op 1,3 Miljoen Euro. Nog Steeds Zeven Ton Minder dan de Twee Miljoen Euro, die de Coalitie per Jaar bereid was Uit te Geven.’’

Waarom moet Port of Den Helder Al die Projecten uit voeren?

,,In de Eerste Plaats, omdat alle Kades, Bruggen en Andere Kunst Werken Onder Houden moeten worden. Als we Een Maal Bezig Zijn, houden we in Ons Achter Hoofd Wat er Allemaal moet gebeuren om de Haven voor de Komende Tien Tallen Jaren op Orde te Hebben en te Houden. We beoordelen, of wij die Werkzaamheden kunnen Koppelen aan het Op Waarderen van onze Faciliteiten. Bij Investeringen vragen we ons Altijd Af, of het Verdien Model van het Haven Bedrijf daar door verbetert. Stel, dat we investeren in Nieuwe Kade Ruimte en Meer Diep Gang in de Haven. Dan kunnen we Meer Schepen Faciliteren en Bedrijvigheid Aan Trekken. Wij hebben de Ambitie om een Grote Rol te spelen in de Off Shore Wind Sector. Dan moeten we Wel voor Faciliteiten zorgen. Waar wij bij het Over Wegen van Investeringen ook naar kijken is het Maatschappelijk Rendement. Wanneer we Bedrijven aan trekken of Bedrijven de Gelegenheid bieden om Uit te Breiden, is dat Goed voor de Werk Gelegenheid.’’

Helderse Courant, vrijdag 23 juli 2021, 17:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210723_74720594

Kees Visser stopt als Wethouder, geeft Stokje over aan Petra Bais

Den Helder – Kees Visser keert na de Formatie van het nieuwe Helders College Niet Meer Terug voor een Volgende Periode als Wethouder. Visser vindt het Tijd om het Stokje over te dragen aan een Nieuwe Lichting Bestuurders. Hij zal zich vanuit de Gemeente Raad blijven in zetten voor Den Helder. Petra Bais wordt de Nieuwe Wethouder voor de VVD.

Visser heeft een Lange Staat van Dienst in de Helderse Politiek. In 2006 maakte hij zijn Entree. In 2010 werd hij voor het eerst Wethouder. Daarna volgde een Periode als Fractie Voorzitter en Raads Lid, om vervolgens in 2018 weer Wethouder te worden. De Laatste Vier Jaar was hij onder andere Wethouder op het Gebied van Financiën, het Maritiem Cluster, de Haven, de Lucht Haven en Evenementen. Zijn Partij is Trots op zijn Prestaties “Kees kan met Trots Terug Kijken op Waar hij zich in die Periodes voor heeft in gezet en vooral wat hij daar in heeft bereikt voor Den Helder. Op dit Moment zijn de Financiën op Orde en ook op de Langere Termijn ziet het er Gezond uit. Door Goed Rent Meesterschap hoeft er de Komende Periode Geen Sprake te zijn van Lasten Verzwaring of Bezuinigingen.”

Als Voorbeelden van zijn Bijdragen als Wethouder noemt de VVD onder andere het Open Houden van de Lucht Haven ten tijden van Defensie Bezuinigingen, de Visie met Betrekking tot de ontwikkeling van Willemsoord, de oprichting van het Ondernemers Fonds en de Blauwe Vlaggen op de Stranden door de Oprichting van de Samenwerking Verband Noord Nederland (SSN). Ook bij de Verzelfstandiging en de Onderhoud Opgave van Port of Den Helder heeft hij een Belangrijke Rol gespeeld. Hij nam als Wijk Wethouder Initiatief om ONS Julianadorp verder te brengen door een Woon Arrangement met de Provincie aan te gaan om 500 Nieuwe Woningen in het Dorp te kunnen realiseren.

Visser blijft in de Raad

De Aanwezigheid van Visser in de Helderse Politiek komt Nog Niet tot een Einde. De Politieke Verantwoordelijkheid blijft hij voelen. Daarom neemt hij zijn Plek in binnen de VVD Fractie in de Gemeente Raad, om van uit daar bij te dragen aan de Verdere Ontwikkeling van Den Helder. Het is Nog Niet Bekend Wie van de Drie Raads Leden de Nieuwe Fractie Voorzitter wordt. De Functie van Wethouder wordt over genomen door Petra Bais. Bais werkt Nu Bijna Tien Jaar voor de Gemeente Hollands Kroon en is in het Verleden Ondernemer geweest. Ze is sinds 2018 Fractie Voorzitter van de VVD. Visser en Bais hebben namens de VVD onderhandeld om te komen tot een Nieuw Coalitie Akkoord. “Een Mooie Mijl Paal en een Mooi Moment om met betrekking tot Bestuurlijke Vernieuwing ook de Daad bij het Woord te voegen.”

Visser heeft Nog Geen Nieuwe Functie op het Oog. Hij gaat, nadat het Nieuwe College is geïnstalleerd, zich Eerst Eens Rustig beraden op de Toekomst. Daar naast wil hij graag Tijd door brengen met zijn Kinderen. “Ik heb Veel aan de VVD te danken”, zegt Visser. “Om Iets Terug te Geven wil ik me daarom de Komende Periode ook Meer op de Achtergrond In Zetten om de Nieuwe Mensen te Ondersteunen.” Visser heeft er Niet over getwijfeld, of hij na een Periode als Wethouder Wel als Raad Lid terug wilde komen. “Ik ben Democratisch gekozen als Raad Lid. Als je Niet in de Raad wil, moet je ook Niet op de Lijst gaan staan.”

Regio Noordkop, 7 juli 2022

xhttps://www.regionoordkop.nl/07/07/2022/kees-visser-stopt-als-wethouder-geeft-stokje-over-aan-petra-bais/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenlands+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Noordkop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verloren+Weddenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Maritiem+Cluster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Lucht+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Evenementen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goed+Rent+Meesterschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bestuurlijke+Vernieuwing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blauwe+Vlag
https://robscholtemuseum.nl/?s=SSN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samenwerkingsverband+Noord+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Julianadorp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder