Ronald den Boer – Burgemeester: ’Ik zal me doodvechten voor ziekenhuis Den Helder’

Den Helder – ,,Ik zal me doodvechten voor behoud van een goed ziekenhuis in Den Helder.’’

Burgemeester strijdbaar, oppositie verwijt college juist laksheid

Dat zei burgemeester Koen Schuiling maandagavond tijdens de extra gemeenteraadsvergadering over de toekomst van het Gemini. Wethouder Pieter Kos vroeg even tevoren de raad om samen met burgemeester en wethouders in actie te komen, onder meer door een gezamenlijke brief naar de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep, raad van toezicht én de minister van volksgezondheid. De gemeenteraad, oppositie én coalitie, kondigde tegen elf uur een gezamenlijke motie aan waarin verplaatsing van acute en meerdaagse cardiologie onbespreekbaar wordt genoemd.

Laurel & Hardy

Schuiling kraakte eerder harde noten over de recente ontwikkelingen bij het ziekenhuis en vooral de manier waarop de directie daarmee naar buiten toe is omgegaan. De komiek Oliver Hardy – van Laurel & Hardy – citerend: ,,Well , here’s another nice mess you’ve gotten me into.” (Het is een mooie puinhoop waar je me in hebt gebracht). En: ,,Mijn verstand staat er bij stil dat, als je (als ziekenhuis, red.) zo’n belangrijke maatschappelijke functie hebt, je zó communiceert.’’

Volgens Schuiling is het niet zo dat de hele cardiologie in Den Helder wordt weggehaald. Het zou vooral gaan om patiënten die acute hulp nodig hebben en die nu al meestal na een eerste opname in de marinestad alsnog voor meerdaagse behandeling naar Alkmaar gaan. ,,Je praat dan over vijftig tot honderd patiënten op een totaal van achthonderd tot duizend.’’ Maar, tekende hij er bij aan, ,,ik ga niemand in dit dossier op zijn blauwe ogen geloven.’’ Schuiling beloofde alles in het werk te stellen om een volwaardig ziekenhuis in Den Helder, volgens afspraken uit 2014, overeind te houden.

Lauw

Eerder op de avond had met name de oppositie op haar beurt harde noten gekraakt over de lauwe manier waarop het college in deze kwestie heeft gehandeld. Nel Dol (GroenLinks), met in haar kielzog ChristenUnie, Vrije Socialisten, fractie Vermooten, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder én coalitiepartij Stadspartij, vroeg zich af waarom burgemeester en wethouders zich niet actiever hadden opgesteld. Tjitske Biersteker (ChristenUnie) zei zelfs met een paar fracties een officiële motie van afkeuring te overwegen. Die kwam uiteindelijk niet.

De coalitie onder aanvoering van de VVD vindt juist dat de discussie (,,De geest is uit de fles.’’) te veel wordt bepaald door emoties en niet door feiten. Een daarvan: de gemeenteraad gaat niet over de bedrijfsvoering van de ziekenhuisgroep.

Onderzoek moet nu uitwijzen wat de gevolgen zijn van de plannen met cardiologie. Plannen die, anders dan de ziekenhuisdirectie beweert, volgens oud-specialisten Rob Benink en Peter Dijkgraaf voor de cardiologen zelf al vast staan. Twee van hen zouden tegenover personeel hebben aangekondigd de overheveling van behandelingen naar Alkmaar hoe dan ook door te zetten, aldus Benink.

Signaal

De oppositie steunde uiteindelijk de motie waarin de het college de opdracht krijgt zich sterk te maken voor behoud van volwaardige cardiologie in het Helderse ziekenhuis. Helemaal van harte ging dat niet, veel oppositiepartijen hadden in de motie liever een hardere toon aangeslagen richting burgemeester en wethouders. Maar, zoals Tjitske Biersteker zei, het belangrijkste signaal is dat de gemeenteraad zich gezamenlijk sterk maakt voor het Helderse ziekenhuis. ,,Daarom dienen we nu ook geen motie van afkeuring in.’’

Peter de Vrij (PvdA) prees het gezamenlijke optreden van de gemeenteraad: ,,Deze is in staat gebleken over zijn eigen schaduw heen te stappen. Een belangrijk geluid richting bevolking en ziekenhuisdirectie.’’

Roy Slort (CDA) tegen het college: ,,Ik hoop dat jullie met deze motie aan de gang gaan.’’

NHD, 8-8-2016, 23:33 (Update 8-8-2016, 23:41)

Reacties:

Ans Bosma · Den Helder
Schouders eronder nu met zijn allen, partij egoos maar even opzij!!

Monique Kohn · Den Helder
Doodvechten nog wel, dramatische retoriek ..

Fred Kwast
Er wacht ons een politiek kussengevecht in het Gemini.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Leuk argument van de coalitie: “de gemeenteraad gaat niet over de bedrijfsvoering van de ziekenhuisgroep”. Nou, dan moet die ziekenhuisgroep toch ook geen 6 miljoen bedrijfsgarantie vragen aan de raad??? En ook krijgen van diezelfde coalitie??? En vervolgens het convenant daarover breken??

Klaas Otten · Ingenieur bij Multec
Nou dat wil ik wel eens zien van Schuiling! Waarom nu er voor vechten voor behoud en jaren lang de afbraak van het ziekenhuis gadeslaan?

Fred Kwast
Toen, had hij het samen met je vriendinnetje Pia te druk met zijn wens voor een nieuwe werkkeet.

Klaas Otten · Ingenieur bij Multec
Fred Kwast Bespeur ik hier enige jaloezie heer Kwast? Ik adviseer u om in de stukken te duiken aangaande het Gemini ziekenhuis en als u goed kan lezen constateert u dat het vorige college, waaraan u refereert wel degelijk het Gemini ziekenhuis heeft geholpen… en over stukken gesproken heer Kwast ik ben in de wolken met zo’n vriendin!

Kees Jan van Velsen
De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 deden tijdens de gemeenteraadsvergadering of er niets aan de hand was. De volledige Cardiologie zou volgens hen in Den Helder blijven en ieder bewijs werd land der fabelen gestuurd.
De insprekers van de avond, voormalig specialist in “Gemini” heer Benink, en Hennie Abbenes namens FNV Den Helder werden door deze coalitiepartijen volkomen genegeerd.
De Oppositie samen met PvdA en Stadspartij Den Helder waren (op enkeling na) wel goed op de hoogte wat er afspeelt binnen de afdeling Cardiologie van het “Gemini” ziekenhuis. En legde het vuur aan de schenen van het College met scherpe vragen. Michiel Wouters wilde zelfs dat er koppen gingen rollen binnen het College.
De beantwoording van het College was zeer slecht te noemen. Pieter Kos kwam met een zeer zwak verhaal, maar beantwoorde geen enkele vraag die hem was gesteld. Ook Burgemeester Koen Schuiling, die zichzelf “dood wil vechten” voor het ziekenhuis ging niet in op de scherpe vragen.
Vele schorsingen verder en na stemming een zeer slappe motie was het abrupt afgelopen. De aangekondigde Moties van Wantrouwen werden door geen enkele partij ingediend. Puur omdat enkele raadsleden zich niet voor een karretje wilde laten spannen.
De Stadspartij (6 leden) Beter voor Den Helder (5 leden) Behoorlijk Bestuur (1 lid), Vermooten (1 lid), Vrije Socialisten (1 lid) wilde een motie van Wantrouwen indienen tegen Burgemeester Koen Schuiling.
ChristenUnie, Groen Links wilde de motie alleen steunen als het hele College zou worden weggestuurd.
(Beter v Den Helder, Behoorlijk Bestuur, Vermooten en Vrije Socialisten zouden ook steun geven om hele college weg te sturen, echter namen zij genoegen met vertrek van alleen Burgemeester)
Groen Links en ChristenUnie hebben er voor gezorgd dat de extra raadsvergadering volledig overbodig is geworden. Hun politieke inzicht is zeer belabberd te noemen.
Iedereen weet dat de VVD de stekker uit de gehele coalitie zou trekken als “hun” Burgemeester gedwongen zou moeten vertrekken. Dan had ook GroenLinks en ChristenUnie via een omweg bereikt wat ze graag wilde. Alleen snappen ze dat bij GroenLinks en ChristenUnie na zoveel jaren politiek nog steeds niet hoe een koe een haas vangt….
Misschien wordt het na gisteravond tijd, dat een aantal raadsleden zich gaan beraden over hun eigen functioneren.

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Met enige verbazing je analyse gevolgd. De gedachte dat coalitiepartijen hun wethouders zouden terugtrekken na een motie van wantrouwen tegen de burgemeester is tamelijk bizar als je bedenkt wat een “plucheplakkers” het zijn. Daarenboven laat ik me niet gebruiken voor spelletjes van o.a. de Stadspartij. Wel tegen de burgemeester tekeer gaan en de eigen wethouder, die eveneens gefaald heeft, uit de wind houden, vind ik ongepast. Ik heb ze gevraagd een motie van afkeuring tegen het hele college te ondersteunen. Ook dat wilde de Stadspartij niet, terwijl je dan in elk geval een signaal afgeeft. De belangrijkste vraag is echter: bereik je met het wegsturen van leden van het college dat het ziekenhuis behouden blijft? Het antwoord is nee. Sterker nog als er tijdelijk geen college is, ontstaat een machtsvacuüm waarin een Raad van Bestuur van het ziekenhuis “vrolijk” zijn gang kan gaan, zonder tegenwicht van uit het college. Dat wil ik niet, want mijn politieke inzicht is er op gebaseerd om alles te doen wat in mijn vermogen ligt om hier een volwaardig ziekenhuis te behouden. Ik realiseer me dat we als raad niet veel kunnen, maar ik zal er zeker niet aan bijdragen dat het proces van afbraak versneld wordt door een politieke crisis.

Wilhelmina Kloosterhuis
Tjitske Biersteker heb genoten van jouw verdediging…..kan je eigenlijk niet omheen…… ik betreur het ook.. je schrijft zonder tegenwicht uit het college, maar dat is toch al zo

Wilhelmina Kloosterhuis
we laten niet los….het eeuwige gevecht om de transparantie!!!!!! I

Klaas Otten · Ingenieur bij Multec
Tjitske Biersteker Het machtsvacuüm is reeds jaren….. gezien het Gemini ziekenhuis. De fusie tussen de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder heeft ook door gang gevonden….

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Nog een interessant puntje: De burgemeester zei gisteren dat hij zich zou doodvechten voor behoud van een goed ziekenhuis. Hij zei ook dat hij maximaal overleg had gevoerd met belangrijke betrokkenen. En toen ging deze hoofdrolspeler met veel cruciale informatie in de achterzak vorige week op de informatie-avond op de tribune tussen de coulissen zitten luisteren zonder iets te zeggen. Op de kritische vraag van raadsleden waarom hij dat deed, gaf hij gisteren het volgende antwoord: “Bij politiek-getinte onderwerpen ben ik voorzichtiger geworden, en laat ik het vaker aan de wethouder in kwestie over. Dat heeft een achtergrond.” Ik zat natuurlijk te wachten op attente raadsleden die zouden reageren met: welke achtergrond dan?? Alles hier is toch politiek-getint?? Maar nee, de burgemeester mocht, zoals wel vaker, zijn zalvende, verhullende monoloog voortzetten. Zonder op de kernvragen antwoord te geven. En toen werd de streaming verbinding voor de betrokken burger ook nog voortijdig afgesloten.

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Ik zal ook niet zeggen dat ik tevreden was met de gegeven antwoorden en reacties. Kort samen gevat vind ik het “slappe hap”. We zullen echter moeten proberen om nog zoveel mogelijk te redden m.b.t. het ziekenhuis en dat doe je niet door nu een college weg te sturen. Als je dat al had willen doen, dan denk ik dat de situatie rondom het stadhuis, ook in deze periode, een reëlere aanleiding was geweest.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28378547.ece/Burgemeester-Ik-zal-me-doodvechten-voor-ziekenhuis-Den-Helder?lref=r_regionaal

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image