Arie Booy – Nieuwe spuitcabines na Chroom6 + Chroom6 bij Douane

Nieuwe spuitcabines na Chroom6

Ziek

Er zijn veel werknemers van Defensie ziek geworden door het sterke gif in Chroom6 verf.

Den Helder – Op maritiem vliegkamp De Kooy worden de spuitcabines voor het verven en behandelen van onderdelen van de helikopter NH90 vervangen in verband met de nasleep van Chroom6.

Dat stelt staatssecretaris Barbara Visser in antwoord op Kamervragen over het gebruik van het giftige materiaal bij Defensie. Momenteel wordt het spul alleen nog bewust bij de Luchtmacht gebruikt, meldt de bewindsvrouw. Dat gebeurt, omdat er nog geen goede vervanger voor het bestanddeel in coatings is. Eerder dit jaar bleek er echter ook Chroom6 in de affuiten van machinegeweren op de snelle boot Frisc te zitten. Die ontdekking werd gedaan, doordat Chroom6 aan het licht kwam via een detectie pen.

Het gebruik van deze pennen is een van de maatregelen, die de overheid genomen heeft om de besmetting van het eigen personeel te voorkomen. Nu blijkt evenwel ook, dat spuitcabines op diverse locaties van het Defensie Helikopter Commando vervangen gaan worden.

Naast de cabines op de Kooy worden installaties op de militaire vliegvelden Volkel, Eindhoven en Leeuwarden aangepakt. In de cabines zijn luchtconcentraties gemeten, die boven de grenswaarde voor Chroom6 uitkomen. Maar Visser wijst er op, dat dit niet betekent dat het personeel daaraan wordt blootgesteld: ’Want het personeel draagt – volgens de werkinstructies – een ademmasker, waarbij schone ademlucht van buiten de spuitcabine wordt aangevoerd.’

Defensie streeft er nu naar om de werksituaties zodanig te verbeteren, dat het dragen van adembescherming niet meer nodig is. Het onderzoek richt zich op veilige werkwijzen, betere installaties en robotisering, zodat het personeel buiten een spuitcabine kan opereren.

De staatssecretaris wijst de Kamer er wel op, dat de situatie niet van de ene op de andere dag te veranderen is. Voor de levering van nieuwe cabines is men afhankelijk van derden. Een Chroom6 alternatief is er nog niet.

Noordhollands Dagblad, 2 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Chroom6 bij Douane

Consument
De overheid zoekt momenteel uit of chroom6 gevaar oplevert voor consumenten. Dat onderzoek is in maart gereed.

Den Helder – Chroom6 is ook toegepast aan boord van schepen van de Rijksrederij. Deze rederij beheert zo’n honderd vaartuigen van organisaties als de Douane, Kustwacht en andere overheidspartijen.

Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer over de chroom6 problematiek, die namens diverse ministeries is samengesteld. Vorig jaar werd ondanks verscherpt toezicht weer chroom6 op het Helderse marinebedrijf gevonden. Het giftige materieel zat op de affuiten van wapens op de snelle boot Frisc.

Minister Bruins van Medische Zorg meldt aan de volksvertegenwoordiging, dat ook schepen van de Rijksrederij betrokken zijn: ’Op dit moment lopen er nog onderzoeken naar de aanwezigheid van chroom6 op de schepen, die bij de Rijksrederij in beheer zijn. Van drie van deze schepen is inmiddels door laboratoriumonderzoek bevestigd, dat onderdelen aan boord chroom6 bevatten. Er is getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van situaties, waarin chroom6 houdende materialen zijn gebruikt en van situaties, waarbij blootstelling aan de orde kan zijn geweest. De risico’s, die in kaart worden gebracht, zullen met de medewerkers gedeeld worden. Dit onderzoek loopt nog en wordt in 2019 voortgezet’, schrijft de bewindsman.

Zweet

Chroom6, dat bij de krijgsmacht onder meer wordt gebruikt om roest te weren, heeft landelijk een flink aantal werknemers ziek gemaakt. Het giftige spul zit ook in leren producten, zoals schoenen. Het wordt pas gevaarlijk als de stof in het bloed terecht komt. Dat kan gebeuren door inademen of via zweet.

Defensie wil het gevaar van chroom6 pro actief bestrijden, staat in de nieuwe Kamerbrief. Het gaat om maximale preventie van blootstellingen op de werkplek, zodat de werknemer gezond kan werken. De vondst bij schepen van de Rijksrederij heeft ook gevolgen voor het onderhoud aan boord. Minister Bruins legt uit: ’Aan boord van zeevarende schepen heeft rijkspersoneel onderhoudswerkzaamheden verricht. De Rijksrederij heeft gemeld, dat op elk schip chroom6 kan zitten. Sindsdien mag het personeel tot nader order geen conserveringswerkzaamheden verrichten’, stelt hij.

Begin vorige maand werd bekend, dat op de Egmondse vuurtoren Van Speijk eveneens chroom6 is aangetroffen. Woordvoerder Casper van Meurs van Rijkswaterstaat zei daar over in de Alkmaarsche Courant: “Het middel werd in het verleden vooral verwerkt in verf als bescherming tegen roest. Ook biedt het extra stevigheid.”

De Helderse vuurtoren Lange Jaap wordt niet genoemd in het rijtje vuurtorens waar op Rijkswaterstaat het nu verboden middel heeft gevonden. Het kan echter ook op bruggen en sluizen voorkomen.

Noordhollands Dagblad, 4 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-militairen-oefenen-in-den-helder-nhd-vernietigend-rapport-cultuur-defensie-de-telegraaf-dubbel-zoveel-giftig-chroom-6-in-verf-defensie-chroom-6-verf/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image