b-wust – Over het verval van Forum voor Democratie (3) Rutger van den Noort en zijn ervaring met Thierry Baudet: Afscheid van de Zonnekoning + Over mij (3)

Het Nieuwe Forum voor Democratie (foto Twitter)

De Forum Afvalbak (foto Twitter)
De brokstukken van Forum voor Democratie (foto Twitter)
Forum Brokstukken van de Beschaving (foto Schot)

Over het verval van Forum voor Democratie (3)

Over de machtsstrijd bij Forum voor Democratie wordt veel geschreven en het houdt mij bezig, omdat er zich mijn inziens menselijke drama’s aan het voltrekken zijn. Ik denk niet, dat het alleen een unieke machtsstrijd is, maar ik las wel een mooi stuk van Syp Wynia met de kop Hoe uniek is deze machtsstrijd? Via Van Veren Of Lood Nieuws.

De kern van het verhaal: De strijd binnen het FvD lijkt beslecht. Syp Wynia kijkt terug op een strijd tot de politieke dood en laat het weinig unieke karakter zien.

Ik wijs op dit stuk, omdat ik denk, dat het allemaal nog niet over is,

Je hoeft niet van de complottheorieën te zijn om toch achterdochtig te worden net als bij de Lijst Pim Fortuyn destijds.

Over complottheorieën lees je ook bij Niburu.

Bij opiniez.com zag ik een artikel met de kop Mijn ervaringen met Thierry Baudet en Forum: Afscheid van de Zonnekoning op 29 november 2020 van Rutger van den Noort.

Hij schrijft

Mijn ervaringen met Thierry Baudet en Forum: Afscheid van de Zonnekoning

Na deze surrealistische week in politiek Nederland voel ik de noodzaak om wat meer achtergrond informatie te geven over waar ik nu sta. Het zal veel lezers niet ontgaan zijn, dat ik Forum voor Democratie lid ben (vooralsnog). Sterker nog: de politieke lijn van Forum en de onderliggende conservatieve ideologie steun ik, en ik heb Baudet voortdurend sinds mijn ontmoeting met hem eind 2016 verdedigd en support gegeven, online en offline.

Ik ben meermalen bij winter en zomerscholen geweest van de Forum jongerenafdeling in het kasteel in het midden van het land en ken veel mensen van de partij persoonlijk of vanuit de digitale wereld. Antisemitisme, xenofobie of racisme heb ik – zeer incidentele uitzonderingen daargelaten – nooit in de partij bemerkt: er werd altijd op hoog niveau gediscussieerd in alle openheid, met respect voor iedereen. Hoewel ik altijd wat moeite heb met het predicaat ‘prominent lid’ bekt het voor de media makkelijk, dus kreeg ik onlangs die benaming. Ik denk, dat ik vaak vertolk wat een groot deel van de achterban voorstaat: een conservatieve, centrum rechtse lijn met een voorliefde voor Nederland als natiestaat.

Ontmoeting

Mijn allereerste ontmoeting met Thierry was in december 2016, een paar maanden voor de vorige verkiezingen. Ik woonde in de Verenigde Staten en was voor de kerst in Nederland. Daarvoor Appten we af en toe en het was tijd voor een nadere kennismaking. Ik nam een zakje oliebollen mee naar de kelder in Amsterdam en hij bracht twee halve kokosnoten met een rietje mee. We wisselden ideeën uit, praatten over het geloof en deelden onze visie op Nederland. Ik stelde vast, dat hij het beste voor had met Nederland en voorspelde één tot twee zetels. Baudet zette in op tien zetels, op basis van analyse van sociale media data. We bleven daarna contact houden en dat verliep altijd hartelijk.

Ambitie

Forum ontwikkelde zich, wist een groot deel van Nederland aan te spreken en behaalde grote electorale successen. Geregeld kreeg ik de vraag, of ik niet actief wilde worden, met als hoogtepunt een aanbod in het voorjaar van 2020 om fractievoorzitter van het Forum in de Tweede Kamer te worden. Ik heb stelselmatig dergelijke functies afgehouden, maar wel mijn interesse aangegeven voor de Eerste Kamer, omdat ik nu (gezin met jonge kinderen) geen actieve politieke loopbaan ambieer. De Eerste Kamer werd gevuld met andere goede mensen.

Twijfel

Mijn eerste moment van twijfel ontstond vorig jaar, toen ik tijdens het vervullen van een expert rol op het gebied van stikstof was uitgenodigd in de Tweede Kamer. Ik deed daar kritisch mijn zegje in lijn met mijn bevindingen bij het RIVM. Ik hield het bij de inhoud en antwoordde kritisch en respectvol de Kamerleden. Baudet viel achteraf tegen me uit over waarom ik dingen niet scherper had gezegd, maar ik wimpelde dit af. Wel vroeg ik me af wat hem dreef, want ik zei geen rare dingen. Hij was kribbig en kortaf.

https://twitter.com/RutgervdNoort/status/1184449751246393344

Ditzelfde gedrag kwam nog een keer terug tijdens een uitzending van het FvD Journaal, waar Baudet en ik in een discussie belandden over de Europese interne markt. De uitzending werd goed bekeken, te meer omdat er echt een discussie was. Na de uitzending werd hierover gegrapt. Toen we buiten nog een borrel dronken ging Baudet redelijk op me los, deels inhoudelijk terecht, maar op persoonlijk vlak totaal niet terecht, nog even ervan afgezien, dat een borrel gewoon verbindend hoort te zijn. Ik haakte langzaam af op de persoon Baudet, maar bleef FvD ondersteunen, uitdragen en verdedigen.

Goedpraten

Na enkele jaren misstanden en slippertjes goedpraten in allerlei groepen, waar ik deel van uitmaak (zoals gezin, familie, vrienden, werk, kerk, sport) nam de credit af en begon de support van de inhoudelijke partijlijn naast het ondersteunen van de persoon Baudet zich langzaam te beperken tot het eerste. Dit proces accelereerde rond de korte samenwerking met Willem Engel en het omarmen van de Virus Waarheid mensen, Lange Frans en dat soort types.

Het werd ook versneld, doordat Baudet niet afdoende ingreep op de Whatsapp Gate in het voorjaar. Van de totale lijst aan daders werd slechts 25 – 35% geroyeerd, de anderen mochten blijven zitten, omdat ze op één of andere manier connecties hadden met Freek Jansen of Thierry Baudet, of een belangrijke rol vervulden in de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFvD) hubs. Dit terwijl er serieus onderzoek was gedaan en leden, die eenmalig een incorrect Appje stuurden (ook niet OK, maar kregen een waarschuwing) echt wel konden worden onderscheiden van leden, die structureel en volgens een patroon troep deelden.

Hij beschrijft zijn loop door de partij en vraagt zich af, waar hij nu staat. Dat lijkt me logisch en dat zullen veel mensen doen. Hij doet niet mee aan moddergooien en beraamt zich op zijn positie. Maar ook hij ontkomt er niet aan, dat er emotie argumenten mee doen en dat vind ik jammer. Maar het geeft weer ,waar we volgens mij als land voor staan.

Hij schrijft

Verwijten

Sinds ik op een mistige dag in november 2009 Auschwitz Birkenau heb bezocht, heb ik mijzelf voorgenomen om Holocaust ontkenners en antisemieten niet te accepteren. Hoewel ik niet wil zeggen, dat Baudet zich hieraan schuldig maakt, vind ik dat het gebrek aan ingrijpen binnen de JFvD op dit punt volledig aan hem te wijten is (samen met Freek Jansen). Leiderschap houdt ook in, dat je normen stelt en acteert. Voor mijzelf heb ik toen een streep in het zand gezet, noem het een gele kaart, maar omdat ik op afstand stond en niet alle details kende heb ik er toen geen consequenties aan verbonden. Achteraf vind ik mezelf hierin dingen te verwijten.

Zonnekoning

Ik besefte na de zomervakantie van 2020, dat in de partijtop de checks en balances afwezig waren en dat FvD geen gezonde politieke partij meer was qua functioneren, omdat Baudet een zonnekoning was geworden met een aanbiddende hofhouding. Mensen met kritiek werden afgeserveerd en als vijanden beschouwd. Om een ernstig signaal te geven besloot ik een vrij pittige column te schrijven om een lijsttrekkersverkiezing tot stand te brengen. Iets wat ik sowieso al wilde, omdat Forum voor directe democratie is, dus dan moet je dat ook in je eigen partij toepassen. Achteraf vrij amateuristisch van me, maar ik had op dat moment niet ingeschat, dat de column door veel kranten zou worden opgepakt.

Bijval

Vanuit de partij kreeg ik veel off the record bijval op de column, waarvan de intensiteit me verbaasde, maar ook wel weer conform verwachting was, want het kon niet zo zijn, dat ik als enige zulke ervaringen met Baudet had. Weken gingen voorbij, waarin de situatie bij de partij steeds grimmiger werd, onder andere door de neergaande peilingen en ook door de ophef, die opnieuw ontstond over de JFvD.

Ondergrens

Toen ik het relaas hoorde van afgelopen vrijdag en nadat ik het exacte verhaal had nagevraagd bij verschillende deelnemers van die avond, ben ik tot de conclusie gekomen, dat het nu klaar is. Hoewel een groot deel van de aanpak van Baudet ongetwijfeld provocatief bedoeld is om discussie uit te lokken, is er een ondergrens bij wat je ter discussie stelt en wat niet.

Met name de passages richting de integere Nicky Pouw Verweij waren voor mij de druppel. Hoewel ik nog steeds nagenoeg volledig achter het partijprogramma sta, zal ik dus niet op de partij stemmen, waarvoor Baudet uit gaat komen. Ik denk niet, dat hij met zijn persoonlijkheid geschikt is om Nederland duurzaam te veranderen en dat is, waar het uiteindelijk om gaat in de politiek.

Dat kan natuurlijk allemaal meespelen maar ik vraag me af, of dit een eerlijk argument is. Ik ken de tweets niet, waar zoveel over te doen is. Het speelt ook bij de “jeugd” van de VVD en van de SP. Het kan “brallerig” studentikoos zijn of uitlokking al dan niet bewust van derden. Maar als je vragen stelt bij de Holocaust ben je geen Holocaust ontkenner. Net zoals je geen klimaat ontkenner bent als je vragen stelt over het klimaatbeleid, net zoals je geen islamofoob bent als je vragen stelt bij de islam.

Vragen stellen en iets ter discussie stellen is bijna onmogelijk aan het worden en om niet op feiten in te hoeven ingaan, word je dus een “ontkenner”, een “foob” of een complot gekkie enzovoort. Mensen willen daarmee niet geassocieerd worden. Mensen willen blijven leven in het MainStream Media verhaal. Dus worden er beslissingen genomen, die niet rationeel zijn, maar emotioneel. Emotie is een slechte raadgever. We zijn met z’n allen op het oude “schoolplein” beland van klikspanen en aangevers. “Oh, dat mag je niet zeggen”. Dan wordt er geklikt. De volgende stap is, dat je dat niet mag denken en een daarop volgende stap is censuur en boekverbranding. Mensen weten niet hoe gehersenspoeld ze zijn. Het enige, dat ik wil is. Alles onderzoeken en het goede behouden. Ik wil doen aan waarheidsvinding. Waarheid maakt vrij. Mensen zijn bang voor de waarheid. Dan moet je er niet gek van op kijken, dat je op een morgen wakker wordt in een dictatuur. Dat is de reden waarom ik blog en her blog.

In het aangehaalde stuk staat ook

Angstcultuur

Nog steeds vind ik het een enorme prestatie wat Thierry Baudet met het Forum voor elkaar heeft gekregen. Natuurlijk heeft hij dit niet alleen gedaan, maar door zijn persoonlijkheid, creativiteit en denkkracht, samen met het technisch vernuft van Freek Jansen en vele anderen heeft hij de partij enorm groot weten te maken. Het is dan ook des te treuriger, dat hijzelf door zijn provocatieve gedrag, ongecontroleerde visievorming en door middel van angstcultuur verlammende leiderschap de partij de afgrond heeft ingejaagd.

En

Doorgeschoven

De echte verliezer is Nederland. Het is vrijwel zeker, dat Mark Rutte een nog linkser kabinet dan het huidige gaat vormen na de verkiezingen in maart. Alle hoofdproblemen (klimaat, immigratie, EU, soevereiniteit, kleine overheid, directe democratie) zullen opnieuw worden doorgeschoven naar de toekomst, waardoor onze welvaart en maatschappelijke samenhang verder afgebroken zullen worden.

Thierry had goud in handen, maar heeft zichzelf gediskwalificeerd. Ik ben teleurgesteld over deze stand van zaken en teleurgesteld in mijzelf: had ik dit niet op een of andere manier eerder kunnen zien aankomen of kunnen helpen voorkomen? Los van de politiek hoop ik, dat Baudet als mens wat meer rust voor persoonlijke reflectie vindt.

Naast de kerstboom ga ik nadenken over de vraag: “En nu?

29 november 2020

https://opiniez.com/2020/11/29/mijn-ervaringen-met-thierry-baudet-en-forum/rutgervandennoort/

Dat vind ik ook. Er is voor de kiezer straks niks in de plaats van Rutte. Dat is de reden, dat ik dit aanhaal en zo veel andere stukken over de val van Forum voor Democratie. De kiezer staat met lege handen. Wat gaat die doen en wat zijn de consequenties?

b-wust.nl,

http://b-wust.nl/?p=3991

Over mij (3)

Volgende maand bestaat mijn blog een jaar.

Ik had nooit gedacht dat ik op “mijn oude dag” nog zo hard zou werken.

Is het nodig dat ik schrijf over God, wakker worden, ondermijning enzovoort?

Ik denk het wel. Betrouwbare informatie is erg moeilijk te vinden. Voor mij doen de Main Stream Media al lang niet meer mee maar ook op alternatieve websites en blogs vind je niet altijd de ware boodschap. Ik moet veel lezen en veel verwerken. Ik kan dat gelukkig door mijn opleiding van vroeger, waarvoor ik veel moest lezen en ook nog eens van alles door elkaar.

Veel blogs verbinden goed met kwaad en andersom. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn. Ook zijn blogs en websites voor sommige schrijvers een bron van inkomsten. Je moet je dan door allerlei reclames heen worstelen en je je tegelijkertijd afvragen hoe onafhankelijk iemand nog kan schrijven. De censuur is overal, ook in eigen hoofden. Zodra mensen ergens kritiek op hebben of vragen bij stellen worden zij of hun websites en blogs aangevallen. Kritiek zou een bron van leren moeten zijn, maar het wordt nu negatief uitgelegd. Je mag geen vragen meer stellen bij veel onderwerpen, want dan ben je een “foob”. In veel landen wordt kritiek of vragen stellen bij WWII al strafbaar gesteld. Ook wordt bij veel zaken onmiddellijk met termen gesmeten als antisemiet, racist, fascist, ontkenner en zo voort. Dit om de ander monddood te maken, want er zijn geen argumenten. Ook wordt alom gesmeten met de term white suprematist. Jij hebt niets te vertellen, want jij behoort sowieso tot de verkeerde groep. Dit alles is niet zo maar. Alles wordt georkestreerd. Alleen hebben de schreeuwers dat niet door. De meelopers ook niet.

Overal werken lobby’s om de mens te beïnvloeden. Of het nu een zionistische lobby is, de “klimaat” lobby of de vluchtelingen lobby. De ene lobby werkt vanuit idealen en de ander vanuit de portemonnee. Maar allemaal worden ze aangestuurd, ook al weten ze dat niet.

Als mensen, die wakker geworden zijn, zaken blootleggen worden ze afgedaan met gelovigen in “complottheorieën” of gelovigen in samenzweringstheorieën. De term wordt nu algemeen gebruikt om gecontroleerde verklaringen te beschermen. Het werkt, omdat de meeste mensen er aan gewend zijn om anderen hun denken voor hen te laten doen en hun eigen overtuigingen aan te nemen, die worden beschouwd als de meningen van de peer group (vergelijkingsgroep).

Ik heb er voor gekozen mezelf niet kenbaar te maken en ik geef ook geen mogelijkheden tot contact.

In de tijd van gedrukte media was het nog niet mogelijk om een schrijver te demoniseren. Ingezonden brieven gingen via de redactie. Maar iedereen kan een website maken en mensen gaan demoniseren. Demonen hebben ook toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, zo lang ze die demoniseren van wie de demonisering is goedgekeurd door het heersende establishment. Want internet wordt goed in de gaten gehouden. Het “nieuws” is propaganda ontworpen om verklaringen te beheersen en om de agenda’s van heersende elites te dienen. Het “nieuws” is niet anders. Het “nieuws” staat uiterst vijandig tegenover de waarheid en tegen degenen, die daar over spreken.

De waarheid ontbreekt bijna volledig in de wereld. Dat is een grote catastrofe voor de mensheid.

Ik probeer de waarheid te achterhalen. Mijn hele leven ben ik al op zoek naar de betekenis van rechtvaardigheid en het lijden. Hoewel kerks opgevoed, hoorde ik in de kerk nooit waarom het nu werkelijk ging.

Ik probeer geen fouten te maken en in dit doolhof te zoeken naar de waarheid, maar ontkom ik niet altijd aan missers. Mijn richtlijn is de Bijbel. Mijn richtlijn is de ware God. Als websites God ontkennen en Jezus niet erkennen als de Christus, ben ik op mijn hoede.

Hoewel ik weet, dat de Bijbel ondermijnd is, is er genoeg te vinden, dat klopt. Ik heb wel heel erg moeten slikken bij het Oude Testament. Het kan gewoon niet. God is niet de wrekende en eisende God, niet de God van de wraak. Ik heb er over geschreven. Jahwe is niet onze God. Jahwe is de Demiurg, de schepper god, die Lucifer is, die de Satan is.

We leven in een Matrix. ik heb daar over geschreven, en we moeten daar uit ontsnappen. We leven in een wereld van leugens en we willen het niet weten, want dat is te oncomfortabel. Ik schreef al over de grot van Plato.

Wie waardeert waarheid, wanneer dogma’s niet kunnen worden onderzocht of ondervraagd?

Wie waardeert de waarheid wanneer deze niet meer op universiteiten kan worden uitgedrukt?

Wie waardeert de waarheid in een wereld, waarin een man zichzelf tot een vrouw kan verklaren en dan wordt toegestaan om tegen vrouwen in de vrouwelijke sport te concurreren?

Ervaren we een nieuwe vorm van decadentie, die veel erger is dan Sodom en Gomorra?

Waarheid was en is een bevrijdende kracht. Deze bevrijdende kracht ontsnapt nu aan onze greep. We worden teruggeworpen in een tijd, waarin de waarheid machteloos is en de macht in al haar wreedheid heerst

De mens is een kuddedier, maar hij kan aan de kudde ontkomen.. Ik schreef eerder over de Gods vonk. In Bijbel wordt ook geschreven over het inblazen van God. Dat is de vonk van God, die Jezus onze Vader noemt. Dat is een andere God, dan de vele goden uit het Oude Testament, waarover ik schreef. Door die inblazing van God, kunnen we wijsheid verkrijgen. Als je je daarvan bewust wordt, leer je de wereld, zoals die nu bekend is, als een illusie zien. Het is niet de wereld zoals die ooit bedoeld was door God.

Ik heb daarover geschreven met als beelden de boom en de tak. Waarom ik schrijf, is omdat ik hoop, dat er meer mensen uit de boze droom ontwaken en zien hoe deze wereld werkelijk is. Een wereld geschapen voor Lucifer. De gevallen engel met zijn handlangers heeft zich een wereld geschapen met een elite, die hij volledig in zijn macht heeft. Ik schrijf daarover regelmatig. Over diegenen, die hun ziel aan de duivel verkopen. Maar ook wij gewone mensen zijn onder de betovering geraakt van Lucifer. Dat is de parabel van de verloren zoon. Wij werden betoverd en verlieten onze oorspronkelijke bestemming. We kwamen in de droomwereld terecht: de wereld van de illusie. Onze bestemming was de Goddelijke wereld, maar we gingen van dat oorspronkelijke huis weg. Maar na alle ontberingen is daar de herinnering aan hoe het daar eens was

Jezus heeft over zichzelf verteld als iemand, die uit een ver land kwam om naar om naar een andere verre wereld te vertrekken. Dat was het vertrek uit de wereld van God naar de wereld, die Hem vijandig gezind was. Maar waar hij naar toe moest om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Verder eist Hij dan van diegenen, die hem kenden, verantwoording af te leggen over wat zij met hun kennis hadden gedaan. Lees Lucas 19. Wat doe jij met je talenten?

God heeft je een wijsheid ingeblazen en gedurende je leven kun je achter de waarheid komen en wijsheid opdoen. Het gaat om het achterhalen van verschillen tussen waan en werkelijkheid. Tussen illusie en realiteit, tussen waarheid en leugen.

De elite gebruikt de macht over de kudde juist door aanspraak te doen op de kudde. Ik heb me lang afgevraagd waarom ik niet meer naar natuurdocumentaires kon kijken, maar wel als het over de schoonheid van de natuur ging, niet als het over de gedragingen van wilde dieren ging. Als een dier in de kudde wordt aangevallen, staat hij er alleen voor. De rest vlucht en graast later weer verder. Zo is het ook in het leven van de mens. De elite “pakt” steeds een groep, zodat de andere groep denkt, dat het hen niet treft. Dit is verdeel en heers politiek. Men denkt er genadig vanaf te komen. Of men denkt: we hebben het toch nog goed. Niet beseffend, dat iedereen aan de beurt kan komen.

Psychopaten, die hun ziel verkochten, kunnen niet de hele massa bespelen, maar ze kijken steeds, waar ze kunnen toeslaan en hoever ze kunnen gaan.

Gelukkig komen er wel steeds meer zaken aan het licht en er zijn steeds meer mensen, die ontwaken en beseffen. “Ik kan me niet zelf los maken uit de Matrix, ik heb God nodig”.

We leven al eeuwen met een “ouders” probleem. Hiermee bedoel ik niet letterlijk de verhouding ouder ten opzichte van kind, maar de houding van de boven ons gestelden naar ons, onder hen. Van zij , die weten, maar geen kennis overdragen, van zij, die weten, maar er niet voor kiezen de waarheid te vertellen en van hen, die ervoor kiezen hun ziel te verkopen en het volk dom te houden.

In Canada was er onlangs een groep jonge katholieke mannen, die aan het hoofd van de Rooms Katholieke kerk in Canada een brief schreven en smeekten om les, leeruitleg en om catechisatie. Zij kregen een nietszeggend antwoord terug. Ik ken hun snakken naar les en antwoorden, maar zij waren aan het verkeerde adres. Deze paus is geen goede herder en de RK kerk is allang geïnfiltreerd net als de gewone joodse religie. Het is de religie van de satan. Gewone gelovigen weten dat niet. Hoewel er steeds meer naar buiten komt. Een andere groep katholieken is bezig geweest te onderzoeken, of deze paus afgezet kon worden. Dat zal niet lukken. Hij is een Jezuïet en de Jezuïeten hebben de kerk langzamerhand volledig geïnfiltreerd. Zij zijn op weg naar één wereldreligie in één Nieuwe Wereld Orde om de mens klein en dom te houden en uit te melken. Om zo de satan, de Demiurg en Lucifer te dienen.

Mensen worden steeds meer wakker en beseffen, dat zij in in een wolk van onwetendheid verkeren. Ze gaan op zoek naar waarheid. Misschien kan ik mijn steentje bijdragen omdat veel mensen niet de tijd en de rust hebben om te lezen en te studeren.

Ik heb geschreven over het feit, dat het christendom al vanaf het begin is misleid en ondermijnd. De Farizeeën, zij, die zich joden noemen en het niet zijn, hebben niet alleen Jezus vervolgd, ook de christenen er na. Dit gaat tot op de dag van vandaag door, door “hen,”zij, die zich joden noemen en het niet zijn. Dit is iets, dat niet bekend is bij de evangelische en zionistische christenen. Zij verheerlijken Jahwe. Zij verheerlijken alles wat met Israël te maken heeft. Ik heb diverse keren geschreven over het verschil tussen het Bijbelse en het huidige Israël. Dat is een zeer heikel politiek en beladen onderwerp. Hier wordt vaak geen onderscheid tussen gemaakt. Dat is een tragedie voor veel christenen. Het is een nalatigheid van christelijke leiders.

Maar er is een troost. Toen Jezus zijn dood en vertrek aankondigde, vertelde Hij dat er een troost zou komen die blijvend zou zijn: de Heilige Geest. Daaraan hebben we te danken, dat we langzaam wakker worden, want die werkt aan een niet aflatende stroom van opwekking en wakker worden. Zij, die de Geest van waarheid, de Heilige Geest, hebben ontvangen, halen satans vermomming van de Demiurg weg en ontmaskeren hem als de god van de duisternis en de vader van de leugen. Ik heb daarover diverse keren geschreven en ook over dat Jezus dat in het Nieuwe Testament aanhaalt. We hoeven van christelijke leiders niets te verwachten. De dominees, die beweren, dat God maar een concept is, of die beweren, dat God dood is, of dat Jezus niet echt heeft bestaan, of de paus, die beweert dat het niet goed is, dat de mens een relatie probeert op te bouwen met Jezus. We moeten het dus zelf doen. Ware vrijheid ontstaat door de geest van geloof, een staat van bewustzijn, weten, dat je aan dit lichaam gebonden bent, maar niet aan deze wereld. Je bent alleen gebonden aan de wereld buiten de matrix, aan de wereld van God.

Er is een “vloek van het weten,” namelijk als jij wakker wordt en de wereld om je heen niet, als zij in de leugens willen blijven geloven, dan kun je ze kwijt raken.

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de Bijbelse oproep om de families te verlaten en de Heer te volgen. Dit is wat Jezus bedoelde met

Laat de doden de doden begraven.”

Dood is hier de dood van geest.

In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar wees goedhartig. Ik heb de wereld overwonnen.”
Johannes 16:33

Kijk om je heen en zie hoeveel “dode” ogen je ziet,. Niet alleen in de straten maar ook op de TV bij commentatoren. die voor de zoveelste keer hun gelijke riedel afdraaien, omdat ze lang geleden opgehouden zijn te denken, doordat ze hun ziel aan de duivel verkochten. Heb mededogen en bid voor de mensheid. Heb mededogen met de “dode zielen” en bid om het wakker worden van de mensheid. Wees goed en goedhartig.

De belangrijkste onder u moet de anderen dienen.”
Mattheüs 23:11.

Ieder mens heeft talenten, gebruik de jouwe.

http://b-wust.nl/?p=1067

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutger+van+den+Noort
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thierry+Baudet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Freek+Jansen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forum+voor+Democratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jongerenorganisatie+Forum+voor+Democratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eva+Vlaardingerbroek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Syp+Wynia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Eerdmans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nicky+Pouw+Verweij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Engel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Virus+Waarheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zonnekoning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Antisemitisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Xenofobie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Racism
https://robscholtemuseum.nl/?s=Auschwitz+Birkenau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holocaust