Arie Booy – Havenbedrijf vraagt om financiële ondersteuning + Port of Den Helder vraagt 7 miljoen van gemeente + Niburu – Praktijk voorbeeld in Den Helder hoe geld wordt weg gesluisd van burgers

Havenbedrijf vraagt om financiële ondersteuning

Helderse Courant, 12 mei 2018

Helderse Courant, 12 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Port of Den Helder vraagt 7 miljoen van gemeente

Havenbedrijf Port of Den Helder klopt voor een bedrag van zeven miljoen euro aan bij de gemeente Den Helder.

“De bedragen zijn al aangekondigd op 7 maart”, vertelt wethouder Edwin Krijns. “Het onderwerp staat dinsdagochtend op de agenda in het college. Daarna sturen we de presentatie naar de raad.”

In maart werd bekend, dat er onder meer dringend onderhoud aan kades nodig is en dat daar dit jaar vier miljoen en volgend jaar nog eens zo’n bedrag voor nodig is. De gemeenteraad staat kritisch tegenover de terugkerende verzoeken om bijstand.

Noordhollands Dagblad, 14 mei 2018, 21:26

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Ongelofelijk dat het nu pas in het NHD staat .
Terwijl het Sinds 11 mei al op Den Helder Actueel stond .
Maar ja daar staat veel meer zoals het verterk van het boorplatform Paragon c762 op 10 mei .
Veel nieuws laten ze bij NHD achterwegen .
Zoals het besluit over de Coffeeshop op de zuidstraat .
Vinden ze zeker niet belangrijk genoeg voor hun lezers .
En waarom ???????
Die gene die het weet mag het zeggen .

George Bethlehem · Den Helder
Mogelijk hebben ze bij NHD geen verslaggevers (meer) die binding met den Helder hebben.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
De gemeente zei onlangs bij de rechter dat ze als aandeelhouder niet beschikten over de cijfers van de tekorten verhuizing schouwburg. Dan beschikt ze vast ook niet over de inkomsten en uitgaven van Port of Den Helder, ook zo’n “op afstand gezette partij”. Waar de formatie-partijen greep op willen krijgen. Beter om greep te krijgen op een doofpot-college van grotendeels Haagse partijen. En er niet mee in zee te gaan. Of de haven……

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/port-den-helder-vraagt-7-miljoen-van-gemeente

Praktijkvoorbeeld in Den Helder hoe geld wordt weg gesluisd van burgers

Enkele dagen geleden schreven wij hoe de elite een aantal systemen heeft bedacht om gemeenschapsgeld te laten verdwijnen uit het zicht van de burgers.

Ze noemen het privatisering, maar het is niets anders dan een constructie, waarbij ze vrij spel hebben zonder al die lastige vragen van burgers te moeten beantwoorden.

In het eerdere artikel hebben wij uitgebreid beschreven hoe de burgers van een land worden bedonderd waar ze bij staan door een slimme zet van de machthebbers in Den Haag met in hun kielzog de Oranje familie.

Hoe ze steeds vaker hun zaken decentraliseren, dat wil zeggen overhevelen naar bijvoorbeeld gemeenten, waar vervolgens door hen te controleren (chantabele) puppets worden geïnstalleerd.

Vervolgens gaan ze dan een aantal zaken “verzelfstandigen”, waardoor je een soort gedrocht van een bedrijf krijgt wat niet echt een bedrijf is zoals je die in het normale maatschappelijke verkeer verwacht, maar meer een dekmantel voor het overhevelen van (publiek) geld, zodat dit uit het zicht verdwijnt.

Als voorbeeld van een dergelijke schijnconstructie namen wij de Port of Den Helder NV, gevestigd uiteraard in Den Helder, traditioneel een heel belangrijk bolwerk voor Den Haag en de Oranjes.

We zijn nu enkele dagen verder en opeens verschijnen er berichten, dat diezelfde Port of Den Helder 7 miljoen euro tekort komt (https://denhelderactueel.nl/2018/05/port-of-den-helder-vraagt-7-miljoen-extra/) en of de gemeente die maar even wil overboeken.

“Het havenbedrijf Port of Den Helder heeft met spoed 7 miljoen euro extra nodig van de gemeente Den Helder, er is een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan. De raadscommissie Bestuur en Middelen moet op 22 mei het verzoek bespreken.

Het college van burgemeester en wethouder kondigde begin maart al aan, dat er een flinke investering zou moeten worden gedaan in de Port of Den Helder N.V. Het havenbedrijf verwacht de komende vijf jaar een tekort op de meerjarenbegroting. Inmiddels heeft zij een hulpvraag van 7 miljoen euro gesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een liquiditeitstekort in de periode van 2018 en 2019.”

Dan volgen er zoals gebruikelijk in dit soort situaties een aantal redenen waardoor de Port of Den Helder, althans haar bestuurders, er echt helemaal niets aan kunnen doen.

Een bedrijf, dat opeens een acuut liquiditeitstekort heeft van 7 miljoen euro, hoort zelf naar de rechtbank te stappen en faillissement aan te vragen, voordat er nog meer slachtoffers vallen. Dat is wat er gebeurt bij een normaal bedrijf. Ze zijn dat ook wettelijk verplicht, want het is bij de wet verboden om door te handelen, terwijl je weet dat je bedrijf in staat van faillissement verkeert.

Maar dat soort pietluttigheden tellen natuurlijk niet voor een geweldig bedrijf als Port of Den Helder. Daar hoeven burgers alleen maar even nóg een keer 7 miljoen euro op te hoesten en het bedrijf kan voorlopig weer even verder.

De burgers wordt het mes op de keel gezet en ze hebben weinig keus. Want zouden ze niet die 7 miljoen euro betalen, dan zijn ze ook alle eerder gedane investeringen kwijt.

En zo verdwijnt er straks weer een aardig miljoenenbedrag in het zwarte gat.

Hierna volgen een aantal voorbeelden van door mensen geleverde commentaren (https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-port-of-den-helder-vraagt-7-miljoen-extra-arie-booy-pieren-beperken-kans-op-een-overstroming-den-helder-nico-volkerts-regio-zoekt-samen-naar-oplossingen-voor-teso-verkeer/) op deze nieuwste ontwikkeling en wanneer je die leest dan bevestigt dit in alle opzichten ons eerdere verhaal.

“Het is nooit een goed idee geweest om Port of Den Helder als zelfstandige organisatie te laten opereren. het hoogste Bestuursorgaan (lees gemeenteraad), heeft geen enkele invloed op Port of Den Helder. En mag alleen de portemonnee trekken als het weer eens fout gaat.
.
Het dubieus te noemen dat een van de directieleden (Kees Turnhout) van Port of Den Helder, de echtgenoot is van toenmalig wethouder Wiltrude Turnhout van den Bosch (CDA). De Wethouder die zelf betrokken is geweest bij de oprichting van Port of Den Helder.

Er is nu een direct tekort van 7 miljoen euro. Deze tekorten waren er waarschijnlijk niet als er mensen met verstand hadden gezeten. En de baantjes niet waren vergeven aan de CDA prominenten. Ook de sponsoring aan een noodlijdende en bijna failliete Theater de Kampanje hoort niet tot de taken van een havenbedrijf, waarvan gemeente Den Helder 100% aandeelhouder van is.
.
In Den Helder wordt er alleen maar geld over de balk gesmeten, die wij als inwoners moeten ophoesten. En dat alleen maar door een klein clubje politici en bevriende ondernemingen die zichzelf alleen willen verrijken.”

Naast de 7 miljoen euro die Port of Den Helder nu wil, staat er volgens een ander commentaar nog een bedrag open van een eerdere lening van 15 miljoen euro.

“Kees Turnhout gaat niet opstappen wegens financieel wanbeleid, nee zijn maat Schuiling gaat hem uit de brand helpen. En zo is in dit walgelijke circuit dat Den Helder in een dodelijke wurggreep houdt, de ene dienst de andere waard….Den Helder is zijn zelfreinigende vermogen TOTAAL kwijt. Sterker nog, smeer de enkeling die de maffia praktijken aan de kaak durft te stellen in met stront, dat is het devies geworden in dit van God verlaten oord. Ik sprak vanmiddag vertrouwelijk met een ingewijde op het hoogste niveau. Die zei dat Jan Nagel riep dat hij in zijn hele leven nog nooit zoiets ergs tegen is gekomen als politiek Den Helder.”

Port of Den Helder beschikt over een management laag, waar een wereldhaven jaloers op zou zijn. Volgens mij gaat er iedere maand meer geld uit aan management salarissen dan de inkomsten die ze genereren d.m.v. havengelden.

Bij in gebruik name nog omringd door ‘kleurige stropdassen en port en sherry glazen, nu verstild, als een kaal, koud en eenzaam vissersparadijs. Ik gun ‘het gat’ een nieuwe naam, een haven is het allerminst, dus doop ik U hierbij als de ´Put van Port´.

En bedenk nogmaals dat dit soort dingen niet uitsluitend in Den Helder voorkomen, dus kijk ook maar eens heel kritisch naar wat er allemaal in jouw gemeente gebeurt.

Niburu, maandag, 14 mei 2018 12:30

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12970%3Apraktijkvoorbeeld-in-den-helder-hoe-geld-wordt-weg-gesluisd-van-burgers&catid=9%3Abinnenland&Itemid=22

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven

2 Comments

  1. Loes Vermeer-lagerveld 15 mei 2018 op 01:22

    Het is geen kwestie van 7 miljoen maar een EXTRA van 7 miljoen. Wat hebben ze dan al gekregen? Het is meer dan treurig dat het zo ver heeft kunnen komen. Hier is gewoon sprake van wanbeleid. Geen meerjaren onderhoudsplannning maar wanbeleid. Kades zijn niet OPEENS zo slecht dat deze met spoed moeten worden aangepakt. Gewoon wanbeleid dat afgestraft moet worden en geen 7 miljoen EXTRA naar een failliet bedrijf. Een B.V. die er zo voor staat is volgens de wet verplicht tot faillissementsaanvraag over te gaan….

  2. De wetten van het Koninkrijk der Nederlanden zijn niet meer geldig in de Republiek Den Helder. Daar geldt slechts een wet; breng de openbare financien buiten publieke controle en speel je vriendjes vervolgens het geld en de baantjes toe. Woningstichting/Zeestad, Port of Den Helder en noem de ellende maar op. Bovendien is het een gotspe dat de directie van Port of Den Helder niet ogenblikkelijk is opgestapt. Als een bedrijf van relatief geringe omvang HALS OVER KOP 7 miljoen nodig heeft om niet ten onder te gaan, dan bewijst dit, dat de directie volstrekt onbekwaam is. Maar dat telt niet in Den Helder. Lidmaatschap van het lokale maffiacircuit dat Den Helder in een dodelijke wurggreep houdt is het enige dat hier telt. Val je dat maffiacircuit aan, dan kost dat je je museum.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.