Arie Booy – Winst ziekenhuis + DHA – Intensieve zorg behouden + Leidende rol + Hans Brandsma – Later met rekeningen + Geen intensive care in NWZ DH + Frank Muntjewerf – Veel groen in NWZ

Winst ziekenhuisgroep ook nodig voor vernieuwingen in Den Helder

Een deel van de winst van bijna 15 miljoen euro over 2017 benut Noordwest Ziekenhuisgroep aan de verbouwing van het Operatie Kamer complex in Den Helder.

Inmiddels is de vervanging van diverse kritische installaties afgerond, waaronder de noodstroomaggregaten en de centrale klimaatinstallaties zoals CV ketels, stoominstallaties, luchtbehandelingskasten en warm watervoorzieningen. “Hiermee is een grote stap gemaakt op het vlak van de continuïteit en veiligheid van het ziekenhuis”, meldt de raad van bestuur. De interne verbouwing van het operatiekamer complex is voorbereid en de uitvoering gestart. Met een positief resultaat van 14,9 miljoen euro was het afgelopen jaar financieel goed te noemen. Daar wordt wel bij aangetekend, dat het om 3% van de omzet gaat en dat het Noordwest hard moet sparen om zijn bouwambities waar te kunnen maken.

In Alkmaar wordt geïnvesteerd in nieuwbouw. Een verdere verbetering van het resultaat is noodzakelijk om aan de ambities invulling te geven. De afgelopen jaren zijn het vermogen en de financiële gezondheid van de ziekenhuisgroep toegenomen. Dat is niet eenvoudig, waarschuwt de raad van bestuur. “Daarvoor is het nodig, dat we als groep een uitermate efficiënte en wendbare organisatie zijn, die snel en adequaat inspeelt op veranderende omstandigheden.”

Noordwest heeft met zorgverzekeraars langjarige afspraken gemaakt over de onrendabele kosten, die worden gemaakt om op de locatie Den Helder acute zorg en acute geboortezorg te leveren. Dit jaar wordt gepoogd de landelijke regeling hiervoor verder aangepast te krijgen.

Noordhollands Dagblad, 31 mei 2018, 23:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/winst-ziekenhuisgroep-ook-nodig-voor-vernieuwingen-den-helder

Intensieve zorg blijft behouden in ziekenhuis Den Helder

Den Helder – Ook na 1 juli biedt Noordwest Ziekenhuisgroep intensieve zorg aan op beide ziekenhuislocaties. Hiervoor heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld, waarin staat welke intensieve zorg op welke locatie geboden wordt. Noordwest voldoet hiermee aan de verscherpte IC richtlijn, zo laat de ziekenhuisgroep weten.

Om de intensieve zorg op beide locaties te behouden wordt slechts een zeer beperkte groep patiënten uit de regio Den Helder direct opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, dan wel overgeplaatst vanuit Den Helder naar Alkmaar. Op basis van de cijfers van 2017 betreft dit ongeveer 25 patiënten per jaar. Personeel werkt op beide ziekenhuislocaties, zodat de kennis en vaardigheden op het hoogste niveau blijven.

‘We voldoen als Noordwest aan de verscherpte richtlijn, maar wat belangrijker is, hierdoor houden we de intensieve zorg beschikbaar voor de hele Noordkop. Zorg, dichtbij waar het kan, verder weg als het nodig is,’ aldus Floor Haak, lid raad van bestuur.

Zorgbeleidsplan

In de afgelopen maanden heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld voor de intensieve zorg. Bij de opstelling van het plan zijn artsen en verpleegkundigen van de betreffende disciplines betrokken. Het plan is daarnaast getoetst bij andere instanties. Op basis van het nieuwe zorgbeleidsplan van Noordwest is het mogelijk om ook in een kleiner regionaal ziekenhuis, zoals Den Helder, intensieve zorg aan te bieden. Noordwest wil haar ervaring over een paar maanden graag delen met anderen en zal daartoe het initiatief nemen.

Den Helder Actueel, 31 mei 2018 – 09:30

Reacties:

Sigmund
31 mei 2018 at 22:38
Typisch geval van ‘nep-nieuws’, vrijwel letterlijk overgenomen van het persbericht van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Het echte nieuws is, dat patiënten in Den Helder met ingang van 1 juli a.s. in principe maximaal 12 uur kunstmatig zullen mogen worden beademd.
Dit persbericht roept voornamelijk een aantal vragen op.
Gesuggereerd wordt, dat het gewijzigde beleid m.b.t. de Intensive Care géén invloed heeft op de (operatieve) behandelingen die in Den Helder kunnen worden aangeboden. Is dat werkelijk zo , en durft de raad van bestuur van NWZ dat ook te garanderen? Zal bijvoorbeeld de gemiddelde 80-jarige met een gebroken heup ook in toekomst nog gewoon in Den Helder kunnen worden geholpen?
Wat gebeurt er als bij een patiënt op de Intensive Care in Den Helder beademing langer dan 12 uur noodzakelijk blijkt? In principe zal die dan worden overgeplaatst naar de IC in Alkmaar. Maar wat als die vol ligt? Mag de patiënt(e) dan in Den Helder blijven of wordt die dan overgeplaatst naar de IC ziekenhuis? Hartpatiënten worden immers ook in Den Helder opgenomen als Alkmaar vol ligt, terwijl opname in Den Helder een dag eerder zogenaamd om ‘kwaliteitsredenen’ niet mogelijk was!
Als ‘Helderse’ patiënten die op de IC in Alkmaar werden opgenomen op een gegeven moment naar een normale verpleegafdeling kunnen worden overgeplaatst, gaan deze dan in principe ook weer terug naar
Den Helder of blijven zij dan in Alkmaar?

Treintje
31 mei 2018 at 23:58
Je hebt wel gelijk, als de zorg elders beter is moet je een ernstige onstabiele patient niet overplaatsen!

https://denhelderactueel.nl/2018/05/intensieve-zorg-blijft-behouden-in-ziekenhuis-den-helder/

Noordwest Ziekenhuisgroep wil leidende rol

Den Helder – Om voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst, is er vanaf 2020 een wettelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich dan ook voor op een grote professionaliseringsslag in de verpleegkundige beroepsgroep. Noordwest Ziekenhuisgroep wil, als groot STZ ziekenhuis en koploper in de regio, hierin een leidende rol hebben.

Per 1 juni starten de verpleegkundigen van de acute opname afdeling (AOA) en de longafdeling op locatie Alkmaar met het werken in de nieuwe functies mbo- en hbo-verpleegkundige. Daarmee loopt het ziekenhuis vooruit op de nieuwe beroepsprofielen, die in 2020 ingaan.

Projectleider Yvonne de Boer vertelt hoe Noordwest werkt aan de invoering van de beroepsprofielen: “De teams van beide afdelingen hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het maken van een implementatieplan. De verpleegkundigen hebben de plannen zelf geschreven om regie te houden op de inhoud van hun eigen vak. Zo zijn ze optimaal betrokken geweest bij hun toekomstige manier van werken. Het plan is vervolgens voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Na een ‘go’ kunnen de afdelingen nu starten met hun eigen ontwikkeltuin. De teams van beide afdelingen kijken de komende tijd of hun plan toepasbaar kan worden gemaakt in de praktijk.”

Eigen opleidingsinstituut

De zorg wordt steeds complexer: patiënten worden ouder, ze hebben meerdere aandoeningen en de ligduur wordt korter. De beroepsgroep en de overheid vragen dan ook om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verhogen. Deze ontwikkeling binnen de zorgvraag leidt tot een toenemende behoefte aan nieuwe opleidingsroutes. Noordwest Academie, onderdeel van Noordwest Ziekenhuisgroep, biedt mbo’ers binnen het ziekenhuis de mogelijkheid om door te groeien naar hbo-niveau. Ook heeft Noordwest Academie een eigen mbo-opleiding (VIP), een hbo-opleiding (HIP) en de mogelijkheid voor hbo-verpleegkundigen om modulair hun diploma te upgraden naar het nieuwe beroepsprofiel.

Het komende half jaar gaan de AOA en de longafdeling hun plannen toetsen en groeien zij door in hun nieuwe manier van werken. Het uitgangspunt is dat de mbo- en hbo-verpleegkundigen samen optrekken in de patiëntenzorg: ieder vanuit zijn eigen rol. Een belangrijke periode die ervoor gaat zorgen dat de nieuwe functieprofielen worden aangescherpt. Yvonne besluit: “Onze verpleegkundigen zijn professionals die enorm gemotiveerd zijn om ook in de toekomst een kwalitatief goede en veilige zorg te bieden aan onze patiënten.”

Den Helder Actueel, 2 juni 2018 – 07:29

Reacties:

Sigmund
2 juni 2018 at 22:08
Volgens mij is de kwaliteit van zorg niet echt verbeterd doordat verplegers/verpleegsters destijds opeens ‘verpleegkundigen’ moesten worden…

RB
3 juni 2018 at 07:39
de hele achteruitgang is in gang gezet en de zorg is onbetaalbaar geworden door die achterlijke privatisering door “onze” overheid

https://denhelderactueel.nl/2018/06/noordwest-ziekenhuisgroep-wil-leidende-rol/

Ziekenhuis later met rekeningen

Alkmaarse Courant, 19 mei 2018

Alkmaarse Courant, 19 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Geen intensive care meer in Noordwest Ziekenhuis Den Helder

Het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder raakt zijn intensive care kwijt. Dat is de afdeling die langdurig intensieve zorg verleent. Vanaf 1 juli is er alleen nog sprake van kortstondige intensieve zorg.

“De afdeling waar we patiënten in levensgevaar kunnen opvangen, stabiliseren en voor korte duur behandelen, blijft in Den Helder”, meldt woordvoerster Sanne van Hoolwerff. “Voor langdurige intensieve zorg wordt de patiënt in het ziekenhuis van Alkmaar opgenomen.:

Volgens Van Hoolwerff gaat het jaarlijks om ongeveer 25 patiënten uit Den Helder en omgeving. De veranderingen vloeien voort uit het nieuwe zorgbeleidsplan dat is opgesteld aan de hand van verscherpte richtlijnen voor de intensive care.

Minister Bruins (Medische Zorg) wil dat de kleinere streekziekenhuizen ook aan de geldende kwaliteitsnormen voldoen. Dat zou problemen kunnen veroorzaken: te weinig gekwalificeerde artsen leidt tot sluiting van intensieve zorg. Dat gevaar is voor het relatief kleine ziekenhuis in Den Helder afgewend. ,,We voldoen aan de nieuwe richtlijn voor de intensive care’’, aldus Floor Haak, lid van de raad van bestuur. ,,We houden intensieve zorg voor de hele Noordkop. Ons uitgangspunt is: zorg dichtbij waar het kan en wat verder weg als het nodig is.’’

Het gespecialiseerde personeel werkt volgens het ziekenhuis zowel in Den Helder als Alkmaar, zodat kennis en vaardigheden in beide steden van hoog niveau blijven.

Noordhollands dagblad, 31 mei 2018, 7:00

Reacties:

Henri Wint · CHAUFFEUR bij Noot personenvervoer
En zo wordt ons fraaie Helderse ziekenhuis steeds verder en verder en verder uitgekleed…………

Monique Bakker
Jahoor,tot ze straks klaar zijn met uitkleden .dan kan het eindelijk weg .dat is de hele opzet .

Wil Siem Grootemaat
Dan maar naar Hoorn of sneek !! Alkmaar is voor ons niet de ediale plek !!

Rebecca van Baar
Dan heb je ook bijna geen bezoek meer

Roy ML
Zorg daar waar het kan, behalve als het te ver van de randstad ligt.

Roland Schouwvlieger
Dit kabinet zorgt echt zelf ervoor dat de druk op de randstad steeds hoger wordt. Alle faciliteiten op het platteland worden wegbezuinigd en dat zorgt ervoor dat mensen wegtrekken naar de stad waar al een tekort aan woningruimte is. Daardoor gaan basisfuncties als zorg, winkels, openbaar vervoer,etc, op het platteland ook weg. Bewoners van Groningen worden gepiepeld om ook hen daar weg te krijgen. Vastgoedeigenaren waaronder leden van koninklijk huis en vrienden van politiek Den Haag profiteren, ziet u het grotere plaatje?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geen-intensive-care-meer-noordwest-ziekenhuis-den-helder

Opvallend veel groen in ontwerp NWZ

Alkmaarse Courant, 19 mei 2018

Alkmaarse Courant, 19 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/ronald-den-boer-burgemeester-ik-zal-me-doodvechten-voor-ziekenhuis-den-helder/

1 Comment

  1. Was er niet een uitspraak van onze burgervader dat hij zich dood zou vechten om het ziekenhuis voor Den Helder te behouden !

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image